دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پلیمر: خواص و كاربرد رزين هاي وينيل استر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  پلیمر با عنوان : خواص و كاربرد رزين هاي وينيل استر

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي پليمر – صنايع پليمر

عنوان:
خواص و كاربرد رزين هاي وينيل استر

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
 رزين هاي وينيل استر از واكنش يك كربوكسيليك اسيد غيراشباع (نظير آكريليك يا متاكريليك
اسيد) و يك واحد رزين اپوكسي تهيه مي گردند. اين رزين ها شامل چهار خانواده رزين هاي وينيل
استر بر پايه بيسفنل A، اپوكسي نووالاك، اپوكسي برومه شده و چقرمه شده مي باشند. اين رزين ها
از نظر HDT، خواص مكانيكي، مقاومت در برابر اسيدها و بازها و نيز حلال ها بهترين كارايي را دارند.
با توجه به ساختار شيميايي رزين هاي وينيل استر، ميتوان گفت اين رزين ها بسياري از خواص
اپوكسي ها را دارند اما مثل پلي استرها فرايند مي شوند. از اين رو ساختار مشابه رزين هاي اپوكسي و
كم بودن گروه استري در زنجير اصلي باعث چقرمگي، ازدياد طول بيشتر و مقاومت به خوردگي عالي
مي شود و به دليل داشتن خواص مكانيكي و مقاومت شيميايي عالي در صنايع مختلف از جمله نفت،
شيميايي، دريايي، كشاورزي و…كاربردهاي بسياري دارند.

مقدمه
 كامپوزيت به موادي اطلاق ميشود كه در ساختار آن بيش از يك جزء استفاده شده باشد كه در اين
مواد اجزاء مختلف خواص فيزيكي و شيميايي خود را در تركيب حفظ كرده و در نهايت مادهاي حاصل
ميشود كه داراي خواص بهينهاي ميباشد، كه در تك تك مواد مشاركت كننده به صورت مجزا در
همه حالت ها وجود ندارد[1].
 كامپوزيت خود از دو جزء اصلي تشكيل شده كه شامل فاز تقويت كننده و ديگري زمينه يا فاز
پيوسته است. دومين جزء اصلي كامپوزيت، رزين ميباشد كه منظور از رزين هر نوع پليمري است كه
به عنوان زمينه يا فاز پيوسته كامپوزيت استفاده ميشود نقش رزينها در كامپوزيتهاي ليفي عبارت
است از:
ـ نگهداري الياف در كنار يكديگر
ـ انتقال تنش به الياف
ـ محافظت از الياف در مقابل عوامل محيطي (نظير رطوبت)
ـ حفاظت سطح الياف از سايش
 زمينه نقش اساسي در بعضي از خواص كامپوزيت نظير استحكام و مدول عرضي (Transverse)،
خواص برشي و خواص در حالت فشاري دارد اما نقش كمي در تحمل نيروهاي كششي ايفا مينمايد.
همچنين زمينه تأثير مهمي بر استحكام برشي بين لايه اي ,Interlaminar shear strength)
(ISS و استحكام برشي صفحهاي (In plane shear) كامپوزيت دارد. استحكام برشي بين لايهاي
در طراحي سازههايي كه تحت بار خمشي قرار ميگيرند و نيز استحكام برشي صفحهاي به هنگام
اعمال بارهاي پيچشي (Tortional) حائز اهميتاند. هنگام اعمال نيروهاي فشاري، زمينه از كمانش
(Buckling) احتمالي الياف نيز ممانعت مينمايد. لذا تا حدودي در استحكام فشاري ماده كامپوزيت
نقش دارد. سهل و يا دشوار بودن فرآيندپذيري و وجود نقص (defect) در يك كامپوزيت، وابستگي
٣
زيادي به خصوصيات فيزيكي زمينه مانند گرانروي، نقطه ذوب و دماي پخت آن دارد[2]. در ضمن
رزيني كه به عنوان زمينه در يك كامپوزيت استفاده ميشود بايد پليمري باشد كه در زير Tg خود
قرار ميگيرد[3].
 انواع زمينههاي پليمري مورد استفاده در صنعت كامپوزيت بر دو دسته گرمانرم و گرماسخت تقسيم
بندي ميشوند. رزينهاي پلاستيكي از پليمرهاي شامل زنجيرههاي طولاني مولكولها ساخته ميشوند.
پسوند مر يك واحد تنهاي مولكولي است و كلمه پليمر به چندين مر يا تكرار واحدهاي مولكولي به
صورت زنجيروار اطلاق ميشود. زماني كه اين پليمرها به يكديگر متصل ميشوند اين فرآيند را اتصال
متقاطع مينامند. رزينهاي گرمانرم و گرما سخت بصورت اتصال غير متقاطع ميباشند.

گرمانرم ها (Thermoplast) :
رزينهاي گرمانرم در اثر حرارت ذوب شده و شكل داده ميشوند و ميتوانند مجدداً ذوب شده و شكل
داده شوند. اين فرآيند بازگشت پذير است. در واقع ميتوان رزين گرمانرم را مانند شكلات تصور كرد
كه وقتي سرد ميشوند به شكل جامد در ميآيند و ميتوانند دوباره با حرارت دادن ذوب شوند، اغلب
پلاستيك هاي خانگي از اين نوع هستند[4]. پلي الفينها و پليوينيل كلرايد به عنوان پرمصرف ترين
پليمرها و پليآميدها، پليكربناتها، پلي استايرنها، سلولزهاي استر و پلي متيل متاكريلات و … با
قابليت جايگزيني به جاي فلزات در كاربردهاي فني به نام پليمرهاي مهندسي شناخته ميشوند[5].
1ـ2ـ گرماسخت ها (Thermoset):
 رزين هاي گرماسخت رزينهايي هستند كه به كمك يك شروع كننده يا حرارت، از شكل مايع به
حالت جامد تبديل ميشوند اين فرآيند بازگشت ناپذير است. درست مانند كيك كه يك بار پخته مي-
شود و پف ميكند و به شكل جامد در ميآيد ولي ديگر نميتوان آن را به حالت مايع برگرداند[4].
مهمترين پليمرهاي گرماسخت عبارتند از: رزينهاي پلياستر غيراشباع، رزينهاي وينيل استر، رزين-
هاي اپوكسي، رزينهاي فنوليك، رزينهاي اپوكسي نووالاك، رزينهاي پلي ايمايد , PMR- 15)
(Polybismaleimide رزينهاي سيليكون و رزينهاي اوره و ملامين فرمالدئيد و پرمصرف ترين
رزين ها در صنعت كامپوزيت، رزينهاي پلياستر غير اشباع و اپوكسي ميباشند [2].

تعداد صفحه :65

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *