دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی

عنوان : کاربرد داده های توپوگرافی و گرانش در تعیین ضخامت الاستیک سنگ کره ایران

دانشکده علوم
پایان‌نامه دکتری در رشته زمین شناسی (تکتونیک)
کاربرد داده های توپوگرافی و گرانش در تعیین ضخامت الاستیک سنگ کره ایران
استاد راهنما:
دکتر احمد زمانی
اسفند 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده :

سیگنال های توپوگرافی و گرانش توسط روش همدوسی موجک و ادمیتنس موجک به دو صورت همسانگرد و ناهمسانگرد مورد آنالیز قرار گرفت تا میزان ضخامت الاستیک موثر(Te) و ناهمسانگردی مکانیکی سنگ کره در ایران اندازه گیری شود. موجک مورد استفاده در این مطالعه از نوع موجک بادبزنی است که این نوع موجک خود از کنار هم قرار گیری موجک های مورلت ایجاد می شود. برای محاسبه ضخامت الاستیک موثر از موجک بادبزنی با شعاع پوشش °180 و برای محاسبه ناهمسانگردی های مکانیکی از موجک بادبزنی ناهمسانگرد با شعاع پوشش °90 استفاده شده است. مدل پوسته به کار رفته در این مطالعه برای فرآیند معکوس سازی برای بازیافت مقادیر همدوسی و ادمیتنس مدل پوسته 2 بوده است.

بیشینه مقدار ضخامت الاستیک موثر بدست آمده، برابر با 14.2 کیلومتر در جنوب رشته کوه های شرق ایران و بیشینه آن به مقدار 61.2 کیلومتر در نزدیکی گسل آستارا در حوضه دریای خزر جنوبی است. در رشته کوه های البرز، مقدار این متغیر در حاشیه جنوبی به 45 کیلومتر می رسد و در حاشیه شمالی و در امتداد حوضه خزر جنوبی به بیشینه مقدار خود یعنی کمی بیش از 60 کیلومتر می رسد. در کوپه داغ یک روند افزایشی از جنوب شرق به سمت شمال غرب و حاشیه حوضه خزر جنوبی دارد. کمینه مقدار Te در جنوب شرقی کپه داغ برابر با 25 کیلومتر و بیشینه آن برابر است با 50 کیلومتر در مرز البرز و کوپه داغ. در شمال غرب و آذربایجان میزان ضخامت الاستیک موثر از شرق با بیشینه مطلق Te در ایران که کمی بیش از 62 کیلومتر است به سمت غرب به میزان کمتر از 30 کیلومتر کاهش می یابد. در قسمت شمال غرب زاگرس کمینه مقدار ثبت شده در قسمت زاگرس مرتفع و کمربند دگرگونی سنندج سیرجان برابر است با 20 کیلومتر و بیشینه آن به 45 کیلومتر در شمال غرب است. میزان ضخامت الاستیک موثر در شرق گسل کازرون به بیشینه مقدار خود به میزان 50 کیلومتر در قسمت تنگه هرمز می رسد. بیشینه مقدار بدست آمده F برابر است با 0.74  و کمینه آن 0.15 است. میانگین F  در ایران برابر با 0.34 با انحراف معیار 0.11  می باشد.

با توجه به میزان میانگین F می توان بیان نمود که در اکثر نقاط ایران میزان بار سطحی بیشتر از میزان بار زیرسطحی است. ناهمسانگردی در تمام منطقه مورد مطالعه قابل تشخیص است. الگوی محورهای ناهمسانگردی در هر محدوده و یا زیر محدوده تکتونیکی متمایل به یکسان بودن دارد. با توجه به وضعیت استرس و محورهای ناهمسانگردی مکانیکی و لرزه ای می توان گفت که سنگ کره در ایران به صورت یک پارچه و بدون تغییر از عمق آن تا سطح در طی زمان زمین شناسی دچار تغییر شکل شده است.

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

1.1انگیزه و هدف از مطالعه    1
2.1  آشنایی با مفاهیم اساسی و تاریخچه آنها    2
1.2.1ایزوستازی    2
1.1.2.1 ایزوستازی ناحیه ای و خمش سنگ کره    10
3.1 تاریخچه مطالعات به روش طیفی    13
فصل دوم: جایگاه تکتونیکی    16
2-1-زمین ساخت ایران    16
2-1-1-زاگرس    18
2-1-2-سنندج سیرجان    21
2-1-2-مکران    21
2-1-3-البرز    22
2-1-4-کوپه داغ    23
2-1-5- ایران مرکزی و حوضه شرق ایران    24
فصل سوم : اطلاعات و روش مطالعه    26
3-1- اطلاعات
3-2-1- آماده سازی اطلاعات    39
3-2- روش مطالعه    40
3-2-1- تبدیل پیوسته موجک    40
3-2-1-1- موجک مورلت    42
3-2-1-2- موجک بادبزنی    43
3-2-1-3- تجزیه ضرایب خود همبستگی  و همبستگی متقابل    47
3-2-1-4- محاسبه توابع همدوسی وادمیتنس    47
3-2-3- مدل صفحه نازک برای معکوس سازی    48
3-2-3-1- مدل ایزوتروپیک    48
3-2-3-1-1- بار گذاری از سطح    48
3-2-3-1-1- بار گذاری در عمق    49
3-2-3-2- مدل اورتوتروپیک    50
فصل چهارم بررسی نتایج حاصله    54
1.4 ضخامت الاستیک موثر در ایران    54
1.1.4 مقایسه نتایج Te با نتایج قبلی و دیگر پارامترها    61
2.4 محاسبه ناهمسانگردی مکانیکی در سنگ کره ایران.    67
1.2.4 مقایسه بین نتایج AWC و MTM    71
2.2.4 استرس، ناهمسانگردی های لرزه ای و مکانیکی    72
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها    54
1.5 نتیجه گیری    54
2.5 پیشنهادات    67
مراجع    72

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :104

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Categories: زمین شناسی

Related Posts

زمین شناسی

پایان نامه های دانلودی رشته زمین شناسی

پایان نامه ارشد زمین شناسی: اماکن سنحی توسعه اکوتوریسم شهرستان نمین با تاکید بر نقش اقلیم و ایجاد فرصت های اشتغال زایی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی : تأثیر معدن چغارت در Read more…

زمین شناسی

‌پایان نامه زمین شناسی و ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای کنگان و دالان بالایی واقع در میدان گازی کیش -پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی – زمین شناسی نفت (M.Sc)

دانلود متن کامل پایان نامه : مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل جنبش ­شناختی گستره حلب – ماهنشان استان زنجاندانلود پایان نامه ارشد : تحلیل سنگ‌شناختی گنبدنمکی سیاه‌تاق و پتانسیل­یابی Read more…

زمین شناسی

مطالعات متالوژنی جنوبغرب کلاردشت-پایان نامه زمین‌شناسی اقتصادی

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی با موضوع نفتدانلود پایان نامه ارشد : بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش س...دانلود Read more…