دانلود پایان نامه : تحولات كيفرشناختی در قانون مجازات جديد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

گرایش :جزاء و جرم‌شناسي

عنوان : تحولات كيفرشناختی در قانون مجازات جديد

 دانشگاه آزاد اسلامی‌
واحد علوم تحقيقات
پايان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق M.A
گرايش: جزاء و جرم‌شناسي

موضوع:
تحولات كيفرشناختی در قانون مجازات جديد

استاد راهنما:
استاد مشاور:

سال تحصيلی:93

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                  صفحه
چکیده.    1
فصل اول: کلیات
مبحث اول: مقدمه، بيان مساله و سوالات    3
مبحث دوم: اهمیت، اهداف و فرضیه    13
مبحث سوم: تعريف اصطلاحات و مدل مفهومی    15
مدل مفهومی    17

فصل دوم: تحولات کیفرشناختی
مبحث اول: تناسب بین جرم و مجازات    19
گفتار اول: مفهوم مجازات    19
گفتار دوم: طبقه بندی مجازات     20
بند اوّل: طبقه بندی مجازات‌ها بر مبنای هدف اجتماعی    20
بند دوّم : طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن     22
بند سوم : طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم    30
بند چهارم : طبقه بندی مجازات به لحاظ حقی که محدود شده و یا از بین می‌رود    31
بند پنجم : طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی    36
مبحث دوم:  اشکالات طبقه بندی جرایم     36
گفتار اول: اشکالات نظری     36
گفتار دوم : مشکلات اجرایی این طبقه بندی    37
مبحث سوم : فواید این طبقه بندی    37
گفتار اول : فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی    37
گفتار دوم : فواید امور ماهوی    38
مبحث چهارم : اصل تناسب بین جرم و مجازات    38
مبحث پنجم : نظام‌های نوین جانشین کیفرسلب آزادی(حبس)    43
مبحث ششم : مبانی تحولات    45
گفتار اول : نظام‌مند شدن شروع به جرم    45
گفتار دوم : جرایم سازمان‌یافته    46
گفتار سوم : خلاقانونی برای مبارزه با مجرمان بین المللی    47
گفتار چهارم : نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم    48
گفتار پنجم: تغییرات عمده در تکرار جرم    49
گفتار ششم: مبانی مسئولیت کیفری تحت عنوان واحد    51
گفتار هفتم: ادله اثبات دعوا    53
گفتار هشتم: برخی تغییرات در موضوع حدود    53
گفتار نهم: برخی تغییرات در قصاص و دیات    55

فصل سوم: ابعاد تطبیقی
مبحث اول: سن مسووليت کيفري اطفال    57
مبحث دوم: جنون در قانون جدید مجازات اسلامی    71
مبحث سوم: دفاع مشروع    73
مبحث چهارم: تخفیف مجازات    77
مبحث پنجم: مجازات‌هاي  جایگزین حبس    80
مبحث ششم: رجم(سنگسار)    82

فصل چهارم: پیشینه پژوهش و نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مبحث اول:پیشینه موضوع پژوهش    86
مبحث دوم: بحث و نتیجه گیری    87
مبحث سوم:پیشنهادات کاربردی    92
مبحث چهارم: محدودیتها    95
منابع    100
پیشنویس‌ها

چكيده :
مهمترین قانون کیفری کشور ما قانون مجازات اسلامی است که که از سال 1361 به بعد تحت عناوین مختلف و در بخش‌های گوناگون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی یا در صحن مجلس به تصویب رسیده است. بخش‌های مختلف این قانون قبلا تحت عناوین « قانون راجع به مجازات اسلامی»، « قانون حدود و قصاص»، «قانون دیات» و «قانون تعزیرات» تصویب شده و نهایتا به «قانون مجازات اسلامی» مصوب 1370 که بعد ها «قانون تعزیرات» مصوب 1375 نیز به پایان آن اضافه شد، منتهی گشت.
این قانون پس از مدت ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفته و دستخوش تحولات نسبتا زیادی گردید به طوری که برخی از این تحولات به عنوان نوآوری قانون جدید و برخی دیگر به عنوان تغییرات صریح و ضمنی این قانون به تصویب رسید.
در این تحقیق سعی شده است این تحولات و تغییرات با تطبیق مواد قانون جدید با قانون مجازات اسلامی 1370 مورد نقد و بررسی قرار گیرند.
کلید واژه ها: تحولات، نو آوری، كيفرشناختی،  قانون مجازات اسلامی جديد

 

مقدمه،بيان مساله و سوالات
«سرکشی نوین» فرایند گذر از کیفرشناسی سزامدار یا درمان‌مدار به‌ کیفرشناسی مبتنی بر نظارت و کنترل گروههای در معرض خطر بزهکاری را که موجب پیدایش نظریه نوینی تحت عنوان عدالت محاسبه‌گر شده است‌ ترسیم می‌کند.بی‌گمان،تحولات یاد شده گذر«دولت اجتماعی»به«دولت‌ اجتماعی امنیت‌مدار»را به تصویر می‌کشند که در آن تأمین و تضمین امنیت‌ به هدف نهایی نظام کیفری و مجازات به وسیله‌ای برای کاهش خطرهای‌ ارتکاب جرم تبدیل می‌شود.وانگهی،کیفرشناسی نوین اصولا دربارهء جمعیتها و افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از نظر اجتماعی و اقتصادی‌ بی‌فائد به‌نظر می‌رسند(مانند ولگردان و بیکاران).
قانون مهم‌ترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانونگذار را ملزم به تدوین قانون مجازات می‌کند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود درانتهای سال 90 با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین شود. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مرحله استدلال این بود که ایرادهای مشهود، قبل از اجرا رفع شوند تا قانونی جامع و کامل برای اجرا، نهایی شود. لذا در این خصوص در گفت و گو با کارشناسان وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی بررسی شد که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.عمده‌ترين مساله پژوهش حاضر مبين آن است كه قانون مجازات اسلامي جديد چه تحولي در نظام كيفري كشورمان ايجاد مي كند؟آيا كه به عقيده بسياري از حقوقدانان و كارشناسان حقوق جزا و جرم شناسي ،قانون مجازات اسلامي جديد مي تواند تحولي در كاهش خشونت،جرم و جنايت در جامعه نيز تاثيرگذار باشد؟
مهم‌ترين پرسش در برابر اين قانون جديد كه قرار است پنج سال آينده ما را دربربگيرد اين است كه چه تغييري در آن داده شده، چه چيزي جرم است و متخلفان بايد مراقب چه اعمال و رفتاري از سوي خود باشند؟.
بر اساس گزارش اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در لايحه يي كه تدوين شده بخش تعزيرات دستخوش تغيير نشده است و اين بخش هاي عمومي، ديات، حدود و قصاص است كه تغيير كرده است. تقسيم بندي مجازات تعزيري به هشت درجه  از ديگر ويژگي هاي قانون جديد مجازات اسلامي است كه بايد بدان پرداخت. معيارهاي علمي ،صحيح و اصولي تعريف شروع به جرم براي تشخيص آن و تعيين مجازات درجه‌بندي شده آن كدام است. قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص بحث مفهوم شناختي سرکردگي گروه مجرمانه و مواد آن نسبت به جرايم سازمان‌يافته چه تغييري كرده است. چرا هيچ اثري از جرايم بين‌المللي در اين قانون به چشم نمي‌خورد. با اشاره به اينکه چرا زماني که در موضوع جرايم سازمان‌يافته به جرايم سازمان‌يافته بين‌المللي اشاره مي‌شود بيشتر به اين موضوع پرداخته نمي‌شود. نظام‌مند شدن تشديد مجازات در تعدد جرم  و تغييرات عمده در تکرار جرم چه محورهاي دگرگون شده اي را شامل مي شود.
اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي تاكيد دارند كه بخش حدود، قصاص و ديات نيز آنقدر تغيير نكرده و تنها بازنگري و اصلاحاتي در آن انجام شده است. اما مهم‌ترين اتفاق، در بخش كليات قانون مجازات رقم خورده است. اگر بخواهيم دقيق تر بگوييم حتي مفهوم جرم نيز دستخوش تغيير نشده است و آنچه حائز اهميت است نگاه كيفري حاكم بر اين قانون است. نگاهي به قانون مجازات اسلامي كه از سال 1370 تاكنون به اجرا درآمده نشان مي دهد كه در تعريف جرم تصريح شده بود: «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود».
اينك در قانون جديد و در همان ماده دوم آن آمده است: «هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي شود». با نگاهي گذرا به اين قانون مي توان تغييرات بخش كليات و تعريف هاي اوليه را در جدولي ملموس يافت چون تغييرات قانون مجازات جديد متوجه مواد عمومي و مسائل كلي است و در اين پژوهش ابعاد جزئي آن طرح مساله تلقي مي شود و بايد به آن پرداخت.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :107

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --