دانلود پایان نامه : مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

واحد بوشهر
پایان نامه
جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع
مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

استاد راهنما :
استاد مشاور:

نمیسال تحصیلی92-1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                            صفحه
چکیده
مقدمه
بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………2
اهمیت وضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………..4
مرور ادبیات و سوابق …………………………………………………………………………………………….5
جنبه جدید بودن ونوآوری درتحقیق …………………………………………………………………………5
اهداف مشخص تحقیق …………………………………………………………………………………………..5
سئوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………….7
فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………7
تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………….7
تعریف مجازات …………………………………………………………………………………………………….7
روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………8
متغیرهای مورد بررسی…………………………………………………………………………………………….9
گرد آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………….10
روش ها وابزار تجریه وتحلیل داده ها …………………………………………………………………….10

فصل اول: ممنوعیت شکنجه در نظام حقوق کیفری ایران
بررسی مبانی مجازات ومفهوم شکنجه در اسلام ………………………………………………………..21
مجازات در اسلام ………………………………………………………………………………………………..23
مبانی مجازاتهای اسلامی …………………………………………………………………………………..24
نظریه اصلاح ………………………………………………………………………………………………………24
نظریه ارعاب و تلافی …………………………………………………………………………………………..25
نظریه ارضای مجنی علیه ………………………………………………………………………………………26
پوشش اثرگناه وبازدارندگی از آن ………………………………………………………………………….28
فساد زدایی………………………………………………………………………………………………………….29
سزادهی ………………………………………………………………………………………………………..30
مسئولیت پذیری…………………………………………………………………………………………………..30
شکنجه در اسلام …………………………………………………………………………………………………31
مبانی فقهی شکنجه……………………………………………………………………………………………….31
دلایل ممنوعیت شکنجه…………………………………………………………………………………………33
ممنوعیت شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………36

فصل دوم  : اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری با تاکید براسناد بین المللی
جلوه های اجرای احکام کیفری در اسناد جهانی حقوق بشری ونظام ملی ……………………..46
اجرای احکام کیفری در پرتو اسنادد فراملی حقوق بشری……………………………………………46
اعلامیه جهانی حقوق بشر………………………………………………………………………………………46
میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و دومین پروتکل اختیاری آن ………………………….48
کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیر انسانی یا تحقیرکننده …………………51
نمودارهای اجرای مجازات های کیفری در نظام حقوقی ایران ……………………………………..53
مقررات فراتقنینی …………………………………………………………………………………………………53
مقررات تقنینی …………………………………………………………………………………………………….53
مقررات فروتقنینی ……………………………………………………………………………………………….54
مجازات های محدود کننده  آزادی (تبعید )………………………………………………………………55
مجازات های سالب حیات ……………………………………………………………………………………56
مجازات های بدنی(شلاق ) ………………………………………………………………………………..61
مجازات های سالب آزادی (حبس)………………………………………………………………………….62

فصل سوم  : چگونه کرامت انسان در اسلام می تواند مانع اجرای مجازان بدنی می شود ؟

مبانی واصول مجازات در شریعت اسلام ………………………………………………………………….66
اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی  ، تضادها و اشتراکات ……………..76
حقوق بشر ………………………………………………………………………………………………………….77
تعریف حقوق بشر از دیدگاه دین …………………………………………………………………………..78
بررسی اجمالی جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ………………………………….79
اعلامیه حقوق جهانی بشر…………………………………………………………………………………..79
مقایسه جهانی حقوق بشر بااعلامیه حقوق بشر اسلامی ………………………………………………91
افتراقات و تضادهای اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشراسلامی……………………………93

فصل چهارم  :نتیجه گیری
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………100
منابع ومآخذ ……………………………………………………………………………………………………..102
ضمائم
کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیر انسانی یا تحقیرکننده ……………….108

 چکیده:
نظام بين المللي حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعيت شكنجه و ديگر مجازاتها و رفتارهاي غير انساني، ظالمانه و تحقير آميز تلاش نموده است تا اعمال مجازاتهاي بدني را منع نمايد. لذا اين نظام در اين راستا بسياري از مجازاتهاي بدني را با عناويني نظير شكنجه، مجازات غير انساني، مجازات ظالمانه و مجازات تحقير آميز، توصيف نموده از وضع و اعمال آنها توسط دولتها بعنوان ضمانت اجراي جرايم منع مي نمايد. در مقابل، رويكرد اسلامي بر مبناي فقهي، بسياري از مجازاتهاي بدني را كه برگرفته از متون شريعت اند، به رسميت شناخته و به عنوان ضمانت اجراي جرايم قرار داده و اعمال مي نمايد. اين تعارض آشكار، منجر به ايجاد چالشهاي نظري و عملي بين دو نظام گرديده است. بنابراين، به منظور رفع چالشهاي موجود، به بررسي راهكارهاي ارائه شده، جهت حل تعارض در اين زمينه پرداخته ايم. بدين منظور نخست به تبيين چالش موجود، بصورت تطبيقي اقدام نموده ايم و دريافتيم علي رغم آنكه ممنوعيت شكنجه اينك در زمره قواعد آمره حقوق بين¬الملل¬است،¬اما¬در نظام حقوق بشر تعريف دقيقي از ساير مفاهيم مرتبط با آن نظير(مجازات و رفتارهاي غير انساني   مجازات و رفتار تحقير آميز) ارائه نشده است. و در تمايز بين آنها نيز به دو عنصر هدف و شدت در رويه قضايي تكيه شده است كه از امور نسبي هستند. همچنين معيار تشخيص عناوين بكار گرفته شده نيز نسبي اند. لذا با بيان مصاديق آنها در نظام بين المللي حقوق بشر تلاش گرديد، تبيين مناسبي از آن ديدگاه در اين راستا صورت گيرد. در نهايت تعارضات بيشتر متمركز بر مصاديق گرديد كه آن را به دو بعد ماهوي و شكلي تفكيك نمودم. در بررسي راهكارهاي تعامل ضمن بيان ضرورت ايجاد تعامل، راهكارها را د ر دو دسته سنتي و مدرن(غير سنتي) مورد بررسي قرار داديم. علي رغم، تمامي تلاشهايي كه در جهت سازگاري صورت گرفت، دريافتيم كه هر دو دسته راهكار با مشكلات و ابهامات عديده اي مواجهند. اين امر خود ضرورت بازبيني مجدد و تلاش براي تكميل يا ارائه راهكارهاي جديد را بدنبال دارد، لذا در نهايت، به ارائه برخي معيارها كه ضرورتا بايد در راهكارهاي تعامل موجود باشد، بسنده شد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :143

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --