متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مهندسی مواد با عنوان : فرآیند ریخته گری با مدل تبخیریدر ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
 مهندسی مواد – شناسایی، انتخاب و ساخت مواد مهندسی
عنوان :
فرآیند ریخته گری با مدل تبخیری

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
برای کاهش هزینه های ریخته گری ، کاهش آلودگی هوا ، محیط و دقت در ریخته گری قطعات پیچیده
، امروزه فرآیند ریخته گری با مدل تبخیری با ماسه بدون چسب بسیار مورد توجه قرار گرفتـه اسـت .در
فرآیند ریخته گری با مدل تبخیری و ماسه خشک بدون چسب ، ابتدا مدل و سیستم راهگاهی از جنس
فوم که معمولا پلی استیرنی می باشد ( اخیرا PMMAو PAC مورد توجه قرار گرفتـه اسـت ) سـاخته
شده و با چسب مخصوص به هم متصل شده و به کمک یک پوشش نسوز مناسب ، پوشش داده میشـود .
این مجموعه درون یک درجه یک تکه ک ه کف آن مقداری ماسه خشک ریخته شده باشـد قـرار گرفتـه و
عمل قالبگیری با اضافه نمودن ماسه و فشرده ساختن آن به کمک ارتعاش انجام می گیرد و قالـب آمـاده
ذوب ریزی می گردد . با ذوب ریزی و جایگزینی مدل توسط مذاب ، فرآیند ریخته گری کامل می گـردد .
نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که دانسـیته فـوم و ضـخامت پوشـش تـاثیر قابـل ملاحظـه ای در
ساختار میکروسکپی قطعات ریختگی در یک دمای ثابت ریخته گری ندارد ، اما با افزایش درجـه حـرارت
ریخته گری ، علاوه براین که فواصل بین دندریتی افزایش می یابد ، میزان مک و حفره های گازی موجود
در قطعات ریختگی نیز افزوده می شود . علاوه بر این آزمایش های متعـدد روی ماسـه تـر و در شـرایط
مساوی و شبیه سازی کامپیوتری مدل حرکت سیال انجام شده است.

مقدمه
 استفاده از مدلهای فومی از بین رونده
 برای ساخت قطعات ریخته گری برای اولـین بـار توسـط شـ رویر
در سال 1958 ابداع گردید. مدلها در ابتدا با برشکاری بلوکهـای پلـی اسـتیرن منبسـط
شـــونده تهیـــه شـــده و قالـــب گیـــری بـــا ماســـه چســـب دار انجـــام مـــیشـــد . ایـــن اختـــراع
توسط کمپانی گرونزوی و هارتمان( Grunzweiy & Hartmann ) خریداری و پس از توسـعه
برای تولید صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن ایده استفاده از ماسه بدون چسـب توسـط .T
R. Smith در سال 1964 مطرح گردید[1] .
در ساده ترین صورت این فرآیند، مدلهای فومی پس از تهیه با یک دیرگداز پوشش داده می شـوند . سـپس
مدل در داخل یک درجه قرار داده شده و درجه از ماسه بدون چسب پ ر شده و با ایجاد لرزش ، ماسـه در
اطراف مدل متراکم می شود. پس از آن فلز مـذاب بـداخل قالـب ریختـه شـده و جـایگزین مـدل فـومی
 میگردد. این روش ریخته گری و فرآیندهای نزدیک آن بـا نـام هـای مختلفـی شـناخته مـی شـوند نظیـر
 ریختهگری با مدل انبساطی
 ، ریخته گری با مدلهای تبخیرش ونده
، فرآیند فوم حـذف شـونده
، فرآینـد
 قالب پر
 ، فرآیند کستیرال
 و فرآیند پلی کست ، فرآیند رپلیکست
 برای رفع ابهام بدلیل وجـود نامهـای
 مختلف فرآیند، انجمن ریخته گری آمریکا
 نام ریخته گری با مدل انبسـاطی (EPC) را بعنـوان نـام ایـن
فرآیند برگزید[2] .

در فرآیند EPC از مدلهای پلیاستیرن منبسط شونده EPS و یا پلیمتیل متاآکریلات منبسط شده و یـا
پلی آلکیلن کربنات استفاده می شود که همگی آنها در طی بارریزی مذاب، بر اثر تماس بـا مـذاب تبخیـر
 میشوند. البته گاهی مدل پیش از ریخته گری از داخل قالبهای با ماسه چسب دار خارج مـی شـو . ند هنـوز
بسیاری از قطعات بزرگ نظیر قالبهای پرس با این روش ساخته می شوند. ماسه چسب دار در اطراف مدل
تبخیر شونده ریخته شده و پس از خودگیری قالب، مدل از داخل قالب خارج شده و پس از جفت کـردن
دو نیمه قالب، ریختـه گـری انجـام مـی شـود [ 4و1 ]. اشـکال 2 1 ، و 3 فرآینـد بـالا را بخـوبی تشـریح
می کنند

 تعداد صفحه :110

قیمت 6000 تومان

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Categories: مهندسی مواد

1 Comment

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

مهندسی مواد

پایان نامه مواد :ارزیابی فنی و اقتصادی پوشش­ اکسیدی روی ورق های فولادی

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندس مواد:بررسی خواص آلیاژهای منیزیم حاوی عناصر کمیا...پایان نامه ارشدرشته مهندسی مواد:بررسی خواص پوشش های نیتریدی ایجادشده به روش PACVDپایان Read more…

مهندسی مواد

پایان نامه اثر دما و نسبت حجمی مذاب آلومینیم به مغزه جامد بر مشخصات فصل مشترک در فرآیند ریخته گری مرکب

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته مهندسی مواد : مطالعه تأثیر پارامترهای مختلف بر روی ریز ساختا...پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مواد : مروری بر گارنت ها Read more…

مهندسی مواد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:متالورژی پودر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته مهندسی مواد :بررسی رفتارتریبولوژیکی پوشش های دمای بالابرروی...دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی مواد :مروری بر عوامل موثر بر Read more…