سمینار ارشد برق قدرت: تشخیص نوع عیب ترانسفورماتورهای قدرت به روش آنالیز پاسخ فرکانسی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : تشخیص نوع عیب ترانسفورماتورهای قدرت به روش آنالیز پاسخ فرکانسی با استفاده از شبکه عصبی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق – قدرت
عنوان :
تشخيص نوع عيب ترانسفور ماتورهاي قدرت به روش آناليز پاسخ فركانسي با استفاده از شبكه عصبي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

ترانسفورماتورها به تعداد زياد در شبكه هاي برق براي انتقال و توزيع انرژي الكتريكي در مسافت هاي طولاني مورد استفاده قرار مي گيرند. قابليت اطمينان ترانسفو ماتورها در اين ميان نقشي اساسي در تغذيه مطمئن انرژي برق بازي مي كند. بنابراين شناسائي هر چه سريعتر عيبهاي رخ داده در داخل يك ترانسفورماتور ضروري به نظر مي رسد. يكي از چنين عيبهائي كه به سختي قابل تشخيص است،
تغييرات مكانيكي در ساختار سيم پيچهاي ترانسفورماتور است. اندازه گيري تابع تبديل تنها روش كارامدي است كه در حال حاضر براي شناسائي اين عيب معرفي شده و بحث روز محققين مي باشد.استفاده روش مذكور با محدوديتها و مشكلا تي روبرو مي باشد كه تشخيص انواع عيوب مختلف را به روشهاي متداول و مرسوم محدود ساخته است. از اين رو امروزه تحقيقات بر روي استفاده از الگوريتمها و روشهاي هوشمندي متمركز شده است كه بتواند يك تفكيك پذيري نسبتا خوبي بين انواع عيوب و صدمات وارده به ترانسفورماتور را فراهم سازد. در اين پايان نامه سيم پيچهاي ترانسفورماتور به منظور پايش با روش تابع تبديل مطالعه و شبيه سازي شده اند. براي اين كار مدل مشروح سيم پيچها مورد استفاده قرار گرفته و نشان داده شده كه اين مدل قادر به شبيه سازي عيبهائي (اتصال كوتاه بين حلقه ها، جابجائي محوري وتغيير شكل شعاعي) است كه توسط روش تابع تبديل قابل شناسائي مي باشند. شبيه سازيهاي مر بوطه توسط مدل مشروح نشان مي دهند كه به كمك اين مدل مي توان به طور رضايت بخش توابع تبديل محاسبه شده در محدوده از چند كيلوهرتز تا يك مگاهرتز را ارائه نمود . اين مدل مشخصه هاي اساسي توابع تبديل (فركانسهاي تشديد و دامنه ها در
فركانسهاي تشديد ) را به طور صحيح نتيجه مي دهد. مقادير عناصر مدار معادل از روي ابعاد هندسي سيم پيچها و ساختار عايقي مجموعه محاسبه مي شوند. با محاسبه و تخمين اين مقادير در حالتهائي كه تغييراتي در ساختار سيم پيچ بوجود آمده اند، اثرات عيبهاي مكانيكي در مدل در نظرگرفته شده اند. دقت مدل مشروح علاوه بر تعداد عناصر آن به دقت محاسبات پارامترهاي آن نيز بستگي دارد. ارتباط بين عيبهاي بررسي شده (اتصال كوتاه بين حلقه ها، جابجائي محوري و تغيير شكل شعاعي ) و تغييرات ناشي از آنها در توابع تبديل به خوبي توسط مدل نتيجه مي شوند . تغيير نسبي مقادير فركانسهاي تشديد در حوزه فركانس و زمان فرونشست در حوزه زمان در يك تابع تبديل به عنوان معيار تغييرات در تابع تبديل در اثر يك عيب مورد استفاده قرار گرفته اند. ارزيابي توابع تبديل محاسبه شده براي شناسايي عيب، به كمك توابع تبديل گوناگون تعريف شده در مقالات مختلف، منجر به حصول نتايج زير شده اند:

– نتايج محاسبات تغييرات يكساني را در توابع تبديل در اثر هر كدام از عيبهاي فوق الذكر نشان مي دهند.

– نتايج محاسبات در خصوص آناليز حساسيت جابجائي محوري نشان مي دهد كه اثر جابجائي محوري روي تابع تبديل در محدوده فركانسي بالاتر از 100 كيلوهرتز به طور واضح بيشتر ا زمحدوده کمتر از 100 كيلوهرتز مي باشد.

– نتايج محاسبات براي آناليز تغيير شكل شعاعي سیم پيچ نشان مي دهد كه تغيير شكل شعاعي روي كل محدوده فركانسي تابع تبديل تأثير تقريباً يكساني مي گذارد.

– بعضي از فركانسهاي تشديد در يك تابع تبديل درمقايسه با ساير فركانسهاي تشديد در اثر بروز يك عيب حساستر ميباشند.

براي بدست آوردن نتايج بيشتر در مورد وابستگيهاي بين مدل مشروح و تغييرات محاسبه شده در توابع در اثر يك عيب، اثرات پارامترهاي مدل روي توابع تبديل به طور مجزا بررسي و تحليل شده اند. اين تحليلها نشان مي دهند كه:

– تغييرات ظرفيتهاي خازني بين دو سيم پيچ در اثر جابجائي محوري قابل چشم پوشي مي باشند.

– تغييرات توابع تبديل در اثر تغيير شكل شعاعي عمدتاً از تغييرات ظرفيتها ناشي مي شوند. در نظر گرفتن تغييرات اندوكتانسها در اين حالت ضروري نمي باشند.

چشم پوشيهاي فوق باعث كاهش قابل ملاحظه اي در زمان محاسباتي مي شوند و اعمال آنها در پايش ترانسفورماتورها مفيد است.

مقدمه

از آنجائيكه قدرت شبكه هاي برق همواره در حال افزايش بوده و بايستي تاحد ممكن تغذيه انرژي برق مطمئن انجام شود، بالا بودن قابليت اطمينان، طول عمر و كيفيت تك تك عناصر و تجهيزات موجود در شبكه ضروري است. ترانسفورماتورهاي مرتبط كننده سطوح ولتاژ مختلف در شبكه از مهمترين عناصر شبكه اند كه خروج از مدار آنها به قابليت اطمينان توزيع انرژي آسيب جدي وارد كرده و باعث هدررفتن هزينه زيادي مي شود. براي افزايش قابليت اطمينان تغذيه انرژي برق، شناسايي سريع عيبهاي رخ داده در ترانسفورماتورها الزامي مي باشد. بر اين اساس در پايان نامه مذكور ابتدا مقدمه اي بر روشهاي مختلف عيب يابي و پايش ترانسفورماتورهاي قدرت بيان شده است. در ادامه در فصل سوم، روش آناليز پاسخ فركانسي به عنوان روش جديد در عيب يابي ترانسفورماتورها معرفي و اصول و مباني آن تشريح مي گردد. به منظور تحليل انواع عيوب متداول وارده به ترانسفور ماتور (كه معمولا در حالت كار عادي براي ترانسفور ماتور قدرت اتفاق مي افتد) سيم پيچ ترانسفورماتور با روش تابع تبديل مطالعه و شبيه سازي شده است .اين مطالعه با تمركز بر روي مدل مشروح ترانسفورماتور انجام پذيرفته است كه جزئيات آن در فصول چهار و پنج ارائه شده اند. فصل شش نتايج حاصل از شبيه سازي يك ترانسفورماتور قدرت 63/20 kV و 30MVA را نشان مي دهد و حالتهاي مختلف صدمات فيزيكي ترانسفورماتور و اثرات آن بر روي تابع انتقال را مورد بررسي قرار ميدهد. نتايج حاصل از شبيه سازيها، اين امكان را فراهم ساخته است تا الگوهاي مناسبي متناظر با خطاها و عيوب مختلف ترانسفورماتور استخراج گردد. نهايتا در فصل هفت يك شبكه عصبي هوشمند ارائه شده است كه مي تواند با استفاده از الگوهاي استخراج شده مذكور ، يك راهكار مناسب براي تشخيص دقيق و مطمئن از خطاي وارد شده بدست دهد.

تعداد صفحه : 130

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *