سمینار ارشد برق قدرت: مدیریت توان راکتیو و کنترل ولتاژ در سیستم های تجدید ساختار یافته

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : مدیریت توان راکتیو و کنترل ولتاژ در سیستم های تجدید ساختار یافته

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصيلات تکميلي
“M.Sc” پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسي ارشد
مهندسی برق – قدرت
عنوان :
مديريت توان راکتيو و کنترل ولتاژ در سيستم های تجديد ساختار يافته

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
خصوصي سازي و مسائل اقتصادي امروزه در تمامي سيست م ها ركن اصلي و تعيين كنند هائي را بازي مي كند، همانطور كه در زندگي شخصي ما نيز مسائل اقتصادي جزء مسائل مهم و اصلي زندگيمان مي باشد. طراحي و بهر ه برداري شرك ت هاي برق امروزه م ي بايست بر همين اصول اقتصاد ي و خصوصي سازي بنا گرد د. در يك بازار رقابتي، تعيين يك قيم ت گذاري دقيق و عملي براي توان
راكتيو يك امر ضروري و غير قابل اجتناب اس ت. ايجاد يك قيم تگذاري دقيق علاوه بر اينكه مي تواند هزينة تأمين كنندگان توان راكتيو را برگرداند، اطلاعات اقتصادي لازم براي بهره برداري بهنگام سيستم را تأمين مي كنند.

تقريبًا تمامي مراجع، قيم ت گذاري توان راكتيو بر اساس حدود ضريب قدرت بار را موثر و عادلانه نمي دانند. همگي از يك پخش بار بهينه اصلاح شده جهت محاسبه قيمت توان اكتيو و راكتيو در شينه هاي مختلف سيستم استفاده م ي كنند. در تابع هدف مساله پخش بار بهينه اصلاح شده، علاوه بر هزينه توليد توان حقيقي، هزينه توليد توان راكتيو و هزينه انتقال توان نيز وارد مساله بهينه سازي
مي شود. با حل اين مساله بهين ه سازي، هزينه توان اكتيو و راكتيو و در نتيجه قيمت آنها در شينه هاي مختلف بدست مي آيد. جهت بدست آوردن نتايج بهتر و دقيق تر، به جاي حدود ثابت توان راكتيو، به صورت قيود متغير با مصرف توان اكتيو لحاظ م يشود. در نظر نگرفتن اين نكته باعث ميگردد توان توليدي ژنراتورها از مقدار واقعي خود منحرف گردد.

در اين جستار هدف ما بدست آوردن قيمت (هزينه) توليد توان راكتيو م ي باشد كه جهت بدست آوردن اين هدف با توجه به اين نكته كه م يخواهيم حداقل هزينه ها اجراء گردد، مساله را به صورت بهينه سازي حل م ي نمائيم. هدف مينيمم كردن هزينه توليد توان اكتيو و راكتيو ميباشد كه از الگوريتم ژنتيك استفاده نموده ايم. در اين كار مدل هزينه توان اكتيو و راكتيو و انتقال بصورت دقيق در نظر گرفته شده است و اين به حل دقيق تر و اقتصادي تر مساله كمك وافر مي نمايد.

مقدمه
با پيشرفت علم و بدست آمدن يافته هاي جديد ، تحقيقات و کارهاي قبلي احتياج به به روز شدن و بهينه سا زي پيدا مي کنند ، چون اين کار ( بهينه سا زي ) باعث بدست آوردن نتايج بهتر ومفيدتري بر اي ما و سيستمي که مورد استفاده ما قرار گرفته مي شود. در واقع ما با بهينه سا زي ، ضعف ها وکاستي هاي سيستم موجود را کاهش مي دهيم و نقاط قوت آن را تقوي ت مي نماييم . امروزه در هر پروژه و برنامه اي مسائل اقتصادي در کنارمسائل فني بعنوان مهمترين و بنيادي ترين اصول فني نقش ايفا مي کند. در گذشته بيشتر تأ کيد بر روي مسائل فني گذاشته مي شد و مسائل اقتصادي کمتر مورد توجه قرار مي گرفت. و اين به دولتي بودن و غير رقابتي بودن پروژه ها و سيستم ها مربوط مي شد امروزه با خصوصي سازي و بوجود آمدن رقابت، مسائل اقتصادي در کنار مسائل فني اهميت پيدا کرده اند. در صنعت برق ، بدليل پيچيدگي و اهميت خاص اين صنعت همواره مورد توجه و ت غيير واقع مي شود ، هر چند بدليل سختي ها و مشکلات و پيچيدگي هاي اين رشته اين تغييرات همواره با وسواس و کنترل خاصي همواره مي باشد و نياز است اين تغييرات ابتدا بر روي سيستم هاي شبيه سازي شده اجراء گردد و پس از اطمينان از نتايج کار آن را بر روي سيستم هاي واقعي پياده نمود.

در يک سيستم قدرت هماهن گي تو ليد و مصرف (برابري تو ليد و مصر ف) و تقسيم اقتصادي توليد و مصرف ب سيار اه ميت دارد ، زيرا با صحيح انجام دادن اين کار ، ما هم از نظر فني دچار مشکل نمي شويم و هم اينکه در لحاظ اقتصا دي ، بهره من د و منفعت مي نمائيم. اين کار تنها در سايه شناخت کامل سيستم و اجر اي برنامه هاي کامپيوتري مرتبط با پخش بار اقتصادي حاصل مي گردد که در اين پروژه روي اين موضوع تحقيق و بررسي مي نمائيم.

خلاصه اي از نماي كلي پروژه به صورت زير می باشد. پايان نامه در ٦ فصل ارائه ميگردد كه سرفصل ها بصورت زير مي باشند:
فصل اول: کليات
فصل دوم: تجديد ساختار صنعت برق
فصل سوم: تجربيات ديگر كشورها در زمينه تجديد ساختار برق وکنترل توان راکتيو
فصل چهارم: بدست آوردن تابع هدف و قيمت گذاري توان راكتيو
فصل پنجم: نتايج شبيه سازي
فصل ششم: نتيجه گيري و پيشنهادات
و در انتها مراجع و پيوست ها بيان شده اند.

تعداد صفحه : 198

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *