دانلود پایان نامه : توسعه مدل رياضي براي بهبود کيفيت و سلامت محصول همراه با پايداري محيط زيست و کارآمدي حمل و نقل در زنجيره تامين صنايع غذايي

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسي صنايع

گرایش :  صنايع

عنوان : توسعه مدل رياضي براي بهبود کيفيت و سلامت محصول همراه با پايداري محيط زيست و کارآمدي حمل و نقل در زنجيره تامين صنايع غذايي

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پايان­نامه کارشناسي ارشد

رشته:

مهندسي صنايع-صنايع

توسعه مدل رياضي براي بهبود کيفيت و سلامت محصول همراه با پايداري محيط زيست و کارآمدي حمل و نقل در زنجيره تامين صنايع غذايي

استاد راهنما:

دکتر ايرج مهدوي

استاد مشاور:

دکتر حسن رضازاده

 

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده:

امروزه به دليل رقابتي شدن بازار، يک زنجيره تامين کارآمد در هر صنعتي مي­تواند نقش بسزايي در موفقيت آن داشته باشد. صنايع غذايي هم از اين موضوع مستثني نمي­باشند. اين صنعت به دليل وجود بازار فروش گسترده و سود زياد، در سال­هاي اخير به شدت مورد توجه سرمايه گذاران قرار گرفته است. در يک زنجيره تامين غذايي موفق مي­توان، کيفيت و سلامت محصول، کارآمدي حمل و نقل و پايداري محيط زيست را به عنوان فاکتورهاي اصلي در نظر گرفت.

اين پژوهش مدلي ارايه مي­دهد که در آن جريان مواد از تامين کننده تا خرده فروش در نظر گرفته شده است و شرايط نگه­داري آن­ها در هر لحظه از فرآيند جهت حفظ کيفيت و سلامت محصول  تحت کنترل قرار دارد. همچنين در اين مدل توجه خاصي به ارايه محصول با کيفيت­هاي متفاوت براي مشتريان شده است تا پاسخ­گوي تمامي سلايق باشد. تابع هدف اين مدل از جنس هزينه است و در پي کمينه کردن مجموع هزينه­ها مي­باشد. کاهش ميزان انتشار گاز دي اکسيد کربن نيز در اين تحقيق مورد توجه قرار گرفته است و مدل با انتخاب روشي مناسب براي حمل و نقل علاوه بر کاهش هزينه، موجب کمينه شدن ميزان توليد گاز دي اکسيد کربن و آسيب به محيط زيست مي­شود.

نتايج نشان مي­دهد چالش­هاي فوق تناقضي با يکديگر نداشته و در صورت وجود يک مدل حساب شده، يک زنجيره تامين غذايي مي­تواند بدون تحمل هزينه­هاي اضافه و با احترام به محيط زيست محصولاتي سالم و با کيفيت را در اختيار مشتريان خود قرار دهد.

کلمات کليدي: زنجيره تامين، صنايع غذايي، بهبود سلامت، بهبود کيفيت، پايداري محيط زيست، کارآمدي حمل و نقل

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکيده: ‌ب

فهرست مطالب ‌ج

فهرست شکل­ها ‌و

فهرست جدول­ها ‌ز

فصل اول : کليات تحقيق 1

1-1 مقدمه 2

1-2 اهميت و ضرورت تحقيق 2

1-3 اهداف تحقيق 4

1-4 ساختار تحقيق 4

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق 5

2-1 مقدمه 6

2-2 زنجيره تامين و ضرورت وجود آن 6

2-3 زنجيره تامين يک­پارچه 9

2-4 فرآيندهاي عمده­ي مديريت زنجيره تامين 10

2-4-1 مديريت اطلاعات 10

2-4-2 مديريت لجستيك 12

2-4-3 مديريت روابط 12

2-5 ابعاد فيزيکي زنجيره تامين 13

2-6 روند توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي و نقش آن­ها در زنجيره تامين 14

2-7 زنجيره تامين غذايي 16

2-7-1 جايگاه زنجيره تامين غذايي در ايران 18

2-7-2 مزاياي ايجاد زنجيره تامين غذايي در کشور ايران 20

2-7-3 توجه به کيفيت و سلامت محصول در زنجيره تامين غذايي 20

2-7-4 کارآمدي حمل و نقل در زنجيره تامين غذايي 22

2-7-5 زنجيره تامين سبز 25

2-7-5-1 تفاوت زنجيره تامين سنتي و سبز 27

2-7-6 بررسي روابط ميان چالش­هاي مطرح شده 27

2-8 رويکرد مدل­سازي و حل 29

2-9 نتيجه­گيري 31

فصل سوم : مدل سازي زنجيره تامين غذايي 34

3-1 مقدمه 35

3-2 مسئله­ي زنجيره تامين و مديريت آن 35

3-3 معرفي مدل 35

3-4 روش تخمين توليد گاز دي اکسيد کربن 38

3-5 فرض­های مدل 39

3-6 نشانه گذاري 39

3-7 فرمول­بندي مدل 43

3-8 مثال عددي 47

3-9 تحليل حساسيت 51

3-10 نتيجه­گيري 53

فصل چهارم : مطالعه­ي موردي 54

4-1 مقدمه 55

4-2 معرفي شرکت 55

4-3 تعريف مسئله 56

4-4 داده­هاي ورودي مسئله براي مدل­سازي 57

4-5 حل مدل 60

4-6 تحليل نتايج 63

4-7 فصل پنجم : نتيجه­گيري و پيشنهادها 65

5-1 مقدمه 67

5-2 نتايج تحقيق 67

5-3 پيشنهادهاي آتي 68

مراجع 69

پيوست 75

Abstract 80

 

فهرست شکل­ها

شکل(2-1) شمايي از زنجيره تامين 7

شکل (2-2) زنجيره­ تامين بدون جريان اطلاعات 11

شکل (2-3) زنجيره­ تامين همراه با جريان اطلاعات 12

شکل(2-4) شمايي از زنجيره تامين غذايي 16

شکل(2-5) حمل و نقل در زنجيره تامين 23

شکل(2-6) شمايي از تاثيرات چالش­هاي مختلف زنجيره­ تامين غذايي بر هم 32

شکل(3-1) بخش­هاي مختلف زنجيره تامين و ارتباطات آن­ها 36

شکل(3-2) روش تخمين توليد گاز دي اکسيد کربن در حمل و نقل جاده­اي 38

شکل (3-3) نمايش شماتيک خروجي مدل 47

شکل(4-1) مقايسه­ي هزينه­ها 64

فهرست جدول­ها

جدول(2-1) مقاصد زنجيره تامين فرآورده­هاي غذايي 19

جدول (2-2) مروري بر پيشينه­ي تحقيق 31

جدول (3-1) موجودي انبارهاي ورودي 48

جدول (3-2)  تعداد واحدهاي مورد نياز در هر انبار 48

جدول (3-3) ميزان توليد در هر خط توليد 48

جدول­هاي (3-4) و (3-5) جريان مواد 49

جدول (3-6) تعداد وسايل نقليه­ي به کار گرفته شده 49

جدول (3-7)  هزينه­هاي بخشهاي مختلف 50

جدول (3-8)  مقايسه­ي زمان حل مدل در مقياس­هاي مختلف 50

جدول (3-9)  مقايسه­ي هزينه­ها در شرايط مختلف 52

جدول (3-10)  مقايسه­ي مسئله در دو حالت استفاده از 3pl و عدم استفاده از آن 53

جدول (4-1) اطلاعات مربوط به مواد خام 57

جدول (4-2) اطلاعات مربوط به تامين­کنندگان 57

جدول (4-3) محصولات و اطلاعات آن­ها 58

جدول (4-4) تقاضاي هر محصول در هر خرده فروش 58

جدول (4-5) مشخصات انبار 59

جدول (4-6) فاصله­ي خرده فروشان از انبارهاي خروجي 59

جدول (4-7) مشخصات وسايل نقليه 59

جدول (4-8) موجودي انبار ورودي 60

جدول (4-9) موجودي انبار خروجي و توليد خط توليد 60

جدول (4-10)  جريان مواد 61

جدول (4-11) تعداد وسايل نقليه­ي به کار گرفته شده 61

جدول (4-12)  هزينه­هاي بخشهاي مختلف 62

جدول (4-13)  مقايسه­ي مسئله در دو حالت استفاده از 3pl و عدم استفاده از آن 63

جدول (پ-1) اطلاعات انبارها 75

جدول (پ-2) اطلاعات وسايل نقليه 75

جدول (پ-3) شرايط نگه­داري مواد اوليه 75

جدول (پ-4) تامين مواد توسط تامين کنندگان 76

جدول (پ-5) ظرفيت توليد 76

جدول(پ-6) تقاضاي مواد اوليه 76

جدول (پ-7) تقاضاي محصولات 76

جدول (پ-8) فاصله­ي تسهيلات 77

جدول (پ-9) هزينه توليد 77

جدول (پ-10) مقدار عرضه توسط هر عرضه کننده 78

جدول (پ-11) هزينه مواد اوليه 79

 

 

1-1 مقدمه

با توجه به سرعت اجتناب ناپذير بين المللي شدن تجارت و ورود اغلب کشورهاي در حال توسعه به اين جريان، اهميت توجه به کارآمدي زنجيره تامين بيشتر نمايان مي­شود. در بازار رقابتي امروز محصول سالم و با کيفيت بايد در کوتاه­ترين زمان ممکن در اختيار مشتري قرار بگيرد تا بنگاه اقتصادي بتواند رضايت مشتري را جهت حفظ آن و جلب مشتري­هاي جديد فراهم کند. يک زنجيره تامين کارآمد در هر صنعتي نقش بسزايي در موفقيت آن دارد و صنايع غذايي نيز از اين قضيه مستثني نمي­باشند. در حالي که صنايع غدايي در حال حاضر درگير مسايلي مانند امنيت غذايي، دورريز محصولات، کشاورزي و سلامت عمومي مي­باشد چالش­هاي جديدي مانند تغييرات آب و هوايي و تجارت منصفانه ظهور يافته­اند و نگراني­هايي هم در مورد صنايع غذايي پايدار ايجاد شده­است [11]. از طرفي صنايع غذايي با توجه به آثار مستقيم و غير مستقيمي که در زندگي افراد مي­گذارد مي­تواند در شکوفايي اقتصاد کشورهاي دنيا نقش بسزايي داشته باشد و تاثيرات مثبت بسياري در آن ايجاد کند. از جمله­ي اين آثار مي­توان به افزايش بهره­روي نيروي انساني و سرمايه، ايجاد بازار مصرف براي بيشتر محصولات، کاهش ضايعات، عرضه بهداشتي­تر محصولات غذايي، رعايت استانداردهاي مواد غذايي و صرفه­جويي در وقت و هزينه اشاره کرد.

1-2 اهميت و ضرورت تحقيق

شناخت نقاط قوت، فرصت­ها و نيز مشکلات وتنگناهاي صنايع غذايي مي­تواند کشور را به چشم اندازهايي روشن­تر در اين صنعت و صنايع وابسته به آن رهنما شود. فرصت­ها، مزايا و نقاط قوت صنايع غذايي در کشور ايران، امکانات بالقوه و ظرفيت­هاي وسيع و قابل توسعه­اي دارد به علاوه ايجاد صنايع غذايي در کشورهاي در حال توسعه، نيروي کار ارزان، سرمايه­بري کمتر و افزايش توان ارزي کشور از طريق صادرات محصولات غذايي موجب چند برابر شدن ارزش اين صنعت مي شود. طبق آمار اعلام شده از طرف وزارت صنعت و معدن جمهوري اسلامي در ايران و در سال 1390 در حدود 2948 فقره مجوز براي محصولات غذايي و آشاميدني صادر شده­است و 108238 ميليارد سرمايه گذاري در اين صنايع صورت گرفته که سهم اين رقم از کل 13.32 درصد بوده در حالي که با ايجاد 88057 شغل 18.96 درصد از کل شغل­هاي ايجاد شده در اين زمينه بوده است که خود مي­تواند گواهي بر گفته­هاي فوق باشد. از طرفي 638222 شغل در سال­هاي86 تا 90 در زمينه صنايع غذايي و آشاميدني ايجاد شده است که 17.11 در صد از سهم کل را شامل مي­شود و طبق پيش بيني هاي بعمل آمده توليد محصولات غذايي در ايران در سال پاياني برنامه چهارم افزايش چشمگيري خواهد داشت [1].

با توجه به آمار فوق وجود حمايت و پشتيباني از  توسعه­ي فعاليت­هاي صنايع غذايي به تقويت بخش عمده­اي از  اقتصاد کشور منجر شده و موجب ايجاد کسب و کاري امن با فرصت­هاي شغلي فراوان  مي­شود که از نيازهاي عمده­ي يک کشور مي­باشد. توجه به اين صنايع تاثيرات مثبت ديگري نيز دارد که  افزايش توليد و امنيت غذايي، تامين نيازهاي عمده معيشتي جامعه و مواد خام مورد نياز بسياري از صنايع، افزايش درآمد کشاورز و در نتيجه اشتغال­زايي و عدم مهاجرت از روستا به شهر، جلوگيري از خروج ارز براي واردات مواد غذايي و جلوگيري از صدور مواد اوليه خام کشاورزي را مي­توان به عنوان عمده­ترين آنها نام برد.

اما همه اين­ها زماني امکان­پذير است که يک زنجيره تامين مناسب و يک­پارچه در اين صنعت حاکم باشد و تمامي موارد دخيل و تاثيرگذار روي آن را در نظر بگيرد. هر صنعتي که بتواند فراتر از مرزها رفته و وارد بازارهاي جهاني شود قطعا آينده­اي روشن داشته و مي­تواند بيشترين کمک را به رشد اقتصادي يک کشور بکند. رقابت در كلاس جهاني زماني امكان‌پذير است كه بتوان در بحث زنجيره تامين سرآمد بوده و در تمامي نقاط سازمان‌ آن را به اجرا درآورد. در فضاي پيچيده و رقابتي بازارهاي جهاني امروز بدون توجه به زنجيره تامين و انتخاب بهترين استراتژي ادامه­­ي حيات صنايع عملا غير ممکن مي­باشد و زنجيره تامين يک لايه، پاسخگوي نيازهاي آن­ها نيست و جهت باقي ماندن در اين بازار بايد با قوانين و شرايط جديد خود را وفق داده و در صورت لزوم به دنبال ايجاد يک رويکرد جديد و يک­پارچه براي زنجيره تامين خود باشند تا بهترين اجناس را در مناسب­ترين زمان و پايين­ترين قيمت ارائه دهند [12, 13]. همچنين افزايش اطلاعات، تنوع محصولات، اهميت توسعه روابط با تامين کنندگان و مشتريان و ضرورت مديريت فرآيند کسب و کار اهميت وجود زنجيره تامين را دو چندان مي­کند.

محصولات غذايي مستقيما بر روي سلامت جامعه تاثير مي­گذارند، در نتيجه بايد توجه ويژه­اي به کيفيت اين محصولات داشت. ارايه محصولات با کيفيت مناسب منوط به توجه به جريان مواد از اولين نقطه تا لحظه رسيدن به دست مشتري مي­باشد و تنها با داشتن يک زنجيره تامين کارآمد است که مي­توان اين موضوع را مديريت کرد. در حال حاضر توجه به زنجيره تامين پايدار نيز به شدت در جوامع گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. امروزه بيشتر کشورها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه به دنبال کم کردن توليد گازهاي گلخانه­اي مي­باشند. براي مثال کشور چين در يازدهمين برنامه توسعه 5 ساله خود بر کاهش ده درصدي توليد گاز دي اکسيد کربن به شدت تاکيد کرده است [14]. يکي از دغدغه­هاي اصلي مديران بنگاه­هاي اقتصادي، مديريت و صرفه جويي هزينه­ها مي­باشد و آن­ها سعي مي­کنند با کاهش هزينه بتوانند خدمات و محصولات بهتري را به مشتريان خود ارائه دهند تا در بازار رقابت از رقيبان خود پيشي بگيرند. در صورتي که زنجيره تامين انعطاف­پذيري مناسبي داشته باشد در کنار حفظ کارايي و بازده مي­تواند به کاهش هزينه­ها نيز کمک کند. در نتيجه وجود يک زنجيره تاميني که بتواند تمامي شرايط را محيا کند ضروري به نظر مي­رسد.

1-3 اهداف تحقيق

در اين تحقيق سه چالش کيفيت و سلامت محصول، کارآمدي حمل و نقل و توجه به پايداري محيط زيست به عنوان فاکتورهاي اصلي يک زنجيره تامين غذايي در نظر گرفته شده است که براي مديريت آن­ها يک مدل يک­پارچه ارائه مي­شود. بهينه سازي فرآيند کيفيت و سلامت محصولات غذايي در زنجيره تامين غذايي همراه با کنترل هزينه حمل و نقل و حفظ پايداري محيط زيست اهداف پروژه مي باشند. در اين مدل با تعيين جريان مواد، شرايط مناسب براي حمل و نقل و جابه­جايي آن­ها انتخاب شده و براي آن­ها تصميم گرفته مي­شود. همچنين بهينه­سازي هزينه­ها هدف اصلي مي­باشد.

1-4 ساختار تحقيق

در ادامه اين تحقيق ابتدا در فصل دوم به بررسي برخي مقالات مرتبط پرداخته خواهد شد و چالش­هاي مطرح شده در زمينه زنجيره تامين مواد غذايي جداگانه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در بخش سوم مدل يک­پارچه­اي ارائه مي­گردد و با استفاده از مثال­هاي عددي متعدد در مقياس­هاي متفاوت اعتبار آن سنجيده مي­شود. اين مدل در بخش چهارم در يک مطالعه موردي مورد استفاده قرار مي­گيرد. در بخش پنجم نتايج بدست آمده بررسي و پيشنهادهايي جهت انجام مطالعات آتي ارائه خواهد شد.

تعداد صفحه : 84

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --