رشته مردم شناسی : پایان نامه ارشد درباره بررسي تغييرات فرهنگي خانواده

متن کامل پایان نامه دانشگاه تهران مقطع کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی  با عنوان :

بررسي تغييرات فرهنگي خانواده در روستاي گنجه از توابع شهرستان رودبار، طي نيم قرن اخير ب ا تاكيد بر عوامل اقتصادي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 

لوگو دانشگاه تهران----

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

گروه اموزشي مردم شناسي

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مردم ‏شناسي

عنوان:

بررسي تغييرات فرهنگي خانواده در روستاي گنجه از توابع شهرستان رودبار، طي نيم قرن اخير با تاكيد بر عوامل اقتصادي

استاد راهنما:

دكتر منيژه مقصودي

استاد مشاور:

دكتر ناصر فكوهي

پژوهش و نگارش

 

************برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده

پژوهش حاضر ،  پژوهش ميداني دربارة روستاي گنجه از توابع شهرستان رودبار   واقع در جنوب استان گيلان مي باشد . روستاي گنجه داراي تعداد 341 خانوار و  1156 نفرجمعيت است . در اين پژوهش به بررسي تغييرات و تحوّلات خانواده ، ازدواج و نظام خويشاوندي در طي 5 دهة گذشته پرداخته ايم . اين پژوهش با تأکيد بر روش مشاهدة همراه با مشارکت و استفاده از تکنيک هاي مصاحبه از جمله : مصاحبه آزاد ( سازمان نيافته ) و مصاحبه کيفي ( نيمه ساختار مند  – غير ساختار مند )‌ و استفاده از اطّلاع رسان ها انجام شده است . لازم به تأکيد است که انتخاب روستا به دليل بومي بودنِ محقق، رفت و آمد با خويشاوندان و تدريس در آن جا بوده است . بنابراين محقق در اين پژوهش به دليل تدريس در روستاي گنجه، اقامت هاي متعدّدي در آن جا داشته است و ضمن مصاحبه با دانش آموزان و خانواده هايشان توانسته است حتّي از طريق آن ها با ساير مردم روستا نيز مصاحبه هاي فراواني داشته باشد .

در اين پژوهش،يافته هاي به دست آمده نشان دهنده ي سرعت تغيير وتحوّل خانواده،ازدواج ونظام خويشاوندي درروستاي مورد تحقيق است. عواملي چند از جمله: تأسيس کارخانجات پنج گانه در روستاي گنجه که از سال 1337 به بعد – به تدريج  – شروع به فعّاليّت کردند، وقوع زلزله که در سال 1369 رخ داد وسرانجام به دليل ورشکستگي و بسته شدن چهار کارخانه که بعد از وقوع زلزله به تدريج تا سال هاي 1373 اتفاق افتاد،موجب شد تا خانواده، ازدواج و نظام خويشاوندي در روستاي گنجه، طيّ نيم قرن اخير به سرعت دستخوش تغيير و تحوّل شوند. از جمله مهمترين تغييراتي که در خانواده، ازدواج و نظام خويشاوندي رخ داده است موارد زير قابل تأکيد است :

 

 

  1. کاهش ُبعد خانوار[1] . 2. گسترش خانواده هاي گسترده – هسته اي (خانواده گسترده تغيير شکل يافته[2] ) 3.جايگزيني قوانين توارث شرعي ومدني به جاي قوانين عرفي 4. افزايش سن ازدواج 5. افزايش برون همسري 6.سست شدن روابط خويشاوندي

نتايج به دست آمده از تحقيق نشان دهنده ي اين واقعيت است که هر يک از موارد شش گانه ي فوق، خود موجب تغييراتي ديگر شده‏اند.

واژه هاي کليدي : تغييرات فرهنگي ، خانواده ، ازدواج ، خويشاوندي ، روستا ، گنجه ، رودبار ، اقتصاد، قوانين عرفي، قوانين شرعي ، قوانين مدني

 

[1] Size of household

[2] Modified extended family

مقدمه

خوشبختانه، در سال هاي اخير پژوهش‏هاي زيادي جهت بررسي تغييرات فرهنگيِ مناطق مختلف کشور عزيزمان در حوزه هاي  گوناگون انجام شده است . پژوهش حاضر که تحت عنوان بررسي تغييرات فرهنگي خانواده است به بررسي تغييرات خانواده ، ازدواج و نظام خانوادگي در طي پنج دهه گذشته در روستاي گنجه از توابع شهرستان رودبار – واقع در استان گيلان – پرداخته است . لازم به ذکر است رويدادهايي که از سال 1335 تا کنون در روستاي گنجه اتفاق افتاده است اين روستا را از جهاتي نسبت به ساير روستاها متمايز کرده است . بر اين اساس بررسي تغييرات فرهنگيِ خانواده در ارتباط با تأسيس کارخانجات پنج گانه وقوع زلزله و ورشکستگي و بسته شدن کارخانجات در روستاي مورد پژوهش حائز اهميت مي باشد . از آن جا که اين تحقيق از نوع کيفي و ميداني است لذا از تکنيک ها و روش هاي ابتکاري خاصي جهت گردآوري داده هاي استفاده شده است که هر يک از آن ها به تفصيل در فصل اوّل تشريح شده اند .

پژوهش حاضر شامل پنج فصل است : فصل اوّل به طرح مسئله ، ضرورت و اهمّيّت تحقيق ، اهداف تحقيق ، پيشينه ي تحقيق  ، چهار چوب نظري مورد استفاده در اين پژوهش  ، پرسش‏هاي تحقيق و روش هاي تحقيق پرداخته شده است . فصل دوم مربوط به بيان معرفي روستا است . لذا در اين فصل تغييرات جمعيّتي و اقتصادي روستا در طيّ پنج دهه اخير ، تشريح شده است . فصل سوّم به بررسي دگر گوني خانواده از ابعاد مختلف در روستاي گنجه در طي نيم قرن اخير پرداخته است . فصل چهارم به بيان مراسم مختلف ازدواج ،کارکردهاي آن و تغييراتي که در اين کارکردها ايجاد شده است و همچنين نمادهاي مراسم عروسي در روستاي گنجه پرداخته است . در فصل پنجم که با عنوان ازدواج و خويشاوندي است ، نحوة همسرگزيني در گذشته و حال حاضر مقايسه شده است و به بررسي الگوهاي ازدواج ، علل افزايش هاي برون همسري ، بررسي وضعيت طلاق  و بررسي کارکردها ،روابط و اصطلاحات خويشاوندي پرداخته شده است . و سرانجام به نتيجه گيري تحقيق پرداخته شده است .

نکته ي قابل ذکر اينکه چون زبان مردم روستاي مورد تحقيق کُردي است لذا سعي شده است تمام واژه هاي کُردي که در متن آمده است همراه فنوتيک(تلفّظ) و معادل نوشته شود . در پايان از خوانندگان عزيز انتظاراست کاستي هاي اين اثر را به نگارنده گوشزد نمايند تا نسبت به رفع آن ها اقدام شود .


 

1-1. طرح مسأله

مسأله ي عمده در اين پژوهش ، بررسي تغييرات خانواده و ازدواج در طي نيم قرن اخير است . لذا محقق در جستجوي آن است که مشخص کند تأثير تحوّل اقتصادي  – که بر اثر تأسيس کارخانجات ايجاد شده است – و تأثير تحوّل طبيعي ، که بر اثر وقوع زلزله صورت گرفته است ، بر تغييرات فرهنگيِ خانواده، ازدواج  و نظام خويشاوندي چگونه بوده است ؟ از سال 1337 به بعد ، به تدريج – در روستاي مورد تحقيق کارخانجات پنج گانه تأسيس شدند . اين کارخانجات وضع اقتصادي مردم منطقه ، به ويژه ، وضع اقتصادي مردم روستاي گنجه را متحوّل کرد به طوري که تغييرات ايجاد شده در الگوي ازدواج ، و الگوي خانواده در بسياري موارد بازتاب تأسيس کارخانجات مي باشد .

البته غير از اين عامل – عواملي همچون وقوع زلزله که در خرداد ماه سال 1369 با شدت 3/7ريشتر در منطقه مورد پژوهش رخ داد نيز درايجاد تغييرات در ابعاد مختلف خانواده و ازدواج مؤثربوده است .  به طوري که وقوع زلزله موجب گسترش ازدواج هاي برون همسري ، تغيير در تعداد اعضاي خانواده ، تغيير در خانواده ي گسترده و به طور کلي تغيير در فرهنگ خانواده شد . حال مسأله، تأسيس کارخانجات و سپس رکود آن در سال هاي بعداز 1370  است  و همچنين مسأله ي وقوع زلزله به وضوح تأثيراتي در بافت خانواده ، ازدواج ونظام خويشاوندي گذاشته است لذا محقق در صدد است تا معلوم کند ، عوامل اقتصادي و طبيعي چگونه و تا چه حد بر گسترش برون همسري ، کارکردهاي مراسم ازدواج ، تشکيل خانواده هاي هسته‏اي و خانواده هاي گسترده ي تغيير شکل يافته تاثير داشته است.

 

 

2-1. ضرورت و اهمّيّت تحقيق

روستاي گنجه به دليل تأسيس کارخانجات پنج گانه و وقوع زلزله در خرداد ماه سال 1369 در مقايسه با ساير روستاها داراي وضعيت متفاوت و استثنايي است . چرا که تأسيس تدريجي کارخانجات موجب تغييرات بسيار در زندگي مردم روستا گرديده است. از جمله ي آن ها مي توان به موارد زير اشاره کرد .1- با تأسيس و فعّاليّت كارخانجات  در وضعيت مالي مردم اين روستا بهبود ايجاد شد و در آمد حاصل از اشتغال اهالي در کارخانجات مکمل در آمدهاي ناشي از پرداختن به امور کشاورزي و دامداري گرديد . 2- در سبک مسکن روستاييان تغيير تدريجي ايجاد گرديد و در نتيجه دامداري به افول گراييد . 3- مهاجرت مردم ساير مناطق به داخل روستا افزايش يافت . 4- مهاجرت مردم روستا به خارج تقريبا متمايز به صفر بوده است . 5- برق رساني به روستا نسبت به ساير روستاها سريع تر صورت گرفت ، در نتيجه تعداد زيادي از مردم روستا توانستند از برنامه هاي تلويزيوني بهره مند شوند . 6- ميزان مسافرت ها به خارج از روستا – در ايام تعطيلات کارگران – به شدت اوج گرفت و لذا راه ورود فرهنگ ساير مردم به روستاي گنجه هموار گرديد . 7- از آن جايي که مردم روستاي مورد پژوهش درمقايسه با ساير روستاهاي منطقه، ثروتمند تلقّي مي شدند لذا فروشندگان سيّار کالاها و وسايل جديد را جهت فروش به روستا عرضه مي کردند . 8- خانواده هاي هسته اي افزايش يافت . 9- ازدواج هاي برون گروهي افزايش يافت. همچنين وقوع زلزله که در سال 1369 رخ داد نيز موجبات تغييرات در زندگي مردم روستا را فراهم کرد که به برخي از آن‏ها اشاره اي مي شود : 1- به دليل فوت اعضاي خانواده در شکل برخي از خانواده ها تغييراتي ايجاد شد بدين معني که خانواده با يکي از والدين و خانواده هاي بازسازي شده افزايش يافت . 2- وقوع زلزله باعث جابجايي محل سکونت مردم و در نتيجه نزديک شدن محل سکونت آن ها به جادّه  اصلي رشت-تهران گرديد . البته آن ها بر خلاف برخي از روستاهاي ديگر در ساير روستاهاي مجاور ادغام نشدند. 3- ازدواج برون گروهي در اثر زلزله نيز همچنان افزايش يافت . 4- به دليل فوت برخي از پرسنل ماهر و نيمه ماهر و خرابي هاي ناشي از زلزله و دادن وام هاي بلاعوض به کارگران،  اشتغال در کارخانجات دچار اختلال گرديد . 5- مهاجرت مردم روستا به خارج از آن زيادشد . 6- به دليل اشتغال جوانان متأهل درخارج از روستا برخي از خانواده هاي هسته اي تحت نظارت غير مستقيم والدين شوهرانشان قرار گرفتند .7- بيكاري جوانان روستا افزايش يافت و برخي از آن هابه اشتغال کاذب روي بردند. 8- عليرغم افزايش بيکاري جوانان به کار کشاورزي و دامداري نمي پردازند . 9- سن ازدواج افزايش يافت.

 

بنابراين ضرورت دارد تأثير اين دو پديده – تأسيس کارخانجات ووقوع زلزله – برزندگي مردم روستاي گنجه به ويژه بر نهاد خانواده و ازدواج مورد بررسي قرار گيرد.


3-1. اهداف تحقيق

تغييرات خانواده در ارتباط مستقيم وتنگاتنگ با ساختار اقتصادي قرار دارد لذا در پژوهش حاضر توجّه به شناخت ويژگي هاي اقتصادي منطقه، تنوع معيشت روستاييان وبررسي اشتغالات جديدي كه پس از تأسيس كارخانه از سال 1337 درمنطقه ايجاد شده _اعم از مشاغل خدماتي توليدي و توزيعي _ به عنوان يكي از عوامل مهم در تغييرات خانواده مورد بررسي قرار مي گيرد.به طور كلي بايدگفت: كه دراين تحقيق محقق به دنبال بررسي تغيير وتحوّل خانواده وازدواج درروستاي گنجه پس از تأسيس كارخانجات ووقوع زلزله مي باشد. بنابر اين اهداف تحقيق شامل موارد زيراست:

  • شناخت ويژگي هاي اقتصادي روستا قبل از تأسيس كارخانجات و وقوع زلزله
  • شناخت ويژگي هاي خانواده، ازدواج و خويشاوندي قبل از تأسيس كارخانجات ووقوع زلزله
  • شناخت ويژگي هاي اقتصادي روستا بعد از تأسيس كارخانجات ووقوع زلزله
  • شناخت ويژگي هاي خانواده، ازدواج وخويشاوندي بعد از تأسيس كارخانجات ووقوع زلزله

بنابر اين در بررسي وشناخت وضعيت خانواده، ازدواج و نظام خويشاوندي در ارتباط با وضعيت اقتصادي درقبل از تأسيس كارخانجات ووقوع زلزله موارد زير قابل طرح مي باشد:

الف ) بررسي و شناخت اشكال، ُبعد، كاركرد وفرهنگ مصرف خانواده، نحوه ي تقسيم كار بين اعضاي خانواده وساخت قدرت وتغييرات آن ها

ب ) بررسي وشناخت آداب ورسوم ازدواج ،الگوي همسر گزيني، سن ازدواج ،الگوي اقامت پس از ازدواج، ميزان طلاق وتغييرات آن ها

ج) بررسي و شناخت اصطلاحات خويشاوندي، روابط خويشاوندي و كاركردهاي آن

4-1.پرسش‌هاي تحقيق

سؤالات عمده‌اي که محقق در اين پژوهش در پي دستيابي به پاسخ مناسب براي آن‌هاست به شرح ذيل مي‌باشد:

  1. با گذشت زمان چه تحولاتي در اشکال، ُبعد، کارکردو فرهنگ مصرف خانواده، وضعيت ازدواج و نظام خويشاوندي در روستاي مورد پژوهش[1] رخ داده است؟
  2. رابطة تغييرات اقتصادي با تغييرات فرهنگي خانواده، انواع ازدواج ، سن ازدواج،

ايّام ازدواج، دوران نامزدي ،مراسم ازدواج ، الگوي اقامت زوجين ، طلاق  ، و نظام                                                     خويشاوندي چگونه بوده است؟

  1. عواملي نظير وقوع زلزله و اصلاحات ارضي، تا چه حد بر تغييرات خانواده، ازدواج و خويشاوندي مؤثر بوده‌اند؟
  2. تغييرات ساختار قدرت در خانواده چگونه بوده است؟
  3. مراسم دوران نامزدي، عروسي و همچنين جهيزيه چه کارکردهايي داشته‌اند و چه تغييراتي در آن‌ها صورت گرفته است؟

6.تحوّل نقش زنان، مردان، کودکان در طي 50 سال اخير چگونه بوده است؟

7.برون همسري چه تأثيراتي در تغييرات فرهنگي مردم روستاي مورد پژوهش داشته است؟

8.نگرش مردم در مورد فرزندآوري چه تغييراتي کرده است؟

[1] – همه پرسش‌های تحقيق، در مورد روستای گنجه است لذا از تکرار اين کلمه در برخی سؤالات خودداری شده است.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 192

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --