دانلود پایان نامه :تعیین تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی (مراقبت کانگوروئی) در کاهش زمان بی قراری در شیرخواران کولیکی

متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته : پزشکی

عنوان : تعیین تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی (مراقبت کانگوروئی) در کاهش زمان بی قراری در شیرخواران کولیکی

پایان نامه مقطع دکتری رشته : پزشکی

عنوان : تعیین تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی (مراقبت کانگوروئی) در کاهش زمان بی قراری در شیرخواران کولیکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

زمینه و هدف :

کولیک یا قلنج شکمی شیرخواران یک شکایت شایع در چند ماه نخست زندگی است . از سوی دیگر بدلیل اتیولوژی نامشخص آن هنوز درمان قطعی برای چنین شکایتی وجود ندارد اما راههای درمانی متفاوتی برای کاهش درد و بیقراری این شیرخواران پیشنهاد شده است . در این میان مراقبت مادرانه هم آغوشی با افزایش آستانه تحمل درد در شیرخوار بنظر می رسد که یک روش مناسب برای این شیرخواران باشد . تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر مراقبت مادرانه هم آغوشی در کاهش زمان برقراری شیرخواران صورت پذیرفته است .

روش بررسی:

در این بررسی از فروردین 1391 تا فروردین 1392، 55 شیرخوار 60-15 روزه که تغذیه انحصاری با شیر مادر می شدندو بعلت گریه و بی قراری شدید به کلینیک نوزادان و اطفال بیمارستان آیت الله روحانی بابل مراجعه کرده بودند وعلائم بالینی کولیک را طبق تعریف Wesselداشتند ، مورد مطالعه قرار گرفتند. شیرخوارانی که وزن زیر 2500 گرم و هرگونه بیماری زمینه ای و اکتسابی داشتند از طرح خارج شدند. شیرخواران به مدت حداقل 2 ساعت در روز مراقبت هم آغوشی مادرانه دریافت می کردند.

یافته ها:

نتایج میانگین زمان بی قراری در شیرخواران قبل از اجرای مراقبت هم آغوشی مادرانه (مراقبت کانگوروئی ) 3.55 ساعت و بعد از اجرای مراقبت هم آغوشی مادرانه (مراقبت کانگوروئی ) 1.69 ساعت در روز کاهش یافت و تفاوت از نظر آماری معنا دار بود. (p<0/001)

 

نتیجه گیری :

به نظر می رسد مراقبت هم آغوشی مادرانه می تواند به عنوان یک روش ساده و مناسب ، به عنوان درمان برای شیرخواران مبتلا به کولیک به کار رود. با این حال پژوهش های بیشتری جهت اثبات این مطالعه مورد نیاز است.

   واژگان کلیدی: مراقبت مادرانه، مراقبت کانگوروئی،بیقراری،

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

    1                                                                                     فصل اول:کلیات و مقدمه و بررسی متون

  • مقدمه                                                                                                       2
  • اهداف ، سوالات و فرضیات مطالعه                                                                     10
  • بررسی متون                                                                                               15

فصل دوم : مواد و روش ها                                                                                                18

نوع مطالعه                                                                                                 19

  • شرایط ورود به مطالعه                                                                               20
  • روش جمع آوری داده ها                                                                      20 3) روش انجام مطالعه                                                                                   20

فصل سوم : یافته ها                                                                                                                        21

فصل چهارم: بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                               28

فهرست منابع                                                                                                                                31

چکیده انگلیسی                                                                                                                             38

 

فصل اول

کلیات و مقدمات و بررسی متون

 

تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی در کاهش زمان بی قراری…………………………………………. کلیات،مقدمه و بررسی متون

 

تعریف کولیک :

کولیک یا قلنج شکمی شیرخواران یکی از شایعترین شکایات والدین مراجعه کننده به پزشک و درمانگاه های کودکان در چند ماه نخست زندگی است (1)كوليك را معمولاً يك نشانه باليني در نظر مي گيرند كه مترادف با درد شكمي حاد و غيرمنتظره است. كوليك يك سندرم رفتاري است، كه طي سه ماه اول زندگي و بصورت دردهاي خود محدود شونده تظاهر مي كند و تصور بر اينست كه ثانوي به يك علت زمينه اي در دستگاه گوارش باشد كه با درد روده اي شديد مشخص مي شود).2( اين شيرخواران به جز زمان حمله كوليك در ساير مواقع كاملاً طبيعي بوده و در30% مورد شايد تا ماههاي چهارم و پنجم نيز درد و بي‌قراري به طول انجامد.(3)گريه هاي شير خوار نشانه اصلي كوليك است كه با سه معيار زير تعريف مي شود. (4)

الف: از بعد سني           ب: ويژگي رفتاري                      ج: تظاهر حمله اي

الف- گريه هاي شيرخوار وابسته به سن بوده وساعات خاصي از شبانه روز بروز مي كند.

بطور مشخص گريه دو هفته بعد از تولد شروع شده و در ماه دوم به حداكثر شدت خود
مي رسد و سپس بتدريج تا چهار ماهگي كاهش يافته و به حد معمولي بر مي گردد. گريه ها بصورت پراكنده نيست بلكه بصورت منسجم و اغلب در اواخر عصر يا هنگام شب بروز مي كنند.

ب- ويژگي رفتاري در گريه هاي كوليكي قابل توجه است بطوريكه شير خوار بمدت طولاني دست و پا مي زند در برابر هر گونه رفتار آرام بخشي مقاومت مي كند. در طي اين تقلاها شير خوار مشت هايش را گره كرده، پاهايش را بصورت خميده روي شكم جمع مي كند، پشت به حالت كماني، چهره اش برافروخته و با اخم آلوده شدن تظاهر درد را نشان مي دهد. ساير تظاهرات رفتاري در كوليك مربوط به علائم گوارشي است بطوريكه شكم متسع و سفت مي شود و حين گريه برگشت شير از معده و دفع گاز از ركتوم افزايش مي يابد.

ج- حمله اي بودن اين گريه ها در حقيقت بدليل شروع و خاتمة ناگهاني آنست شروع گريه غيرقابل پيش بيني و نابهنگام بوده و به نظر هيچ ارتباطي نيز با پديده هاي محيط اطراف شير خوار ندارد.

از آنجائيكه بررسي گريه ها براساس آنچه تعريف شد در حقيقت تعريف كيفي مي باشد نمي توان دقيقاً مشخص كرد كه كدام شيرخوار گريه كوليكي دارد و كدام ندارد. براين اساس Wessel و همكارانش يك تعريف كمي تحت عنوان قانون سه تايي(Rule of three)را پيشنهاد كرده اند (3) براساس اين قانون شير خواري كوليكي در نظر گرفته می شود که : گريه هايش از هفته سوم

 

تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی در کاهش زمان بی قراری…………………………………………. کلیات،مقدمه و بررسی متون

 

شروع شده، بيشتر از سه ساعت در روز بطول انجامد و حداقل سه روز در هفته تكرار گردد و بيشتر ازسه هفته نيز ادامه داشته باشد.

( البته مورد آخر را مي توان ناديده گرفت. معيار تعديل شده Wessel(Modified Wessel criteria)

گریه بین شش تا 12 هفته پس از تولد ظاهر شده و شدت می یابد(5)، هر چند کولیک اغلب خود به خود در طی سه ماهه اول تولد بهبود می یابد(6)، یک زیر گروه از شیرخواران ، علائم کولیک را پس از سن سه ماهگی نشان می دهند(6) اينها اكثراً ريسك فاكتورهاي پره ناتال، پري ناتال و خانوادگي دارند و اغلب دچار مشكلات خواب و تغذيه بوده و يا الگوي ارتباط مادر با فرزند دچار اشكال است.(7). گريه شير خوار بعنوان يك واكنش رفتاري تلقي مي شود مثل هر واكنش رفتاري ديگر در ارتباط تنگاتنگ با تكامل سيستم عصبي مي باشد. رشد و تمايز سيستم عصبي مركزي در دوره پس از تولد بسيار سريع رخ مي دهد و تغييراتي همچون تنظيم شدن خواب و بيداري نيز جزئي از اين فرآيند خواهد بود به موازات تثبيت شدن وضعيت بيداري در شيرخوار از ميزان گريه ها نيز كه اوج آن در دو ماهگي است كاسته خواهد شد(8). طبق مشاهدات الگوي خواب در طول شب در دو گروه كوليكي و غير كوليكي در سن دو ماهگي وهفت ماهگي كه كوليك بر طرف شده يكسان است و اين مسئله نشانگر آنست كه كوليك يك اختلال فيزيولوژيكي نمي باشد (9) ، از طرفي براساس ثبت ضربان قلب طي خواب در دو و هفت ماهگي نيز تقريباً با اطمينان مي توان گفت كه كوليك ارتباطي با عدم تعادل سمپاتيك و پاراسمپاتيك ندارد.(10) شیوع کولیک در برخی منابع 19-5% (11) و در برخی دیگر برحسب روش بکار رفته حتی 50-40% ذکر شده است (12). در کشور ما نیز طبق یک گزارش 20% بوده است(13). کولیک همواره بعنوان یک مشکل حل نشده در طب اطفال مطرح بوده بطوریکه برخی محققین پیشنهاد می کنند اتیولوژی آن چند عاملی است(14و15)، با توجه به مشخص نبودن علت اصلی کولیک، هنوز درمان مشخصی برای آن یافت نگردیده است. (12و16و18)

تعداد صفحه : 40

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --