دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزيابي انتقادي انديشه سياسي مكتب تفكيك

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اندیشه سیاسی در اسلام

عنوان : ارزيابي انتقادي انديشه سياسي مكتب تفكيك

دانشگاه علامه طباطبايي

دانشكده ي حقوق و علوم سياسي

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته اندیشه سیاسی در اسلام

 

موضوع:

ارزيابي انتقادي انديشه سياسي مكتب تفكيك

 

استاد راهنما :

دكتر محمد جواد غلامرضا كاشي

استاد مشاور:

دكتر ابراهيم برزگر

زمستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات. 1

 1. بیان مسئله. 2
 2. سوالات و فرضیه‌ها. 2
 3. تعریف مفاهیم. 3

4 .  اهمیت تحقیق. 4

 1. هدف تحقیق. 5

6 .  مرور ادبیات. 5

الف. آثار تفکیکیان. 5

ب. آثار منتقدان تفکیک. 7

 1. مشکلات و تنگناهای تحقیق. 9
 2. سازماندهی تحقیق. 9

فصل دوم: چهارچوب مفهومی. 11

مقدمه. 12

 1. سنت و مدرنيته. 13
 2. ساختار انديشه تفكيك. 19

2-1. مبانی غیر‌سیاسی اندیشه. 20

2-1-1.  معرفت شناسی : . 20

 1. 1. 2. هستي‌شناسي. 21
 2. 1. 3 . انسان‌شناسي. 22

2-2. مبانی سیاسی انديشه. 23

2-2-1. غايت نظم سياسي. 23

2-2-2. مرجع اعمال حاكميت سياسي. 28

 1. 2. 3. محدوديت حاكميت سياسي. 31
 2. 2 . 4. حق اعتراض. 33
 3. نتیجه. 34

فصل سوم: زمينه‌هاي شكل‌گيري مكتب تفكيك. 36

مقدمه. 37

 1. زمینه‌های شکل‌گیری. 38

1-1. ریشه‌های تاریخی. 39

1-1-1. متعزله و اشاعره. 39

1-1-2. فلسفه ستيزي. 40

1-1-3. اخباری‌ها و اصولیون. 41

1-2.  تاثیرات مدرنیته بر اندیشه مکتب تفکیک. 43

2 . چهره‌های تفکیک. 48

 1. 1. میرزا مهدی اصفهانی. 49
 2. 2. شیخ محمود حلبی. 53

2 .3.  محمدرضا حکیمی. 59

 1. نتیجه. 62

فصل چهارم: مبانی الهیاتی و کلامی مکتب تفکیک. 64

مقدمه. 65

 1. معرفت شناسی. 66

1-1. ابزارهای شناخت نزد فلاسفه و عرفا. 66

1-2. معرفت‌شناسی تفکیک. 67

 1. هستی‌شناسی تفکیک. 75

2-1 . وجود یا ماهیت. 75

2-2.  تبیین آفرینش از دیدگاه تفکیک. 80

2-3. جهان یا جها‌ن‌ها. 83

2-4. خداشناسی. 87

2-5. معاد شناسی. 89

 1. انسان‌شناسي. 91

3-1. ماهيت‌ انسان‌ 91

نتيجه‌ 95

فصل پنجم: تغییرات و تطورات تفکیک. 98

مقدمه. 99

 1. فلسفه و عرفان از نگاه تفکیکیان متقدم. 100

1-1. تباین تام علوم الهی با فلسفه و عرفان. 100

1-2. عدم اصالت فلسفه اسلامي. 101

1-3.  علت و هدف ورود فلسفه به دنیای اسلام. 103

 1. تفکیکیان متاخر؛ عدم تساوی علوم بشري و الهي. 104

2-1.  منشاء فلسفه از نگاه تفكيك متاخر. 105

2-2. علت و هدف ورود فلسفه به دنياي اسلام از نظر تفكيك متاخر   107

3 . مسئله تاويل. 109

 1. 1. تاويل از ديدگاه متقدمين تفكيك. 110

3-2. تاويل از نگاه متاخرين تفكيك. 112

 1. عرفان از نگاه اهل تفكيك. 115

5.نتيجه‌ 119

فصل ششم: انديشه سياسي تفكيك. 121

مقدمه. 122

 1. غايت نظم سياسي. 123

1.1.عدالت به مثابه مساوات. 127

 1. 2. مالكيت. 129
 2. مرجع اعمال حاكميت. 130
 3. 1. حكومت مسانخ. 140
 4. محدوديت حاكميت سياسي. 143
 5. حق اعتراض. 144
 6. نتيجه. 146

فصل هفتم: نقد و بررسي. 147

مقدمه. 148

1.نقد اصول تفكيك در عرصه نظر. 148

1.1. وحي يا نقل. 148

 1. 2. ناكارآمدي معرفت بي نياز از عقل. 150
 2. 3. مسئله تاويل در عرصه نظر. 151
 3. 4. مسئله عقل. 152
 4. 5. ادعاي وجود علم خالص. 152
 5. تفكيك در عرصه عمل. 153

1.2. مكتب تفكيك؛جرياني فلسفي. 154

2.2. انديشه سياسي؛ارزيابي انتقادي. 157

2.3. الحياه؛آوردگاه عملي نظريه تفكيك. 159

 1. نتيجه. 163

فهرست منابع. 165

 

فصل اول: کلیات

1. بیان مسئله

  اندیشه‌ها ارتباط متقابلی با محیط پیرامونی خود دارند، به نوعی که هم از آن تاثیر می‌پذیرند و هم بر آن تاثیر می‌گذارند. به عبارت دیگر هر اندیشه ای نوعی واکنش و پاسخ به مسائل و مشکلات جوامعی است که در آنها ظهور کرده است.مکتب تفکیک هم از این قاعده مستثنی نیست ،جریانی که حدود یک صد سال قبل در حوزه علمیه مشهد ظهور کرد و امروز جای خود را در حوزه‌های فکری کشور باز کرده است. در این راستا تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی ابعاد مختلف اندیشه مکتب تفکیک بپردازد و اینکه چه شرایط اجتماعی ،سیاسی و فکری منجر به ظهور این جریان در حوزه علمیه مشهد  و ماندگاری آن شد. بر اساس ادعای مکتب تفکیک سه جریان شناختی در علوم وجود دارد که عبارتند از راه عقل، راه کشف و راه وحی که این راه‌ها از هم جدا هستند و نباید باهم آمیخته شوند.اینکه مکتب تفکیک چیست و در چه شرایط سیاسی و اجتماعی ظهور کرد؟ باورهای فلسفی، کلامی و الهیاتی آن چیست و چه تفاوتی با سایر جریان‌های فکری اندیشه اسلامی دارد، در این تحقیق به بحث و بررسی گذاشته می‌شود. تغییراتی که مکتب تفکیک در گذر زمان داشته،از دیگر مباحث تحقیق حاضر خواهد بود و در نهایت اندیشه سیاسی مکتب تفکیک بر اساس مبانی الهیاتی و کلامی این جریان ارائه خواهد شد.توضیح اینکه اگر مبانی معرفت شناختی،هستی شناسی و انسان شناسی مکتب تفکیک را همانند ریشه درختی تلقی کنیم،اندیشه سیاسی نمای بیرونی و به عبارتی تنه و شاخ و برگ مکتب تفکیک خواهد بود. در آثار تفکیکیان مفاهیم و اصطلاحاتی چون عدالت و حکومت مسانخ دیده می شود . تحقیق حاضر بر آن است تا نحوه ارتباط این مفاهیم را با آرای کلامی و فلسفی تفکیک پیدا کند.در نهایت باید دید مکتب تفکیک تا چه حد توانسته است بر دعاوی خود همچون فلسفه ستیزی، نفی تاویل استوار بماند.در همین راستا سوالات و فرضیه‌های زیر طراحی و تدوین شده است:

2.  سوالات و فرضیه‌ها

1- مکتب تفکیک در چه شرایط و بنا به چه ضرورت‌های سیاسی،اجتماعی و فکری شکل گرفت؟

2- مکتب تفکیک از چه مبانی کلامی و الهیاتی برخوردار است ؟

3- آیا مکتب تفکیک طی یکصد سالی که از شکل گیری آن می‌گذرد، تغییراتی را به خود دیده است و اگر داشته، این تغییرات در چه سمت وسویی بوده است؟

4- اصول و مبانی مکتب تفکیک چه نسبتی با سیاست و حکومت دارد؟

5- آیا مکتب تفکیک توانسته است به ادعاهای خود در خصوص نفی فلسفه و عدم افتادن در دام تاویل پایبند بماند؟

در پاسخ به این سوالات فرضیه‌های زیر تدوین شده است:

1- مکتب تفکیک واکنشی به شرایط سیاسی،اجتماعی و فکری نوپدید متاثر از مدرنیته و مقارن با رخدادهای نهضت مشروطه شکل گرفته است.

2- مبانی معرفت شناختی،هستی شناسی و انسان شناسی مکتب تفکیک در تقابل با دیدگاه‌های فلاسفه  مسلمان در این مباحث قرار دارد.

3-دیدگاه مکتب تفکیک در خصوص نسبت بین علوم الهی و علوم بشری از تباین و تضاد تام به عدم تساوی رسیده است.

4- بر اساس مبانی کلامی والهیاتی تفکیک، حق حکومت در انحصار معصوم است و در عصر غیبت با اتکا به مبانی معرفت شناسی فطری عامه همه مردم از حق یکسانی در سیاست و حکومت برخوردارند

5- مکتب تفکیک با وجود ادعاهایی که در زمینه رد فلسفه و نفی تاویل داشته است ، به نوع دیگری از فلسفه ورزی روی آورده و در آثار خود دست به تاویل نیز زده است.

تعداد صفحه :175

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --