متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر

گرایش :انیمیشن 

عنوان :  نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتراسب

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه سوره

دانشکده هنر

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد انیمیشن

عنوان پایان نامه نظری

نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتراسب

استاد راهنمای نظری

دکتر سید حسن سلطانی

عنوان پایان نامه عملی

(دور برگردان) U-TURN

استاد راهنمای عملی

امیرمحمد دهستانی

استاد مشاور

علی احمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در بسیاری از آثار انیمیشن در کنار شخصیت اصلی شخصیت وابسته‌ای وجود دارد که یار، و یاور قهرمان داستان می‌باشد که سایدکیک یا شخصیت حامی نامبرده می شود.

شخصیت حامیدر آثار سینما انیمیشن بطور گسترده حضور پیدا کرده است و لازم می‌باشد که از لحاظ بکارگیری این نوع شخصیت براساس ویژگی‌های آن در داستان و ارتباطش با عناصر و اعضای دیگر داستان مورد مطالعه قرار گیرد.

کوشش شده بطور مشروح شخصیت حامی مورد بررسی قرار گیرد زیرا شناسائی هرچه بیشتر این نوع شخصیّت‌ها در خلق آثار سینما انیمیشن و روایت هرچه عمیق‌تر داستان کمک موثر می‌نماید.

ضمن بررسی اصول پایه و انواع شخصیت‌های حامی در این مجموعه سعی بر این است که تمرکز بر شخصیت اسب بعنوان شخصیت حامی در داستان‌ها و آثار سینمای انیمیشن گردد و در آن‌ها شخصیت حامی که بعنوان یار و یا همراه در قهرمان داستان ایفای نقش دارد بیشتر پرداخته شود.

اهمیت وجودی این حیوان در کنار انسان در طول تاریخ به درجه‌ای است که در داستان‌های اساطیری از آن بارها و به اشکال گوناگون و در جایگاه خاصی یاد شده است لذا بررسی حضور اسب در طول تاریخ ایران زمین و همچنین بازنوشت مقاله‌ای تحت عنوان اسب و نقش این حیوان در کلیه داستان‌های شاهنامه ضروری بنظر می‌آید.

کلمات کلیدی: کاراکتر حامی ، اسب، کاراکتراسب- کاراکتر انیمیشن

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول: 4

کلیات تحقیق.. 4

1-1 بیان مسئله. 4

1-2 پیشینه تحقیق.. 5

1-3 اهداف تحقیق.. 6

1-4 سوالات و فرضیات کلیدی.. 6

1-5 روش تحقیق.. 7

فصل دوم: 8

تعریف انواع شخصیت حامی.. 8

2-1- تعریف کاراکتر حامی: 8

2-2- ذکر نمونه‌ها: 12

فصل سوم: 14

شخصیت پردازی و روایت… 14

3-1- توصیف فیزیکی: 16

3-2- شخصیت و رفتار 16

3-3-عدم کمال.. 20

3-4- پیش داستان.. 20

3-5-تفاوت‌های فردی.. 21

3-6- روابط شخصیت… 22

3-7- طنز در شخصیت کاراکتر حامی.. 25

فصل چهارم: 31

شخصیت اسب در داستان‌های اساطیری.. 31

4-1- مقدمه. 31

4-2- نماد جانوران در اساطیر و فرافکنی روان‌شناختی.. 32

4-3- نقش نماد اسب در تکامل کهن‌الگوی قهرمان.. 35

4-4-اسب قهرمان و جایگاه او در روایات حماسی و اساطیری.. 38

4-5- تفسیرهای اساطیری از رام‌کردن اسب و نمود آن در شاهنامه. 39

4-6- توتم اسب و خاندان‌های پهلوانی شاهنامه. 40

4-7- شخصیت انسان گونه اسب‌های پهلوانان و نقش مکمل آن‌ها در تکوین قهرمانان.. 41

4-8- اسب‌های نمادینه کننده فرّه 45

فصل پنجم: 48

تاریخچه اسب در ادوار مختلف ایران.. 48

5-1- دوران اوستایی.. 48

5-2- اسب در ایران غربی در نیمه اول هزاره یکم ق م. 49

5-3- اسب در میان مادها 50

5-4- اسب در میان ایرانیان شمالی.. 51

5-5- اسب در دوره هخامنشی.. 51

5-6-دوره اشکانی.. 53

5-7- دوره ساسانی.. 53

5-9- اسب در ایران شرقی.. 56

فصل ششم: 58

بررسی اسب بعنوان کارکتر حامی در آثار انیمیشن.. 58

6-1- تحلیل شخصیت اسب بعنوان شخصیت همراه و حامی در آثار انیمیشنی.. 58

6-2- انیمیشن هرکول.. 60

6-3-Tangled.. 64

6-4- اسپریت… 70

6-5- آخرین تک شاخ.. 75

6-6- راهی بسوی الدورادو 79

جمع بندی.. 82

گزارش کار عملی.. 85

منابع.. 101

مقدمه

در بسیاری از داستان‌ها در کنارقهرمان شخصیت همراهی وجود دارد که به عنوان ساید کیک (کاراکتر حامی) معرفی می‌شود. متون بسیاری درباره قهرمان و نحوه شخصیت پردازی او نوشته شده است اما همانطور که خواهیم دید با اینکه حضور موثر کاراکتر حامی در هرچه بهتر روایت شدن داستان آشکار است، کمتر به صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. به ویژه در مورد کاراکترهای حامی در رسانه انیمیشن، متن مدون و جامعی که به شکل مستقل و گسترده به این مهم پرداخته باشد وجود ندارد به علت اهمیت حضور و نقش کاراکتر حامی و یا حامی در روایت داستان و مطالعه آن در فیلم‌های انیمیشن سینمایی هم ضروری به نظر می‌رسد.

به همین دلیل در این تحقیق سعی شده است با بررسی نمونه‌هایی از فیلم‌های انیمیشن سینمایی چگونگی شخصیت پردازی و نقش کارا کترهای حامی در ساختار روایی این گونه فیلم‌ها بررسی شود. به همین منظور ابتدا فیلم‌هایی بنابر آنچه در فصل مورد پژوهی شرح داده شده است، انتخاب شده‌اند و همزمان با مطالعه کتب مختلف،‌ سعی شد تا مواردی که لازم است در فیلم‌ها برای پاسخگویی به سوالات  و پیش فرض‌ها مورد مطالعه قرار گیرد، انتخاب شوند و در هر فیلم، مورد بررسی قرار گیرند. هدف از این تحقیق این است که چگونگی شخصیت پردازی و همچنین سیر تحول کارکترهای حامی در انیمیشن‌های سینمایی بررسی گردد تا معلوم شود که آیا شاخصه‌هایی برای این کاراکترها تعریف شده است یا می‌توان تعریف کرد؟ و آیا همانطور که به نظر می‌رسد ساختار شخصیتی و حیطه عمل مشابه دارند و یا می‌توان آن‌ها را به چند گروه ساده دسته بندی کرد؟ رابطه متقابل کاراکتر حامی با قهرمان چگونه است؟ چه نقشی در ساختار روایی داستان دارد؟ اهمیت حضور در داستان چیست؟

بررسی نمونه‌هایی از حضور کاراکتر حامی در آثار انیمیشن و آگاهی به پاسخ این سوالات می‌تواند دیدگاه جامع‌تری را نسبت به چگونگی خلق شخصیت ها و روابط پویای بین آن‌ها در اختیار ما قرار دهد و توانایی ما در خلق شخصیت‌ها و روایت مناسب داستان وسعت بخشد.

در فصل اول، کاراکتر حامی تعریف شده است و سپس با تعریف انواع دیگر کارکتر، سعی شده است این تعریف جامع‌تر ارائه شود. انواع کاراکتر حامی به لحاظ نقش وظیفه‌ای که ممکن است در داستان داشته باشند عنوان و شرح داده شده است. سپس به کارکردهای حضور کاراکتر حامی در داستان پرداخته شده است، از جمله نقشی که این کاراکتر در معرفی شخصیت اصلی دارد و همینطور نقشی که در روایت بهتر داستان دارد. پس از آن تاریخچه مختصری از حضور کاراکتر حامی در داستان‌ها و ادبیات ارائه شده است.

شخصیت و ساختار روایی داستان از بسیاری ازجهات به هم وابسته‌اند. مطالعه اصول تعریف شده برای شخصیت پردازی مارا در درک و خلق هر شخصیت و از جمله شخصیت حامی یاری می‌دهد. به همین دلیل فصل دوم به اصول کلی در مورد شخصیت پردازی و ارتباط آن با ساختار فیلم می‌پردازد و سعی شده است ویژگی‌های کاراکاتر حامی با این اصول قیاس شود در این فصل ابتدا عناصر داستان عنوان می‌شود وبه اهمیت ساختار و شخصیت در داستان و رابطه نزدیک بین آن دو اشاره می‌شود. سپس مراحل خلق شخصیت مطرح و اصول آن توضیح داده می‌شود. سپس مراحل خلق شخصیت مطرح و اصول آن توضیح داده می‌شود از آنجا که راه درک درونیات هر شخصیت، تظاهرات بیرونی اوست و یکی از این تظاهرات بیرونی روابط هر شخصیت با دیگر کاراکترهاست. نکاتی در این مورد هم ذکر شده است و به دلیل اینکه در شخصیت پردازی بسار از کاراکترهای حامی در انیمیشن‌های سینمایی، بُعد طنز پر رنگ تر است. نکاتی درباره نحوه طنز پردازی شخصیت در داستان مطرح شده است. نتیجه مطالعات همین فصل نکات مورد مطالعه در هر فیلم را (در بخش مورد پژوهی) مشخص کرده است.

همزمان با تکمیل مطالعه، فیلم‌ها انتخاب شد و بررسی آن‌ها آغاز گردید. نحوه انتخاب فیلم‌ها در فصل سوم که به مورد پژوهی اختصار دارد، بیان شده است. همانطور که پیشتر گفته شد، موارد پژوهش از مباحثی که در فصل دو به آن پرداخته شد به دست آمده است. از جمله بررسی نحوه شخصیت پردازی کاراکترهای حامی در قیاس با شخصیت اصلی، رابطه بین قهرمان و حامیش، میزان حضور موثر کاراکتر حامی در پیشبرد اهداف قهرمان و همین طور مطالعه نقش طنزی که کاراکترهای حامی در فیلم دارند. در نهایت تحلیل داده‌های به دست آمده از فیلم‌ها، تحت عنوان تحلیل و بررسی آورده شده است. در این بخش تقسیم بندی ساده‌ای از لحاظ موثر بودن کاراکترهای حامی در روایت انجام شده است. به حامیهای ضد قهرمان ها اشاره شده است همین طور گروه قهرمان با کاراکترهای حامی با قهرمان جمعی یا چند قهرمانی در داستان مقایسه شده است. در آخر شباهت‌ها، تفاوت‌های هیات فیزیکی، شخصیت و رفتار شخصیت اصلی و حامی و چگونگی رابطه بینشان توضیح داده شده است.

و در آخر فصل جمع بندی (نتیجه گیری)،‌مباحث مطرح شده در فصول پیشین و نتایج آن به اختصار ارائه شده است. امید است که اطلاعات جمع آوری شده و به دست آمده از این تحقیق مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله

از همان ابتدای تولید انیمیشن تا به امروز در بسیاری از آثار انیمیشن در کنار شخصیت اصلی شخصیت وابسته وجود داشته است که رفیق همراه قهرمان داستان است و معمولا از آن به ساید کیک [1]( کاراکتر حامی ) یاد می شود . کاراکتر حامی همانطور که از اسمش بر می آید ، شخصیت مستقلی ندارد یا شاید بهتر باشد بگوییم خواست و هدف مستقلی ندارد و شخصیت و اعمالش به شخصیت اصلی وابسته است و او را در رسیدن به هدفش یاری و حمایت می کند اما در واقع ، حیطه عمل کاراکتر حامی میتواند وسیع تر از  تعریف اولیه آن باشد و حتی با انواع دیگر شخصیت ترکیب شود و اهمیت و حیطه عمل بیشتری پیدا کند .

پلمن[2] در معرفی 9 نوع شخصیت که معمولاً در ژانر افسانه ای به کار می روند ، در دومین عنوان ، بعد از ضد قهرمان ، از کاراکتر حامی یا بهترین دوست نام برده است و این دلالتی بر اهمیت حضور این نوع کاراکتر در داستان است و همچنین در بسیاری از گونه های  داستانی حضور دارد.کاراکتر حامی گاهی یک راز دار یا محرم اسرار هم محسوب می شود و شخصیت اصلی به وفاداری او تکیه می کند .حضور کاراکتر حامی نویسنده را در بیان هرچه بهتر و جذاب تر شخصیتها و داستان ، یاری می کند  مانند انیمیشن هرکول ، پگاسوس ، اسب بالدار قهرمان از همان ابتدای تولد همراه هرکول ( شخصیت اصلی داستان ) است . مزرعه حیوانات که در استودیو جان الاس و بچلور ساخته شد از نظر محتوا و تولید نمونه مناسبی برای اکتشاف های نو آورانه در انیمیشن بود.

روند استفاده از حیوانات در انیمیشن روز به روز بیشتر می شود به نحوی که فیلمهای بسیاری در این رابطه ساخته شده ، فیلم فانتازیا از آثار کم نظیر والت دیزنی مملو از شخصیتهای حیوانی و اسطوره ای است . یکی از مزیت های مهم دیزنی پیشگامی وی در زمینه طراحی فیزیکی و روانی شخصیتهای حیوانی است که ویژگیهای انسانی به خود گرفته اند .

دیزنی در مورد حیوانات می گوید : ارتباط با حیوانات سهل تر است زیرا حیوانات بهتر می توانند با ژست و حالات خود تأثیر عواملی مثل شادمانی یا قدر شناسی و سایر احساسات درونی را نشان بدهند .

دیزنی شخصیتهای حیوانی زیادی آفریده است ، دانل داک ، میکی موس ، مینی و پلوتو ، دامبی و بامبی از مشهورترین شخصیتهای دوست داشتنی در سراسر دنیا می باشند

در راستای استفاده ازحیوانات ، اسب از زمان های گذشته مورد توجه بشر بوده است و طی قرون و اعصار متمادی تلاشهایی در جهت شناسایی هر چه بهتر از توانایی های این حیوان صورت گرفته است و با بوجود آمدن صنعت فیلم و به تبع آن انیمیشن ، این حیوان به این عرصه پای گذاشت و به مرور زمان کارگردانان به این شخصیت بیشتر توجه کردند و استفاده های مفیدی از آن به عنوان کاراکتر حامی و گاه به عنوان کاراکتر اصلی انجام شد (مانند  لوک خوش شانس) تا اینکه در برخی مواقع به عنصری نجات بخش تبدیل می شود  ( مانند  Tangled ) .

1-2 پیشینه تحقیق

با توجه به اینکه بخش مهمی از این تحقیق با مشاهده و بررسی انیمیشن های مورد نظر میسر است منبع مشخصی که به تک تک آنها اشاره مستقیم داشته باشد وجود ندارد ، لذا در این قسمت صرفاً به برخی عناوین اشاره می شود که به نحوی با این پژوهش مطابقت دارند .

– تمیمی – ندا – پایان نامه بررسی نقش کاراکتر حامی در ساختار روایی انیمیشن های سینمایی – دانشگاه هنر – دانشکده سینما و تئاتر – بهمن 1390

– صالح – صباح – پایان نامه استفاده نمادین از حیوانات در انیمیشن – دانشگاه تربیت مدرس – زمستان 1381

– خطایی – سوسن – پایان نامه طراحی شخصیت در انیمیشن – دانشگاه تربیت مدرس- 1379

1-3 اهداف تحقیق

– بررسی طراحی کاراکتر  اسب به لحاظ زیبایی شناسی فرم و جایگاه مفهومی آن در داستان

– بررسی تحلیلی طراحی اسب و شخصیت آن در داستان

– بررسی ویژگی های انسانی بکار رفته در شخصیت پردازی اسب

1-4 سوالات و فرضیات کلیدی

سوالات

  • ارتباط طراحی اسب و نقش آن در داستان چیست ؟
  • علت استفاده از اسب بعنوان نقش حامی ( مکمل) چیست ؟
  • ویژگیهای انسانی بکار رفته در طراحی شخصیت اسب کدامند ؟ ( در انیمیشن های مورد نظر)

فرضیات :

  • به نظر می رسد طراحی شخصیت اسب در داستان های انیمیشن متناسب با نقش آن ها به عنوان شخصیت حامی صورت می پذیرد .
  • به نظر می رسد اسب دارای ویژگیهای خاص است که در کنار شخصیت اصلی می تواند ایفای نقش کند .
  • به نظر می رسد در طراحی شخصیت اسب در انیمیشن های مورد مطالعه، ویژگیهای مشابه طراحی حالات انسانی بکار رفته است .

تعداد صفحه : 114

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Categories: هنر

Related Posts

هنر

دانلود پایان نامه:مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :هنر عنوان : مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی مطالب مشابه را هم ببینید دانلود Read more…

هنر

پایان نامه هنر-نقاشی درباره سفالینه های شوش

 دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد: بازنمایی و روایت فاجعه در سینمای کردستان با تأکید بر­گزید...دانلود پایان نامه ارشد : بررسی شیوه های طنزآوری در ادبیات نمایش Read more…

هنر

عنوان: تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آن در گرافیک ایران(طراحی پوستر)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر گرایش : گرافیک عنوان : تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آن در گرافیک ایران(طراحی پوستر) مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه Read more…