دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

با عنوان : بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

با موضوع :

بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

بیان مسئله

اخیرا موضوع حاکمیت شرکتی در سطح بین­المللی توجهات زیادي را به خود جلب کرده است         (گا، 2007). اصل اصطلاح حاکمیت شرکتی کلمه یونانی «Kyberman» به معنی راهنمایی کردن یا اداره کردن می­باشد و از کلمه یونانی به کلمه لاتین به صورت «Gubernare» و فرانسه قدیم به «Governer» تبدیل شده است. اما این کلمه به گونه­های مختلف توسط سازمان­ها یا کمیته­ها مطابق علایق ایدئولوژیکی آنها تعریف شده است (ابوتپانچه، 2009).

حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکت­ها از طریق آن هدایت و کنترل می­شوند. ساختار حاکمیت شرکتی، توزیع حقوق و مسئولیت­ها بین بخشهاي مختلف در شرکت مثل اعضاي هیات مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان را مشخص و وظایف و رویه هاي تصمیم گیري در امور شرکت را روشن می­کند.

بنابراین بایستی بر عملکرد کلی شرکت و در نتیجه بر مدیریت درآمدی آن تاثیر مستقیم داشته باشد. تدوين­كنندگان مقررات و دست­ اندركاران بر اين باورند كه راهبري شركت با عملكرد مالي شركت رابطه دارد، اما شواهد تجربي به دست آمده در اين رابطه تاكنون به نتيجه قطعي منجر نشده است (رجبی و گنجی، 1389).

كيفيت اقلام تعهدي به عنوان جايگزيني براي كيفيت اطلاعات حسابداري در نظر گرفته ميشود؛ چرا كه اطلاعاتي را در مورد جريان نقدي مورد انتظار براي آگاهي سرمايه­گذاران فراهم مي­كند و ميتواند معياري براي مديريت بهينه وجه نقد باشد (خواجوی و همکاران، 1391 و گارسيا ترول و همكاران، 2009).

 1-2 ضرورت و اولویت تحقیق

در فرآيند اندازه­گيري سود از سيستم حسابداري تعهدي استفاده ميشود كه در آن اقلام تعهدي شناخت جريان نقد را طي دوره تعديل مي كنند تا ارقام تعديل شده، عملكرد واحد اقتصادي را بهتر اندازه­گيري كنند. اقلام تعهدي مذكور بر مبناي برآوردهايي است كه اگر اين برآوردها اشتباه باشند، بايد در دوره هاي بعدي در اقلام تعهدي آتي و سودهاي آتي اصلاح شوند. خطاي برآورد و اصلاحات بعد آن، از مفيد واقع شدن اقلام تعهدي (كيفيت اقلام تعهدي) مي كاهد.

به عنوان مثال، اگر خالص دریافتی حاصل از یک طلب کم تر از برآورد اولیه باشد، ثبت بعدی هم وجه نقد وصول شده را نشان می دهد و هم خطای برآورد را اصلاح می کند. اعتقاد بر این است که خطاهای برآورد اقلام تعهدی و اصلاحات بعدی آن ها نوعی پارازیت تلقی و منجر به کاهش سودمندی اقلام تعهدی می شوند، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی سود به خاطر حجم خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد ( نوروش و همکاران، 1385).

با توجه به اینکه در حال حاضر هیچ موسسه اي در ایران وجود ندارد که شاخصی براي حاکمیت شرکتی براي تمام شرکت­هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تدوین کند، لذا در این تحقیق فقط از چند ویژگی که اطلاعات آنها در دسترس بود براي اندازه گیري رویه­هاي حاکمیت شرکتی در شرکت­هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. بررسی مجموعه محدودي از ویژگیهاي حاکمیت شرکتی می­بایست در زمان تفسیر نتایج مد نظر قرار گیرد. اگر سایر ویژگیهاي حاکمیت شرکتی وجود داشته باشند که به درستی با اندازه هاي حسابداري ارتباط داشته باشند، در این صورت برآورد پارامترها در این تحقیق ممکن است اریب دار باشد. لذا در صورتی که آیین نامه حاکمیت شرکتی در ایران تصویب و به مرحله اجرا درآید، فرصتی براي تحقیقات بیشتر از طریق بررسی سایر ویژگی­هاي حاکمیت شرکتی، پیش خواهد آمد.

با توجه به مطالب ذکر شده، تحقیق حاضر در راستای پاسخگویی به این مساله که خطاي برآورد اقلام تعهدی و اصلاحات بعد آن، از مفيد واقع شدن اقلام تعهدي (كيفيت اقلام تعهدي) مي­كاهد، انجام می گردد. به عبارتی کاملتر، در این مطالعه به دنبال پاسخ این مطلب هستم که آیا بین حاکمیت شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر.

 1-3 سوالات تحقیق

سوالاتی که ما در این پایان نامه به دنبال پاسخ به آنها هستیم عبارتند از:

سوال اصلي: آیا بین حاکمیت شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوالات فرعی:

1-آیا بین حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معنا داری وجود دارد؟

1-1 آیا بین ساختار هیات مدیره و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معنا داری وجود دارد؟

2-1 آیا بین ساختار مالکیت و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معنا داری وجود دارد؟

3-1 آیا بین کیفیت حسابرسی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معنا داری وجود دارد؟

4-1 آیا بین میزان استقلال کمیته حسابرسی داخلی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معنا داری وجود دارد؟

 2- آیا بین حاکمیت شرکتی و بازده سهام رابطه معنا داری وجود دارد؟

1-2 آیا بین ساختار هیات مدیره و بازده سهام رابطه معنا داری وجود دارد؟

2-2 آیا بین ساختار مالکیت و بازده سهام رابطه معنا داری وجود دارد؟

3-2 آیا بین کیفیت حسابرسی و بازده سهام رابطه معنا داری وجود دارد؟

4-2 آیا بین میزان استقلال کمیته حسابرسی داخلی و بازده سهام رابطه معنا داری وجود دارد؟

3- آیا بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام رابطه معنا داری وجود دارد؟

4- آیا رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام در ساختارهای متفاوت حاکمیت شرکتی با یکدیگر تفاوت معناداری دارد ؟

1-4 آیا رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام در ساختارهای متفاوت هیات مدیره با یکدیگر تفاوت معنا داری دارد؟

2-4 آیا رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام در ساختارهای متفاوت مالکیت با یکدیگر تفاوت معنا داری دارد؟

3-4 آیا رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام در ساختارهای متفاوت کیفیت حسابرسی با یکدیگر تفاوت معنا داری دارد؟

4-4 آیا رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام در ساختارهای متفاوت میزان استقلال کمیته حسابرسی داخلی با یکدیگر تفاوت معنا داری دارد؟

 1-4 اهداف تحقیق

هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت می‌گیرد، این هدف خود را در قالب مساله تحقیق نمودار می‌سازد و از طریق بیان آن آشکار می‌شود (خاکی، 1388). در اجرای پژوهش‌های علمی، پس از بیان مسئله تحقیق پژوهشگر قصد خود را به صورت عملیاتی که از طریق مشاهده‌های عینی قابل دستیابی است، بیان می‌کند (بازرگان، 1385، ص 37). اهداف این پژوهش، شامل : 1) اهداف کلی 2) اهداف ویژه (خاص) 3) اهداف کاربردی می‌باشد.

اهداف کلی: بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام.

اهداف ویژه (خاص):

1- بررسی تاثیر بین حاکمیت شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام

2- بررسی تاثیر بین کیفیت حاکمیت شرکتی و بازده سهام

3- بررسی تاثیر بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام

4- بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام در ساختارهای متفاوت حاکمیت شرکتی

5- بررسی تاثیر بین کیفیت اقلام تعهدی و ویژگیهای کمیته­ی حسابرسی.

اهداف کاربردی: نتايج اين پژوهش می تواند مورد استفاده کلیه مديران ودست اندرکاران شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسان بازار سرمايه، سهامداران، فعالان بازار سهام، سرمايه گذاران، پژوهش­گران و مجامع علمی که به دنبال پژوهش های آتی و مرتبط با موضوع­اند، قرار گیرد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :126

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --