دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش استراتژیک : بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت گرایش استراتژیک

با عنوان : بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه مدیریت اجرایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : ” استراتژیک “

عنوان :

بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد

استاد راهنما :

دکتر حمید جعفریه
استاد مشاور :

دکتر محمود رضایی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

بانك‌ها بي‌شك در اقتصاد ايران همچون ساير كشورها به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي واسطه‌اي در جايگاه سازمان هاي مالي، دولت را در اجراي سياست هاي پولي(انبساطي و انقباضي) ياري مي‌كنند. صنعت بانكداري ايران در حال نزديك شدن به تحولات گسترده اي است. چشم انداز شدت گرفتن رقابت در اين صنعت، حركت به سوي آزادسازي اقتصادي و نزديك شدن به بازارهاي بين المللي در آينده نه چندان دور، شرايط ي را پديد آورده است كه در آن برنامه ريزي استراتژيك براي بانك‌ها اهميتي ويژه يافته است (کرمانشاه و عبدی، 1385). در این راستا این پژوهش قصد دارد تا به بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد بپردازد.

در اين فصل به بررسي كليات تحقيق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلي تحقيق بيان می گردد، سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسي تحقيق، سوالات تحقيق، چارچوب نظری تحقیق، مدل تحقيق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقیق پرداخته شده و در انتها نيز محدودیت های تحقیق ذکر شده است.

1-2-بیان مسأله

در محيط سرشار از تغییرات، سازمانها به منظور حفظ بقا در محيط رقابتي و به سرعت در حال تغيير كنوني عواملی وجود دارند كه سطح عملکرد را تحت تاثير قرار مي دهند مي تواند موفقيت سازمان‌ها را به شدت تحت تاثير قرار دهند (Herschel , 2005: 144). سينكولا و همكاران (1997)[1] پيشنهاد می کنند كه شناسایی این عوامل، نه تنها منجر به ايجاد نو آوري در سازمان مي شود بلكه ممكن است تنها عامل موثر در حفظ مزيت هاي رقابتي بدست آمده باشد (Chang at.all, 2010: 3792–3798). همچنین به طوری که بوهلر (2002)؛ داويس و دالي(2008)؛ كورث (2007)[2] از آنها به عنوان يكي از مهمترين استراتژي ها، براي ايجاد بهبود در عملكرد سازمان ها و حفظ مزيت هاي رقابتي كه سازمان به آنها دست يافته است، نام می برند (Weldy , 2009: 59-60). چرا که داشتن دانشی عمیق نسبت به این عوامل سازمانی و محیطی که تاثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می گذارد (زماني و همکاران، 1387: 14).

همچنین از طرفي صاحبنظران و محققان معتقدند عملكرد، موضوعي اصلي در تمامي تجزيه و تحليل‌هاي سازماني است و مشكل بتوان سازماني را تصور كرد كه مشمول ارزيابي و اندازه‌گيري عملكرد نباشد. از سویی، كسب وكار بايد به اندازه كافي انعطاف پذير و دارای استراتژیهای مشخص باشد تا هم تهديدات غيرقابل پيش بيني و هم فرصت هاي موجود در آينده نامطمئن و محيط بي ثبات را مديريت كند. بنابراين، داشتن استراتژیهای مشخص براي متناسب شدن با محيط پرتلاطم كسب وكار در جهت حفظ مزيت رقابتي، يكي از چالش هاي اساسي فراروي مديران امروز است (الهي و مهدي پور، 1381).

با توجه به مطالب ذکر شده با توجه به اینکه محقق آشنایی چند ساله ای در بانک سپه شهر مشهد دارد بر این مهم آگاهی دارد که جذب مشتريان در گرو درک خواسته و نیازهای آنان و استراتژیهای رقابتی است که بانک در بازار است. به طور کلی دغدغه محقق این است که عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری کدامند و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد به چه میزان است؟

بنابراین با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و نیز اهمیت حیاتی فعالیت بانکها برای جامعه، انجام تحقیق حاضر ضروری به نظر می رسد و به نوعی می توان ادعا نمود که دغدغه موجود می باشد و همچنین به دلیل کمبود چنین مطالعه ای در صنعت بانکداری، محقق سعی دارد تا به بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد بپردازد.

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با بررسي تاريخي روند به وجود آمدن سازمانهاي بزرگ در دهه هاي گذشته، درمي يابيم كه اين سازمانها به علت عدم تطابق خود با روند تحولات اجتماعي و جهاني، همانند دانیاسورهايي كه تطبيق پذيري با محيط را از دست داده و محكوم به فنا شدند، ديگر كارايي لازم را در عرصة رقابت ندارند (بون و همکاران، 2006)[3]، همچنین، در جهان امروز تغيير، سريع است و انطباق موفقيت آميز، يك بخش مهمي از موفقيت در عصر حاضر است (انگلث و سیمونس، 2002[4]). سرعت بسيار زياد تحول محيط و بازارهاي رقابتي، فشار مضاعفي را به سازما­نها براي انطباق بسيار سريع به وجود آورده است و تغييرات در سطوح بالا را منجر شده است. چالش سازما­نها براي ايجاد ساختارهاي منعطف و ايجاد قابليت انعطاف پذيري در دنياي متغيیر فعلي، بيش از گذشته است.

همچنین در خلال سال­هاي اخير عملكرد به يكي از مفاهيم مهم مديريت تبديل شده است و با فرهنگ سازمان­هاي پيشرو عجين گشته است كه ضمن ارتقاي پاسخ­گويي ميزان تحقق اهداف و برنامه­هاي هر سازمان را مشخص مي­كند (Byars & Rue, 2008: 56).

علاوه بر اين طي دهه گذشته، بخش خدمات مالي دستخوش تغييرات شديدي شده است كه در نتيجه محيطي با رقابت شديد و رشدي اندك در ميزان تقاضاي اوليه به وجود آمده است. در چنين محيطي، رويدادهاي مربوط به ارتباطات تعهدآور و موروثي بين مشتري و بانك مورد معامله، به گونه‌اي فزاينده در حال كاهش است و بانك­ها در حال طراحي استراتژي هايي براي جذب وحفظ مشتريان هستند.

بانك­ها همچون ساير مؤسسات در معرض تغيير دگرگوني­هاي زيادي قرار دارند و بنا به شرايط موجود براي بقاء وسودآوري، بايد تلاش خود را در جهت حذف موانع و كاستي ها و پيروي از شيوه‌هاي نوين بازاريابي و

منابع هر کدام از متغیرهای مدل مفهومی پژوهش

ردیف متغیر منبع
1 تبلیغات (بزرگی و نوری، 1388؛ زارع احمد آبادی و حاتمی نسب، 1388) ؛ (آشتیانی و همکاران، 1389)

Paulin, et al. (2000)

2 بازاریابی (بزرگی و نوری، 1388) (معینی و بهراد مهر، 1388، لاری و همکاران، 1388) ؛)، (کرمانشاه و عبدی، 1387

Oppewal, et al. (2000)

3 رضایت مشتری (نوری و فتاحی؛ 1389)؛ (آشتیانی و همکاران، 1389)؛ (آشتیانی و همکاران، 1389) ؛ (دیواندری و دلخواه، 1384)

Parasuraman et al. (1994, 1998)

4 کیفیت خدمات بانکی (حقیقی کفاش و احمدی؛ 1388؛ عبدلی و فریدون، 1388)؛ (دیواندری و دلخواه، 1384)

Parasuraman et al. (1994, 1998)

5 پاسخگویی (حقیقی کفاش و احمدی؛ 1388)؛ (دیواندری و دلخواه، 1384)

Berry, et al. (1990)

6 امنیت (حقیقی کفاش و احمدی، 1388؛ نوش آبادی و پرویزیان، 1388)

Fahy, J.(2009),

7 مدیریت ارتباط با مشتری (معینی و بهراد مهر؛ 1388؛ معینی و بهراد مهر؛ 1388)؛

Bloemer et al., 1998

8 نام تجاری (معینی و بهراد مهر،1388؛ باورصاد و همکاران، 1388، عبدلی و فریدون، 1388)؛

 

Cretu, A. E., & Brodie, R. J. (2007).

9 فناوری اطلاعات (شیخان و همکاران، 1388؛ نوش آبادی و پرویزیان، 1388)،

Smart   and Wolfe, (2007)

10 وفاداری مشتریان (عبدلی و فریدون، 1388)؛ (آشتیانی و همکاران، 1389)؛ (سید جوادین و همکاران، 1389)

Bloemer et al., 1998

11 کارکنان (عبدلی و فریدون، 1388)

Abratt, R., & Mofokeng, T. N. (2001).

12 4 عامل رقابتی پورتر (باقری، 1387)، (کرمانشاه و عبدی، 1387)

Jeyavelue, S. (2007)

1-9-تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق

تعاریف مفهومی:

عوامل کلیدی صنعت بانکداری: این متغیر بر اساس مدل پنج فاکتوری پورتر (1985) سنجیده می شود که در این پژوهش ما سه مؤلفه ی رقابت موجود، قدرت چانه زنی مشتریان و تهدید تازه واردان (رقبای جدید در صنعت) را مورد مطالعه قرار می دهیم.

رقابت میان شرکت های موجود: میزان رقابت موجود تعیین می کند که تا چه اندازه ارزش ایجاد شده توسط یک صنعت، از طریق رقابت با رقبای موجود از بین می رود (کاراگیانوپولوس و همکاران، 2005).

قدرت چانه زنی مشتریان: قدرت چانه‌زنی مشتریان، توانایی مشتریان در کاهش‌قیمت و تلاش برای کیفیت بالاتر یا خدمات بیشتر است (باتن و مک مانوس، 1999).

رقبای جدید در صنعت: تهدیدتازه واردان بازار اشاره به ایجاد چشم اندازی از ورود رقبای جدید به صنعت مورد نظر دارد (باتن و مک مانوس، 1999). مهمترين مانع ورود به صنعت بانكي را شايد بتوان مقررات و قوانين حاكم بر تاسيس و اداره بانك ها دانست .

استراتژی رقابتی: ال مورسی(1986) پیشنهاد می کند که استراتژي رقابتی یک استراتژي کسب و کار است که نیروهاي اصلی و اساسی را تعیین می کند که بر موقعیت رقابتی اثر گذار هستند (اسلاتر، 2001).

تعاریف عملیاتی:

منظور از تعریف عملیاتی همان سنجش متغیرها است که برای سنجش مفهوم عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری از عوامل 11 گانه زیر استفاده می شود :

 1. تبلیغات
 2. بازاریابی
 3. رضایت مشتری
 4. کیفیت خدمات بانکی
 5. پاسخگویی
 6. امنیت
 7. مدیریت ارتباط با مشتری
 8. نام تجاری
 9. فناوری اطلاعات
 10. وفاداری مشتریان
 11. کارکنان

همچنین برای سنجش مفهوم عامل رقابتی از مدل پورتر استفاده می شود که دارای 4 عامل رقابتی پورتر به شرح زیر می باشد:

 1. فاکتورهاي دروني
 2. شرايط تقاضاي داخلي
 3. صنايع مرتبط و حمايت کننده
 4. استراتژي، ساختار و رقابت

1-10-محدودیت های تحقیق

از محدودیت های این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • فقدان یک پایگاه اطلاعاتی مناسب و جامع درباره موضوع پژوهش در جامعه.
 • پراکندگی جامعه مورد پژوهش.
 • پرسشنامه خود به عنوان یک محدودیت تلقی می شود. بدین معنا که پرسشنامه، نگرش افراد را بررسی می کند، نه واقعیت را، که این امر می تواند به عنوان یک محدودیت تلقی شود.

تعداد صفحه :147

14700 تومان

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --