متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

موضوع:

بررسی روایات کیکاووس در متون اساطیری، حماسی، تاریخی ایران و مقایسه‌ی آن با روایات مشابه ملل دیگر

 

پایان‌نامه‌ی ارایه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز به عنوان بخشی از فعالیت‌های تحصیلی لازم برای اخذ درجه‌ی دکتری

در رشته‌ی:

زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات حماسی

از دانشگاه شیراز

شیراز

 

استاد راهنما:

دکتر اکبر نحوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

چکیده

کیکاووس فرزند کیقباد و دومین شاه کیانی در شاهنامه پرماجراترین شاه در روایات ملّی ایران است و مشهورترین داستان‌های حماسی ایران بیش‌تر در دوران کیکاووس و به سبب کارهای نابخردانه‌ی او صورت پذیرفته‌اند و به همین علت نامبردارترین شخصیت‌های پهلوانی شاهنامه در دوران کاووس می‌زیسته‌اند و یا اوج پهلوانی‌های ایشان در این دوران بوده است. از این گذشته داستان‌ها و روایات پیرامون کاووس از جمله توان جوان کردن پیران و شفا بخشیدن به زخمیان جنگ، به آسمان رفتن و جفا بر فرزند  شباهت بسیاری با داستان‌ها و روایت‌های دیگر ملل دور و نزدیک جهان دارد که تاکنون بررسی مستقل و جامعی درباره‌ی دلیل و ریشه‌ی این شباهت‌ها انجام نشده است. این رساله در پنج فصل ابتدا به نقل روایت‌های کیکاووس در دوران‌های مختلف و سپس بررسی و مقایسه‌ی این روایت‌ها، نقل روایات مشابه

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

  1. فصل اول: مقدمه

1-1 معرفی برخی منابع و مآخذ

1-2 پیشینه‌ی تحقیق

1-3 روش تحقیق

1-4 پرسش‌های تحقیق

  1. فصل دوم: نقل روایت‌های کیکاووس

2-1 بخش نخست: کاووس در منابع هندی

2-1-1 ریگ‌ودا

2-1-2 مهابهارات

2-1-3 مقایسه و بررسی

2-1-3-1 نمونه‌هایی از رفتارهای روحانی کاووس

2-2 بخش دوم: کاووس در منابع پیش از اسلام

2-2-1 متون اوستایی

2-2-1-1  یشت‌ها

2-2-1-2 دیگر متون اوستایی

2-2-2 متون پهلوی

2-2-2-1 دینکرد

2-2-2-2  بندهشن

2-2-2-3  گزیده‌های زادسپرم

2-2-2-4  روایات پهلوی

2-2-2-5 مینوی خرد

2-2-2-6  زند وهومن یسن

2-2-2-7  شهرستان‌های ایران

2-3.  بخش سوم: کاووس در روایات پس از اسلام

2-3-1  کاووس در منابع پیش از شاهنامه

2-3-1-1  اخبارالطوال

2-3-1-2  تاریخ بخارا

2-3-1-3  تاریخ طبری

2-3-1-4  مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر

2-3-1-5  التنبیه و الاشراف

2-3-1-6  آفرینش و تاریخ

2-3-1-7  مفاتیح‌العلوم

2-3-1-8  الفهرست

2-3-1-9  تجارب الامم

2-3-1-10 تاریخ بلعمی

2-3-2  کاووس در شاهنامه

2-3-3  کاووس در منابع پس از از شاهنامه

2-3-3-1  غرر اخبار ملوک فرس ثعالبی

2-3-3-2  تاریخ پیامبران و شاهان

2-3-3-3 زین‌الاخبار

2-3-3-4  سیاست‌نامه

2-3-3-5  فارسنامه

2-3-3-6  مجمل‌التواریخ والقصص

2-3-3-7  جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروایات

2-3-3-8  تاریخ کامل

2-3-3-9  تاریخ گزیده

  1. فصل سوم: برررسی روایت‌ها

3-1  نام کاووس

3-2  لقب

3-3  همسران

3-4  فرزندان

3-5  سال‌های پادشاهی

3-10 کردار

3-10-1 رفتن به مازندران

3-10-2 رفتن به‌هاماوران

3-10-3 رفتن به آسمان

3-10-4 داستان سهراب

3-10-5 ماجرای سیاوش

3-11 سرداران و پهلوانان

3-12 آمیختگی

  1. فصل چهارم: بررسی نمونه‌های مشابه

4-1 بررسی تطبیقی اسطوره‌های شفابخشی و زنده کردن مردگان

4-1-1  سنت سبالدوس

4-1-2  سنت پیتر آتروایی

4-1-3  امپدوکلس

4-1-4  معبد تاراپبث

4-1-5  سنت زنوبیس

4-1-6  ایلیاه

4-1-7  الیشاع

4-1-8  پطرس حواری

4-1-9  پولس حواری

4-1-10 مار سمعان اصغر

4-1-11 آفاق خواجه

4-1-12 آپولونیوس تیانایی

4-1-13 مدئا

4-1-14 بران

4-1-15 مدوزا

4-1-16 عیسی

4-2 به آسمان رفتن

4-2-1 به آسمان رفتن در فرهنگ ایرانی

4-2-1-1 جمشید

4-2-1-2 زرتشت

4-2-1-3 گشتاسب

4-2-1-4 کرتیر

4-2-1-5 ارداویراف

4-2-2  به آسمان رفتن در فرهنگ ملل دیگر

اتنه

نمرود

باروک

پولس حواری

زوستریانوس

سیمون مغ

اشعیای نبی

خاخام اکیبا بن یوسف

اولیور راهب مالمزبری

بلادود شاه بریتون‌ها

عرب قسطنطنیه

یوان هوانگ تو

آباریس

4-3 عشق نامادری به ناپسری ……….

4-4 کشتن حیوان مقدّس و گرفتار شدن به نفرین ابدی

  1. فصل پنجم کاووس در ادب فارسی

5-1 مقدمه

5-2 شاعران

5-2-1 رودکی

5-2-2 فرخی

5-2-3 منوچهری

5-2-4 ناصر خسرو

5-2-5 قطران تبریزی

5-2-6 خیام

5-2-7 عثمان مختاری

5-2-8 سنایی

5-2-9 انوری

5-2-10 خاقانی

5-2-11 نظامی

5-2-12 عطار

5-2-13 مولانا

5-2-14 حکیم زجاجی

5-2-15 امیر خسرو دهلوی

5-2-16 خواجوی کرمانی

5-2-17 حافظ

5-2-18 سلمان ساوجی

5-2-19 عبید زاکانی

5-2-20 شمس الدین محمّد کوسج

5-2-21 سلیمی جرونی

5-2-22 بیدل شیرازی

5-2-23 قاآنی شیرازی

5-2-24 عرفی شیرازی

5-2-24 قاآنی شیرازی

  1. فصل ششم نتیجه‌گیری

 

 

1-1 سرآغاز

در متون حماسی ما و به‌ویژه شاهنامه‌ی فردوسی که منسجم‌ترین، مفصّل‌ترین و درعین‌حال مشهورترین مجموعه‌ی حماسی ایرانیان است، تنها با حماسه سروکار نداریم بلکه اسطوره، حماسه  و تاریخ هر سه از ارکان تشکیل دهنده‌ی آن هستند. جالب این‌جاست که با وجود تفکیک شدن شاهنامه به سه دوره‌ی  اساطیری، حماسی و تاریخی از سوی دانشمندان، در هریک از این دوره‌های یاد شده نیز به اسطوره، حماسه یا تاریخ صرف برنمی‌خوریم. مثلا قسمت اساطیری شاهنامه آمیخته با حماسه و حتی رگه هایی از حقایق تاریخی است. (مانند تقسیم جهان توسط فریدون میان سه پسرش که اشاره به واقعیت تاریخی جدایی اقوام آریایی از یکدیگر دارد.) و بخش حماسی آن مشحون از اسطوره است و گاه رد پای تاریخ هم در آن دیده می‌شود. بخش تاریخی نیز از حماسه و حتی اسطوره خالی نیست. شخصیت‌های شاهنامه نیز این چنین‌اند. مثلا یک شخصیت کاملاً تاریخی مانند اردشیر هم نمی‌تواند فارغ از جنبه‌های اسطوره‌ای باشد.(داستان کرم هفتواد و ….)

تجزیه و تحلیل شخصیت‌های برجسته‌ی شاهنامه از این دیدگاه و جداسازی جنبه‌های اسطوره‌ای، حماسی و احیانا تاریخی این شخصیت‌ها از یکدیگر همراه با نگاه به دیگر روایات مربوط یا مشابه با ایشان در دیگر منابع داخلی و خارجی (اساطیر و حماسه‌های ملل دیگر) کاری است که تاکنون به طور کامل و مستقل انجام نشده و تحقیق در این‌باره می‌تواند، بسیاری از ابهامات را از ذهن‌ها زدوده، پرسش‌های متعددی را به پاسخ نزدیک و نظریات تازه‌ای را در حوزه‌های اسطوره، حماسه و مبحث تبادل یا توارد فرهنگی ملل مطرح سازد.

یکی از مهم‌ترین و مشهور‌ترین شاهان و شخصیت‌های شاهنامه کیکاووس است. بنا بر اوستا او یکی از هفت «کوی» آغازین است که به روان ایشان درود فرستاده شده. بنا بر متون فارسی میانه‌ی زرتشتی (پهلوی) مانند مینوی خرد، کیکاووس در کنار جمشید، فریدون و گرشاسب یکی از معدود کسانی است که قرار بوده جاودان باشند امّا چون اهریمن ایشان را می‌فریبد و دست به گناه می‌زنند میرا می‌شوند. کارهای ناشایست و گناهان کاووس هم بسیارند؛ از جمله حمله‌ی بیهوده و بی‌خردانه به مازندران و‌هاماوران، رفتن بی‌اجازه به آسمان که از نظر دینی بزرگترین گناه اوست؛ کشتن «اوشنر دانا» وزیر کاردانش، کشتن گاو مقدس «هدیوش» که مرز میان ایران و توران را مشخص می کرد؛ جفای ناجوانمردانه در حق رستم و سهراب و ظلم در حق سیاوش و… البتّه همانگونه که گفته شد نابخشودنی‌ترین گناه کاووس که موجب میرایی و و از دست دادن فره‌ی کیانی گردید؛ رفتن بی‌اجازه و گستاخانه‌اش به آسمان باشد.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 326

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه درباره:سیمای معصومین(ع) در دیوان ملاّ حسن کاشی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات فارسی عنوان : سیمای معصومین(ع) در دیوان ملاّ حسن کاشی مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: تاثیر Read more…

زبان و ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان شناسی همگانی عنوان : بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد: نقد جامعه شناختی داستانهای محمود طیاریدانلود Read more…

زبان و ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:بازتاب اساطیر دینی و ملّی در اشعار فریدون مشیری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات فارسی عنوان : بازتاب اساطیر دینی و ملّی در اشعار فریدون مشیری   مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی: Read more…