دانلود پایان نامه : بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی منطقه باغمیشه تبریز بر اساس ارزیابی داده های ژئوتکنیکی صحرایی و آزمایشگاهی موجود

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته
عنوان : بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی منطقه باغمیشه تبریز بر اساس ارزیابی داده های ژئوتکنیکی صحرایی و آزمایشگاهی موجود

عنوان:
بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی منطقه باغمیشه تبریز بر اساس ارزیابی داده های ژئوتکنیکی صحرایی و آزمایشگاهی موجود
سال دفاع:  شهریور 1390

استاد راهنما:

استاد مشاور:
شهریور 1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

– بيان  مسئله
از نتايج بررسي هاي انجام شده در مناطق مختلف سطح كره زمين معلوم شده است كه نوع زمين از نظر مشخصات و ويژگي هاي مهندسي ، از جمله ، اشكال سطح زمين ، نوع جنس و ضخامت رسوبات ، عمق سطح ايستايي و جهت جريان آب هاي زير سطحي ، ساختار هاي درز و شكاف ، گسل و زلزله خيزي و … در مناطق مختلف هر منطقه ، متفاوت است و براي انجام هر گونه فعاليت عمراني و مهندسي و بدست آوردن پارامترهاي لازم براي طراحي و احداث سازه هاي مختلف مهندسي ، ابتدا لازم است ، نوع زمين محل احداث سازه و فعاليت هاي عمراني تعين گرديده است . از آن جايي كه اين گونه بررسي ها براي همه بخش هاي شهر تبريز انجام نشده است و بررسي هاي انجام شده در قسمت هاي مختلف نيز همساني و همخواني لازم را ندارد ، هدف اصلي در تحقيق حاضر، انجام تحقيقات همسان و دقيق براي تمام گستره شهر تبريز بمنظور تهيه يك نقشه زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيك كاربردي براي شهر تبريز  مي باشد. محدوده مورد مطالعه، زمين هاي واقع در بخش شهرك باغميشه شهر تبريز ميباشد كه از نظر مشخصات و ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي ، شامل اشكال سطح زمين ، نوع ، جنس و ضخامت رسوبات ، عمق سطح ايستايي و جهت جريان آب هاي زير سطحي ، ساختار هاي درز و شكاف و گسل، زلزله خيزي مورد مطالعه قرار گرفته است.

 1-2- ضرورت هاي انجام تحقيق
1- در فعاليت هاي عمراني بدست آوردن اطلاعات علمي زمين شناسي و ژئوتكنيكي به شرح فوق بسيار ضروري و اجتناب ناپذير مي باشد .
2- چون شهر تبريز در منطقه زلزله خير واقع شده است ، لذا به دست آوردن اطلاعات علمي مربوط به ميزان پتانسيل لرزه خيزي منطقه براي طراحي ساختمان ها در برابر زلزله بسيار ضروري و اجتناب ناپذير مي باشد .
3- به دليل وجود مناطق مستعد لغزش ، روانگرايي ، فرونشست و وجود خاك هاي دستي و مسئله دار در محدوده شهر تبريز ، بدست آوردن اطلاعات علمي مربوط به موارد فوق الذكر براي زمينه هاي مختلف از جمله فعاليت هاي عمراني ، بسيار ضروري و اجتناب ناپذير مي باشد .

1-3-اهداف كاربردي تحقيق حاضر
1- بدست آوردن اطلاعات علمي مربوط به پديده هاي زمين شناسي مهندسي ، به جهت استفاده از آب ها در كليه طرح هاي عمراني ، دولتي و بخش خصوصي .
2-  بدست آوردن اطلاعات علمي مربوط به مشخصات ژئوتكنيكي ، جهت استفاده از آنها در كليه طرح هاي عمراني ، دولتي و بخش خصوصي .
3- بدست آوردن اطلاعات علمي مربوط به آب هاي زير زميني و نوسانات سطح ايستايي آب ها در طول سال جهت استفاده از آن ها در طرح هاي عمراني ، عمران آب ،‌ آب و فاضلاب و ساير موارد مربوط به آب هاي زير زميني .
4- بدست آوردن اطلاعات علمي مربوط به زلزله خيزي منطقه جهت استفاده از آن براي طرح هاي عمراني ، مخصوص طراحي ساختمان ها در برابر زلزله و استفاده نهادهاي زير بسط جهت آمادگي فردي و آمادگي مردم از طريق آموزش همگاني و استفاده در ساير موارد زير بسط با پديده زمين لرزه .
5-  بدست آوردن اطلاعات علمي مربوط به خطرات بالقوه در رابطه با حركت هاي رانشي و لغزشي زمين ، روانگرايي ، فرونشست و وجود خاك هاي دستي و مسئله دار و از آن ها در پيشگيري از خطرات ناشي از پديده هاي فوق الذكر و استفاده از آن ها در طراحي عمراني ، دولتي و بخش خصوصي و ساير موارد زير بسط .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :118

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --