دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی – گرایش علوم و صنایع غذایی

با عنوان : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی(M.Sc)

عنوان
مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی با روش های مورد استفاده ی حال حاضر در تاسیسات ذخیره سازی غلات و سیلوها

استاد راهنما
دکتر اورنگ عیوض زاده

استاد مشاور
دکتر محمدکاظم کوهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ———————————————– 1
فصل اول: مطالعات مقدماتی 2
1-1 مقدمه ——————————————– 3
1-2 بیان مسئله—————————————— 4
1-3 اهمیت، ضرورت واهداف——————————- 4
1-4 پیشینه تحقیق—————————————- 5
1-5 تعاریف واژه های تخصصی—————————— 6
فصل دوم: شرح اجمالی تحقیق 8
2-1 غلات و اهمیت آن———————————— 9
2-2 نگهداری غلات ————————————– 10
2-3 آماده سازی غلات پیش از ذخیره سازی———————- 10
2-4 ذخيره سازي و شرایط کلی نگهداری غلات در سیلوها ———– 11
2-4-1 برنامه‌هاي HACCP در خصوص سـيلوهاي گندم ———– 12
2-5 تجهیزات ذخیره سازی غلات —————————- 13
2-5-1 انواع سیستم های انباری و سیلوها ———————– 15
2-5-1-1 انبارهاي ساده———————————— 15
2-5-1-2 انبارهاي مكانيزه———————————- 15
2-5-1-3 انبارهاي بتني كروي مكانيزه————————– 15
2-5-1-4 نگهداري و ذخيره سازي غلات در كيسه هاي پلي اتيلن——- 16
2-5-1-5 نگهداري غلات در فضاي باز————————- 16
2-5-1-6 سيلوهاي بتني غلات——————————- 16
2-5-1-7 سيلوهاي فلزي———————————– 17
2-6 مديريت و بهداشت انبارها——————————- 18
2-6-1 شرايط ساختمان انبار——————————— 19
2-6-2 بهداشت انبار————————————– 20
2-6-3 پذیرش محصول در انبار—————————— 20
2-6-4 بازرسي و کنترل انبار——————————– 20
2-6-4-1 نمونه برداري———————————— 21
2-6-4-2 غربال کردن————————————- 22
2-6-4-3 تهويه دانه ها———————————— 22
2-6-4-4 بررسي منظم و تخصصی انبار————————- 22
2-6-5 تخلیه انبار—————————————- 23
2-7 انواع آفات انباری غلات و چگونکی شناخت آن ها————– 23
2-7-1 حشرات انباري————————————- 24
2-7-1-1 شپشه سرخرطومی گندم—————————– 24
2-7-1-1 -1 مشخصات مرفولوژیکی————————– 25
2-7-1-1 -2 بیولوژی حشره——————————– 25
2-7-1-1 -3 نحوه خسارت——————————— 26
2-7-1-1 -4 روش كنترل ———————————- 26
2-7-1-2 شپشه (سرخرطومی) برنج ————————— 26
2-7-1-2 -1 مشخصات مرفولوژیکی————————– 26
2-7-1-2 -2 بیولوژی حشره——————————– 27
2-7-1-2 -3 نحوه خسارت——————————— 27
2-7-1-2 -4 روش كنترل ———————————- 27
2-7-1-3 شپشه دندانه دار غلات—————————— 27
2-7-1-3 -1 مشخصات مرفولوژیکی————————– 27
2-7-1-3 -2 بیولوژی حشره——————————– 28
2-7-1-3 -3 نحوه خسارت——————————— 28
2-7-1-3 -4 روش كنترل ———————————- 29
2-7-1-4 شپشه ذرت ————————————- 29
2-7-1-4 -1 مشخصات مرفولوژیکی————————– 29
2-7-1-4 -2 بیولوژی حشره——————————– 29
2-7-1-4 -3 نحوه خسارت——————————— 29
2-7-1-4 -4 روش كنترل ———————————- 29
2-7-1-5 شپشه کوچک غلات——————————- 30
2-7-1-5 -1 مشخصات مرفولوژیکی————————– 30
2-7-1-5 -2 بیولوژی حشره——————————– 30
2-7-1-5 -3 نحوه خسارت——————————— 30
2-7-1-6 شپشه آرد ————————————- 31
2-7-1-6 -1 مشخصات مرفولوژیکی————————– 31
2-7-1-6 -2 بیولوژی حشره——————————– 32
2-7-1-6 -3 نحوه خسارت——————————— 33
2-7-1-6 -4 روش كنترل ———————————- 33
2-7-1-7 لمبه گندم ————————————– 34
2-7-1-7 -1 مشخصات مرفولوژیکی————————– 34
2-7-1-7 -2 بیولوژی حشره——————————– 34
2-7-1-7 -3 نحوه خسارت——————————— 35
2-7-1-8 بيد غلات ————————————– 36
2-7-1-8 -1 مشخصات مرفولوژیکی————————– 36
2-7-1-8 -2 بیولوژی حشره——————————– 36
2-7-1-8 -3 نحوه خسارت——————————— 36
2-7-1-9 شب پره هندی ———————————- 36
2-7-1-9 -1 مشخصات مرفولوژیکی————————– 37
2-7-1-9 -2 بیولوژی حشره——————————– 37
2-7-1-9 -3 نحوه خسارت——————————— 37
2-7-1-10 سوسك عنكبوتي زرد —————————– 37
2-7-1-10 -1 مشخصات مرفولوژیکی————————– 37
2-7-1-10 -2 بیولوژی حشره——————————- 38
2-7-1-11 سوسك آرد ———————————– 38
2-7-1-11 -1 مشخصات مرفولوژیکی————————– 38
2-7-1-11 -2 بیولوژی حشره——————————- 38
2-7-1-11 -3 نحوه خسارت——————————– 38
2-7-1-12 سوسك نان ———————————— 38
2-7-1-12 -1 مشخصات مرفولوژیکی————————– 38
2-7-1-12-2 بیولوژی حشره——————————– 38
2-7-1-12-3 نحوه خسارت——————————– 39
2-7-2 کنه ها —————————————— 39
2-7-1-1 مشخصات مرفولوژیکی—————————– 39
2-7-1-2 بیولوژی کنه————————————- 39
2-7-1-3 نحوه خسارت———————————– 40
2-7-1-4 روش كنترل ———————————— 40
2-7-2-1 کنه آرد—————————————- 41
2-7-2-1 -1 مشخصات مرفولوژیکی————————– 41
2-7-2-1 -2 بیولوژی کنه———————————- 41
2-7-2-1 -3 نحوه خسارت——————————— 41
2-7-3 موش های انباری———————————– 42
2-7-3-1 موش سیاه————————————– 42
2-7-3-1 -1 مشخصات مرفولوژیکی————————– 42
2-7-3-1 -2 بیولوژی جانور——————————– 42
2-7-3-2 موش نروژی———————————— 43
2-7-3-2 -1 مشخصات مرفولوژیکی————————– 43
2-7-3-2 -2 بیولوژی جانور——————————– 43
2-7-3-3 موش خانگی———————————— 43
2-7-3-3 -1 مشخصات مرفولوژیکی————————– 43
2-7-3-3 -2 بیولوژی جانور——————————– 43
2-7-3-4 کنترل و مبارزه با موش ها————————— 44
2-7-4 نحوه خسارت و زیان های آفات انباری——————– 44
2-7-4-1 زیان های کمی———————————– 44
2-7-4-2 زیان های کیفی———————————– 45
2-7-4-3 زیان های بهداشتی——————————– 45
فصل سوم: روش آماری مورد استفاده 47
3-1روش AHP—————————————– 48
3-1-1 ساخت درخت سلسله مراتبی ————————— 48
3-1-2 محاسبه وزن در فرآیندتحلیل سلسله مراتبی —————– 48
3-1-2-1 روش های محاسبه وزن نسبی ———————— 49
3-1-2-2 محاسبه وزن نهایی ——————————– 49
3-1-3 محاسبه نرخ ناسازگاری —————————— 49
3-1-3-1 ماتریس سازگار و خصوصیات آن ———————- 49
3-1-3-2 ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن ——————— 50
3-1-4 AHP گروهی ———————————— 52
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل روش ها 53
4-1 روش های پاکسازی و مبارزه با آفات ———————– 54
4-1-1 بکارگیری مواد شیمیایی در پاکسازی و مبارزه —————- 54
4-1-1-1 سموم گردی ———————————— 55
4-1-1-2 سموم مایع ————————————- 55
4-1-1-2-1 سموم مایع به فرم مایع ————————— 56
4-1-1-2-2 سموم با پایه جامد —————————— 56
4-1-1-2-2-1 سولفور دوکربن —————————— 56
4-1-1-2-2-2 آکریلونیتریل——————————— 57
4-1-1-2-2-3 دی کلرواتان——————————— 57
4-1-1-2-2-4 کلروپیکرین ——————————– 58
4-1-1-2-2-5 اکسید اتیلن——————————— 58
4-1-1-3 سموم گازی ———————————— 60
4-1-1-3-1 ارزش های اصلی سموم گازی ———————- 60
4-1-1-3-1-1 سرعت انتشار گاز—————————– 60
4-1-1-3-1-2 جذب سطحی ——————————- 60
4-1-1-3-1-3 جذب و ترکیب با مواد ————————- 60
4-1-1-3-1-4 تهویه ————————————- 61
4-1-1-3-1-5 واکنش شیمیایی —————————— 61
4-1-1-3-1 متیل بروماید ———————————- 61
4-1-1-3-2 فسفین(هیدروژن فسفره) ————————– 63
4-1-1-3-3 دی برمواتان———————————– 64
4-1-1-4 فشنگ و بمب گاز ——————————– 66
4-1-1-5 سایر سموم(گرانولی، دودزا و نوارهای سمی) ————– 66
4-1-1-6 بکارگیری مواد شیمیایی در مبارزه با موش ها————– 66
4-1-1-6-1 بررسی آلودگی و تخمین جمعیت موش ها————– 66
4-1-1-6-2 موش کش های تدخینی ————————– 66
4-1-1-6-3 موش کش های معدنی—————————- 67
4-1-1-6-3-1 فسفودوزنگ ——————————– 67
4-1-1-6-4 موش کش های گیاهی—————————- 67
4-1-1-6-5 جونده کش آنتی کواگولانت———————— 68
4-1-2 روش های غیر شیمیایی پاکسازی آفات انباری—————- 68
4-1-2-1 روش های نوین———————————- 68
4-1-2-1-1روش های مکانیکی—————————— 68
4-1-2-1-2 تغییر در دما و رطوبت محیط———————– 69
4-1-2-1-3 استفاده از گردهای غیر سمی(خاک دیاتومه)————- 71
4-1-2-1-4 روش های پرتودهی—————————– 73
4-1-2-1-5 اثر اسانس های گیاهی—————————- 75
4-1-2-1-6 بکارگیری غلظت کم فسفین، دی اکسید کربن و گرما——- 76
4-1-2-1-6-1 گاز فسفین با غلظت ppm100-65 —————- 76
4-1-2-1-6-2 گاز دی اکسید کربن با غلظت 5-3 درصد ———— 76
4-1-2-1-6-3 دمای 37-32 درجه سانتیگراد——————— 76
4-1-2-1-6-4 زمان ضدعفونی سازی به مدت 36-24 ساعت———- 76
4-1-2-1-7 استفاده از دی اکسید کربن در فشار بالا—————– 77
4-1-2-1-8 استفاده از گاز ازن——————————- 77
4-1-2-1-8-1 شماتیک دستگاه تولید ازن ———————– 81
4-1-2-2 کنترل بیولوژیکی———————————- 85
4-1-2-3 کنترل بیولوژیکی-فیزیکی—————————- 86
4-1-2-3-1 استفاده از امواج فراصوت————————– 86
4-2 مدیریت تلفیقی آفات———————————- 87
4-2-1 سطوح اکولوژیکی———————————– 87
4-2-2 سطوح اقتصادی———————————— 88
4-2-2-1 آستانه سودآوری ——————————— 88
4-2-2-2 مرز خسارت ———————————— 88
4-2-2-3 سطح زیان اقتصادی ——————————- 88
4-2-2-4 آستانه اقتصادی ———————————- 88
4-2-3 تلفیق روش ها————————————- 88
4-2-4 اجرا، ارزیابی، ترویج و توسعه————————— 89
4-3 بررسی و تجزیه و تحلیل روش های پاکسازی به کمک AHP——- 89
4-3-1 مدل شاخص های ارزیابی آلترناتیو ها——————— 89
4-3-2 انتخاب بهترین روش پاکسازی از بین روش شمیایی و غیرشیمیایی– 90
4-3-2-1 ترسیم نمودار سلسله مراتبی————————– 90
4-3-2-2 تعیین گزینه مناسب به کمک روش AHP—————- 90
4-3-3 انتخاب بهترین روش از روش های غیر شیمیایی————– 95
4-3-3-1 ترسیم نمودار سلسله مراتبی————————– 93
4-3-3-2 تعیین گزینه مناسب به کمک روش AHP—————- 93
4-3-4 انتخاب بهترین روش از روش های نوین——————- 97
4-3-4-1 ترسیم نمودار سلسله مراتبی————————– 97
4-3-4-2 تعیین گزینه مناسب با کمک روش AHP—————– 97
فصل پنجم: تفسیر ، نتیجه گیری و جمع بندی 108
5-1 مقدمه——————————————— 109
5-2 تفسیر کلی—————————————— 109
2-6 پیشنهادات حاصل از پژوهش —————————– 110
منابع و مآخذ——————————————– 111
چکیده لاتین ——————————————- 113
فهرست جداول
عنوان صفحه  
2-1 ویژگی های گرمایی گندم و دیوارهای سیلو ————— 14
2-2 مهمترین گونه های کنه های انباری———————- 41
3-1 مقیاس های انجام مقایسات زوجی———————- 51
4-1 مقدار مصرف سم کارتکس————————— 59
4-2 خواص فیزیکی فستوکسین————————— 64
4-3 مدت فومیگاسیون فستوکسین در درجه حرارت مختلف——– 64
4-4 اثر ارتفاع بر درجه حرارت برخی از محصولات انباری——— 69
4-5 برخی از میکروارگانیسم های نابود شده تحت تاثیر ازن——– 80
4-6 مشخصات دستگاه ازن—————————— 82
4-7 شرایط محیطی مناسب برای کار دستگاه مولد گاز ازن——— 85
4-8 جداول ارزیابی گزینه ها(مرحله اول)——————— 91
4-9 جداول ارزیابی گزینه ها(مرحله دوم)——————– 94
4-10 جداول ارزیابی گزینه ها(مرحله سوم)——————- 98

 

فهرست نمودارها
عنوان صفحه  
4-1 مدل شاخص های اثر گذار بر روی تعیین بهترین روش پاکسازی——- 89
4-2 نمودار سلسله مراتبی انتخاب بهترین روش پاکسازی————— 90
4-3 نمودار سلسله مراتبی انتخاب بهترین روش غیر شیمیایی————- 93
4-4 نمودار سلسله مراتبی انتخاب بهترین روش نوین—————— 97
   
   

 فهرست اشکال

 
عنوان صفحه  
2-1 ساختار دانه گندم ————————————— 9
2-2 شپشه خرطومی گندم———————————— 24
2-3 شپشه دندانه دار غلات———————————– 28
2-4 شپشه ذرت——————————————- 29
2-5 شپشه کوچک غلات————————————- 30
2-6 شپشه آرد——————————————– 31
2-7 لمبه گندم——————————————– 34
2-8 بید غلات——————————————– 36
2-9 شب پره هندی—————————————– 36
2-10 سوسک عنکبوتی زرد———————————– 37
2-11 چرخه زندگی کنه ها———————————— 40
4-1 شماتیک دستگاه ازن————————————-

4-2 طرح شماتيك قرارگيري ازن ژنراتور در سيستم ضدعفوني سيلوي ذخيره سازي غلات-

83

84

چکیده

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهانی و اهمیت غلات در جیره ی غذایی انسان، نیاز به تولید هرچه بیشتر محصولات کشاورزی و کاهش عوامل موثر بر خسارات آن بیشتر احساس می گردد. آفات انباری از جمله عوامل موثر بر افزایش خسارات وارده بر محصولات کشاورزی می باشد که مبارزه اصولی با این عوامل منجر به افزایش کمی و کیفی محصولات تولیدی می شود در این پژوهش سعی شده است که با مطالعات کتابخانه ای و میدانی بهترین روش پاکسازی و مبارزه با آفات انباری در سیستم های ذخیره سازی غلات و سیلوها تعیین گردد. برای این منظور ابتدا طی مطالعات به عمل آمده در پژوهشکده ها و   آزمایشگاه های مختلف غلات انواع روش های مبارزه با آفات انباری شناسایی و برمبنای شاخص های تعریف شده مورد مقایسه و ارزیابی قرارگرفتند، که درنهایت روش استفاده از گاز ازن به عنوان روشی سالم، اقتصادی و سازگار با محیط زیست توصیه گردید. به منظور تحکیم نتایج حاصله، به روش AHP نظرات متخصصین مربوطه مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت مشخص گردید، نتایج بدست آمده کاملا یکسان است.

فصل اول :

مطالعات مقدماتی

1-1 مقدمه

غلات بخش مهمی از هرم غدایی انسان را شامل می شود. پس از نظارت دقیق بر تمام پدیده های موثر در کنترل و کیفیت، غلات در انبارهای مناسب نگهداری می شود. سـیستم انبار کردن غلات، در طی قرن ها، از نگهداری مقادیر اندکی از دانه های درو شده در انبارهای زیر زمینی تا صدها هزار بوشل در سـیلوهای بتنی محکم امروزی پیشرفت کرده است. نگهداری گندم از فصل برداشت برای فصل های دیگر از دوران نئولیتیک با گندم های اهدایی مردم به معابد آغاز گشت. این کار اولین بار در بین النهرین با روش های ساده و ابتدایی متداول شد و به مرور زمان تکامل یافت. هدف اصلی مرحله ذخیره سازی غلات، حفاظت و نگهداری از کیفیت دانه ها پس از برداشت می باشد[14]. متوسط جهانی میزان خسارت در زمان نگهداری حدود 10 درصد در هر سال و در ایران حدود 10 تا 30 درصد غلات اعلام شده است که این امر بیان گر اهمیت شرایط مختلف نگهداری غلات است[5]. از آنجا که بخش عمده غلات پس از ذخیره سازی به مصرف غذای انسان و دام می رسد، ایمنی و کیفیت دانه ها، از پارامترهای مؤثر در مدت زمان ذخیره سازی                می باشند. عوامل مختلفی بر کمیت و کیفیت دانه های غلات اثرگذارند که از این جمله می توان به آفات انباری اشاره نمود. حشرات گروه مهمی از آفات انباری غلات می باشند كه طی مرحله نگهداری و ذخیره سازی به غلات صدمه مي‌زنند[3].

کنه ها نیز در آلودگی و اتلاف محصولات غلات نقش دارند و باعث وارد آمدن خسارت به غلات مي‌شوند كه از مهمترین آن ها می توان به كنه آرد اشاره کرد. علت وجود کنه ها در غلات ذخیره ای رطوبت بالا است که با رسیدن غلات به رطوبت نرمال معمولا خسارات ناشی از کنه ها به حداقل می رسد[3]

موش های انباری و خانگی از جمله ی دیگر آفات انباری غلات می باشند که در دسته ی جوندگان جای می گیرند.

حیوانات موذی با حمله به انبارهای غیر فنی سبب آسیب به غلات ذخیره ای از طریق مصرف برخی از آن ها و آلوده کردن مابقی آنها به فضولات خود می شوند. موش ها اغلب حامل میکروب های بیماری های واگیردار هستند و چنانچه به بیماری های عفونی سالمونلوز[1] مبتلا باشند، مواد انباری آلوده به فضولات و ادرار این موش ها باعث تب، اسهال و درد شدید شکم در اشخاص مصرف کننده از این مواد می گردد. بهترين راه پیشـگیرانه براي مبارزه با این جانوران، ساخت انبارها و ساختمان هاي كاملاً ايزوله با رعايت موازين بهداشتي است. لیکن علاوه بر پیشگیری، بکارگیری روشی مناسب جهت مبارزه با آفات انباری و پاکسازی انبار های دخیره ای امری اجتناب ناپذیر است[15].

-2 بیان مسئله

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهانی و اهمیت غلات در جیره ی غذایی انسان، نیاز به تولید هرچه بیشتر محصولات کشاورزی و کاهش عوامل موثر بر خسارات آن بیشتر احساس می گردد.

لذا با استفاده از روش های مختلف شیمیایی و غیرشیمیایی می توان به کاهش خسارات کمک نمود.

استفاده از روش های شیمیایی به ویژه سموم شیمیایی در سالیان اخیر به عنوان یک روش رایج برای از بین بردن آفات انباری مطرح گردیده است.

متاسفانه سموم شیمیایی اثرات تخریبی بسیاری بر منابع انسانی و زیست محیطی دارند. سموم شیمیایی نه تنها بروی سطح باقیمانده، بلکه با نفوذ به داخل غله دیگر نمی توان آن را حذف کرد که این عامل باعث بروز بیماری ها و مشکلات مختلف می گردد

امروزه مصرف کنندگان برای مسائلی همچون کیفیت، بهداشت و ایمنی مواد غذایی اهمیت بیشتری قائل  می شوند. تضمین کیفیت و سلامت محصولات غذایی به عنوان مسئله ی کلیدی برای رقابت در عرصه ی صنایع غذایی حائز اهمیت است. به این ترتیب، اهمیت رعایت استانداردهای بین الملللی(شاخصه ها ومعیارهای بین المللی مورد تایید سازمان جهانی استاندارد) با در نظر گرفتن پدیده ی جهانی شدن، حذف مرزهای تجاری و همچنین پیشرفت چشمگیر روش های نوین تولید و نگهداری محصولات غذایی، بیش از پیش مشخص می شود. ضمن آنکه عدم توجه به این مهم، بقایای صنعت غذا را با مخاطرات جدی مواجه می سازد.

1-3 اهمیت، ضرورت و اهداف

با وجود شناخت تاثیرات تخریبی سموم شیمیایی متاسفانه این روش ها همچنان متداول می باشند.

امروزه تلاش بر این است که با پیاده کردن روش های پاکسازی شیمیایی مناسب تر و همچنین روش های پاکسازی غیر شیمیایی و یا تلفیقی از این دو، استفاده سموم شیمیایی و خطرات ناشی از آن را به حداقل ممکن رساند. دست یافتن به این مهم مستلزم پیاده کردن سیستم مدیریت جامعه ی آفات خواهد بود. کنترل مؤثر آفات با استفاده از حداقل آفت کش در غلات ذخیره شده، نیازمند استفاده همزمان از یک برنامه صحیح همراه با بهداشت و سالم سازی محیط نگهداری است که بدین ترتیب می توان بهترین و مناسبترین روش را انتخاب نمود.

محققین همچنین در تلاشند در آینده ی نزدیک با برقراري سيستم هاي GSP[2] و GMP[3] به عنوان الزامات رعايت استانداردهاي ISO[4] در خصوص استفاده از سموم با پايه طبيعي و يا استفاده از گازهاي بي خطر گامی بزرگ در زمینه ی روش های پاکسازی و نگهداری غلات بگذارند.

اطلاعات ودستاوردهای پژوهشی موجود در زمینه روش های پاکسازی به صورت جامع و سیستماتیک نبوده و معمولا در سطح کتابخانه ای باقیمانده است.

در این پژوهش سعی بر این است با یک روش کاربردی، شناسایی کامل آفات انباری(حشرات،کنه ها،جوندگان) که سبب خسارات بسیار به غلات دخیره ای می شوند، صورت پذیرد. در واقع با بررسی منابع مورد تایید و همچنین بررسی آنالیزهای موجود در مطالعات انجام شده پژوهشکده های غلات و آزمایشگاه های کنترل و کیفیت و پایلوت تحقیقات مراکز آموزش غلات و مینو، روش های مرسوم مورد استفاده در پاکسازی غلات ذخیره ای شناسایی و برمبنای شاخص های تعیین شده مورد مقایسه قرار گرفته و نهایتا یک روش به عنوان بهترین روش تعیین خواهد شد به منظور افزایش اطمینان نتایج حاصل شده، این مطالعات به روش AHP نیز مورد بررسی قرار گرفته و نرخ ناسازگاری محاسبه شده است. بنابراین در مرحله اول مناسبترین روش برای پاکسازی سیستم های ذخیره سازی غلات تعیین شده، سپس در مرحله بعد صحت و سقم مطالعات انجام شده به روش AHP صحه گذاری خواهد شد.

تعداد صفحه :128

14700 تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]