دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات : بررسي میزان رضایتمندی دانشجویان از عملکرد ارتباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ارتباطات – تحقیق در ارتباطات

با عنوان :  بررسي میزان رضایتمندی دانشجویان از عملکرد ارتباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم ارتباطات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: علوم ارتباطات اجتماعی – تحقیق در ارتباطات

 عنوان:

بررسي میزان رضایتمندی دانشجویان از عملکرد ارتباطی

کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا شاه محمدی

استاد مشاور:

دکتر نسترن خواجه نوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

– بيان مساله تحقيق:

امروزه موفقيت سازمان­ها و مؤسسات، اعم از توليدي يا خدماتي، تحت تأثير عوامل متعددي قرار دارد که يکي از مهم­ترين آنها مخاطبان به منظور نيل به تعالي در فعالیت ها است. دانشگاه­ها نيز بعنوان يک سازمان آموزشی بايد به نظرات دانشجويان، كه در حقيقت مخاطبان اصلي فرايند آموزش محسوب مي­شوند، وقوف پيداکرده، و ملاحظه نمايند كه آيا آموزش عالي در راستاي نيازها و انتظارات دانشجويان حركت مي­كند، يا خير؟

دانشجويان در طي دوران تحصيل در راه ارتقاي دانش تخصصي و مهارت خود، نيازمند برخورداري از وضعيت مناسب خدماتي مي باشند. پاسخگويي به اين نياز دانشجويان، رسالت بزرگي است که تا اندازه زيادي با ميزان توانمندي کارکنان رابطه اي تنگاتنگ دارد؛ زيرا عدم توجه به اين موضوع و چشم­پوشي از آن، مي­تواند خسارات جبران­ناپذيري به جايگاه دانشگاه نزد مخاطبان خود در جامعه وارد نمايد. بنابراين آشنا شدن با ديدگاه­ها و نظرات دانشجويان بعنوان ذينفعان اصلي دانشگاه، نسبت به کيفيت ارائه خدمات در دانشگاه­ها به رفع نيازهاي علمي، تخصصي و پژوهشي مورد نياز درجامعه كمك مي­كند.

با عنايت به اينکه ميزان توانمندي کارکنان يکي از عوامل مهم و اصلي در جهت بهبود کمي و کيفي امور خدماتي در دانشگاه ها مي باشد؛ بنابراين، آگاهي نسبت به نظرات و انتظارات دانشجويان از کارکنان به ميزان زيادي مي تواند زمينه اي عيني، مشخص و روشن را براي حل بسياري از مسائلي كه هم اكنون اكثر دانشگاه­ها با آن مواجهند، فراهم نمايد. هدف از انجام اين تحقيق بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان از عملکرد ارتباطی کارکنان حوزه ستادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب مي باشد.

لذا سوال اصلي پژوهش حاضر اين خواهد بود که: آيا بين رضايتمندي دانشجويان و عملکرد ارتباطی کارکنان حوزه ستادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب رابطه معنی دار وجود دارد؟

1-2- هدف هاي تحقيق

هدف کلي

تعيين میزان رضايتمندي دانشجويان از عملکرد ارتباطی کارکنان حوزه ستادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

اهداف فرعي

– تعيين رضايتمندي دانشجويان از ارتباط کلامی کارکنان حوزه ستادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

– تعيين رضايتمندي دانشجويان از ارتباط غیرکلامی کارکنان حوزه ستادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

– تعيين رضايتمندي دانشجويان از سرعت انجام کار توسط کارکنان حوزه ستادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

– تعيين رضايتمندي دانشجويان از دقت در انجام کار توسط کارکنان حوزه ستادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

1-3- اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن:

نظام آموزش عالي به ‌عنوان بارزترين نمود سرمايه‌گذاري نيروي انساني،‏ نقش اصلي را در تربيت نيروي انساني كارآمد و همچنين نقش تعيين كنندهاي در ابعاد گوناگون اجتماعي،‏ اقتصادي،‏ فرهنگي و سياسي جامعه بر عهده دارد. از اين‌رو،‏ اطمينان از كيفيت مطلوب عملكرد آن به‌منظور جلوگيري از هدر رفتن سرمايه هاي انساني و مادي و نيز داشتن توانايي رقابت در دنياي آينده كه در آن كيفيت مهمترين مؤلفه براي ادامه حيات هر سازمان است،‏ ضرورتي انكارناپذير است.

رضايت حالت خوشايندي است كه بخاطر دست‌يابي به هدف در موقعيت‌هاي مختلف به فرد دست مي‌دهد. رضايت انواع مختلفي دارد كه عبارتند از رضايت از زندگي خانوادگي، رضايت از زندگي زناشوئي، رضايت از وضعيت اقتصادي، رضايت از خود، رضايت مخاطب، رضايت كارگر، رضايت كافرما، رضايت از محل زندگي، رضايت مردم از سازمانهاي اداري رضايت مشتركين (از شركت برق، آب، گاز، تلفن)رضايت از شغل ، رضايت از درآمد و رضايت از تحصيل كه ما بنا به دلايل زير درصدد بر‌آمديم تا تحقيقي در مورد رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي- واحد تهران جنوب از عملکرد ارتباطی کارکنان انجام دهيم.

همانطور كه مشهود است عده زيادي از جمعيت كشور را جوانان تشكيل مي‌دهند تعداد نسبتاً زيادي از جوانان ايراني را دانشجويان تشكيل مي‌دهند واين جوانان هستند كه بايد فرداي كشور را به آنها سپرد و اين امر زماني تحقق پيدا مي‌كند كه دانشجويان از وضعيت تحصيلي خود راضي باشند كه اين رضايت از تحصيل هم براي دانشجو و هم براي جامعه ضرورت دارد.

رضايت، پاسخ مخاطب به موفقيت سازمان است. در يك محيط رقابتي كه سازمان ها براي جلب دانشجويان با يك ديگر رقابت مي كنند، رضايت دانشجو يك عنصر كليدي در كسب برتري و موفقيت هر سازماني به شمار مي رود. به همين خاطر، موسسات آموزش عالي به برآوردن نيازهاي دانشجو يعني دانشجويان توجه زيادي نشان مي دهند.

هدف اين پژوهش نشان دادن ارزش و اهميت روابط انساني در محيط هاي دانشگاهي است. و کارکنان دانشگاه مسئوليت سنگيني نسبت به برقراري روابط انساني سالم و مثبت دارند.

1-4- سؤالات و فرضیه های تحقیق

1-4-1- سوالات تحقیق

سؤال کلي:

آیا بين ميزان رضايتمندي دانشجويان و عملکرد ارتباطی کارکنان حوزه ستادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران رابطه وجود دارد.

سؤال های فرعي:

– آیا بين ارتباط کلامی کارکنان حوزه ستادي و ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي رابطه وجود دارد.

– آیا بين ارتباط غیرکلامی کارکنان حوزه ستادي و ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي رابطه وجود دارد.

– آیا بين سرعت عملکرد کارکنان حوزه ستادي با ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي رابطه وجود دارد.

-آیا بين ميزان دقت در انجام کار کارکنان حوزه ستادي با ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي رابطه وجود دارد.

1-4-2- فرضیه های تحقیق

فرضيه کلي:

بين ميزان رضايتمندي دانشجويان و عملکرد ارتباطی کارکنان حوزه ستادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران رابطه وجود دارد.

فرضيه هاي فرعي:

– بين ارتباط کلامی کارکنان حوزه ستادي و ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي رابطه وجود دارد. (جهت بررسی این فرضیه از برایند شاخص های: رعایت ادب و احترام، علاقمندی به راهنمایی، تمایل مثبت به ارائه خدمت و ارائه اطلاعات کافی استفاده گردیده است.)

– بين ارتباط غیرکلامی کارکنان حوزه ستادي و ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي رابطه وجود دارد. (جهت بررسی این فرضیه از برایند شاخص های: تماس چشمی کارکنان، آراستگی کارکنان و برقراری ارتباط با لبخند کارکنان استفاده گردیده است.)

– بين سرعت عملکرد کارکنان حوزه ستادي با ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي رابطه وجود دارد.

– بين ميزان دقت در انجام کار کارکنان حوزه ستادي با ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي رابطه وجود دارد.

1-5- مدل تحقيق :

  1-6- تعاريف عملياتي متغيرها و واژه هاي کليدي

1-6-1- ارتباط: بيانگر فرايندي است که در آن پيام از پيام دهنده منتقل مي شود.

1-6-2- عملکرد: عبارت است از مجموع رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان می دهند. (موهر، گریفین، 1380، ص 132)

1-6-3- رفتار ارتباطي: به مهارت هایی اطلاق مي شود که شخص از آن طريق مي تواند با ديگران به نحوي ارتباط برقرار کند که به بروز پاسخ هاي مثبت و پرهيز از پاسخ هاي منفي منجر شود.

1-6-4- رضايتمندي دانشجو:

رضایت:

یعنی خرسندی تجربه شده ناشی از ارضای یک خواسته یا هدف (مقیمی، 1380، ص 331).

رضایت، خوشایندی برآمده از آگاهی به یک وضعیت راحت است که معمولا با ارضای بعضی تمایلات خاص پیوند خورده است. چنانچه افراد به اهداف و خواسته های مورد نظر خود دست یابند و بدین جهت ارضا شوند در این صورت حالت خوشایندی که به انها دست می دهد را می توان رضایت نامید. (پایندانی، 55،1386)

رضایت حالت هیجانی است که با رسیدن به یک هدف پدید می آید. رضامندی به آن حالت موجود زنده گفته می شود که تمایلات محرک وی به هدف خود رسیده اند، احساسی که هنگام رسیدن به آرزو هایش پیدا می کند.

دایرةالمعارف فلسفه و روان شناسی رضایت را اینگونه تعریف می کنند : رضایت خوشایندی بر آمده از آگاهی به یک وضعیت راحت است که معمولاٌبا ارضای بعضی تمایلات خاص پیوند خورده است. از آنجائیکه رضایت همراه خویشاوندی است، لذا خویشاوندی ممکن است به رضایت تبدیل شود. افراد رضایت را در فکر کردن به وضعیتی که در وهله اول از خویشاوندی برای آن حاصل می شود به دست می آورند.

دانشجو:

در این تحقیق منظور از دانشجو، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب می باشد.

1-6-5- دانشگاه آزاد اسلامی: در این تحقیق منظور از دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب می باشد.

1-7- روش تحقيق

با توجه به موضوع تحقيق و قلمرو آن، روش پيمايشي مورد استفاده قرار گرفته است.

1-8- قلمرو تحقيق

قلمرو مکانی مورد پژوهش در اين تحقيق مراجعه کنندگان به ساختمان ستادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب می باشد و زمان انجام پژوهش سال 1392 می باشد.

1-9- جامعه و حجم نمونه

جامعه آماري اين تحقيق را دانشجویان مراجعه کننده به ساختمان ستادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب طی یک نیمسال تحصیلی تشکيل مي دهند که طبق بررسي هاي به عمل آمده از حوزه های مختلف ساختمان ستادی، تعداد مراجعه کننده موثر به ساختمان ستادی این واحد به طور ميانگين روزانه 80 نفر برآورد شده که با در نظر گرفتن 5 روز کاري در هر هفته، جامعه و نمونه آماري دانشجویان مراجعه کننده به شرح ذيل به دست مي آيد:

ميانگين مراجعه کنندگان به ساختمان ستادی واحد تهران جنوب در هفته           450= 5 ×80

تعداد کل مراجعه کننده به ساختمان ستادی واحد تهران جنوب در یک ماه       1800 =450 × 4

تعداد کل مراجعه کننده به ساختمان ستادی واحد تهران جنوب در سه ماه     5400 =1800 × 3

جهت تعيين نمونه مشتريان اين پژوهش از فرمول کوکران استفاده شده است. با اين فرمول حجم نمونه مشتريان 400 نفر است.

2-1- ارتباطات

2-1-1- تعريف ارتباطات

محققين غربي که پايه گذاران ديدگاه هاي جديد و روش ها و فنون ارتباطي موجود مي باشند، در اين مورد بر اين عقيده اند که کلمه ارتباطات ‍Communication از لغت لاتين Communicare مشتق شده است که اين لغت خود در زبان لاتين به معنايTo Make Common يا عمومي کردن و يا به عبارت ديگر در معرض عموم قرار دادن است. اين بدين معني است که، مفهومي که از درون برخاسته است به ميان ديگران راه يافته و همان طور که بعدا مي آيد به ديگران انتقال يافته است. پس در اصل اعتقاد بر اين است که ارتباطات برخي از مفاهيم و تفکرات و معاني و يا به عبارت بهتر پيامها[1] را به ديگران و يا ميان عموم گسترش مي دهد.

تعاريف جديد تر آن را «انتقال مفاهيم» و يا «انتقال معني[2] » و نيز «انتقال و يا تبادل پيام ها[3]»مي دانند.

ارتباطات به گونه اي وسيع و گسترده «تسهيم تجارت[4] » نيز تعريف شده است.

در اين معني هر موجود زنده اي تجارب و آنچه در درون خود دارد با ديگران، چه همنوعان خود و چه با انواع ديگر در ميان مي گذارد.

آنچه ارتباطات انساني را از ديگر موجودات زنده متمايز و مشخص مي سازد توانايي بسيار زياد انسان ها در خلق و استفاده نمادها[5] است. بر اساس اين توانايي است که انسان ها مستقيماً و بي واسطه و يا غير مستقيم و با واسطه، تجارب خود را با ديگران در ميان مي گذارند. (فرهنگي، 1380، 6)

تعداد صفحه :112

14700 تومان

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --