متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی پلیمر  با عنوان :  بررسی مکانیزم های پخت محیطی رزینهای فنولی  در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
 مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر

عنوان :
بررسی مکانیزم های پخت محیطی رزینهای فنولی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
رزین فنولی یا رزین فنول فرمالدهید قدیمی ترین رزین گرماسخت است کـه بـا وجـود گذشـت
بیش از 100 سال از عمر آن، هم اینک نیز کاربردهای شایان توجهی را در صنایع مختلـف دارد .
رزینها فنولی از واکنش فنول یا مـشتقات آن بـا آلدهیـد در حـضور کاتـالیزور تهیـه مـی شـوند .
بیشترین حجم موادی که در ساخت این رزینها به کار مـی رود، فنـول و فرمالدهیـد اسـت . اگـر
نسبت مولی فنول به فرمالدهید کمتر از یک و کاتالیزور مـصرفی بـازی باشـد، رزیـن حاصـل را
رزول گویند . اما اگر نسبت مولی فنول به فرمالدهید بیشتر از یک و کاتـالیزور مـصرفی اسـیدی
باشد، رزین حاصل را نووالاک گویند.
رزینهای رزول به طور عمده به صورت محلول در آب یا محلول در الکل تولید و عرضه میشـوند
و درصد بالایی از تولیدات رزینهای فنولی را به خود اختصاص داده اند. رزینهای رزول بـه جهـت
گروه متیلولی که در ساختار خود دارند ترکیباتی ناپایدار بوده و از نظر ذاتی گرما سخت اند و در
اثر اعمال حرارت یا افزودن اسید، شبکهای و پخت میشوند.
رزینهای نووالاک از نظر ذاتی گرمانرم انـد یعنـی حـاوی گـروه متیلـول یـا گـروه فعـال دیگـری
نیستند، اما با افزودن عامل پخت هگزامین به آنها قابـل پخـت و در اثـر اعمـال حـرارت پخـت
میشود. واکنشهای پخت حرارتی هر دو نوع رزینهای فنولی از نوع واکنـشهای تراکمـی اسـت و
همراه با آزاد ش دن ماده ای با وزن مولکولی پایین نظیر آمونیاک و آب اسـت؛ بـه همـین دلیـل،
اعمال فشار بالا در ساخت قطعات فنولی برای خروج این گازها الزامی است.
ویژگی بارز این رزینها مقاومت حرارتی بالا همراه بـا قیمـت پـایین آن اسـت . از ایـن رزیـن در
مواردی استفاده می شود که پایداری ح رارتی بالا، خواص عـایق الکتریکـی و مقاومـت شـیمیایی
حایز اهمیت است . میزان ذغـال گـذاری بـالا پـس از تخریـب حرارتـی یکـی از ویژگیهـای بـارز
0 فنولیهاست. از قطعات فنولی می توان برای مدت زمان طولانی تا دمـای
200 C اسـتفاده کـرد .
رنگ تیره، جمع شدگی زیاد پس از پخت، مقاومت ضربه پ ایین و نیاز به دما و فـشار بـالا بـرای
پخت مهم ترین عوامل محدود کننده استفاده از این رزین است . بنابراین رزینهای یـاد شـده بـه
صورت خالص، خواص مطلوبی ندارند؛ همین ویژگیها سبب شده است که از این رزیـن بتنهـایی
استفاده نشود.

مقدمه
در این تحقیق ابتد ا رزین های فنولی معرفی شده اند سپس پخت حرارتی آنها مورد بررسی قرار
گرفته است . در بخش دیگری از مطالب به کاربردهای انواغ رزین فنولی و فرآیندهای تولید آنهـا
پرداخته شده است و در آخر، پیرامون انواع روش های پخت دمای پایین رزین هـای فنـولی بـه
ویژه پخت رزین فنولی در حضور اسیدها بحث شده است.
2- رزین های فنولی
رزین فنولی یا رزین فنول فرمالدهید، گاهی به آن فنوپلاست نیز می گویند، رزینی اسـت کـه از
واکنش فنول یا مشتقات آن با آلدهید به دست می آید، شایان ذکر اینکه به طور معمول آلدهید
مصرفی فرمالدهید است . تولید این رزیـن در سـال 1905 بـه وسـیله بیکلنـد آغـاز شـد . او بـه
روشهای کنترل و توسعه واکنش برای بدست آوردن محصولی مفید پـی بـرد و در سـال 1907
موفق به اخذ اولین امتیاز در این زمینه شد . اگرچه واکنش بین فنول و آلدهید مـدتها پـیش از
این تاریخ شناخته شده بود اما او با افزودن آنها تحت فشار و دما، اولین کمپانی ساخت این مواد
را با نام باکلیت در سال 1910 در آلمان افتتاح کرد [1].

تعداد صفحه :68 صفحه

قیمت : پنج هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید


7 Comments

Haroquab · شهریور 28, 1396 at 1:49 ق.ظ

Amoxicillin Sodium Sterile Ppts http://cialtobuy.com – buy cialis Cialis 5 Mg Best Price Usa
Can You Give Amoxicillin With Milk Prednisone No Rx Needed Cialis Kamagra Sildenafil
Side Affect To Cephalexin buy cialis Citalopram With No Script

Haroquab · آبان 6, 1396 at 2:37 ب.ظ

Ciprofloxacin Pricing cialis Zantac Interact With Amoxicillin Buy Clomid And Pay With Pay Pal

JeffBumjaday · آبان 6, 1396 at 10:50 ب.ظ

Buy Tadalis Sx Low Cost 12 Amphs Of Keflex buy cialis Propecia After 5 Years Precio Cialis Caja Cialis Impuissance Com

Haroquab · آبان 7, 1396 at 11:30 ب.ظ

Order Viagra From India Cheap Cialis Dapoxine Orderd Over Phonr generic cialis Kamagra Was Ist Das

Haroquab · آبان 12, 1396 at 1:30 ق.ظ

Amoxil Dosing Chart Mg Kg Levitra Acquisto Italia Kamagra Oral Jelly 5mg online pharmacy Domperidone In Usa Viagra preisvergleich rezeptfrei Laboratoire Lilly Cialis

Haroquab · آبان 26, 1396 at 6:45 ب.ظ

Isotret Cialis 60 Mg Prices where to purchase low cost levitra Online Pharmacey

Haroquab · آبان 28, 1396 at 11:30 ق.ظ

No Perscription Amoxicillian Ou Acheter Du Cytotec levitra on sale Achat Viagra Cialis Levitra Viagra Generique Le Moin Cher

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

مهندسی پلیمر

پایان نامه پلیمر: تصفیه آب های آلوده به آمونیاک با استفاده از تکنولوژی غشاء

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : پلیمر گرایش  صنایع پلیمر عنوان : تصفیه آب های آلوده به آمونیاک با استفاده از تکنولوژی غشاء مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد مهندسی Read more…

مهندسی پلیمر

دانلود پایان نامه ارشد : مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی پلیمر گرایش :صنایع پلیمر  عنوان : مدل‌سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی  زیست تخریب پذیر مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته Read more…

مهندسی پلیمر

پایان نامه ارشد:امکان سنجی تهیه پلیمر فعال حاوی مواد جاذب اکسیژن جهت بسته¬ بندی مواد غذایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی پلیمر عنوان : امکان سنجی تهیه پلیمر فعال حاوی مواد جاذب اکسیژن جهت بسته¬ بندی مواد غذایی مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته پلیمر:اصلاح Read more…