دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه :عقل درفلسفه ملاصدراوتطبیق آن باقرآن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه با عنوان : عقل درفلسفه ملاصدراوتطبیق آن باقرآن

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه علامه طباطبائی
دانشکده ادبیات و زبان هاي خارجی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه اسلامی
عقل در فلسفه ملاصدرا و تطبیق آن با قرآن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
معناي لغوي عقل بر بازدارندگی دلالت می کند. این مطلب در عقل مورد نظر قرآن هم تاکید شده است. عقل قرآنی
به معناي فهم عمیقی است که از فطرت ناشی شده و انسان را از زشتی ها باز می دارد و به اعمال نیک راهنمایی می
کند. براي رسیدن به چنین فهمی صرف پرورش ذهن کفایت نمی کند و پرورش روح از طریق رفتار هم لازم است.
بنابراین براي بهره مندي از عقل – به مفهوم قرآنی آن – هم باید در کسب علوم و معارف کوشید و هم در مسیر
تقوا عمل کرد.
عقل قرآنی تفاوت وجودشناسی و معرفت شناسی با عقل فلسفی ملاصدرا دارد. ملاصدرا دو معنا براي عقل قائل
است: یکی موجود مجردي که منفصل از انسان است و واسطه فیض می باشد و دیگري قوه اي از نفس ناطقه
انسانی که به عملی و نظري تقسیم می شود. این تفاوت در تعریف عقل منفصل و متصل فلسفی با فرایند تعقل
هدفدار در قرآن، بر انطباق نظر ملاصدرا با قرآن اثر می گذارد.

واژگان کلیدي: ملاصدرا، عقل منفصل، عقل متصل، قرآن، تعقل.

مقدمه
فکر و اندیشه انسان به همان اندازه که معقول و منطقی است حاوي امور نامعقول نیز می باشد. اندیشمندان اسلامی
مکرر یادآور شده اند که عقل انسان گرفتار وهم است و کمتر کسی می تواند عقل خود را به طور کلی از هرگونه
وهم خلاص سازد(دینانی، 1379، ج 3، ص 262). از آنجا که عقل فصل ممیز انسان است، نقش آن در اندیشه آدمی
غیرقابل انکار می باشد. یکی از راههاي کم کردن خطاي عقل، سنجش آن با معیار وحی می باشد تا میزان حجیت
آن مشخص گردد.
در خصوص پیشینه بحث خاطر نشان می شود که عقل در قرآن کریم یا در فلسفه ملاصدرا جداگانه بررسی شده
است اما تحقیقی پیرامون مقایسه این دو جهت شناسایی میزان تطابق آنها باهم صورت نگرفته است. این تحقیق
سعی در بیان این دو موضع دارد و در چهار فصل تنظیم گشته است.
فصل نخست شامل کلیات و تعریف مفاهیم می باشد و در آن به معناي لغوي و اصطلاحی عقل اشاره شده است.
فصل دوم به تعریف ملاصدرا از عقل و انواع آن می پردازد و مراتب و کارکرد آن را در آثار فلسفی و نیز تفسیري
وي بیان می کند. در فصل سوم آیاتی از قرآن که مربوط به عقل هستند، دسته بندي شده اند. با تعریف عقل و
واژگان مترادف آن کارکرد عقل قرآنی و حجیت آن در زندگی افراد معلوم می شود. در انتهاي فصل اشاره اي کوتاه
به احادیث مربوط به موضوع می شود. فصل چهارم نیز مروري بر این دو برداشت از عقل می گردد و با مقایسه آنها
موارد شباهت و تفاوت مشخص می شود.
در پایان تحقیق و در قسمت نتیجه گیري نتایج حاصله از تحقیق بیان می شود و با شناسایی معناي دقیق عقل از
منظر قرآن و ملاصدرا، معلوم می گردد که ملاصدرا در انطباق کامل نظریات خود – در موضوع عقل – با قرآن
موفقیت تام نداشته است.
9
روش این تحقیق با توجه به اقتضاي موضوع کتابخانه اي بود. در ابتدا مراجعه فراوان به لغتنامه ها و فرهنگ نامه
هاي معتبر قرآنی و فلسفی نیاز بود و در ادامه یافتن مصادیق در متون مورد نظر. از آنجا که معناي عقل هم در آثار
فلسفی و هم تفسیري ملاصدرا بررسی می شد، به دقت فراوان در مرز تعاریف و فضاي استدلالی یا ذوقی حاکم بر
اثر، احتیاج بود. در فصل قرآن نیز تفسیرهاي متفاوتی از معناي عقل وجود دارد که با تدبر در تک تک آیات عقلانی
– و با محوریت تفسیر المیزان – مطالب مورد نظر استخراج شد.
سوال اصلی تحقیق عبارتست از اینکه آیا معناي عقل قرآنی و عقل از نظر ملاصدرا با یکدیگر تطابق دارند یا خیر؟
ملاصدرا به سوره هاي قرآن تسلط داشته است.وي آیات قرآن فراوانی را در آثار خود حتی نوشته هاي فلسفی اش
ذکر کرده و آن را به عنوان تائیدي براي نظرات خویش بیان کرده است.از طرفی معتقد است فلسفه باید با معارف
تشریعی دین هماهنگ باشد.بنابراین تطابق نسبی آراي ملاصدرا با معارف قرآنی در مفهوم عقل،فرضیه این تحقیق
قرار گرفته است.
در پایان متذکر می گردد در فصل کلیات، عقل فقط از نظر فلاسفه اسلامی بررسی شده است.

تعداد صفحه :115

قیمت شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *