دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد : خواص مکانیکی آلیاژهاي پایه Sn-Sb

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد  با عنوان : خواص مکانیکی آلیاژهاي پایه Sn-Sbدر ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد فلزي
عنوان :
خواص مکانیکی آلیاژهاي پایه Sn-Sb

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 در گزارش حاضر به بررسی خواص مکانیکی آلیاژهاي پایه قلع- آنتیموان پرداخته شده است. این آلیاژها
به عنوان آلیاژهاي بدون سرب در سال هاي اخیر پیشنهاد شده است رفتار تغییر شکل این آلیاژ ها بـسیار حـائز
اهمیت بوده به گونه اي که این آلیاژ ها رفتار سوپر پلا ستیک از خود نشان می دهند رایجترین ترکیـب از
این آلیاژ پایه آلیاژ Sn-5Sb می باشد افـزودن عناصـري ماننـد طـلا، نقـره وبیـسموت موجـب بهبـود خـواص
مکانیکی این آلیاژها می گردد اما افزودن عناصر مانند روي و سرب چندان قادر به بهبـود خـواص ایـن آلیـاژ
نمی گردد به دلیل کاربر د این آلیاژ در اتصالات الکترونیکی مقاومت در مقابل خزش این آلیاژها بسیار مهـم
است.

مقدمه

 آلیاژهاي قلع– آنتیموان از خانواده آلیاژهاي زودذوب به حساب می آیند  که با توجه به خواص استحکامی و

خزشی مناسب و همچنین به سبب رسانایی خوب، در اتصالات صنایع الکتریکی و الکترونیکی، اتصال پوششهاي

مقاوم در برابر خوردگی صفحات فولادي و… در لحیم کاري به عنوان آلیاژ لحیم کاربرد دارند. خواص تغییرشکلی

آلیاژهاي قلع- آنتیموان قابل توجه بوده و این آلیاژها قابلیت ارائه رفتار سوپرپلاستیک دارند. آلیاژ دوتایی قلع- آنتیموان

یوتکتیک نبوده بلکه پریتکتیک می باشد که در نتیجه نقطه ذوب آن بیشتر از قلع خالص می باشد. رایجترین ترکیب

مورد استفاده در میان این خانواده از آلیاژها ، Sn–5Sb است. آلیاژ اخیر داراي محدوده ذوب 236 تا 243 °C بوده که

یکی از باریکترین محدوده هاي ذوب در بین این آلیاژهاي دوتایی می باشد. افزودن عناصر آلیاژي از قبیل طلا و نقره

به آلیاژ Sn–5Sb باعث بهبود خواص مکانیکی ( استحکام کششی و درصد ازدیاد طول ) و کاهش نقطه ذوب آن می گردد .

در سمینار حاضر آلیاژهاي زودذوب معرفی گردیده، روند توسعه، محدودیتها و کاربرد آنها مطرح گردیده و خواص مکانیکی

سیستم آلیاژي Sn-Sb و عوامل موثر بر آن مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین رهیافت هاي جدید براي بهبود خواص و

توسعه کاربرد این سیستم، به اجمال مرور می شود.

آلیاژهاي زودذوب
 اصطلاح آلیاژهاي زودذوب به آلیاژهایی اطلاق می شود که دماي ذوب آنها نسبتاً پایین تا( 250 °C)
می باشد. غالب این آلیاژها ترکیبات دو تا پنج تایی فلزات قلع، سرب، آنتیموان، بیسموت، کادمیم و
ایندیم هستند. در بعضی گروههاي خاص این نوع آلیاژها مقادیري از فلزات طلا، نقره، روي، تالیم و گالیم
نیز وجود دارد .
 آلیاژهاي زودذوب، آلیاژهاي پیرسخت شونده هستند. بنابراین خواص مکانیکی به فاصله زمانی از
حالت ریختگی، شرایط ریختهگري و سرعت سرد شدن بستگی دارد. خواص مکانیکی بسیاري از آلیاژهاي
زودذوب به تدریج با گذشت زمان تغییر می کند. این آلیاژها در صورتیکه خواص ترکنندگی مناسب با
زیرلایه مورد نظر در لحیم کاري داشته باشند، می توانند به عنوان آلیاژهاي لحیم مورد توجه و استفاده
قرار گیرند. مهمترین گروه آلیاژهاي زودذوب که به عنوان آلیاژهاي لحیم مورد استفاده هستند آلیاژهاي
قلع- سرب، حاوي مقادیري عناصر آلیاژي دیگر نظیر آنتیموان هستند .

سرب، قلع، آنتیموان و آلیاژهاي آنها
 قلع و سرب از هزاران سال پیش براي بشر شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. از دیرباز این
فلزات و آلیاژهاي آنها کاربردهاي گسترده اي در صنایع مختلف داشته اند. در این بخش خواص این فلزات
و آلیاژهاي آنها اجمالاً مورد بررسی قرار می گیرد.

 سرب فلزي با رنگ خاکستري مایل به آبی با جلاي فلزي بوده و بسیار نرم با قابلیت انعطاف بسیار
عالی است که به آسانی شکل می گیرد. نقطه ذوب سرب پایین و چگالی آن بالاست. امروزه درجهان در
حدود پنج میلیون تن سرب سالانه مورد استفاده قرار می گیرد. این عنصر طی سالیان متمادي به صورت
گسترده اي در باتري ها، صنایع الکترونیک و تسلیحات نظامی کاربرد داشته است.
 قلع فلزي است با رنگ سفید نقرهاي که در مقابل اکسیداسیون مقاومت خوبی دارد و از سرب
سخت تر است اما به اندازه کافی نرم هست که با چاقو بریده می شود. قابلیت تغییرشکل آن زیاد است و
می تواند در فرایندهاي اکستروژن، نورد یا کشش سیم تغییرشکل دهد. وقتی قلع خالص تا دماهاي پایین
سرد شود از حالت یک ماده سفید فلزي با ساختمان کریستالی BCT به یک پودر خاکستري رنگ با
ساختمان کریستالی مکعبی تبدیل می شود. این پدیده به طاعون قلع معروف است . دماي این استحاله
13 2/ °C است. در آلیاژهاي لحیم این تغییرحالت از سفید به خاکستري بسیار خطرناك می باشد . اضافه
کردن بعضی از عناصر آلیاژي مث( ل %0 25/ آنتیموان ) از طاعون قلع جلوگیري می نماید.

 تعداد صفحه :55

قیمت :  6000 تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *