دانلود پایان نامه ارشد: یک مدل تلفیقی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره برای مکان یابی ساختمان های دانشگاه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی صنایع

عنوان :  یک مدل تلفیقی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره برای مکان یابی ساختمان های دانشگاه 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته مهندسی صنایع

عنوان:

یک مدل تلفیقی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره برای مکان یابی ساختمان های دانشگاه

: مطالعه موردی دانشگاه گنبد

 استاد راهنما: پروفسور ایرج مهدوی

استاد راهنما: دکتر بابک شیرازی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق… 2

1-1  مقدمه.. 2

 1-2 بيان مسأله اساسي تحقيق… 2

 1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق… 3

 1-4 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق… 4

 1-5 اهداف مشخص تحقيق… 4

 1-6 سؤالات تحقیق… 4

 1-7  تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی… 4

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق… 6

 2-1 مقدمه.. 7

 2-2 تصمیم گیری… 8

 2-2-1 مراحل تصمیم گیری… 10

 2-2-2  انواع تصميم گيري… 10

 2-2-3  روش هاي تصميم گيري… 11

 2-2-4 انواع مدل هاي تصميم گيري… 11

 2-3 تصميم گيري چند معياره. 11

 2-3-1  انواع مدل هاي تصميم گيري چند معياره (MCDM) 12

2-3-1-1 تصميم گيري چند هدفه (MODM). 12

2-3-1-2 تصميم گيري چند شاخصه ( ). 12

2-3-1-3  انواع روش های تصميم گيري چند شاخصه.. 14

2-3-1-4  روش مجموع ساده وزین  (SAW). 15

2-3-1-5 دلایل بکارگیری تصمیم گیری چند معیاره. 15

 2-3-1-6  لزوم تصمیم گیري چندمعیاره در پروژه ها و مسائل مختلف… 16

2-4 جانمایی… 16

2-4-1 مدل QAP. 18

2-5 تفاوت بین الگوریتم های دقیق وهیورستیک ومتاهیورستیک…. 20

2-6 الگوريتم ژنتيك…. 24

2-6-1  تاريخچه.. 24

2-6-2  كاربرد هاي الگوريتم ژنتيك…. 24

2-6-3 مزاياي بكارگيري الگوريتم ژنتيك…. 25

2-6-4 معايب الگوريتم ژنتيك…. 26

2-6-5 واژگان الگوريتم ژنتيك…. 26

2-6-6  مفاهيم كليدي در الگوريتم ژنتيك…. 27

2-7 جمع بندی… 37

فصل سوم: روش تحقیق… 39

3-1 مقدمه.. 39

3-2 روش تحقیق… 39

3-3 سوالات تحقیق… 41

3-4 اهداف تحقیق… 41

3-5 روش های گردآوری اطلاعات… 41

 3-6  اعتبار سنجی… 42

3-7  روش حل مدل.. 42

3-8 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها. 42

3-9 جمع‌بندی… 42

 فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق… 45

4-1  مقدمه.. 45

4-2  داده های مورد نیاز مدل.. 45

4-3 محدوده زمانی ومکانی تحقیق… 45

4-4  داده های جمع آوری شده. 45

4-5 حل مسئله QAP با استفاده از الگوریتم ژنتیک…. 53

4-6 نتایج حاصل از حل مسئله با استفاده از الگوریتم ژنتیک…. 57

4-6-1  نتایج حاصل از الگوریتم اول.. 57

4-6-2 نتایج حاصل از الگوریتم دوم.. 65

4-6-3 مقایسه دو الگوریتم.. 73

4-7 استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب استقرار برتر. 75

4-8 جمع بندی… 79

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 82

5-1 مقدمه.. 82

5-2 تحلیل نتایج حاصل از حل مدل.. 82

5-3  نتیجه گیری… 90

5-4  پیشنهادات کاربردی… 90

5-5  پیشنهادات تحقیقات آتی… 91

منابع  و مراجع.. 92

پیوست اول شرح الگوریتم اول برای مسئله QAP. 96

پیوست دوم شرح الگوریتم دوم برای حل مسئله QAP. 106

11  مقدمه

مسئله استقرار تسهیلات یکی از مسائل مهم دربرنامه ریزی تسهیلات است که درزمینه های مختلفی از قبیل سازمان­­های صنعتی، مدیریت بیمارستان وجانمایی­ خطوط تولید کاربرد دارد. تاکنون الگوریتم های زیادی برای حل این گونه مسائل پیشنهاد شده است بعضی از این الگوریتم ها فقط با داده های کیفی و برخي با داده­های کمی کارمی­کنند. ناتوانی درتأثیر دادن همزمان مقادیر کمی وکیفی باعث کاهش کیفیت طرح استقرارمی شود. به نوعي كه برخي از شاخص هاي كيفي مهم در استقرار وارد طرح نمي شود. همچنین دربعضی مواقع ممکن است که نتوان این مقادیر کمی وکیفی را به طور قطعی تعیین کرد. استفاده از نظریه مجموعه های فازی دربرنامه ریزی تسهیلات باعث می شود که بتوان با ترکیب داده­های کمی وکیفی مؤثر برجانمائی، کیفیت طرح استقرار را بهبود داد [3].

در تحقیق پیش رو برای طرح جانمایی مناسب ساختمانهای دانشگاه از برنامه ریزی ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره بهره می­گیریم تا بتوانیم بهترین جواب را از مقایسه نتایج بدست­آمده از این دو روش انتخاب کنیم. برنامه ريزي رياضي به منظور در نظر گرفتن شاخص هاي كمي و تصميم گيري چند معياره به منظور در نظر گرفتن شاخص هاي كيفي مورد استفاده قرار مي گيرد.

21-2 بيان مسأله اساسي تحقيق

واژه جانمایی به مدلسازي، فرمولسازي و حل آن دسته از مسايلي اشاره دارد كه به دنبال يافتن بهترين مكان جهت استقرار مراكز و تسهيلات هستند. به عبارت ديگر جانمایی عبارتست از انتخاب جايي براي تسهيلات جديد. در واقع به منظور حل مسايل مكان يابي با توجه به شرايط متفاوت موجود در فضاي مسئله، مدل­های بسیار متنوعی در کتب و پژوهش های گذشته به چشم میخورد که می توان بعد از شناسایی ویژگی­ها و عوامل موثر بر مسئله (اعم از اینکه جانمایی تک واحدی است یا چند واحدی و برای مکان صنعتی یا تجاری است و از این قبیل) با استفاده از یکی یا ترکیبی از مدل ها اقدام به حل مسئله مربوطه کرد. به عنوان مثال می توان از مدل های حداکثر پوشش، حداکثر تراکم، وزن دهی یا ارزش دهی به عوامل کیفی، مدل های تصادفی یا مبتنی بر احتمال و مدل های پویا نام برد. انجام مطالعات جانمایی درست و مناسب، علاوه بر تاثیر اقتصادی بر عملکرد تسهیلات، اثرات اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی و اقتصادی در منطقه محل احداث خود خواهد داشت. در ضمن ویژگیهای منطقه ای نیز به عنوان عوامل کلیدی موثر در تعیین محل در مسایل جانمایی محسوب می شوند.

همچنین در پژوهش های مختلف از مدل هایی از قبیل ترکیب تصمیم گیری چند معیاره وسیستم اطلاعات جغرافیایی[1] (GIS)، از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح و یا تلفیق تصمیم گیری چند معیاره و برنامه ریزی عدد صحیح مختلط،روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی  و در نهایت از ادغام روش های مدل های تصمیم گیری چندمعیاره [2] (MADM) با مدل های تصمیم گیری چند هدفه[3] (MODM) در جهت حل مسئله جانمایی استفاده شده است.

در این تحقیق در نظر داریم با توجه به عوامل مختلفی که در چیدمان ساختمانهای دانشگاه موثراست رويه اي كه توانايي در نظر گرفتن معيارهاي كمي و كيفي را داشته باشد پیشنهاد نماييم و با وضعیت فعلی مقایسه، و بهترین را انتخاب کنیم.

31-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

طراحی چیدمان تسهیلات یک تأثیراساسی درعملکرد کل سیستم دارد وهمیشه به عنوان یک نكته کلیدي برای بهبود بهره وری سیستم های تولیددرنظر گرفته شده است. مسئله جانمایی تسهیلات[4] (FLP) به طور کلی درمورد معیارهای کمی مانند شکل، هزینه انتقال مواد، مجاورت و تقاضای فضا ومعیارهای کیفی از قبیل انعطاف پذیری، همسايگي وکیفیت تمرکز دارد.

انتخاب محل مناسب تسهیلات پراكنده يكي از وظايف مهم در زمينه‌ي جانمایی است. جانمایی (مکان‌یابی) را انتخاب مکان برای یک یا چند مرکز جديد، با در نظر گرفتن سایر مراکز و محدودیت‌های موجود می‌دانند به‌گونه‌ای ‌که هدف ویژه‌ای بهینه شود. این هدف می‌تواند هزینه حمل و نقل، ارائه خدمات عادلانه به مشتریان و غیره باشد. انجام مطالعات جانمایی نیازمند تخصص‌هایی از جمله: تحقیق در عملیات، روشهای تصمیم‌گیری، جغرافیا (زمین شناسی و آب و هوا)، اقتصاد مهندسی، علوم کامپیوتر، ریاضی، بازاریابی، طراحی شهر و … است. به طور كلي جانمایی، فعاليتي است كه استقرارهاي فضايي و غير فضايي يك سرزمين را جهت انتخاب مكان مناسب براي كاربري خاص مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد. انسان در جهت تحمل هزينه كمتر،حصول سود بيشتر و سهولت دسترسي به منابع، مكان فعاليت خود را انتخاب مي نمايد. لیكن باپيچيده تر شدن عوامل موثر بر جانمایی، به ناچار به استفاده از روشهاي علمي ومدرن (خصوصا بعداز جنگ جهاني دوم) رو آورده است. دراين راستا تئوريها، نظريه ها ومدلها ي مختلفي ارائه شده است كه هركدام داراي مزايا ومعايبي بوده وبراي كاربردهاي خاصي در نظر گرفته شده است. اغلب اين نظريه ها در كمي نمودن عوامل موثر بر فرايند مكان يابي تاكيد دارد.

در این زمینه چیدمان مناسب ساختمانها و دانشکده های دانشگاه از اهمیت زیادی برخوردار می­باشد به طوری که تمام امکانات دانشگاه به راحتی در دسترس باشند و به کمترین میزان رفت و آمد نیاز باشد.

41-4 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق

در این طرح مقایسه عملکردی بین تصمیم گیری چند معیاره با برنامه ریزی ریاضی صورت پذیرفته تا كاستي هاي هر روش مشخص شده و بهترين چيدمان با توجه به تجميع مزاياي اين روش ها انتخاب شود.

51-5 اهداف مشخص تحقيق

انتخاب بهترین مکان برای ساختمانها و دانشکده های دانشگاه

61-6 سؤالات تحقیق

بهترین چیدمان ساختمانها توسط برنامه ریزی ریاضی کدام است؟

بهترین چیدمان ساختمانها توسط تکنیک های تصمیم گیری کدام می باشد؟

بهترین چیدمان ساختمانها از بین چیدمان موجود و چیدمان های انتخاب شده کدام است؟

تعداد صفحه : 128

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --