دانلود پایان نامه: اقدامات نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس – 2003 الی 2013 – و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای

عنوان : اقدامات نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس – 2003 الی 2013 – و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه علامه طباطبايي

دانشكده حقوق و علوم سیاسی

 

 

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

مطالعات منطقه ای

 

موضوع

 

اقدامات نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس – 2003 الی 2013 – و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما

دکتر علیرضا کوهکن

استاد مشاور

دکتر هادی آجیلی

 

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

شورای همکاری خلیج فارس سازمانی منطقه ای متشکل از شش کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس شامل عربستان سعودی ، امارات عربی متحده ، کویت ، عمان ، قطر و بحرین می باشد که در سال 1981 با مساعدت و پشتیبانی کشورهای غربی بویژه آمریکا بمنظور مقابله با آنچه تهدیدات احتمالی جمهوری اسلامی ایران خوانده می شد ، تشکیل گردید و همچنان با همان انگیزه به بقاء خود ادامه می دهد .

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از زمان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در نتیجه اجرای پروژه های مختلف ایران هراسی و شیعه هراسی توسط کشورهای غربی ، همواره سعی بر موازنه قوا با
جمهوری اسلامی ایران داشته و با توجه به گسیل درآمدهای سرشار نفتی به این کشورها ، نسبت به تجهیز نیروهای مسلح خود به انواع سلاح و تجهیزات پیشرفته و فاقد تناسب با نیروی انسانی و عمق سرزمینی خود اقدام نموده و با انعقاد پیمان های دفاعی داخلی و بین المللی به توسعه اقدامات نظامی در منطقه راهبردی خلیج فارس به خصوص طی یک دهه گذشته مبادرت نموده اند که این امر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را در ابعاد مختلف بویژه نظامی با تهدید مواجه نموده و منجر به امنیتی شدن فضای منطقه و ایجاد معمای امنیت نیز شده است .

در این پژوهش طی چهار بخش تلاش گردیده نسبت به توضیح اقدامات نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد ، لذا در بخش اول و طی دو فصل جداگانه کلیات و چارچوب نظری مطرح شده ، در بخش دوم در شش فص ساختار و سازمان نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته ، در بخش سوم طی دو فصل به همکاری های نظامی و امنیتی کشورهای عضو شورا با یکدیگر و نیز همکاری های نظامی با کشورهای غربی اشاره گردیده و در بخش چهارم نیز در دو فصل ضمن بررسی مفهومی مبحث امنیت ملی ، به بررسی چگونگی تاثیر اقدامات نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

بخش اول کلیات و چارچوب نظری.. 1

فصل اول طرح تحقیق.. 2

1-1  مقدمه و بیان مسئله. 3

1 -2  سئوال و فرضیه. 4

1-3 پیشینه بررسی موضوع در ایران و جهان. 4

1-4  روش شناسی.. 6

1-5  تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح.. 7

1-6  مشکلات و تنگناهاي احتمالي تحقيق.. 7

1-7  سازماندهی پژوهش…. 8

فصل دوم چارچوب نظری.. 10

مقدمه. 11

1-2 نظریه موازنه قوا 12

2-2 نظریه موازنه تهدید. 16

بخش دوم ساختار و سازمان نیروهای مسلح کشورهای  شورای همکاری خلیج فارس… 19

مقدمه. 20

فصل اول ساختار و سازمان نیروهای مسلح عربستان سعودی.. 21

مقدمه. 22

1-1 ساختار فرماندهی نیروهای مسلح پادشاهی عربستان سعودی.. 24

1-2 استعداد نیروهای مسلح عربستان سعودی.. 25

1-3 بودجه نظامی عربستان سعودی.. 27

1-4 درجات نیروهای مسلح عربستان سعودی.. 28

1-5 نیروی زمینی عربستان سعودی.. 29

1-6 نیروی هوایی عربستان سعودی.. 33

1-7 نیروی دریایی عربستان سعودی.. 43

1-8 نیروی پدافند هوایی عربستان سعودی.. 47

1-9 گارد ملی عربستان سعودی.. 49

فصل دوم ساختار و سازمان نیروهای مسلح امارات عربی متحده. 52

مقدمه. 53

2-1ساختار فرماندهی نیروهای مسلح در امارات عربی متحده. 56

2-2 استعداد نیروهای مسلح امارات… 57

2-3 بودجه نظامی امارات عربی متحده. 59

2-4 نیروی زمینی امارات عربی متحده. 60

2-5 نیروی هوایی امارات عربی متحده. 65

2-6 نیروی دریایی امارات عربی متحده. 76

فصل سوم ساختار و سازمان نیروهای مسلح کویت.. 79

مقدمه. 80

3-1 ساختار فرماندهی نیروهای مسلح کویت… 81

3-2 استعداد نیروهای مسلح کویت… 83

3-3 بودجه نظامی کویت… 83

3-4 نیروی زمینی کویت… 84

3-5 نیروی هوایی کویت… 88

3-6 نیروی دریایی کویت… 95

 

 

فصل چهارم ساختار و سازمان نیروهای مسلح عمان. 99

مقدمه. 100

4-1 ساختار فرماندهی نیروهای مسلح عمان. 102

4-2 استعداد نیروهای مسلح عمان. 103

4-3 بودجه نظامی عمان. 103

4-4 نیروی زمینی عمان. 104

4-5 نیروی هوایی عمان. 108

4-6 نیروی دریایی عمان. 117

فصل پنجم ساختار و سازمان نیروهای مسلح قطر. 122

مقدمه. 123

5-1 ساختار فرماندهی نیروهای مسلح قطر. 125

5-2 استعداد نیروهای مسلح قطر. 126

5-3 بودجه نظامی قطر. 126

5-4 نیروی زمینی قطر. 128

5-5 نیروی هوایی قطر. 131

5-6 نیروی دریایی قطر. 137

فصل ششم ساختار و سازمان نیروهای مسلح بحرین.. 141

مقدمه. 142

6-1 ساختار فرماندهی نیروهای مسلح بحرین.. 144

6-2 استعداد نیروهای مسلح بحرین.. 145

6-3 بودجه نظامی بحرین.. 145

6-4 نیروی زمینی بحرین.. 146

6-5 نیروی هوایی بحرین.. 150

6-6 نیروی دریایی بحرین.. 155

بخش سوم اقدامات نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از سال 2003 الی 2013. 158

مقدمه. 159

فصل اول همکاری های نظامی بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس… 160

مقدمه. 161

1-1 مبانی همکاری های نظامی اعضاء شورای همکاری خلیج فارس… 162

2-1 نیروی سپر جزیره. 167

3- 1 برگزاری رزمایش های مشترک…. 170

4 -1  برگزاری نمایشگاه و کنفرانس های نظامی – امنیتی.. 171

5 –1 ایجاد نیروهای نظامی مشترک نظامی.. 173

6 – 1 سامانه دفاع موشکی یکپارچه. 174

فصل دوم روابط نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با کشورهای غربی.. 175

مقدمه. 176

2- 1  روابط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با آمریکا 177

2 – 2 واگذاری پایگاه های نظامی به کشورهای غربی.. 180

2-2-1 پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس… 181

2-2-2  پایگاه نظامی فرانسه در خلیج فارس… 187

2-2-3  پایگاه نظامی انگلستان در خلیج فارس… 188

2- 3 روابط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با ناتو. 188

2-4  برگزاری رزمایش های مشترک…. 191

2-5 حضور نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ماموریت های بین المللی.. 193

2-6  خریدهای تسلیحاتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس… 195

بخش چهارم تاثیر اقدامات نظامی شورای همکاری خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. 201

مقدمه. 202

فصل اول مفهوم شناسی تهدیدات امنیت ملی.. 203

1 –1  مفهوم شناسی.. 204

1-1- 1 تهدید.. 204

1-1-2  امنیت ملی.. 207

1-1-3 تهدیدات امنیت ملی.. 208

فصل دوم بررسی چگونگی تاثیر اقدامات نظامی کشورهای  عضو شورای همکاری  بر  امنیت ملی ایران. 209

مقدمه. 210

2-1 بررسی نوع روابط حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری.. 211

2-2 بررسی تاثیر اقدامات نظامی کشورهای شورای همکاری بر امنیت ملی ایران ( بعد نظامی ) 214

2-3 بررسی تاثیر اقدامات کشورهای شورای همکاری بر امنیت ملی ایران ( بعد سیاسی و اقتصادی ) 225

2-4 بررسی میزان بالفعل بودن تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران. 226

نتیجه و پیشنهادات.. 229

نتیجه. 230

چشم انداز آینده. 232

پیشنهادات… 233

منابع پایان نامه. 234

 

فهرست جداول

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

جدول 1 استعداد پرسنلی نیروهای مسلح عربستان سعودی.. 26

جدول 2 بودجه نظامی عربلستان سعودی از سال 2003 الی 2012(میلیارد دلار ) 27

جدول 3 مقایسه درآمد سرانه کشورهای عضو شورا با بودجه نظامی.. 28

جدول 4 تانک های نیروی زمینی عربستان. 31

جدول 5 خودروهای زرهی نیروی زمینی عربستان سعودی.. 31

جدول 6 ادوات توپخانه ای نیروی زمینی عربستان سعودی.. 32

جدول 7 تجهیزات ضدتانک نیروی زمینی عربستان. 33

جدول 8 هواپیماهای جنگنده عربستان سعودی.. 39

جدول 9 هواپیماهای شناسایی عربستان سعودی.. 40

جدول 10هواپیماهای ترابری عربستان سعودی.. 41

جدول 11هواپیماهای آموزشی عربستان سعودی.. 41

جدول 12بالگردهای عربستان سعودی.. 42

جدول 13شناورهای رزمی عربستان سعودی.. 46

جدول 14شناورهای گشتی عربستان. 47

جدول 15 سامانه های راداری عربستان. 49

جدول 16 استعداد پرسنلی نیروهای مسلح اماراتاز سال 2003 الی 2013.. 57

جدول 17 بودجه نامی امارات از سال 2003 الی 2011 (میلیارد دلار ) 59

جدول 18مقایسه درآمد سرانه امارات با بودجه نظامی این کشور. 60

جدول 19 تانک های نیروی زمینی امارات… 62

جدول 20 خودروهای زرهی امارات… 63

جدول 21 ادوات توپخانه ای امارات… 64

جدول 22 تجهیزات ضدتانک امارات… 65

جدول 23 هواپیماهای جنگنده امارات… 70

جدول 24 هواپیماهای ترابری امارات… 71

جدول 25 هواپیماهای آموزشی امارات… 72

جدول 26 بالگردهای امارات… 72

جدول 27 شناورهای رزمی امارات… 77

جدول 28 شناورهای گشتی امارات… 78

جدول 29 استعداد پرسنلی نیروهای میلح کویت از سال 2003 الی 2013.. 83

جدول 30 بودجه نظامی کویت ازسال 2003 الی 2012 (میلیارد دلار ) 84

جدول 31 تانک های کویت… 86

جدول 32 خودروهای زرهی کویت… 86

جدول 33 ادوات توپخانه ای کویت… 87

جدول 34 تجهیزات ضد تانک کویت… 88

جدول 35 هواپیماهای جنگنده کویت… 91

جدول 36 هواپیماهای ترابری کویت… 92

جدول 37 هواپیماهای آموزشی کویت… 93

جدول 38 بالگردهای کویت… 93

جدول 39 سامانه های راداری کویت… 95

جدول 40 شناورهای رزمی کویت… 97

جدول 41 شناورهای گشتی کویت… 98

جدول 42 شناورهای آبی – خاکی کویت… 98

جدول 43 استعداد پرسنلی نیروهای مسلح عمان از سال 2003 الی 2013.. 103

جدول 44 بودجه نظامی عمان از سال 2003 الی 2012 ( میلیارد دلار ) 104

جدول 45 تانک های نیروی زمینی عمان. 106

جدول 46 خودروهای زرهی عمان. 107

جدول 47 ادوات توپخانه ای عمان. 107

جدول 48 تجهیزات ضدتانک عمان. 108

جدول 49 هواپیماهای جنگنده عمان. 113

جدول 50 هواپیماهای ترابری عمان. 114

جدول 51 هواپیماهای آموزشی عمان. 115

جدول 52 بالگردهای عمان. 115

جدول 53 سامانه های راداری عمان. 116

جدول 54 سامانه های راداری پدافندی عمان. 117

جدول 55 شناورهای رزمی عمان. 119

جدول 56 شناورهای گشتی عمان. 120

جدول 57 شناورهای آبی – خاکی عمان. 121

جدول 58 استعداد پرسنلی نیروهای مسلح قطر از سال 2003 الی 2013.. 126

جدول 59 بودجه نظامی قطر از سال 2003 الی 2012 ( میلیارد دلار ) 127

جدول 60 تانک های نیروی زمینی قطر. 129

جدول 61 خودروهای زرهی قطر. 130

جدول 62  ادوات توپخانه ای قطر. 130

جدول 63 تجهیزات ضد تانک قطر. 131

جدول 64 هواپیماهای جنگنده قطر. 134

جدول 65 هواپیماهای ترابری قطر. 134

جدول 66 هواپیماهای آموزشی قطر. 135

جدول 67 بالگردهای قطر. 136

جدول 68 سامانه های موشکی قطر. 137

جدول 69 شناورهای رزمی قطر. 138

جدول 70 شناورهای گشتی قطر. 139

جدول 71 شناورهای آبی- خاکی قطر. 140

جدول 72 استعداد پرسنلی نیروهای مسلح بحرین از سال 2003 الی 2013.. 145

جدول 73 بودجه نظامی بحرین از سال 2003 الی 2012 ( میلیون دلار ) 146

جدول 74 تانک های نیروی زمینی بحرین.. 148

جدول 75 خودروهای زرهی بحرین.. 148

جدول 76 ادوات توپخانه ای بحرین.. 149

جدول 77 تجهیزات ضدتانک بحرین.. 149

جدول 78 هواپیماهای جنگنده بحرین.. 152

جدول 79 هواپیماهای ترابری بحرین.. 153

جدول 80 هواپیماهای آموزشی بحرین.. 153

جدول 81 بالگردهای بحرین.. 153

جدول 82 سامانه های موشکی بحرین.. 154

جدول 83 سامانه های راداری بحرین.. 155

جدول 84 شناورهای رزمی بحرین.. 156

جدول 85 شناورهای گشتی بحرین.. 157

جدول 86 خریدهای نظامی عربستان. 196

جدول 87 خریدهای نظامی امارات… 197

جدول 88 خریدهای نظامی کویت… 198

جدول 89 خریدهای نظامی عمان. 198

جدول 90 خریدهای نظامی قطر. 199

جدول 91 خریدهای نظامی بحرین.. 200

جدول 92 جدول مقایسه ای ادوات توپخانه ای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس… 217

فهرست تصاویر

  عنوان                                                                                                                                   صفحه

شکل 1 درجات نیروهای مسلح عربستان سعودی.. 28

شکل 2 تانک آبرامز M1A2. 31

شکل 3 موقعیت چهار پایگاه هوایی راهبردی عربستان. 38

شکل 4 هواپیمای بمب افکن تورنادو نیروی هوایی عربستان. 39

شکل 5 جنگنده F.15 نیروی هوایی عربستان. 40

شکل 6 پایگاه های دریایی عربستان سعودی.. 44

شکل 7 ناو رزمی لیتورال. 45

شکل 8 تانک لکرلک نیروی زمینی امارات global military review.. 62

شکل 9 جنگنده F.16 نیروی هوایی امارات… 67

شکل 10 هواپیمای ترابری c 17 امارات… 69

شکل 11 جنگنده F.16 مسلح امارات… 70

شکل 12 هواپیمای بدون سرنشین امارات… 73

شکل 13 اولین زن خلبان عرب در نیروی هوایی امارات… 76

شکل 14خودرو زرهی رزمی BMP-3 نیروی زمینی کویت… 87

شکل 15 موقعیت پایگاه های هوایی کویت 90

شکل 16جنگنده های F.18 کویت… 91

شکل 17هواپیمای ترابری بوئینگ c-17 نیروی هوایی کویت… 92

شکل 18 ناوچه رزمی سنبوک کویت… 97

شکل 19 تانک Challenger-2 نیروی زمینی عمان. 106

شکل 20 موقعیت پایگاه های هوای هوایی راهبردی عمان. 112

شکل 21 هواپیمای جنگنده F-16 C نیروی هوایی عمان. 113

شکل 22 هواپیمای ترابری سبک CASA 295M نیروی هوایی عمان. 114

شکل 23 تانک AMX- 30 نیروی زمینی قطر. 129

شکل 24 پایگاه های هوایی قطر. 133

شکل 25 هواپیمای ترابری راهبردی C-17 نیروی هوایی قطر. 135

شکل 26 شناور رزمی بارزان نیروی دریایی قطر. 139

شکل 27 موقعیت پایگاه های هوایی بحرین.. 151

شکل 28 هواپیمای F.16 نیروی هوایی بحرین واقع در پایگاه هوایی شیخ عیسی.. 152

شکل 29 ناو هواپیمابر CVN75 نیروی دریایی آمریکا 183

شکل 30 رزمایش مشترک امارات و فرانسه در سال 2012.. 191

شکل 31 برد نیروی هوایی کشورهای عضو شورای همکاری.. 220

شکل 32 برد شناسایی هواپیماهای آواکس…. 221

شکل 33 مسیر مشارکت نیروی هوایی قطر در عملیات لیبی.. 223

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                    صفحه

نمودار 1 استعداد پرسنلی نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس… 26

نمودار 2 مقایسه استعداد نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری به تفکیک نیرو. 58

نمودار 3 بودجه نظامی کویت… 84

نمودار 4 بودجه نظامی عمان از سال 2001 الی 2012.. 104

نمودار 5 بودجه نظامی قطر از سال 2001 الی 2012.. 127

نمودار 6 بودجه نظامی بحرین از سال 2001 الی 2012.. 146

نمودار 7 نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری.. 216

نمودار 8 نمودار مقایسه ای تجهیزات زرهی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس… 217

نمودار 9 نمودار مقایسه ای بودجه نظامی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری.. 218

 

فهرست چارت های سازمانی

عنوان                                                                                                                                     صفحه

چارت سازمانی 1 ساختار نیروهای مسلح عربستان سعودی.. 25

چارت سازمانی 2 ساختار نیروی زمینی عرستان سعودی.. 30

چارت سازمانی 3 ساختار نیروهای مسلح امارات عربی متحده. 56

چارت سازمانی 4 ساختار سازمانی نیروی زمینی امارات… 61

چارت سازمانی 5 ساختار سازمانی نیروی هوایی امارات… 66

چارت سازمانی 6 ساختار سازمانی نیروهای مسلح کویت… 82

چارت سازمانی 7 ساختار سازمانی نیروی زمینی کویت… 85

چارت سازمانی 8 ساختار سازمانی نیروهای مسلح عمان. 102

چارت سازمانی 9 ساختار سازمانی نیروهای مسلح عمان. 105

چارت سازمانی 10 ساختار سازمانی نیروهای مسلح قطر. 125

چارت سازمانی 11 ساختار سازمانی نیروی زمینی قطر. 128

چارت سازمانی 12 ساختار سازمانی نیروهای مسلح بحرین.. 144

چارت سازمانی 13 ساختار سازمانی نیروی زمینی بحرین.. 147

چارت سازمانی 14ساختار سازمانی نیروی سپر جزیره. 169

1   مقدمه و بیان مسئله

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به لحاظ جغرافیایی در یکی از مناطق حساس و ژئوپلوتیک جهان قرار گرفته اند که به سبب برخورداری از منابع غنی انرژی ، همواره مورد توجه قدرت های بزرگ دنیا در اعصار مختلف بوده است . از سوی دیگر با توجه به ساختار حکومت در کشورهای حاضر در منطقه آسیای جنوب غربی ، همواره منازعات سیاسی و امنیتی بین کشورهای حاضر در این زیر سیستم منطقه ای وجود داشته است .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و اعلام راهبرد صدور ارزش های انقلاب اسلامی به دنیا ، کشورهای عضو شورا که پیش از انقلاب نیز رابطه ای همراه با رقابت با حکومت ایران داشتند ، دچار نوعی ترس از فراگیری ارزش های انقلابی در منطقه شده و به رقابت خصومت آمیز با جمهوری اسلامی ایران پرداختند . از جمله اقدامات مهم کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مقابله با ایران و نیز منازعات منطقه ای ، تلاش در راستای افزایش قدرت و توانمندی های نظامی با حمایت کشورهای غربی بویژه آمریکا بوده است . در این راستا کشورهای عضو شورا در یک دهه گذشته نسبت به اتخاذ راهبردهای دفاعی و نظامی مشترک و انفرادی اقدام نموده و با صرف هزینه های هنگفت نسبت به توسعه تجهیزات نظامی و دفاعی خود اقدام نموده اند . بر این اساس ارتش‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس به طور فزاینده‌ای رو به پویایی می‌روند، که این پویایی مدیون تکنولوژی‌های متحول کننده و تکامل رویکرد‌های ناسیونالیستی و آموزشی در شورای همکاری خلیج فارس می باشد.

در طول یک دهه گذشته، رهبران و افسران نظامی عرب حاشیه خلیج فارس، رویکرد خود را از جلوگیری از منازعه تغییر داده و بر بازدارندگی ایران از گسترش نفوذ خود متمرکز شده‌اند و تصمیم دارند در صورت لزوم به صورت فعال و با همکاری متحدین بین‌المللی از منطقه صیانت کنند. بر  این اساس کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نسبت به انجام اقداماتی از جمله عقد پیمان های نظامی با کشورهای غربی ، ایجاد سامانه دفاع موشکی یکپارچه ، همکاری با ناتو ، برگزاری رزمایش های مشترک و … اقدام نموده اند که در این پژوهش تلاش می گردد کلیه جوانب اقدامات نظامی این کشورها مورد بررسی قرار گرفته و ضمن مشخص نمودن ظرفیت نظامی هر یک از کشورهای مذکور ، تهدیدات متصوره علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد واکاوی و تحقیق قرار گیرد .

 

 

در مجموع و بطور کلی هدف از اجرای این پژوهش ، نیل به موارد مشروحه ذیل می باشد :

  • بررسی ابعاد مختلف اقدامات نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس
  • بررسی قدرت نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و میزان تهدید نظامی این شورا علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
  • بررسی چگونگی و میزان همکاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با نیروهای فرامنطقه ای بویژه ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

1 -2     سئوال و فرضیه

1-2-1 سئوال پژوهش

اقدامات و برنامه های نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از سال 2003 الی 2013 شامل چه مواردی بوده و این اقدامات چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد ؟

1-2-2 فرضیه پژوهش

اقدامات نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله اجرای برنامه مدرنیزاسیون نیروهای مسلح و خرید تسلیحات پیشرفته نظامی ، همکاری با کشورهای غربی ، برگزاری رزمایش های مشترک و … از طریق امنیتی نمودن منطقه و فراهم نمودن زمینه حضور نیروهای فرامنطقه ای در مجاورت مرزهای جمهوری اسلامی ایران ، بر امنیت ملی ایران در ابعاد مختلف بویژه بعد نظامی تاثیرگذار می باشد .

تعداد صفحه : 288

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --