سمینار ارشد رشته برق قدرت: تحلیل و تنظیم رله های حفاظتی واحدهای سیکل ترکیبی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : تحلیل و تنظیم رله های حفاظتی واحدهای سیکل ترکیبی کرمان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق قدرت
عنوان :
تحليل و تنظيم رله هاي حفاظتي واحدهاي سيكل تركيبي كرمان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:

در اين سميناربه تحليل رله حفاظتي 216 REG موجود در نيروگاه كرمان پرداخته شده است. ابتدا به اصول حفاظت وسخت افزار اين رله مي پردازيم كه شامل مباني رله هاي ديجيتال، ساختار آنها، كارتهاي سخت افزاري اين رله، ترانسيسترها و CTهای نمونه بردار آنها، فرمانها و مبدل آنالوگ به ديجيتال آن است. در ادامه شيوه تنظيم كردن اين رله توضيح داده خواهد شد كه شامل فانكشنهاي حفاظت ديفراسيل ژنراتور، اتصال حلقه و احتمال رخداد آن، حفاظت برگشت توان و حفاظت اتصال به زمين ژنراتور و ترانس و غيره مي باشد. همچنين در پايان پيشنهادات و عيوب اين سيستم ارائه شده است.

فصل اول

مباني رله هاي حفاظتي ديجيتال

1-1- مقدمه

تكامل رله هاي حفاظتي ژنراتور از رله هاي مكانيكي جدا از هم به رله هاي استاتيك با المانهاي نيمه هادي و سپس به رله هاي ديجيتال با پردازشگرهاي چند كاره بوده است . گر چه اغلب حفاظتهاي موجود متشكل از رله هاي الكترومكانيكي و يا استاتيكي هستند اما در هنگام تعويض اين رله ها جهت دست يابي به قابليت اطمينان بهتر سيستم و دريافت اطلاعات كاملتر از رله ها ،انتخاب رله هاي ديجيتال اجتناب ناپذير است. مهندسي حفاظت بيش از ده سال است كه از اين رله ها استفاده مي كند و در اين مدت به سهولت كاربرد اين رله ها و مزاياي بي شمار استفاده از تكنولوژي ديجيتال دست يافته است. دو روش جهت استفاده از سيستم هاي حفاظتي ديجيتال ژنراتوري براي كارشناسان حفاظت وجود دارد. در روش اول تمامي سيستم حفاظتي الكترومكانيكي و يا استاتيكي با مجموعه اي ازيك سيستم حفاظت چند كاره تعويض مي گردد و در دومين روش سيستم حفاظت جديد به مجموعه سيستم حفاظتي قبلي اضافه مي گردد. در بيشتر مواقع پيشنهاد كارشناسان براي تعويض يك سيستم حفاظتي روش دوم است كه تركيبي از رله هاي حفاظتي چند كاره با سيستم حفاظتي قديم است . در اين حالت رله هاي ديجيتال حفاظت اصلي واحد را بعهده می  گيرند و حفاظت پشتيبان بوسيله رله هاي الكترومكانيكي انجام مي شود. سيستم هاي حفاظتي ديجيتال علاوه بر انجام كارهاي روتين حفاظت اندازه گيري كميتهاي مختلف ولتاژ، جريان، فركانس، توان اكتيو و راكتيو را در پريودهاي زماني مشخص انجام مي دهند . همچنين منحنيهاي تغييرات كميتهاي فوق نسبت به زمان و امكان انتقال اطلاعات به فواصل دور از مزاياي حفاظت ديجيتال است.
در حفاظت ديجيتال امكان تحليل وقايع و ترتيب عملكرد رله هاي مختلف جهت دستيابي به نقاط ضعف سيستم حفاظتي و يا تحليل خطاي موجود در شبكه بسيار كاملتر از رله هاي نسل پيش است. امكان تغيير تنظيمات رله از راه دور، همچنين تغيير ساختار شماتيك حفاظت تغيير اينترلاكها و واحدهاي فعال كننده رله بدون تغيير در ساختار سخت افزاري بخش حفاظت وجود دارد. پيشرفت تجاري حفاظت ديجيتال مربوط به دهه هشتاد و همزمان با كاهش چشمگير قيمت پردازشگرهاي چند منظوره بوده است. كاهش در فضاي پانلها و همچنين كاهش در مقدار ولت آمپر مصرفي دستگاههاي حفاظت كه منجر به كاهش بردن ترانسهاي ولتاژ و جريان مي گردد از پيامدهاي استفاده از رله هاي ديجيتال است. فاكتورهاي مهمي كه در انتخاب ميزان افزونگي و ساختار حفاظت و احد موثر است قدرت توليدي ژنراتور، دستورالعملهاي سازنده و تجارب بهره بردار واحد مي باشد كه مجموعه موارد فوق طراح حفاظت را در انتخاب ساختار سيستم حفاظت ياري مي نمايد. سمينار زير كه با عنوان تحليل و تنظيم رله هاي حفاظتي واحدهاي سيكل تركيبي كرمان ارائه گرديده به موضوع حفاظت ديجيتال ژنراتور پرداخته و رله نمونه است كه در اين واحدها مورد رله 216 REG  ساخت شركت ABB مورد بحث استفاده قرار گرفته است.

فصل اول: مباني حفاظت ديجيتال

فصل دوم: سخت افزار رله REG 216C

فصل سوم: تبين وظايف رله هاي مختلف حفاظتي ژنراتور و بيان مباني تنظيم اين رله ها

فصل چهارم: تنظيم رله هاي حفاظتي 216

مراجع

 با توجه به گستردگي موضوعات در مورد رله ه اي ديجيتالي مانند رله ديفرانسيل وساير رله هاي جرياني و ولتاژي بنا به پيشنهاد استاد محترم راهنما در موضوع حفاظت ژنراتور، تاكيد بر رله هاي حفاظتي امپدانسي ژنراتور خاصه رله هاي قطع تحريك و حفاظت لغزش قطب بوده است. و بنابراين مقالات ارائه شده در قسمت مراجع بشتر در زمينه همين موضوعات ميباشد.

تعداد صفحه : 68

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *