دانلود پایان نامه روايت شناسي داستان‌هاي فارسي

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد – با عنوان : روايت شناسي داستان‌هاي فارسي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

روايت، مهم‌ترين عنصر هر داستاني است. هر نويسنده‌اي براي تعريف كردن داستان خود، از شگردهايي استفاده مي‌كند كه روايت داستان او را تشكيل مي‌دهند هر داستان، شيوة روايي خاص خود را دارد كه به آن، خصوصيتي منحصر به فرد مي‌دهد. هر چند در ايران دربارة داستان و داستان نويسي، مطالب تأليفي و ترجمه‌اي بسياري منتشر شده است،‌اما در اين ميان سهم مطالب مربوط به روايت و روايت‌شناسي،‌بسيار اندك است و آن مقداري هم كه هست، بيش‌تر ترجمه است، نه تأليف ترجمه‌هاي متون روايت شناسانة خارجي، هر چند مفيد هستند، اما به هيچ وجه كافي نيستند هر ملتي ادبيات خاص خود را دارد كه ريشه در تاريخ،‌ فرهنگ، اسطوره‌ها و افسانه‌ها، باورها و روان‌شناسي قوي آن ملت دارد و از اين رو ادبيات هيچ دو ملتي با هم يكسان نيست بنابراين روش‌هاي بررسي ادبيات براي هر ملتي با ملت ديگر داراي تمايزاتي است كه عدم توجه به آن، موجب بروز خطاها و سوءتفاهم‌هاي بسياري خواهد شد با اين ديدگاه، تكية صرف به نظريات روايت شناسي خارجي، در شناخت داستان‌هاي ايراني‌، نادرست است.

داستان كوتاه معاصر ايران، هر چند تحت تأثير داستان كوتاه غربي شكل گرفته است، اما به همان نسبت، وامدار ادبيات داستاني كهن ايران نيز هست از اين رو، در روايت شناسي آن، بايد به اين ساخت روايي دو سويه توجه كرد و روش كار را منطبق با ويژگي‌هاي آن تنظيم كرد.

تحقيق حاضر قصد دارد به مطالعة ساختار شناسانة روايت در مجموعه داستان «يكي بود و يكي نبود»، نوشتة سيد محمد علي جمالزاده، بپردازد. جمالزاده، پدر داستان‌نويسي معاصر ايران محسوب مي‌شود و مجموعه، تأثير بسياري بر شكل‌گيري و گسترش داستان كوتاه‌نويسي به شيوة غربي داشت ومطالعة آن، چه از خطر تأثير پذيري از داستان‌هاي كهن ايران، چه منظوم و چه منشور، و چه از نظر اثرگذاري بر آثار داستاني پس از خود مفيد است اين نكته كه نخستين داستان‌هاي كوتاه فارسي، چگونه روايت شده‌اند، ما را در درك بهتر ادبيات داستاني معاصر ياري مي‌كند.

تحقيق حاضر به نه فصل تقسيم شده است. فصل اول به بررسي و نقد نظريات روايت شناسانة معروف پرداخته است. انديشه‌هاي كساني مثل ارسطو، كلودلوي استروس و فردنيان دوسوسور و كارهاي روايت شناساني مثل ولاديميرپروپ و ميك بال در اين فصل معرفي شده‌اند.

فصل دوم به بررسي مجموعه داستان «يكي بود و يكي نبود» و نقد آن اختصاص يافته است و در آن سعي شده است اين كتاب با نگاهي ساختار گرايانه و نه صرفاً مفهومي، بررسي شود كلياتي دربارة روايت و ساختار آن در داستان‌هاي مجموعه نيز آورده شده است.

از فصل سوم تا فصل هشتم كه مهم‌ترين بخش تحقيق محسوب مي‌شود، به بررسي داستان‌هاي مجموعة «يكي بود و يكي نبود»، از ديدگاه روايت شناسي ساختار گرايانه اختصاص دارد. اين مجموعه حاوي شش داستان كوتاه به نام‌هاي «فارسي شكر است»، «رجل سياسي»، «دوستي خاله خرسه»، «درد دل ملا قربانعلي»، «بيله ديگ بيله چقندر» و «ويلان‌الدوله» است اين داستان‌ها هر كدام در فصلي جداگانه مورد بررسي قرار گرفته‌اند.

بخش اول هر فصل به خلاصة داستان اختصاص دارد، در بخش بعدي داستان به صورت مختصر نقد شده است و ارزش‌هاي ادبي آن مورد سنجش قرار گرفته‌ است. بخش بعدي كه مفصل‌ترين بخش هر فصل است به تحليل روايي داستان مي‌پردازد. در اين بخش ابتدا داستان به واحدهاي كوچك روايي تقسيم شده است. دربارة هر واحد توضيحاتي داده شده است و كاركرد روايي آن هم به صورت مستقل و هم در زمينة روايي كل داستان و نقش آن در پيشبرد طرح (Plot) داستان مشخص شده است.

امروزه، روايت شناسي با نقد و تحليل داستان در آميخته است و روايت شناسي، از ساختارگرايي صرف، به سمت معناگرايي سوق پيدا كرده است. در واقع اين معناي هر بخش از داستان، چه ظاهري و چه تلويني است كه كاركرد ساختاري آن را در كل مجموعه مشخص مي‌كند. از اين رو در تحليل روايي واحدها، به مسائل مربوط به نقد و تحليل داستان نيز توجه شده است و سعي بر اين بوده كه كار، حالت ساختار شناسانه خشك به خود نگيرد.

در بخش بعدي، ساختار روايي داستان توضيح داده شده است،‌ جدول كاركردهاي آن، براساس نظرية پروپ مشخص شده است و با يك نمودار، سعي شده است شكل‌روايي داستان نشان داده شود. پس تقابل‌هاي دو قطبي موجود در كاركردهاي داستان و همچنين تقابل‌هاي دو قطبي موجد در بين شخصيت‌هاي داستان‌ها نيز، براساس نظرية سوسور و ياكوبسن در دو جدول جداگانه مشخص شده است.

فصل نهم و آخر اين تحقيق به جمع‌بندي و نتيجه‌گيري اختصاص دارد و يافته‌هاي اين تحقيق در آن به صورت فشرده آورده شده است.

نظر به اين كه در زمينة روايت شناسي داستان‌هاي فارسي، چه داستان‌هاي كلاسيك و چه داستان‌هاي سبك جديد، كار قابل ملاحظه‌اي تاكنون صورت نگرفته است، اين تحقيق مي‌تواند الگويي براي تحقيقات بعدي باشد.

ادبيات داستاني آمريكايي لاتين با تكيه بر ارزش‌هاي زيباشناسانه و شگردهاي روايي خاص خود، امروزه در تمامي دنيا شناخته شده است و علاقمندان بسياري دارد. ادبيات فارسي نيز ذخاير بسياري دارد كه تاكنون كشف شده يا مورد بررسي جدي قرار نگرفته است درست است كه داستان‌نويسي معاصر ما به تقليد از اسلوب داستان‌نويسي غربي شكل گرفته است، اما اگر مباني روايت شناسانة داستان‌هاي كهن منظوم و منشور ما، كه در نوع خود بي‌نظيرند، به خوبي شناخته شده و در داستان‌ها، البته با تكيه بر نوآوري، به كار گرفته شود، دور از انتظار نيست كه داستان‌نويسي ما نيز عالمگير شود. مردم ما، نسل اندر نسل، از اين داستان‌ها لذت برده‌اند و ناخودآگاه جمعي ما اين‌گونه داستان‌ها را مي‌پسندد اين منظور، جز با مطالعة توأمان ساختار و معني ادبيات داستان كهن ايران و نه صرفاً مطالعة معناگرايانه، چنان كه مرسوم است، محقق نمي‌شود.

در خاتمه، لازم مي‌دانم از زحمات اساتيد محترم، آقاي دكتر علي دانشور كيان، كه استاد راهنماي اين پايان‌نامه بودند، آقاي دكتر عليرضا حاجيان‌نژاد، كه استاد مشاور بودند و كلية كساني كه مرا در اتمام اين تحقيق ياري رساندند، تشكر كنم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 59

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :    

        [email protected]