دانلود متن کامل پایان نامه  دکترای پزشکی (MD)

عنوان : بررسی نتایج عمل جراحی TUR-B تومور مثانه در بیماران بستری شده در بیمارستان کامکار طی سالهای   ١٣٨۴ تا تیر ماه ١٣۹٠

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای پزشکی ( M D )

بررسی نتایج عمل جراحی TUR-B تومور مثانه در بیماران بستری شده در بیمارستان کامکار طی سالهای   ١٣٨۴ تا تیر ماه ١٣۹٠

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدکاظم مسلمی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید علی تحویلدار

مرداد١٣۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

معرفی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۹ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….١۰

اهداف تحقیق…………………………………………………………………….……………………………………..١١

هدف اصلی طرح………………………………………………………….……………………………………………١١

هدف فرعی طرح…………………………………………………….…………………………………………………١١

داﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﭘﮋوﻫﺶ……………………………………….………………………………………………. ١٢

چهارچوب پنداشتی……………………………………………………….………………………………………….. ١٣

مروری بر مطالعات انجام شده……………………………………………………………………………………….. ٢۶

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ٢٩

نتایج………………………………………………………………………………………………………………………٣٢

بحث و نتیجه گیری……………………………………….……………………………………………………………۴۷

منابع………………………………………………………………………………………………………………………۵١

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………۵۳

فهرست جداول

جدول شماره ١ـ١ – روش های درمانی در کانسر مثانه…………………………………………………………………………١٨

جدول شماره ۲ـ١-استفاده از شیمی درمانی داخل مثانه ای یا ایمونوتراپی……………………………………………….٢١

جدول شماره ٣ـ١– ایمونوتراپی و یا شیمی درمانی داخل مثانه………………………………………………………………٢۴

جدول شماره١ـ٣. جدول متغیرها……………………………………………………………………………………………………….۳٠

جدول شماره ١ـ۴ـ میانگین، انحراف معیار، بیشترین، کمترین سن………………………………………………………….۳۳

جدول شماره ۲ـ۴- توزیع فراوانی جمعیت بر اساس سن……………………………………………………………………..۳۳

جدول شماره ٣ـ۴- توزیع جنسی جمعیت…………………………………………………………………………………………..۳۵

جدول شماره۴ـ۴ـ فراوانی عود در گروه های سنی براساس جنسیت            ……………………………………………………..۳۶

جدول شماره۵ـ۴- توزیع فراوانی علایم………………………………………………………………………………………………۳٨

جدول شماره ۶ـ۴- توزیع فراوانی گروه های اصلی توموری………………………………………………………………….۳۹

جدول شماره ٧ـ۴- فراوانی نوع درمان صورت گرفته……………………………………………………………………………۴٠

جدول شماره٨ـ۴- فراوانی عود………………………………………………………………………………………………………….۴١

جدول شماره ٩ـ۴- توزیع فراوانی عود بعد از درمان با BCG………………………………………………………………..۴٢

جدول شماره ١٠ـ۴- فراوانی عود  بعد از کموتراپی به دنبال BCG…………………………………………………………۴٣

جدول شماره ١١ـ۴- فراوانی مصرف سیگار………………………………………………………………………………………..۴۴

جدول شماره ١٢ـ۴  فراوانی مصرف سیگار بر اساس جنسیت……………………………………………………………….۴۵

 

 

 

فهرست نمودار ها

نمودار شماره ١ـ۴- توزیع فراوانی جمعیت بر اساس سن……………………………………………………………………..٣۴

نمودار شماره ٢ـ۴- توزیع جنسی جمعیت…………………………………………………………………………………………..٣۴

نمودار شماره٣ـ۴- فراوانی عوددر گروه های سنی براساس جنسیت……………………………………………………….٣۵

نمودار شماره ۴ـ۴- توزیع فراوانی علایم در بیماران……………………………………………………………………………..۳٧

نمودار شماره ۵ـ۴- فراوانی عود…………………………………………………………………………………………………………۴٢

نمودارشماره ۶ـ۴ـ توزیع فراوانی عود بعد از درمان با BCG………………………………………………………………….۴۳

نمودار شماره ٧ـ۴- فراوانی مصرف سیگار…………………………………………………………………………………………..۴۴

نمودار  شماره ٨ـ۴-  فراوانی مصرف سیگار بر اساس جنسیت………………………………………………………………۴۶

 

 

 

فصل اول:

معرفی پژوهش

 

مقدمه:

تومور مثانه دومین تومور شایع دستگاه ادراری- تناسلی می باشد . بیماران مبتلا به کانسر مثانه با متوسط سنی 65 سال به طور معمول با gross hematuria  مراجعه می کنند. کانسر مثانه در بیماران مسن تر با کانسر پروستات همراهی دارد. میزان شیوع این بیماری بالا است به طوری که شیوع سالانه آن در ایالات متحده 60000 نفر و مرگ و میر سالانه ی آن 13000 نفر می باشد، همچنین در طی مطالعات انجام شده میزان عود و پیشرفت بیماری را بالا بیان کرده اند.

انتخاب روش مناسب درمان این بیماری به stage و grade بیماری بستگی دارد. روش TUR-B به عنوان اولین روش درمانی در این بیماران به حساب می آید و کموتراپی و یا ایمونوتراپی داخل مثانه ای (Intravesicle) نیز به عنوان روش مکمل استفاده می شود.

در طی مطالعات انجام شده در زمینه ی شیوع و عود و پیشرفت کانسر مثانه، میزان عود بیماری بعد از درمان TUR-B  در مقایسه با حالتی که از درمان مکملی Intravesicle بعد از TUR-B استفاده می شود، بیشتر می باشد که این میزان افزایش، درباره ی پیشرفت بیماری هم صدق می کند.

از آنجاییکه در کشور ما آمار و اطلاعات جامع درباره ی شیوع کانسر مثانه و عود و پیشرفت بیماری بعد از درمان وجود ندارد، بر همین اساس با توجه به شیوع بالا و همچنین سهولت تشخیص و درمان این بیماران و با توجه به میزان بالای عود تومور، برآن شدیم که مطالعه ای روی بیمارانی که با تشخیص کنسر مثانه طی سالهای 1384 تا تیرماه 1390 در بیمارستان کامکار بستری شده اند؛ از جهت بررسی میزان عود انجام دهیم.

در این طرح اطلاعات بیماران بستری شده که تحت عمل جراحی TUR-B (Transurethral ressection of bladder tumor ) قرار گرفته اند جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. این اطلاعات شامل: سن، جنس، علائم بالینی، اندازه ای تومور، stage وتومور می باشد. با توجه به نتایج حاصل از بررسی پرونده ها، follow up  بیماران نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

تعداد صفحه :56

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Categories: پزشکی

Related Posts

پزشکی

پایان نامه شناسایی نارسایی های قلبی با استفاده از رویکرد ترکیب اطلاعات

لینک پایان نامه در سایت ایران داک    دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته داروسازی: فرمولاسیون قرص سریع باز شونده دهانی آملودیپین 5 می...پایان نامه ارشد:بررسی اثر Read more…

پزشکی

پایان نامه بیومکانیک: طراحی و تحلیل سیستم تثبیت جناغ سینه

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید بررسی مواد بند گپ، فرا موادها و کاربرد آن ها در خطوط انتقال و آنتن هاپایان نامه ارشد برق قدرت - تعیین مولفه های تلفات Read more…

پزشکی

پایان نامه توسعه الگوریتم‌های شناسایی آریتمی‌های قلبی با استفاده از داده‌های حاصل از سیستم‌های اندازه گیری مشخصات قلب، سیگنال الکتروکادیوگرام

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد:بررسی اثر مکمل پروبیوتیک Familact بر شاخص‌های قند خون، پروفایل لی...دانلود پایان نامه : تعیین چندشکلی ژن دوپامین در مرغ بومی خوزستانپایان نامه Read more…