متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن با عنوان : فرآوری عناصر نادر خاکی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشـگاه آزاد اسلامـی
واحــد تهـران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی معدن – اکتشاف
عنوان :
فرآوری عناصر نادر خاکی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
در این نوشته کلیاتی در ارتباط با تاریخچه کشف و نامگذاری عناصر کمیاب خاکی فراوانی توزیع آنها به این معنـی کـه ایـ ن
عناصر در حقیقت خیلی کمیاب نیستندو خواص اولیه آنها از نظر مغناطیسی بررسی می شود.
 کانسارهای آنها که به عنوان مثال در کربناتیتها بیشتر از دیگـر انـواع سـنگها بـوده بـه ترتیـب در کربناتهـای کلـسیمی،
منیزیمی و آهن دار بیان شده است. عناصر کمیاب در پوسته زمین به صورت فلز آزاد یافت نمی شود و به طور طبیعی در
کانیهائی که شامل ترکیبی از عناصر کمیاب گوناگون وغیر فلزات هستند یافت می شوند . بررسی ایـن کانیهـا وکانیهـای مهـم
اقتصادی آنها از جمله باستنازیت ، مونازیت ،زینوتیم و غیره به همراه ساختمان و ترکیب شیمیائی و دیگر خصوصیات آنها به
علاوه مصارف عناصر نادر خاکی در صنایع مختلف از جمله شیشه و سرامیک ، رآکتورهای اتمی ، در تولید آهنرباهـای دائمـی
و… مورد نظر است.
تقاضا برای این عناصر در جهان رو به افزایش است. که این موضوع با استفاده از جداولی قابل توضیح بیشتر است.
 روشهای متداول فرآوری عناصر کمیاب خاکی (کانه آرائی، ذوب ، تصفیه) می باشد.یکی از روشهای استحـصال و جـدایش
عناصر کمیاب خاکی شامل استخراج حلال سیال- سیال براساس تفاوت در میل ترکیبی عناصر نادر خاکی مجـزا بـرای عامـل
کی لیت ساز در یک حلال آلی است. فسفاتها از مواد خام مورد علاقه متالورژیستها می باشد و از نظر وزنی در مقایسه بـا مـواد
دیگر ازاهمیت بیشتری برخوردار می باشد. روشهای لیچینگ فسفاتها – بازیابی لانتانیدها که از سنگ فسفات با منشاء رسـوبی
حدود 0,5% و منشاء آذرین صورت می گیرند – روشهای پر عیار کردن شن مونازیتی وزینـوتیم – روش اسـید سـولفوریک و
روش هیدروکسید سدیم برای فرآوری کنسانتره آنها.
 یکی دیگر از روشهایی که برای فرآوری کانیهای کمیاب خاکی اسـتفاده مـی شـود ، تبـادل یـونی اسـت . ایـن روش در
متالورژی استخراجی برای بازیابی عناصر با ارزش مانند اورانیم و جداسا زی فلزات با خواص مشابه مانند نیکـل و کبالـت ، زیـر
کونیم ، هافنیوم ، تانتالیوم ، نیو بیوم و لانتانیدها از محلول لیچ بکار می رود .اصول کلی این روش و تجهیزات مـورد نیـاز ایـن
روش به صورت مفیدی قابل توضیح است.
روش دیگر استخراج با حلال : یک فرایند شیمیائی است که در این روش فلزات موجود در فاز آبی برای تشکیل کمپلکس آلـی
فلزی با یک ماده آلی واکنش می دهند لذا اجزاء فلز فاز آبی را ترک کرده و وارد فاز آلی می شوند.
 فلز در فاز آلی با اتمهای کربن به ترکیبات آلی فلزی پیوند نداردولی با اکسیژن ، ازت ، گوگرد یا هیـدروژن بـ ا یـک پیونـد
کئوردینانسی (داتیو) ارتباط دارد. عکس این روش را استریپینگ گویند.جنبه های مهندسی و تجهیـزات ایـن روش نیـز قابـل
توضیح بیشتر است.

فصل اول
کلیات
1-1 تاریخچه عناصر کمیاب خاکی :
 تاریچه کشف و نامگذاری عناصر کمیاب به طور خلاصه در زیر آمده است . اصطلاح عناصـر کمیـاب rare)
( earth توسط جان گادولین در سال 1794 پیشنهاد شد . دو واژه (Rare) ، کمیاب ، زیرا در مقادیر بسیار انـدک
در پوسته زمین یافت می شود و (Earth) خاکی ، بخاطراینکه اکسیدهای متشکله آن گـاهی در زمـین تـشکیل
یافته اند. تشابه شیمیایی متعدد بین REE نشان داده است که بیش از یک قرن از اولین اکتشاف ، برای تکمیـل
نمودن طبقه آنها گذشته است.تاریخچه کشف ، نامگـذاری و اسـتخراج عناصـر کمیـاب خـاکی توسـط حبـشی
Habashi در سال 1994 بازنگری شد. تولید مهم از عناصر کمیاب خاکی در سال 1880 ، با معدن کانی مونازیـت
در برزیل آغاز شد.

2-1 فراوانی وتوزیع:

 عناصر کمیاب ، در حقیقت ، خیلی کمیاب نیستند . Ce بیست و پنجمین عنصر از نظر بیشترین فراوانی
در پوسته زمین ، (60ppm)است . هر کدام در پوسته زمین فراوانتر از نقره، طلا یا پلاتـین هـستند، در حالیکـه
،لوتتیم 200 بار فراوان تر از طلا ونیزایتریم، نودیم وآنتانیم دارای فراوانی بیشتر از سرب می باشد.
عناصر کمیاب خاکی سبک ( Eu تا La) فراوانتر از عناصر کمیاب خاکی سنگین (Lu تـا Gd ) اسـت ، بعـلاوه
عناصری که دارای عدد اتمی زوج هستند ، فراوانتر از همسایگان خود با عدد اتمی فرد مـی باشـ ند ، چراکـه وزن
سنگین تر باعث پایداری نسبی هسته اتم با عدد اتمی زوج در مقایسه با آنهایی که دارای عدد اتمی فرد هستند ،
می شود .توضیحات بیشتر در جدول 1-2 آمده است.

تعداد صفحه :73

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

 

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Categories: مهندسی معدن

1 Comment

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

مهندسی معدن

پایان نامه درباره:مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معدن گرایش : اکتشاف معدن عنوان : مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن:راهکارهای Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه ژئوفیزیک:بهبود مدل­سازی معکوس داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل­اولیه مناسب و اعمال قید­های عمقی و هموارساز

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن : حفر، کنترل و نگهداری تونلها در زمینهای آماسیپایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : بررسی دور سنجی و Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن:مطالعه پارامترهای فنی به منظور بالا بردن بازده چاه نفتسمینار کارشناسی ارشد رشته معدن : محاسبه میزان تولید بهینه از منابع Read more…