دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق با موضوع آرایه های میکروفنی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی برق  با عنوان :    آرایه های میکروفنی    در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
” M.Sc” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق – الكترونيك
عنوان :
آرايه هاي ميكروفني

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكيده:
مطالعه و استفاده از آرايه هاي ميكروفني از حدود 20 سال پيش شروع شده است . در پرتو
پيشرفتهاي تحقيقاتي و تجربيات انجام شده تا امروز اين حوزه به جائي رسيده است كه فناوري
مبتني بر آرايه قابليت بكارگيري سريع در بعضي از سيستم هاي فعلي را دارد و قدرت ذاتي فراواني
براي بهبود محصولات موجود و توليد وسائل آنرا داراست .
اين متن در دو بخش تنظيم شده است در بخش اول تاكيد براستفاده از آرايه هاي ميكروفني براي
بهبود گفتار بيان شده و در بخش دوم منطقه بندي منبع عنوان ميشود.
فصل 1 طرح آرايه اي را توضيح مي دهد كه پاسخ مكاني آن دريك پهناي باند وسيع تقريباً تغيير
چنداني نمي كند. چنين طرحي اين اطمينان را بوجود مي آورد كه فيلتر نمودن مكاني كه توسط
آرايه شكل ميگيرد در تمام پهناي باند سيگنال گفتار يكنواخت است . مشكل عمده با بسياري از
طرحهاي آرايه اي آنستكه آرايه فيزيكي خيلي بزرگي براي داشتن دقت تفكيك پذيري منطقي در
حوزه مكان نياز دارند.
مخصوصاً در فركانسهاي پائين اين شكل را در فصل 2 بررسي كرده ايم كه مروري بر آرايه هاي فوق
جهتي است . اين آرايه ها چنان طراحي شده اند كه جهت وري مكاني خيلي بزرگتري نسبت به
شكل دهنده پرتو از نوع تأخير و جمع توليد كنند.
فصل 3 استفاده از فيلتر حذف كننده نويز تك كاناله را در خروجي آرايه ميكروفني توضيح مي
دهد. طرح چنين پس – فيلتري معمولاً نياز به اطلاعاتي درباره همبستگي نويز بين ميكروفن هاي
مختلف دارد .
توابع همبستگي مكاني براي ميكروفن هاي جهتي مختلف در فصل 4 بررسي شده است ، كه
استفاده از اين توابع را در كاربردهاي حذف و فقي نويز شرح ميدهد.
فصل 5 روشهاي وفقي آرايه هاي ميكروفني را شرح مي دهد كه تمركز بر الگوريتم هايي دارند كه
پايدارند و در محيطهاي واقعي خوب عمل مي كنند.
فصل 6 الگوريتم هاي فيلتر كردن مكاني بهينه را براساس تجزيه عام مقدار تكين توضيح مي دهد.
لذا اين فصل روشهايي را ارائه مي كند كه پيچيدگي ¸ اين روشها نيازمند محاسبات زيادي هستند
محاسباتي را كاهش مي دهند و لذا اجازه بكارگيري آني را ميدهند .
فصل 7 روشهاي مختلف را كه بطور دقيقي منطقه بندي را در محيط آكوستيكي خاصي نشان
مي دهد ، ارائه مي كند . تأكيد بر دقت در شرايط بد مي باشد كه با روش مناسبي با جزئيات كامل
آمده است . فصل 8 اين مسئله را به حالتي كه چند منبع فعال وجود داشته باشد بسط مي دهد .
اين مطلب بدليل وجود چندين گوينده پيچيده تر نيز ¸ زمانيكه محيط واقعي را در نظر بگيريم
مي شود.
فصل 9 سناريوي منطق بندي منبع را بصورت جامع تري بيان مي دارد تا اطلاعات حاصل شده از
حسگر غير آكوستيكي را نيز به آن اضافه كند . در اين حالت هر دو سيگنالهاي صدا و تصوير بطور
موثري تركيب مي شوند تا حركت گوينده را دنبال كنند.
در فصل پاياني بعضي از كاربردهاي خاص فن آوري آرايه ميكروفني كه امروزه بكار گرفته ميشود
بيان شده است.
مقدمه:
مسئله بهبود سيگنال گفتار دريافت شده توسط آرايه ميكروفني تمركز دارد. براي كاربردهاي
مختلف ، شامل تعامل انسان – كامپيوتر و تلفن دست آزاد است كه هدف آنها ارائه قابليت حركت
استفاده كنندگان بدون هيچ قيد و بندي در محيط هاي م ختلف است بطوريكه كيفيت بالاي
منابع تداخلي و اثرات ¸ سيگنال گفتار ثابت باقي بماند و پايداري در برابر نو يز زمينه
وجود داشته باشد. استفاده از آرايه هاي ميكروفني فرصت استفاده (reverberation) واخنشي
كردن از اين حقيقت را كه منبع سيگنال گفتار اصلي و منابع نويزي از لحاظ فيزيكي در فضا از هم
جدا هستند بما مي دهد. روشهاي متداول در پردازش آرايه معمولاً براي كاربردهايي نظير رادار و
سونار بوجود آمده اند و ابتدا نيز در آرايه هاي ميكروفني بمنظور حل مشكلات دريافت گفتار دست
آزاد بكار گرفته شدند . اما محيطي كه آرايه ميكروفني در آن بكار گرفته م يشود بسيار متفاوت از
كاربردهاي متداول آرايه هاست . نخست آنكه ، سيگنال گفتار اصلي داراي پهناي باند نسبتاً خيلي
وسيع حول فركانس مركزي آن است و باعث مي شود كه روشهاي باند باريك متداول كارآيي
نداشته باشد ، ثانياً تداخل چند مسيري قوي كه از واخنش اتاق ايجاد مي شود بايد در نظر گرفته
شود . نهايتاً ممكن است منبع سيگنال گفتار اصلي و سيگنالهاي نويزي نسبت به آرايه نزديك
باشند به اين معني كه فرض ميدان – دور ديگر صحيح نباشد. اين تفاوتها (درميان سايرين ) به اين
معني است كه روشهاي آرايه اي جديد بايد براي كاربردهاي آرايه ميكروفني فراهم آيند.
قابليت منطقه بندي و جستجوي يك يا چند منبع گفتار نيازي ضروري در سيستم هاي آرايه
مثل اطلاعات هر ¸ دقت ثابتي بر روي گوينده اوليه ¸ ميكروفني است . براي كاربردهاي بهبود گفتار
گوينده متداخل يا منابع نويزي همبسته براي هدايت موثر آرايه لا زم است و باعث بهبود منبع
مفروض مي شود در حاليكه در همان زمان بنظر مي آيد تضعيف عملي نامطلوب باشد . اطلاعات
مكاني بعنوان راهنمائي براي تمايز هر يك از گويندگان در حالت سناريوي چند منبعي قابل استفاده
است . با اين اطلاعات موجود ، تمركز خودكار بر روي منبع و تعقيب آن براساس يك پايه گسترش
4
يافته امكان پذير است . اخيراً ابراز علاقه خاصي در اين زمينه ديده م يشود مثل تخمين هاي مكان
گوينده براي نشانه روي يك دوربين يا دسته اي از دوربين ها دريك سيستم كنفرانس ويديوئي ،
براين اساس ، اطلاعات خودكار منطقه ديگر نياز به يك انسان يا تعدادي از متصديان دوربين ندارد .
چندين محصول تجاري از فناوري آرايه ميكروفني در محيطهائي نظير اتاق كوچك استفاده ميشوند
تا يك دوربين روبوتيك را هدايت كنند و قالب فعال گوينده راداشته باشند .

تعداد صفحات: 281

قیمت: شش هزار تومان

 

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *