دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع سیستم پشتیبان تصمیم گیری وب( DSs)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

با عنوان :  سیستم پشتیبان تصمیم گیری وب( DSs)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 پایان نامه رشته مدیریت

با موضوع :

سیستم پشتیبان تصمیم گیری وب( DSs)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

مقدمه:

فضاي رقابتي حاكم بر كسب وكارها به همراه پيشرفت هاي فناوري، بيش از هر زمان ديگري مديران را نيازمند دسترسي به داده ها و اطلاعات مربوط به فعاليت هاي درون سازماني و دانش نهفته در آنها كرده است. اطلاعات و دانشي كه ضمن ايجاد امكان تصميم گيري هاي مناسب براي مديران، به عنوان پشتيبان تصميمات آنها نيز مورد استفاده قرار گيرند. سيستم هاي پشتيبان تصمیم (DSS) مي توانند در بسياري از فرآيندهاي مديريتي نقشي حياتي ايفا كنند.

عامل تعيين کننده ديگر جهاني شدن بازار، از بین رفتن مرزها و سرعت حيرت انگيزي است که به ياري کاربرد

تکنولوژي اطلاعات در تبادل اطلاعات تجاري در سطح جهان بوقوع پيوسته است. بنابراين هر مؤسسه اي که از

جريان تبادل اطلاعات باز بماند، از رشد و پيشرفت نيز بازخواهد ماند.

در سالهای اخیر که بحث ارتباط با مشتریان از رشد زیادی برخوردار بوده عمدتا تمرکز بر مشتری محوری و ارتباط بیشتر با وی و افزایش رضایت او مطرح بوده است. بحث ارتباط با مشتریان در سازمان هایی که به دلایل مختلف به صورت انحصاری می باشند نیز می تواند مطرح باشد . ارتباط و توجه بیشتر به مشتریان می تواند در بلند مدت ضامن بقای سازمان باشد. در این رابطه ارزیابی میزان رضایت مشتریان می تواند منجر به تخصیص بهتر منابع سازمان در پذیرش سفارشات مشتریان باشد.

 بیان مسأله:

بیش از حدود 80% از خریداران وب سایت، بازارهای الکترونیک را ترک کرده اند بدون اینکه بدانند چه می خواهند و حدود 23% از معاملات مورد تلاش به شکست انجامیده اند و به علاوه تنها حدود 2% از کاربران که از یک وب سایت بازدید می کنند در نهایت خرید نموده اند. با این حال، افزایش خرده فروشان وب به رقابت میان آنها راجع به ارایه اطلاعات مربوط به محصول به مصرف کنندگان انجامیده است. بنابراین طراحی وب سایت هایی که فرایندهای تصمیم گیری مصرف کنندگان را پشتیبانی و تسهیل نمایند به طوری که آنها بتوانند به طور مؤثر و رضایت بخش عمل کنند، در حال تبدیل به یک نگرانی مهم برای خرده فروشان وب سایت است.

برخی از مدل شناخت مناسب تصمیم گیری برای نشان دادن و به حداکثر رساندن عملکرد تصمیم گیری استفاده کردند که بستگی به تلاش مورد نیاز برای پیاده سازی استراتژی های تصمیم گیری های مختلف تصمیم گیرندگان دارد. این مطالعات سطح رضایت کاربران DSS را کم اهمیت شمرده یا نادیده می گیرد.

بنابراین سؤالات اصلی تحقیق به قرار زیر است:

  • آیا سیستم پشتیبان تصمیم گیری وب( DSs) می تواند فروش وب را به حداکثر برساند؟
  • آیا ما می توانیم رضایتمندی کاربران وب سایت با دادن اطلاعات دقیق و به روز به دست آوریم؟

اهمیت و ضرورت تحقیق:

امروزه با بهره برداری از اینترنت و فرصت های ارایه شده توسط وب سایت در سراسر جهان و دادن اطلاعات به روز مشتریان و کنترل خرده فروشان و قالب بندی و طبقه بندی اطلاعات دریافتی از مشتریان، می توان در جذب، رضایت، وفاداری و در کل فروش، تحول ایجاد کرد و با سیستم های پشتیبان تصمیمDSS وب می توان آن 80% از خریداران بازارهای الکترونیکی که خرید از وب سایت را ترک کرده اند را دوباره به این بازار بازگرداند و با جلب رضایت آنها با DSS وب، از آنها مشتری وفادار ساخت و آن 23 درصدی که نتوانستند با اطلاعات ناقص، خرید خود را به انجام برسانند با دادن داده ها و اطلاعات کامل از طریق وب آنها را به تلاش دوباره ترغیب کرد.

یکی از ویژگی های DSS وب ایجاد اعتماد در مشتریان است. پیش نیاز خودداری از چنین نگرشی، آگاهی از وضع موجود، انتظارات و ادراکات مشتریان از کیفیت داده ها و اطلاعات دقیق سیستم DSS وب است. ما می خواهیم نقشی را که تیم DSS وب، در وفاداری الکترونیکی مشتری و نیز در ارتقای برخی از رفتارهای آنها ایفا می کنند و خود منجر به منافع بلند مدت شرکت می شود.

اهداف تحقیق:

طبق تعريف ، هر پژوهش، فعاليتي نظام مند است كه طي آن، يا دانش گسترش مي يابد، يا وضعيتي توصيف و تبيين مي گردد و يا در نهايت براي مساله يا مشكل خاص راه حل جويي مي شود. با توجه به اينكه هر تحقيق با يك مساله و هدف خاص آغاز مي گردد لذا بر پايه ماهيت مسائل مطرح شده و هدفي كه پژوهشگر از تحقيق دنبال مي كند، آنها را طبقه بندي مي كنيم. اين نوع طبقه بندي بر ميزان كاربرد مستقيم يافته ها و درجه تعميم پذيري آنها به شرايط مشابه ديگر تاكيد مي كند.(خاكي، 1379،ص91)

از لحاظ هدف و روشي كه دنبال مي شود دو نوع تحقيق بنيادي ، و كاربردي از هم متمايز مي شود. از لحاظ هدف ،تحقيق كاربردي در جستجوي دستيابي به يك هدف عملي است و تاكيد آن بر مطلوب بودن فعاليت است.(بعبارت دقيق تر، تحقيق كاربردي تلاشي براي پاسخگويي به يك معضل و مشكل علمي است كه در دنياي واقعي وجود دارد.) دانشي كه از اين طريق كسب مي شود، راهنما و دستورالعملي براي فعاليتهاي علمي خواهد بود (دلاور، 1378، ص28).

تحقيق حاضر از لحاظ ماهيت مساله و هدف تحقيق يك تحقيق كاربردي محسوب مي شود. زيرا پژوهش كاربردي ، پژوهشي است كه نه در جهت ارضاي كنجكاوي هاي ژرف پژوهشگر بلكه حل مساله اي فردي، گروهي يا اجتماعي انجام پذيرد. در اين پژوهشها با توجه به فوريت نتيجه گيري، رابطه اي بين كار پژوهش و جامعه پديد مي آيد و به همان ترتيب و در همان زمان كه محقق به پژوهش مي پردازد در انديشه كاربرد دستاوردها نيز هست. (خاكي، 1379، ص114).

به طور کلی می توان دو هدف عمده و مهم را برای این تحقیق برشمرد که شامل:

تعیین تأثیر پردازش اطلاعات و سیستم پشتیبان تصمیم وب و برخی مطالعات استراتژی تصمیم گیری بر دقت، تلاش و خرید مشتریان از طریق وب و تعیین اولویت بندی ابعادی DSS وب بر رضایت مشتری

سؤالات تحقیق:

  • آیا سیستم پشتیبان تصمیم گیری وب(DSS) می تواند فروش وب را به حداکثر برساند؟
  • آیا ما می توانیم رضایتمندی کاربران وب سایت با دادن اطلاعات دقیق و به روز به دست آوریم؟

فرضیات تحقیق:

در طرح تحقيقات مديريتي، دو عنصر اصلي وجود دارد، فرضيه هاي تحقيق و متغيرهايي كه براي آزمون آنها بكار گرفته مي شود . فرضيات از نظريات و تحقيقات گذشته منتج مي شود و چراغ راه مطالعات جديد هستند. فرضيه عبارتي است آزمايشي كه رابطه مورد انتظار بين دو يا چند متغير را به صورت دقيق و روشن بيان مي كند. فرضيه را آزمايش هم مي نامند، چون بايد صحت آن از طريق آزمايش بررسي شود. (آذر و مومني، 1380،17-16)

تحقيق حاضر شامل پنج فرضيه ذيل مي باشد :

  • کاربران وب اثر بخشی درک شده بر اساس DSS وب بر رضایتمندی با DSS وب تأثیر مثبت می گذارد.
  • درک دقت و صحت اطلاعات کاربران وب از یک DSS وب بر رضایت از DSS میتنی بر وب به طور مثبت تأثیر می گذارد.
  • درک دقت و صحت اطلاعات کارابران وب از یک DSS وب بر اثر بخشی درک شده از DSS مبتنی بر وب به طور مثبت تأثیر می گذارد.
  • مشاهده و تلاش درک شده در DSS وب بر اثر بخشی درک شده DSS وب تأثیر می گذارد.
  • تلاش درک شده با استفاده از DSS وب، کاربران وب به طور حساسی تحت تأثیر قرار می دهد که دقت و صحت اطلاعات از DSS وب دریافت می شود.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :88

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --