دانلود پایان نامه ارشد : نقد و بررسي آثار سه تن از نويسندگان جنگ

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي

گرایش : زبان و ادبيات فارسي

عنوان : نقد و بررسي آثار سه تن از نويسندگان جنگ

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ياسوج

 دانشکده علوم انساني ، گروه زبان و ادبيات فارسي  

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A»

گرايش: زبان و ادبيات فارسي

 عنوان:

نقد و بررسي آثار سه تن از نويسندگان جنگ: سيد مهدي شجاعي، احمد دهقان و احمد غلامي

استاد راهنما:

 دکتر سيد عطاء الله افتخاري  

استادمشاور:

دكتر مهدي فاموري

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکيده……………………………………………………………………………………….. 1

 

فصل اول: مقدمه و کليات

1- کليات…………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………….. 4

1-3- پيشينه­ي تحقيق………………………………………………………………………………………….. 4

1-4- روش کار تحقيق…………………………………………………………………………………………… 5

 

فصل دوم: نقد و گونه­هاي آن

2- نقد و گونه­هاي آن…………………………………………………………………………………………….. 7

2-1- تعريف نقد……………………………………………………………………………………………………… 7

2-1-1- نقد ادبي……………………………………………………………………………………………………. 8

2-1-1-1- نسبي بودن نقد ادبي…………………………………………………………………………… 8

2-1-1-2- فايده­ي نقد و کار منتقد……………………………………………………………………… 8

2-1-1-3- تاريخچه و پيشينه­ي نقد ادبي……………………………………………………………. 9

2-1-1-4- هدف­هاي نقد ادبي……………………………………………………………………………… 10

2-1-1-5- ضرورت نقد ادبي…………………………………………………………………………………. 11

2-1-1-6- نقد ادبي در دوره­هاي مختلف…………………………………………………………….. 11

2-2- نقد جديد………………………………………………………………………………………………………. 14

2-3- انواع نقد ادبي……………………………………………………………………………………………….. 16

 

فصل سوم: تعاريف جنگ و عوامل آن

3- تعاريف جنگ و عوامل آن………………………………………………………………………………… 22

3-1- تعاريف جنگ………………………………………………………………………………………………… 22

3-2- علل جنگ……………………………………………………………………………………………………… 23

3-3- فلسفه جنگ………………………………………………………………………………………………….. 25

3-4- جنگ ايران و عراق………………………………………………………………………………………. 26

 

فصل چهارم: ادبيات دفاع مقدس

4-1- پيشينه­ي جنگ در ادبيات ايران…………………………………………………………………. 31

4-2- داستان جنگ تحميلي يا دفاع مقدس……………………………………………………….. 32

4-3- داستان و داستان­نويسان دفاع مقدس…………………………………………………………. 34

4-4- نويسندگي و «هنر قدسي»…………………………………………………………………………. 35

4-5- ادبيات دفاع مقدس………………………………………………………………………………………. 37

4-5-1- مهم­ترين موضوعاتي که نويسندگان جنگ به آن پرداخته­اند………………. 38

4-5-2- داستان­هاي جنگ با توجه به نوع نگرش به جنگ……………………………….. 39

4-5-3- تاريخچه­ي رمان و داستان دفاع مقدس…………………………………………………. 40

4-5-4- زاويه­ي ديد در داستان­هاي دفاع مقدس ……………………………………………….  41

 

فصل پنجم: نقد داستان­هاي جنگ سيد مهدي شجاعي، احمد دهقان و احمد غلامي

5-1- معرفي سيد مهدي شجاعي و نقد آثارش ………………………………………………….  45

5-1-2- رئاليسم جادويي……………………………………………………………………………………….. 45

5-1-3- معرفي نويسنده ……………………………………………………………………………………….  46

5-1-4- آثار شجاعي در زمينه­ي تأليف بزرگسالان …………………………………………….  47

5-1-5- آثار شجاعي در زمينه­ي تأليف کودکان …………………………………………………  47

5-1-6- معرفي مجموعه داستان «دو کبوتر، دو پنجره، يک پرواز»………………….. 48

5-1-6-1- خلاصه­ي داستان «دو کبوتر، دو پنجره، يک پرواز» ………………………..  48

5-1-6-2- خلاصه­ي داستان «آبي اما به رنگ غروب» ……………………………………..  49

5-1-6-3- خلاصه­ي داستان «راز دو آينه» ………………………………………………………..  49

5-1-6-4- خلاصه­ي داستان «در آن شب عزيز» ………………………………………………  50

5-1-6-5- خلاصه­ي داستان «آرامش قهوه­اي» …………………………………………………  51

5-1-6-6- خلاصه­ي داستان «بغض آينه» ………………………………………………………….  51

5-1-6-7- خلاصه­ي داستان «امضا» …………………………………………………………………..  52

5-1-7- شخصيت­پردازي در مجموعه داستان دو کبوتر، دو پنجره، يک پرواز….. 53

5-1-8- توصيف در مجموعه­ داستان دو کبوتر، دو پنجره، يک پرواز………………… 55

5-1-9- شيوه­ي ديالوگ­نويسي در مجموعه­ داستان دو کبوتر،

دو پنجره، يک پرواز…………………………………………………………………………………………………. 57

5-1-10- واگويه يا مونولوگ در مجموعه ­داستان دو کبوتر،

دو پنجره، يک پرواز…………………………………………………………………………………………………. 61

5-1-11- عشق در مجموعه­ داستان دو کبوتر، دو پنجره، يک پرواز…………………. 62

5-1-12- شيوه­ي روايت در مجموعه­داستان دو کبوتر، دو پنجره، يک پرواز……. 63

5-1-13- شيوه­ي شروع، اوج­گيري و ختم مجموعه­ داستان «دو کبوتر،

دوپنجره، يک پرواز»………………………………………………………………………………………………… 64

5-2- معرفي احمد دهقان و نقد آثارش……………………………………………………………….. 67

5-2-1- رئاليسم …………………………………………………………………………………………………….  67

5-2-2- معرفي نويسنده ……………………………………………………………………………………….  67

5-2-3- آثار احمد دهقان ……………………………………………………………………………………..  68

5-2-3-1- خلاصه­ي داستان «سفر به گراي 270 درجه»………………………………… 68

5-2-3-2- شخصيت­پردازي داستان …………………………………………………………………….  68

5-2-3-3- ساختار کلمات و جملات داستان ……………………………………………………..  70

5-2-3-4- توصيف شخصيت­ها و صحنه­هاي داستان ………………………………………..  71

5-2-3-5- شيوه­ي روايت داستان ……………………………………………………………………….. 72

5-2-3-6- شکل شروع، اوج­گيري و ختم داستان ……………………………………………..  73

5-2-4- معرفي و نقد مجموعه داستان «من قاتل پسرتان هستم» ………………….  75

5-2-4-1- معرفي مجموعه­داستان«من قاتل پسرتان هستم» …………………………..  75

5-2-4-1-1- خلاصه­ي داستان «مسافر» …………………………………………………………..  76

5-2-4-1-2- خلاصه­ي داستان «بلدرچين» ………………………………………………………  76

5-2-4-1-3- خلاصه­ي داستان «زندگي سگي» ……………………………………………….  77

5-2-4-1-4- خلاصه­ي داستان «تمبر» ……………………………………………………………..  77

5-2-4-1-5- خلاصه­ي داستان «بليت» …………………………………………………………….  78

5-2-4-1-6- خلاصه­ي داستان «پري دريايي» ………………………………………………….  79

5-2-4-1-7- خلاصه­ي داستان «من قاتل پسرتان هستم» ……………………………..  79

5-2-4-1-8- خلاصه­ي داستان «بازگشت» ……………………………………………………….  80

5-2-4-1-9- خلاصه­ي داستان«بن­بست» ………………………………………………………….  80

5-2-4-1-10- خلاصه­ي داستان «پيشکشي» …………………………………………………..  81

5-2-4-2- نقد مجموعه ­داستان «من قاتل پسرتان هستم» ……………………………..  81

5-2-4-2-1- شخصيت­پردازي در اين مجموعه داستاني …………………………………..  81

5-2-4-2-2- توصيف در مجموعه داستان «من قاتل پسرتان هستم» ……………  88

5-2-4-2-3- ساختار جملات و کلمات مجموعه­ داستان «من

قاتل پسرتان هستم» ………………………………………………………………………………………………  90

5-2-4-2-4- شيوه­ي روايت در مجموعه­ داستان من قاتل پسرتان هستم………. 91

5-2-4-2-5- شکل شروع، اوج­گيري و ختم داستان ………………………………………… 91

5-3- معرفي احمد غلامي و نقدآثارش………………………………………………………………… 98

5-3-1- دادائيسم …………………………………………………………………………………………………..  98

5-3-2- معرفي نويسنده ……………………………………………………………………………………….  99

5-3-3- معرفي آثار احمد غلامي ………………………………………………………………………..  100

5-3-3-1- خلاصه­ي داستان «همه­ي زندگي» ………………………………………………….  100

5-3-3-2- خلاصه­ي داستان «ناله» …………………………………………………………………….  101

5-3-3-3- خلاصه­ي داستان «سکوت»……………………………………………………………….. 102

5-3-3-4- خلاصه­ي داستان«سايه­ها اوهامند» ………………………………………………….  102

5-3-3-5- خلاصه­ي داستان «در انتهاي خشم» ……………………………………………….  103

5-3-4- شخصيت­پردازي در مجموعه داستان «همه­ي زندگي»……………………….. 103

5-3-5- توصيف در مجموعه داستان «همه­ي زندگي» ……………………………………..  109

5-3-6- شيوه­ي روايت در مجموعه داستان «همه­ي زندگي» …………………………..  114

5-3-7- شکل شروع، اوج­گيري و ختم مجموعه داستان «همه­ي زندگي» ……..  116

5-3-8- نقد کلي مجموعه داستان «همه­ي زندگي» …………………………………………  118

5-3-9- نقد رمان «جيرجيرک»…………………………………………………………………………… 119

5-3-9-1- خلاصه­ي رمان «جيرجيرک»…………………………………………………………….. 119

5-3-9-2- شخصيت­پردازي در رمان «جيرجيرک»……………………………………………. 120

5-3-9-3- توصيف در رمان «جيرجيرک»………………………………………………………….. 123

5-3-9-5- شکل شروع، اوج­گيري و ختم رمان «جيرجيرک» …………………………  123

5-3-9-5- نقد کلي رمان «جيرجيرک»………………………………………………………………. 125

 

فصل ششم: نتيجه گيري و پيشنهادها

نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………………. 127

پيشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………..  129

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………..  130

 چکيده:

 

 جنگ تحميلي عراق عليه ايران يکي از رويداد­هاي بزرگ تاريخي عصر حاضر است که تأثيري کلي بر ادبيات، اقتصاد و سياست کشور گذاشت و باعث خلق ادبياتي ارزشمند تحت عنوان «ادبيات دفاع مقدس» گرديد. در اين رساله نگارنده برآن است تا با توجه به ساختار داستان و معيارهاي مشخص (شخصيت­پردازي، شيوه­ي­ روايت، شروع و توصيف داستان) به نقد آثار نويسندگان مذکور بپردازد.   

اين رساله در شش فصل تدوين و تنظيم گشته است که فصل اول و دوم آن به ترتيب شامل کليات، تعريف نقد و گونه­هاي آن مي­باشد. فصل سوم ادبيات جنگ را در بر­مي­گيرد که در آن به تعاريف جنگ، فلسفه­ي جنگ و علل و عوامل آن پرداخته شده­ است. فصل چهارم شامل ادبيات دفاع مقدس است که در آن به تعريف و پيشينه­ي ادبيات جنگ در ايران، داستان و داستان­نويسي پرداخته­ مي­شود. در فصل پنجم که مهم­ترين فصل رساله است، نقد و بررسي آثار سه نويسنده­ي مذکور مورد پژوهش قرار مي­گيرد. پس از معرفي هر­يک از نويسندگان، آثارشان از نظر محتوا، ساختار، شخصيت­پردازي، شيوه­ي روايت، شروع و توصيف بررسي شده ­است. فصل ششم آخرين فصل اين رساله است که شامل نتيجه­گيري مي­باشد. سيد مهدي شجاعي، با خلق آثاري مذهبي، جنگي و متن­هاي ادبي در شروع و بالندگي «ادبيات دفاع مقدس» تأثيري بسزا داشت. احمد دهقان و احمد غلامي، با آميختن تجربه و تخيل درثبت رويدادهاي جنگ و انتقال آن به نسل­هاي آينده نقش مهمي را در گستره­ي ادبيات دفاع مقدس ايفا کرده­اند.

واژگان کليدي:  نقد ادبي، ادبيات جنگ، داستان، سيد ­مهدي ­شجاعي، احمد­ دهقان، احمد ­غلامي.

 1-1-­ مقدمه:

ادبيات، بخصوص ادبيات­ داستاني، با جنگ درآميخته است. از روزگاران کهن تا به امروز، جنگ مقوله­ي مهمي براي ادبيات محسوب شده و مي­شود. ادبيات ­داستاني ايران در واکنش به جنگ هشت ساله در قالب پرداخت حادثه، شخصيت، کنش، کشمکش و فضا­سازي، انتخابي هوشمندانه کرده و دو چهره­ي کاملاً متضاد از خود نشان داده است. يکي شيفتگي به جنگ با طرح موضوعاتي چون قهرمان و روحيه­ي قهرمان­پروري، آرمان­گرايي، حماسه­سازي، شجاعت، روحيه­ي شهادت­طلبي، پرداختن به معنويت و دوري از زندگي دنيوي همراه بود و ديگري انزجار و نفرت از جنگ که با موضوعاتي چون: ترس، فقر، تخريب، گرسنگي، فحشا و نابودي بشر و…  

بررسي همه جانبه­ي آثار هر نويسنده راهي به سوي بهتر شناختن اوست. با بررسي محتوايي و نحوه­ي چينش واژگان آثار هر نويسنده مي توانيم به سوالات زير پاسخي درست و منطقي دهیم.

محتواي آثار نويسندگان مطرح شده در اين پژوهش بيشتر به چه موضوعاتي پرداخته است؟ آيا به نويسندگان مطرح شده در اين پژوهش ديکته شده است که داستاني با اين قالب و موضوعات مشخص بنويسند يا اين­که دغدغه­ي فکري و ذهني آن­ها نوشتن در مورد جبهه و جنگ بوده است؟

بررسي محتوا و موضوعات و درونمايه­هاي جنگي، ساختار و شخصيت­پردازي آثار اين نويسندگان نگارنده را بر آن داشت تا در راستاي انجام پايان نامه­ي دوره­ي کارشناسي ارشد خويش به تحليل و نقد آثار اين نويسندگان بپردازد. اين بررسي ابتدا به صورت مطالعه­ي کلي و مستمر صورت گرفت و به تعريف نقد و نقادي و وظيفه­ي ناقد پرداخته و بعد به بيان تعاريف جنگ و داستان جنگ پرداخته است، سپس تمامي موضوعات محتوايي و درونمايه­ها و موضوعات شخصيت­پردازي، توصيف و شيوه­ي روايت را به طور جداگانه در هر اثر بررسي و جمع­آوري کرده و در هر قسمت که نياز به تعريفي کوتاه و قابل فهم بوده بيان کرده است، و در متن و ذيل تحليل آثار هر نويسنده در صورت لزوم قسمتي از متن داستان را به عنوان شاهد نقل کرده­ام. در اين بررسي متوجه شده که با توجه به اينکه هر سه نويسنده داستان جنگي نوشته­اند اما دغدغه­ي ذهني و فکري هريک با ديگري متفاوت است و سعي در بزرگ­نمايي آن داشته است.

وقتي با دوست دوره­ي کارشناسي­ام آقاي دکتر حسين کيا که انساني فرهيخته و فاضل است، براي انتخاب اين موضوع مشورت کردم، بسيار خوشحال شد، از من خواست و تشويقم کرد که حتماً اين کار را انجام دهم زيرا که دانشجويان ادبيات بيشتر به ادبيات کهن توجه دارند و کمتر به ادبيات دفاع مقدس که سهم بزرگي در ادبيات و غناي ادبيات ما داشته است، پرداخته­اند، اين بود که برخود وظيفه دانستم تا در اين وادي مقدس گام نهم و  اين پژوهش را انجام دهم. در اين راه از خرمن انديشه­ي دکتر سيد عطاءالله افتخاري و دکتر مهدي فاموري که استادان راهنما و مشاورم بودند، خوشه چيني کردم و با توجه به مشغله­ي زيادي که داشتند با سعه­ي صدر با راهنمايي­هاي بي­دريغ و عالمانه­ي خود هدايتم کردند.

1-2- اهداف تحقيق:

از آن­جا که شناخت صحيح و معرفي نويسندگان بايد بر اساس بررسي آثاري که از خود به يادگار گذاشته­اند صورت پذيرد؛ در اين تحقيق، که به بررسي و نقد داستان­هاي جنگ سيد مهدي شجاعي، احمد دهقان، احمد غلامی پرداخته شده است، اهداف تحقيق به­طور کلي در سه محور خلاصه مي­شود.

1- تحليل و بررسي قسمتي مغفول از ادبيات داستاني پايداري ايران به عنوان بخشي از ادبيات امروز ايران.

2- شناساندن چهره­ي سه تن از داستان­نويسان مهم دهه­هاي اخير.

3- کوششي براي روشن کردن وجهي از تاريخ تطور نثر فارسي در روزگار معاصر.

1-3- پيشينه­ي تحقيق:

در مورد اين موضوع کتاب هايي تأليف شده است. از جمله حسن مير عابديني در کتاب صد سال داستان­نويسي در ايران به معرفي نويسندگان و نقد و تحليل آن­ها در صد سال تاريخ داستان­نويسي در ايران پرداخته است.

حسن بارونيان يکي ديگر از محققاني است که به موضوع تحليل داستان­هاي جنگ پرداخته است. بارونيان در کتاب شخصيت­پردازي در داستان­هاي کوتاه دفاع مقدس يکي از محوري­­ترين و مهم­ترين عناصر داستان کوتاه يعني شخصيت­پردازي را انتخاب و در هفت مجموعه داستان کوتاه جنگ مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.

جنگي داشتيم داستاني داشتيم، اثري ديگر در زمينه­ي نقد و بررسي 14عنوان کتاب داستان نشر صرير از کامران پارسي نژاد است.­ در اين اثر به نقد داستان «سفر به گراي 270 ­درجه» ­از احمد ­­دهقان و ­مجموعه داستان «همه­ي زندگي» از احمد غلامي  نيز ­پرداخته است.

در زمينه­ي نقد و بررسي داستان­هاي جنگ تحقيقات زيادي صورت گرفته است، اما کافي نيست و نياز بيشتري به تحقيق در اين زمينه هست.

1-4- روش کار تحقيق:

گرد­آوري مطالب مربوط به اين تحقيق بنا به ماهيت پژوهش و با توجه به شيوه­ي معمول در حوزه­ي علوم انساني و نقد ادبي، بيشتر به طريق مطالعه­ي کتاب­خانه­اي بوده است؛ به اين صورت که ابتدا منابع مورد نياز مطالعه و سپس مهم­ترين مطالب در قالب فيش­هايي دسته­بندي شد و در حين مطالعه آثار، قسمت­هايي از داستان به عنوان شاهد از آن استخراج گرديده و سپس همه­ي مطالب به رشته­ي تحرير درآورده شده است.

تعداد صفحه :143

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --