دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی : تخمين ارزش اقتصادي آب كشاورزي با استفاده از مدل الگوي كشت بهينه اقتصاد كشاورزي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش اقتصاد كشاورزي

با عنوان : تخمين ارزش اقتصادي آب كشاورزي با استفاده از مدل الگوي كشت بهينه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه اقتصاد
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)
گرایش: اقتصاد كشاورزي
عنوان:
تخمين ارزش اقتصادي آب كشاورزي با استفاده از مدل الگوي كشت بهينه
و محاسبه شاخص‌هاي بهره‌وري آب
(مطالعه موردي: شهرستان آباده- استان فارس)
استاد راهنما:
دکتر مرتضی حسن شاهی
استاد مشاور:
دکتر ابراهیم سری دیوشلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

     در سالهای اخیر کاهش نزولات آسمانی و مصرف بی رویه و نامناسب آب کشاورزی باعث ایجاد تغییراتی در الگوی کشت منطقه شده و کشاورزان نیز به لحاظ ماهیت ریسکی در انتخاب تولیدات کشاورزی دچارمشکل در تصمیم گیری شده اند. در این تحقیق ضمن پرداختن به ارزش اقصادی آب و میزان مصرف آن در محصولات کشاورزی شهرستان ضمن محاسبه شاخص­های بهره­وری آب به تخمین الگوی کشت بهینه در منطقه می پردازیم . بدین منظور از مدل موتاد – هدف بهره گرفته شده . آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق ادارات و سازمانهای مرتبط درامر کشاورزی شهرستان و استان کسب گردیده است .

     نتایج نشان می دهد که الگوی کشت فعلی در شهرستان دارای ریسک پایین و نیز سود پایین است . اگر در الگوی کشت شهرستان سطح بیشتری به کشت گندم, لوبیا, سیب زمینی اختصاص یابد سود و بازده انتظاری افزایش قابل ملاحظه ای می یابد، شاخص­های بهره­وری آب برای محصولات لوبیا و پس از آن گندم بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده اند.

واژه های کلیدی:

     کارایی مصرف آب، الگوی بهینه کشت، موتاد- هدف، برنامه ریزی خطی، بهره وری آب، ارزش اقتصادی آب.

 

فصل اول

مقدمه و هدف

 1-1-مقدمه

     آب يك منبع كمياب و در عين حال اتمام ناپذير است كه انسان به طور مستمر در هر زمان و مكان به آن احتياج دارد. تأمين آب و مديريت مصرف آن در عصر جديد، جامعه بشري را در سخت­ترين بوته آزمايش تاريخ قرار داده است. از پوشش 71% سطح كره زمين كه با آب احاطه شده تنها 5/2% آن شيرين بوده و فقط 007/0 آن قابل استحصال مي­باشد(سيماي كشاورزي شهرستان­هاي استان فارس، 1389).

   استفاده بهينه از آب براي ايران که داراي اقليم خشک و نيمه خشک است از اهميت ويژه اي برخوردار است. رشد سريع جمعيت و نياز رو به رشد بخش کشاورزي به آب مطمئن در ايران، ما را به بسط نظام هاي تخصيص و بهبود الگوهاي مصرف جهت صرفه جويي بيشتر آب نا گزير مي سازد. توجه به اين مهم، در آينده نزديک با کاهش منابع قابل استحصال، بيشتر احساس خواهد شد. نظر به اينکه عرضه آب به دلايل محدوديت بودجه اي، افزايش هزينه هاي عرضه آن و حرکت به سمت منابع غير سنتي، با محدوديت رو به رو است، تاکيدها جهت بهره برداري از منابع آب به سمت مديريت تقاضاي آب در حال تغيير است. در مديريت تقاضاي آب استفاده کارا از منابع قابل دسترس مورد توجه است (جانسون، 2002).

توليد بخش شايان توجهي از منابع لازم براي صنايع و ايجاد زمينه ي لازم براي ثبات سياسي و اقتصادي كشور نمايانگر اهميت فراگير بهبود عملكرد بخش کشاورزی در سطوح محلي و ملي مي باشد (تركماني و جمالي مقدم،1384). عامل هاي گوناگون از جمله رشد سريع جمعيت در دهه های گذشته، افزايش درآمد سرانه و تغيير در الگوي غذايي موجب افزايش تقاضاي محصولات كشاورزي شده­است (تركماني،1375، سلامي و عين الهي احمد آبادي،1380). اما یکی از عوامل اصلی و محدود کننده­ي توسعه­ي بخش کشاورزي ایران، آب است. هم اکنون آب به عنوان مهم ترین نهاده ي کشاوزري مطرح است. کارشناسان بیان می کنند که درصورت محدود نبودن آب 50-30 میلیون هکتار از زمین هاي کشور قابل کشت می بود. مقدار آبی که هم اکنون درکشور استحصال می شود معادل 3 درصد کل آب استحصالی جهان است ولی بیش از 65 درصد این آب به دلیل بازده پایین آبیاري در کشور به هدر می رود. از کل میزان آب مصرف شده، 90 درصد به بخش کشاورزي اختصاص دارد. حدود 3/7 میلیون هکتار از زمین هاي کشاورزي کشور به کشت آبی اختصاص دارد. نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که آب به شکل هاي مختلف به هدر می رود، به نحوي که بازده کل آبیاري در کشور بین 33 تا 37 درصد است (امیرتیموري، 1387).

بنابراین استفاده بهينه از آب براي ايران از اهميت ويژه اي برخوردار است. و ما را به بسط نظام هاي تخصيص و بهبود الگوهاي مصرف جهت صرفه جويي بيشتر آب نا گزير مي سازد (جعفري، 1383). توجه به اين مهم، در آينده نزديک با کاهش منابع قابل استحصال، بيشتر احساس خواهد شد.

براي مهار و يا حداقل كاهش اثرات منفي مخاطرات موجود در انجام فعاليت هاي كشاورزي طيف نسبتا گسترده اي از برنامه هاي گوناگون مديريت ريسك پيشنهاد شده است. به باور هاردكر و همكاران (2004) منظور از مديريت ريسك استفاده از روش ها، ابزارها و سياست هاي گوناگون براي كاهش اثرات منفي انواع گوناگون مخاطرات است. استفاده از اين ابزارها مي تواند موجب تغيير در توزيع احتمالي نتايج نهايي فعاليت هاي كشاورزان شود. استراتژي هايي همچون تنوع محصولات كشاورزي، انعقاد قرار داد، توليد محصولات داراي قيمت تضميني، كاشت توام محصولات مكمل و همچنين رعايت اصل انعطاف پذيري در تهيه ي نهاده ها و نگهداري مقداري ذخيره مالي براي مواقع ضروري مي تواند با پخش يا تقسيم مخاطرات بين افراد، ارگان ها، محصولات و گزينه هاي گوناگون موجب كاهش اثرات منفي آنها شود.

به طور خلاصه می توان گفت جهت مديريت صحيح واحد كشاورزي، استفاده بهينه از منابع محدود و در نتيجه تعيين الگوي بهينه كشت داراي اهميت بسزايي است. علاوه بر آن برنامه ريزي و تصميم گيري براي واحد كشاورزي در شرايط عدم قطعيت صورت مي گيرد. در نتيجه لحاظ نمودن ريسك در مدل هاي برنامه ريزي سيستم هاي كشاورزي ضروري به نظر مي رسد. با توجه به آنچه بیان گردید، در اين راستا، مطالعه حاضر در پي برآورد ارزش اقتصادي آب كشاورزي و محاسبه شاخص هاي بهره وري آب در شهرستان آباده مي باشد. جهت مديريت صحيح واحد كشاورزي، استفاده بهينه از آب و در نتيجه تعيين الگوي بهينه كشت داراي اهميت به­سزايي است. علاوه بر آن معمولا برنامه ريزي و تصميم گيري براي واحد كشاورزي در شرايط عدم قطعيت صورت مي گيرد. در نتيجه لحاظ نمودن ريسك در مدل هاي برنامه ريزي سيستم­هاي كشاورزي ضروري به نظر مي رسد.

1-2- اهميت و ضرورت مطالعه

با توجه به اهميت رو به افزون آب، امروزه از آب به عنوان کالايي اجتماعي- اقتصادي ياد مي‌شود و از آنجا که مانند هر کالاي اقتصادي ديگر، قيمت بيان کننده کميابي آن کالا مي‌باشد، در نتيجه ارزش آب نيز به عنوان يک کالاي اقتصادي_اجتماعي بايد بيان کننده کميابي آن باشد. لذا اطلاع از ارزش آب در بخش هاي اقتصادي، نقش تعيين کننده‌اي در مديريت تقاضاي آب دارد. به گونه‌اي که اگر اين ارزش کمتر از واقعيت برآورد شود باعث عدم تخصيص بهينه آب در بين مصارف مختلف آن مي شود. همچنين اگر ارزش آب بيش از حد تعيين گردد، باعث عدم رفاه اجتماعي و صدمه رسيدن به اقشار آسيب پذير و کم توان از نظر مالي شده و مصرف آب را از سوي آنان با مشکل روبرو مي کند (قرئلي، 1381).

تعداد صفحه :130

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com