دانلود پایان نامه : پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس ( آذربایجان غربی ) بر آبدهی چشمه های منطقه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی

عنوان : پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس ( آذربایجان غربی ) بر آبدهی چشمه های منطقه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MS.C)
رشته زمین شناسی   آب شناسی
عنوان: پیش بینی تأثیر حفر تونل گلاس ( آذربایجان غربی ) بر آبدهی چشمه های منطقه

استاد راهنما
دکتر حمیدرضا ناصری

اساتید مشاور
دکتر فرشاد علیجانی
مهندس مهدی عباسی

نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده
پروژه تونل انتقال آب گلاس، آذربايجان غربي، كه هم¬زمان با ساخت سد رودخانه لاوين در سنگ هاي رسوبي و آذرين حفر خواهد شد، نيازمند مطالعه دقيق هيدروژئولوژي به منظور پيش بيني اثرات حفاري بر جريان آب زيرزميني مي باشد. این تونل به طول 35 كيلومتر با روند جنوب غربي – شمال شرقي از پيرانشهر تا نقده امتداد خواهد داشت. اين تونل سالانه 623 ميليون متر مكعب آب را از رودخانه لاوين به درياچه اروميه انتقال خواهد داد. در این تحقیق قابليت كاربرد روش DHI (نمایه خطر افت) برای ارزيابي خطر افت آبدهي در 40 دهنه چشمه، ناشی از حفاری تونل مورد بررسی قرار گرفت. داده¬ها و اطلاعات لازم برای هر پارامتر از منابع و فرمت¬های مختلف جمع¬آوری گردید. پردازش، تلفیق، و تحلیل داده¬ها برای روش DHI، همچنین نمایش نتایج، در مراحل مختلف کار، در محیط GIS انجام شد. پس از انجام انواع تبدیلات و تحلیل داده¬های DHI محاسبه و نتایج بحث شد و چشمه¬ها از لحاظ تأثیر تونل بر آبدهی آنها رده¬بندی شدند. سپس با استفاده از روش AHP ضرائب معادله DHI تغییر کرده و بار دیگر DHI محاسبه شد. تحليل حساسيت نقشه نهايي DHI به روش حذف تك پارامتري به منظور تعيين اهميت آنها بر روي نمايه افت انجام گرديد. نتايج نشان داد كه تونل گلاس داراي تاثير منفي بر اکثریت چشمه ها مي باشد و نمايه DHI از متوسط (در مناطق آبرفتي) تا زياد (در سنگ¬های سخت) تغيير مي نمايد.
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه    1
1-2- طرح مسئله    2
1-3- ضرورت انتقال آب به دریاچه ارومیه    3
1-4- اهداف    4
1-5- روش تحقیق    5
1-6- پیشینه موضوع    6
فصل دوم: زمین¬شناسی و هیدروژئولوژی
2-1- موقعیت منطقه مورد مطالعه    9
2-2- آب و هوا    9
2-3- عوامل اقلیمی    11
2-3-1-درجه حرارت    11
2-3-2- ریزش¬های جوی    11
2-3-3- تبخیر    12
2-4- رودخانه¬های منطقه    12
2-5- زمین¬شناسی    13
2-5-1- سنگ¬های رسوبی    15
2-5-1-1- نهشته¬های پالئوزوئیک    15
سازند باروت    15
سازنده زاگون    15
سازند میلا    15
سازند روته    16
2-5-1-2- نهشته¬های مزوزوئیک    16
2-5-1-3- نهشته¬های سنوزوئیک    18
2-5-2- سنگ¬های آذرین منطقه    18
گرانیت ها (Gr)    18
رگه ها و لنز های سیلیسی (Vs)    20
دایک های بازالتی (Db)    21
2-5-3- سنگ¬های دگرگونی مجاورتی    21
2-5-4- موقعیت تکتونیکی محدوده مورد مطالعه    23
2-6- هیدروژئولوژی    25
2-6-1- بررسي سازندهاي منطقه از ديدگاه منابع آب    25
2-6-2- مشخصات چشمه هاي موجود در محدوده اطراف تونل    26
2-6-3- طبقه¬بندی چشمه¬های منطقه    65
2-6-4-کیفیت منابع آب زیرزمینی    68
فصل سوم: مبانی نظری و روش تحقیق
3-1- مقدمه    70
3-2-سيستم¬هاي اطلاعات مكاني    70
3-2-1- تعريف GIS    70
3-2-2-توابع GIS    71
3-2-2-1- ورود داده ها    71
3-2-2-2- ذخيره سازي و مديريت داده¬ها    71
3-2-2-3-پردازش و تحليل داده    73
3-2-2-4- توابع مربوط به خروج داده    73
3-2-3- تهيه نقشه¬هاي معيار    74
3-2-3-1- GIS و نقشه¬هاي معيار    74
3-2-3-2- نقشه¬هاي معيار و مقياس¬هاي اندازه¬گيري    74
3-2-4- وزن دهي به نقشه¬هاي معيار    75
3-2-4-1- روش¬هاي رده¬بندي    75
3-2-4-2- روش¬هاي رتبه¬بندي    76
3-2-5-  تلفيق نقشه¬هاي معيار    76
3-2-5-1-  روش بولين    77
3-2-5-2- روش همپوشاني شاخص    77
3-2-6- روش AHP    78
3-3- تعريف نمايه خطر افت    80
3-4- روش  DHI    80
3-4- 1-  معرفی پارامترهای DHI    81
3-4-1-1- ویژگی ناپیوستگی¬ها  FF    82
3-4-1-2-  نفوذپذیری توده سنگ MK    83
3-4-1-3- وزن روباره OV    83
3-4-1-4- زون پلاستیک PZ    84
3-4-1-5- پتانسیل جریان PI    84
تقاطع گسل اصلی با چشمه IF    84
نوع چشمه SP    85
فاصله بین چشمه و تونل DT    85
3-4-2- منابع داده¬ها    86
3-4-3- آنالیز حساسيت روش DHI    86
3-5- خطواره ها و نحوه استخراج آنها    86
فیلترها    87
فصل چهارم: تأثیر حفر تونل بر آبدهی چشمه¬های منطقه
4-1- روش تحقیق    89
4-1-1- تهیه نقشه¬های معیار    90
4-1-1-1- ویژگی شکستگی¬ها (FF)    91
4-1-1-2- نفوذپذیری توده سنگ (MK)    95
4-1-1-3- وزن روباره (OV)    97
4-1-1-4- زون پلاستیک (PZ)    99
4-1-1-5- پتانسیل جریان (PI)    99
4-1-1-6- تقاطع گسل اصلی با چشمه (IF)    .99
4-1-1-7- نوع چشمه (SP)    99
4-1-1-8- فاصله بین چشمه تا تونل (DT)    101
4-1-2- هم¬مقياس¬سازي    103
4-2- وزن¬دهي    109
4-2-1- وزن¬دهي دماتیس و همكاران    110
4-2-1- استفاده از روش AHP جهت تعيين وزن بهينه    110
4-3- تهيه نقشه نمايه خطر افت    111
4-4- تحلیل حساسیت    117
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
نتایج ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..118
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………119
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..120

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :139

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --