دانلود پایان نامه رشته روانشناسی : پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی

با عنوان : پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: صنعتی و سازمانی

عنوان پایان‌نامه:

پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

استاد راهنما:

دکتر فرشته مصطفوی‌راد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از این پژوهش پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان رسمی و قراردادی همه سطوح سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر در سال 1392 تشکیل می‌دهند که شامل 145 نفر بودند. تعداد نمونه مورد مطالعه این پژوهشی بر اساس جدول حجم نمونه مورگان 105 نفر بوده است. با توجه به اینکه سطح معناداری بدست آمده برای روان‌رنجوری، انعطاف‌پذیری و سازگاری از سطح 05/0 بیشتر می‌باشد. این ابعاد در پیش‌بینی رفتار ضدتوليد معطوف به همكاران تأثیر معناداری ندارد. همچنین می‌توان از سایر ابعاد برای پیش‌بینی استفاده کرد.

واژگان کلیدی: رفتارهای ضدتولید، پنج عامل بزرگ شخصیت، رفتارهای شهروندی سازمانی

مقدمه

خشونت و دیگر شکل‌های رفتار ضدتولید، نظیر کارشکنی، اخلال و سرقت مشکلات بزرگی را برای سازمان‌های مختلف به وجود می‌آورند (اسپکتور[1]،2003). در تمام سازمان‌های بزرگ در هر روز تعدادی از كاركنان ديرتر از موعد مقرر به محل كار مي‌روند، برخي از آن‌ها كل يك روز كاري را غيبت مي‌كنند و عده‌اي براي هميشه شغل خود را رها مي‌سازند (اسپكتور،1387). علاوه بر اين يكي از معضلات سازمان‌هاي امروزي وجود رفتارهايي همچون دزدي، بدرفتاري، خرابكاري، خشونت در محيط كار، انجام كارها به صورت اشتباه است. اين رفتارها هم بر عملكرد سازمان‌ها و هم بر روابط بين شخصي و روحيه همكاري كاركنان تأثير مي‌گذارند. بروز چنين رفتارهايي به عنوان رفتارهاي ضدتولید بر خلاف رفتارهاي شهروندي سازماني كه موجب ارتقاء عملكرد سازمان، اثربخشی سازمان، رضايت و وفاداری مشتري، سرمايه اجتماعي و نظایر آن مي‌شوند (بولينو[2] 2002، يون وسوح[3] 2003) رفتارهاي ضدتوليد دامنه گسترده‌ای از رفتارهای كاركنان را شامل مي‌شود كه براي سازمان‌ها مضر مي‌باشند. سرقت و غیبت دو مثال رايج و شايع در اين حيطه است (موچينسكي[4] 2006). همانگونه كه توسط كولن و ساکت[5] (2003) به نقل از مهداد[6] (1389) تشريح شده است، ساير رفتارهاي ضدتولید عبارتند از: تخريب اموال سازمان، استفاده نادرست از اطلاعات سازمان، استفاده نادرست از زمان كاري، كار كردن بدون كيفيت، استفاده از الكل ومواد مخدر در محيط كار، رفتارهاي نامناسب كلامي مثل (جروبحث كردن) وجسماني (مثل تنه زدن) وجه مشخه اين رفتارها آگاهانه و از روي ميل و ارادي بودن آن‌ها مي‌باشد نكته اساسي اين است كه رفتارهاي ضدتولید به وسيله تأثير مستقيمي كه بر چگونگي عملكرد ويا تجهيزات سازمان دارند، اثربخشي سازماني را كاهش خواهند داد. لذا ضروري است كه رفتارهاي ضدتولید ريشه‌يابي شوند تا با كنترل عوامل تأثيرگذار زمينه‌هاي تقويت سازمان وافزايش كارايي و اثربخشي سازماني فراهم گردد.

از نظر روان‌شناسان اساس شخصيت در سال‌های اولیه‌ی زندگي كه غالباً در خانواده می‌گذرد بنانهاده می‌شود. شخصيت تعيين‌كننده‌ي راهي است كه فرد در آينده در جامعه طي خواهد كرد. زمینه‌های شخصيتي، تمام جنبه‌های زندگي فرد را اعم از اجتماعي، اقتصادي، هنري، فرهنگي، ورزشي و… را تعيين می‌کند. امروزه بسياري از روان‌شناسان معتقدند كه شخصيت انسان را می‌توان در پنج حوزه‌ی عمده توصيف كرد كه آن را «پنج عامل عمده» نامیده‌اند و هم چنين می‌توان رفتارهاي ضدتوليد را بر اساس اين پنج عامل (برون‌گرايي، انعطاف‌پذیری، سازگاري، روان‌رنجوري، مسئولیت‌پذیری) پیش‌بینی نمود (سالگادو[7]،2002).

همچنین یکی از مهم‌ترین حوزه‌های تحقیق فعال در میان دانشمندان سازمانی، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی می‌باشد (چن وپنگ[8]،2009ص55). منظور از رفتار شهروندی سازمانی تجسم حرکات سازنده و همکارانه‌ای است که نه بر اساس شرح شغل رسمی لازم‌الاجراست و نه این که به طور مستقیم از طریق سیستم‌های رسمی جبران خدمت در سازمان به آن‌ها پاداش داده می‌شود (بولینو وتورنلی[9]، 2003). رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان توانایی سازمان در استخراج رفتاری از کارکنان تعریف کرده‌اند که فراتر از وظیفه رسمی آن‌ها شناخته شده و دارای دو ویژگی مشترک هستند: اولاً آن‌ها به طور مستقیم قابل‌اجرا نیستند (یعنی جزء الزامات فنی یک بخش از شغل نمی‌باشند). دوماً آن‌ها بیانگر تلاش‌های ویژه یا اضافه‌ای از کارکنان هستند که سازمان برای موفقیت بدان نیاز دارد (کورکماز و آرپاسی[10]، 2009، ص2432).

بنابراین در این پژوهش تلاش می‌شود به بررسی پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید از طریق پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر پرداخته شود. به بیان دیگر هدف از این پژوهش بررسی این سؤال است که آیا ارتباطی بین پنج عامل بزرگ شخصیت، رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای ضدتولید وجود دارد؛ و آیا می‌توان رفتارهاي ضدتوليد را بر اساس اين پنج عامل (برون‌گرايي، انعطاف‌پذیری، سازگاري، روان‌رنجوري، مسئولیت‌پذیری) پیش‌بینی نمود و با افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتارهای ضدتولید را در سازمان کاهش داد.

 1-1 بيان مسئله:

رفتارهاي ضدتوليد هميشه براي انسان‌هایی كه در كنار هم كار می‌کردند، يك مسئله‌ی اساسي و غلبه بر آن نيز يك هدف مهم اجتماعي بوده است. ظاهراً بروز این‌گونه رفتارها از زمان كهن تا به امروز وجود داشته به طوري كه بر روي پاپیروس‌هایی كه در 2000 سال پيش در معابد مصری‌ها نوشته شده، شرح داده‌اند كه كارگراني كه در معابد اعيان كار می‌کردند به دليل نبود دستمزد كافي دست به رفتارهاي منحرفانه مي‌زده‌اند (مك لين، والمزلي[11]، 2009)؛ اما امروزه عواقب رفتارهاي ضدتوليد هر ساله در جهان، سازمان‌ها و جوامع را با ميلياردها دلار هزينه روبه‌رو می‌کند (اونس[12]،2008). رفتارهاي ضدتوليد مجموعه‌ای از اعمال متمايز و روشني هستند كه ویژگی‌های مشتركي دارند، آن‌ها ارادي و آسيب‌رسان بوده و يا قصد دارند به سازمان‌ها و يا اعضاء سازمان همانند: همكاران، مشتريان و سرپرستان آسيب برسانند (اسپكتور،2006).

گرايز و ساكت (2003)، 87 نوع رفتار ضدتوليد را شناسايي كرده كه آن‌ها را می‌توان در غالب يازده طبقه ارائه نمودند (مك لين، والمزلي، 2009). از شاخص‌ترین رفتارهاي ضدتوليد می‌توان به مواردي چون دزدي و رفتارهاي مرتبط تخريب اموال، سوءاستفاده از زمان، سوءاستفاده از اطلاعات، انجام كار با كيفيت كم، خرابكاري، غيبت و تأخیر در ورود، سوءاستفاده از الكل و مواد مخدر، مشكلات انضباطي، رفتارهاي نامناسب فيزيكي و لفظي، اذيت و آزار جنسي، خشونت، درگيري و رفتارهاي پرخطر اشاره کرد(اونس،2008).

به نظر می‌رسد كه نقش تعدیل‌کنندگی ویژگی‌های شخصيتي براي رفتارهاي ضدتوليد در تعامل با متغيرهاي نگرشي و ادراكي توجه بيشتري را به خود جلب كرده است. (كلبرت، مانت، هارتر، ويت و باريك[13]، 2004)

به علاوه بعضي از پژوهشگران پيشنهاد نموده‌اند كه ویژگی‌های شخصيت براي پیش‌بینی ساير ملاک‌های شغلي مانند خشنودي شغلي، تعهد سازماني، دلبستگي شغلي، رفتارهاي مدني سازماني و رفتارهاي ضدتوليد ادراک‌شده داراي اهميت می‌باشند (گودستين و لانيون[14]، 1999).

تعداد صفحه :196

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --