سمینار ارشد رشته برق کنترل: بررسی روش های کنترل سیستم های سوئیج شونده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : بررسی روش های کنترل سیستم های سوئیج شونده

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق – كنترل
عنوان
بررسي روشهاي كنترل سيستم هاي سوئيچ شونده

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
سيستمهاي هايبريد دسته اي از سيستمهاي گسسته هستند كه در عين اينكه با رويداد تحريك مي شوند داراي ديناميك نيز هستند در صنعت، سيستمهايي با مشخصات سيستمهاي هايبريد ديده مي شود كه نمي توان آنها را به صورت يك سيستم زمان پيوسته معمولي در نظر گرفت.كاربرد سيستمهاي هايبريد در كنترل سيستمهاي قدرت ، رباتها وصنعت خودروسازي مي باشد. در طبيعت نيز سيستم هايي با اين خواص ديده مي شوند.
سيستم هاي سوئيچ شونده كه دسته اي از سيستمهاي هايبريد مي باشند محور اصلي اين سمينار است. رفتار ديناميكي مورد نظرسيستم با تعداد محدودي از مدلهاي ديناميكي ، كه نوعا از مجموعه اي از معادلات ديفرانسيل يا تفاضلي به همراه مجموعه اي از قوانين گسسته كه بر اين مدلها حاكم مي با شند، تشكيل شده است. اين قوانين سوئيچينگ با عبارات منطقي يا سيستمهاي رويداد گسسته و با روشهايي مثل آتوماتا ،پتري نت و… مدل مي شوند.

مدلسازي سيستم كمك مي كند تا رفتار آن را بررسي نماييم. قطعا يك هدف مهم از بررسي اين سيستمها ، كنترل سيستمهايي است كه در صنعت وجود دارند وبه صورت سيستمهاي هايبريد مدل مي شوند. ما نيز در ادامه كار به بررسي روشهاي مختلف كنترلي اين سيستمها از جمله كنترل غيرخطي ، بهينه ، مقاوم و …. مي پردازيم.

مقدمه
موضوع موردبررسي دراين سميناركنترل سيستمهاي سوئيچ شونده است كه اين سيستمها حالت خاصي از سيستمهاي هايبريد مي باشند. از تعريف سيستمهاي هايبريد ميدانيم سيستمي است كه رفتار ديناميكي آن از بر هم كنش ديناميكهاي گسسته و پيوسته شكل مي گيرد. اين گسستگي مي تواند هنگام تغيير وضعيت سيستم از يك مود به مود ديگر و يا در خلال يك حالت به خصوص از آن ، به صورت پرشي ناگهاني ظاهر شود .براي سيستم سوئيچ شونده نيز مي توان چنين تعريفي را ارائه نمود، با اين تفاوت كه در اينجا ديگر پرش در حين يك حالت به خصوص وجود ندارد. همين تفاوت سبب گرديده كنترل اين سيستمها از سيستمهاي هايبريد آسانتر باشد.

دركنترل سيستمهاي پيوسته اصولا دو هدف كلي مد نظر است، يا مي خواهيم سيستم خصوصيات عملكردي مطلوب داشته باشد يا اينكه مي خواهيم آن را پايدار نماييم. بنابراين با استفاده از روشهاي كنترلي مختلف سعي مي كنيم كه سيستم به خصوصيات مطلوب كه مورد نظر ماست برسد ، اكنون در خصوص سيستمهاي سوئيچ شونده نيز با در نظر داشتن اين هدف به سراغ بحث كنترل مي رويم تا بتوانيم با روشهاي مختلف آن وچگونگي استفاده از اين روشها براي دست يافتن به آنچه مطلوب است آشنا شويم. روشهاي مختلفي براي كنترل اين سيستمها پيشنهاد شده است كه كنترل بهينه ، نظارتي ،غير خطي وپيش بين از آن جمله است، در ادامه به بررسي اين روشها مي پردازيم.

ساختار كلي اين سمينار به اين صورت است: ابتدا با مفهوم رويدادوسيستم گسسته رويدادي آشنا مي شويم ، سپس به تفصيل در مورد سيستمهاي سوئيچ شونده وانواع مختلف آن وروشهاي مدلسازي آن مي پردازيم ودر نهايت كنترل سيستمهاي سوئيچ شونده وروشهاي مختلف آن مورد بررسي قرار گرفته وروشهاي مختلف را با هم مقايسه ومزايا ومعايب آنها را بر مي شماريم.

فصل اول

مفهوم رويداد و سيستم گسسته رويدادي

1-1- مقدمه

هر گاه فضاي حالت سيستم به طور طبيعي به صورت يك مجموعه گسسته توصيف شود و تغييرات در حالتها تنها در زمانهاي گسسته روي دهد ،اين تغيير حالتها را رويدادو سيستم را سيستم گسسته رويدادي مي ناميم . در اين فصل ابتدا به بررسي خصوصيات اين سيستمها پرداخته و سپس با ارائه چند مثال سعي مي نماييم به درك عميق تري از سيستم دست يابيم.

1-2- مفهوم رویداد

رويداداز نظر شهودي مفهومي قابل درك مي باشد لذا تنها به بررسي خصوصيات آن مي پردازيم رويداد ممكن است در نتيجه اتفاقي خاص مانند فشردن يك كليد توسط يك شخص ،اتفاقي خارج از كنترل ما كه توسط طبيعت ديكته مي شود ويا برآورده شدن چندين شرط به طور همزمان ايجاد شود.

در اينجا رويداد با حرف e و مجموعه رويدادهايي كه امكان اتفاق افتادن دارند با E نشان داده مي شوند که مجموعه E مجموعه ای گسسته است.

پياده روي تصادفي مثالي مناسب از اين مبحث است. پياده روي را مي توان به صورت حركت ذره اي در نظر گرفت كه در هر واحد زمان در يكي از چهار جهت اصلي حركت مي كند. فرض مي كنيم جهت حركت به صورت تصادفي و مستقل از مكان فعلي انتخاب شود. حالت سيستم تابعي از دو متغير حالت مكاني در فضاي دو بعدي در نظر گرفته مي شود كه تنها مقادير صحيح را به خود مي گيرند. اين به آن معنا است كه فضاي حالت گسسته است.

تعداد صفحه : 78

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

441 فکر می‌کنند “سمینار ارشد رشته برق کنترل: بررسی روش های کنترل سیستم های سوئیج شونده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *