دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی :تأثیر مدیریت بهینه سيستم‌هاي كودي شيميايي و بيولوژيك

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش زراعت

با عنوان : تأثیر مدیریت بهینه سيستم‌هاي كودي شيميايي و بيولوژيك

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

گرایش: زراعت

عنوان:

تأثیر مدیریت بهینه سيستم‌هاي كودي شيميايي و بيولوژيك

بر عملکرد و اجزای عملکرد دو گونه لوبیا

استاد راهنما:

دكتر سيد ماشاءاله حسيني

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

به منظور بررسی تأثیر مدیریت بهینه سيستم‌هاي كودي شيميايي و بيولوژيك بر عملکرد و اجزای عملکرد دو گونه لوبیا، آزمایشی در سال زراعی 93-1392 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار در شهرستان اقلید انجام گرفت. عوامل مورد مطالعه شامل مقادیر و ترکیبات مختلف کودی شامل عدم مصرف کود (شاهد) (F1)، مصرف 60 کیلوگرم کود نیتروژنه از منبع اوره (F2)، مصرف 30 کیلوگرم کود نیتروژنه از منبع اوره+ 3 لیتر در هکتار کود بیولوژیک نیتروکسین (F3) و مصرف 30 کیلوگرم کود نیتروژنه از منبع اوره+ 25 تن در هکتار کود دامی گوسفندی (F4) و دو گونه‌ لوبیا شامل لوبیا قرمز (S1) و چیتی (S2) بود. در این آزمایش صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک و شاخص برداشت اندازه‌گیری شد. مقایسه اثرات ساده تیمارهای کودی نشان داد که ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک متعلق به تيمار كاربرد 30 كيلوگرم كود اوره به همراه مصرف 25 تن كود دامي و در بین گونه‌های لوبیا بیشترین ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک متعلق به لوبیا قرمز بود. نتايج نشان داد كه بيشترين ميزان ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک متعلق به تيمار كاربرد 30 كيلوگرم كوده اوره به همراه مصرف 25 تن كود دامي و براي لوبيا قرمز و كمترين آنها متعلق به تيمار عدم مصرف كود و براي لوبيا چيتي بود. به طور كلي نتايج نشان داد كه در راستاي نيل به اهداف كشاورزي پايدار، كاهش مصرف نيتروژن شيمياي به نصف و جايگزين كردن آن با مصرف كود دامي نه تنها اثر كود شيميايي بر رشد و عملكرد لوبيا را جبران كرد بلكه موجب افزايش معني‌دار آنها نيز شد.

كلمات کلیدی: لوبيا، بهبود رشد، عملكرد، کارایی مصرف نیتروژن، محیط زیست سالم، کود دامی

1-1- اهمیت کاربرد کودهای بیولوژیک در کشاورزی

در سال­هاي اخير در پي بحران آلودگی‌های زيست محيطي، به ويژه ‌آلودگي منابع خاك و آب ‌كه زنجيره‌وار به منابع غذايي روزمره انسان‌ها راه يافته و سلامت جوامع انساني را مورد تهديد قرار داده‌اند، تلاش‌هاي گسترده‌اي به منظور يافتن راهكارهاي مناسب براي بهبود كيفيت خاك و محصولات كشاورزي يا حذف آلاينده­ها با روش‌هاي زيست پالايي و حفظ پايداري اكوسيستم­هاي صنعتي آغاز شده است (اسدی رحمانی و فلاح نصرت آبادی، 1380). هر گونه سوء مديريت كه با آسيبي حتي مختصر به اكوسيستم خاك همراه باشد، بيشترين و سريع‌ترين تأثير را بر جامعه زنده خاك و سرعت و شدت فعاليت‌هاي حياتي آن بر جاي مي‌گذارد. به همين دليل است كه استفاده از كودهاي بيولوژيك از مؤثرترين شيوه­هاي مديريتي براي حفظ كيفيت خاك در سطح مطلوب محسوب مي­شود. استفاده از انواع كودهاي بيولوژيك، بخصوص در كشت‌هاي فشرده و خاك­هاي فقير، ضرورتي اجتناب ناپذير براي حفظ ارزش ‌كيفي خاك است. در حالي كه مصرف غيراصولي و بلند مدت ‌كودهاي شيميايي نتيجه­اي جز تخريب تدريجي ‌كيفيت خاك، كاهش ارزش كيفي محصول، بهم زدن تعادل طبيعي اكوسيستم، در پي نخواهد داشت (اسدی رحمانی و فلاح نصرت آبادی، 1380). گرچه مصرف كودهای شیمیایی براي رفع كامل كمبود برخي از عناصر ضرورت دارد، ولي به هر صورت بهتر است كه در حد مكمل كودهاي بيولوژيك مورد استفاده قرار گيرد (اسدی رحمانی و فلاح نصرت آبادی، 1380). کودهای بیولوژیک[1] یا انواع مایه تلقیح[2] شامل موجودات زنده و بالاخص ریز جانداران خاکزئی هستند که به نحوی در افزایش قابلیت استفاده گیاه از عناصر غذایی، بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک و بطور کلی افزایش عملکرد گیاه نقش دارند. اولین مایه تلقیح، تحت نام تجارتی نیتراژین[3] به بازار عرضه شد. پس از آن در سال 1905 تولید کودهای بیولوژیک در کانادا و در سال 1914 در استرالیا و سوئد شروع شد واکنون تعداد زیادی از کشورهای توسعه یافته و در حال‌توسعه اقدام به تولید کودهای بیولوژیک می نمایند. هندوستان و برزیل از نمونه های بارز کشورهای موفق در زمینه تحقیق، تولید و مصرف کودهای بیولوژیک می باشند. تولید کودهای بیولوژیک با انگیزه‌های متفاوتی صورت می‌گیرد. آنچه امروزه کشورهای توسعه یافته را به تولید این گونه کودها ترغیب می‌نماید، توجه جدی آنها به عوارض زیست محیطی ناشی از مصرف بی‌رویه و نامتعادل کودهای شیمیایی است. اما انگیزه اصلی تولید کودهای بیولوژیک در کشورهای در حال توسعه، قیمت زیاد و رو به افزایش کودهای شیمیایی در بازار جهانی است. این موضوع در کشورهایی که کودهای شیمیایی یارانه نداشته و از طرفی بخش عمده ای از کشاورزان را نیز زارعین خرده مالک تشکیل می‌دهند، نمود بهتری داشته است ( جعفری، 1388). در ایران سالانه 85 هزار تن کود شیمیایی نیتروژن در خاک‌های زراعی مصرف می‌شود که بخش قابل ملاحظه‌ای از آن را می‌توان با تولید کودهای بیولوژیک ریزوبیومی کاهش داد (جعفری، 1388). استفاده از کودهای بیولوژیک علاوه بر صرفه جوئی ارزی (کاهش مصرف کودهای نیتروژن)، کاهش غلظت نیترات در محصولات کشاورزی و آب‌های زیر زمینی، حفاظت از محیط زیست و اشتغال زایی را نیز به دنبال خواهد داشت (جعفری، 1388). بطور معمول، ارگانیسم‌های مورد استفاده برای تولید کودهای بیولوژیک، از خاک منشأ می گیرند و در اغلب خاک ها حضور دارند. با این حال در بسیاری از موارد، کمیت و کیفیت آنها در حد مطلوب نیست و به همین دلیل استفاده از مایه تلقیح درآنها، ضرورت پیدا می‌کند. كشاورزي پايدار يك سيستم توليدي است كه در آن كاربرد بهينه كودهاي زيستي، بقاياي گياهي، كودهاي دامي، بقولات و كودهاي سبز در جهت پايداري توليد توصيه مي شود. يكي از عناصر غذايي مهم براي رشد گياهان نيتروژن است. تأمين نيتروژن ازطريق مصرف زياد كودهاي شيميايي يكي از دلايل اصلي آلودگي چرخه آب در طبيعت مي باشد و علاوه بر اين توليد آنها پرهزينه مي باشد در حالي كه جايگزيني آنها با كودهاي آلي نقش مهمي را بازي مي كند. بهبود كيفيت خاك مي تواند براساس بهبود شاخص هاي كمي و كيفي جامعه زيستي آن ارزيابي شود. به همين دليل استفاده از كودهاي بيولوژيك از مؤثرترين شيوه هاي مديريتي براي حفظ كيفيت خاك در سطح مطلوب محسوب مي گردد. در دو دهه گذشته طيف وسيعي از باكتري‌هاي خاك در ريزوسفر شناخته شده اند، كه مي توانند رشد بسياري از گونه هاي گياهي مهم از نظر زراعي را بهبود بخشد. كود بيولوژيك نيتروكسين حاوي دو باكتري آزوسپيريلوم و ازتوباكتر مي باشد. در يك دهه گذشته، كودهاي زيستي به طور فشرده بعنوان نهاده هاي بوم سازگار به كار برده مي شوند كه سبب كاهش استفاده از كودهاي شيميايي، بهبود وضعيت حاصلخيزي خاك براي افزايش تولیدات گیاه که با فعالیت بیولوژیک آنها در ریزوسفر همراه است، می شود (محمدیان روشن و همکاران، 1389). حبوبات با داشتن 17 تا 35 درصد پروتئين مي‌توانند نقش عمده‌اي در رژيم غذايي انسان‌ها داشته باشند. حبوبات بعد از غلات از مهم‌ترين محصولات غذايي به شمار مي‌روند كه مستقيماً در جيره غذايي مردم كشورهاي آسيايي و آفريقايي قرار داشته و در كنار غذاهاي مردم ساير كشورها نيز حضور دارند (صیادی و همکاران، 1389).

تعداد صفحه :74

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]