دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: تشخیص حروف صدا دار از روی تصاویر لب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی برق

با عنوان :  تشخیص حروف صدا دار از روی تصاویر لب

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق- الكترونيك
عنوان :
تشخيص حروف صدا دار از روي تصاوير لب

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكيده
از ديرباز تشخيص و بازشناسي صحبت به عنوان اولين وسيله ارتباطي بين انسان ها از اهميت بسياري
برخوردار بوده است. تاكنون تكنيكهاي بازشناسي صحبت با استفاده از پردازش صوت با تنوع بسيار و با موفقيت
نسبي بكار گرفته شدهاند. اما وجود نويز در برخي شرايط، عامل اصلي بروز اشتباهات اساسي در تشخيص بوده
است كه در اين گونه موارد استفاده از پردازش تصوير و به ويژه بررسي شكل لبها و حركت آنها ميتواند ب راي
ارتقاء نتايج مورد استفاده قرار گيرد. فرآيند لبخواني و به عبارت ديگر تشخيص ديداري گفتار دو مرحله اصلي
قابل بررسي دارد. مرحله اول جداسازي ناحيه دهان و بطور كلي استخراج مشخصه هاي ديداري و مرحله دوم
دستهبندي و تشخيص كلمات ميباشد. در اين پروژه براي استخراج مشخصه هاي ديداري دو روش استفاده
و در روش دوم از روش مبتني بر تبديل موجك بهره جسته ايم . در SFCM نمودهايم. در روش اول از الگوريتم
مرحله بعد توسط پارامترهاي تعريف شده، يكسري ويژگي مربوط به تصاوير لب را استخراج مي نماييم . در آخر
توسط شبكه عصبي به دستهبندي ويژگيها و تشخيص واكهها ميپردازيم.

مقدمه
كارايي ضعيف سيستمهاي تشخيص صوت و سيستمهاي تصديق گوينده در محيطهاي نويزي سبب شد تا
محققان به فكر استفاده از اطلاعات ديداري در اين سيستمها باشند به همين دليل آناليز تصاوير لب، توجه
زيادي را به خود جلب نمود. اولين گام در آناليز تصاوير لب، استخراج 1 ناحيه مربوط به لب در تصاوير مي باشد .
افزايش علاقه در استخراج اين اطلاعات توسط بخشبندي تصاوير لب سبب بوجود آمدن روش هاي گوناگون و
بهبود عملكرد سيستمهاي صوتي – تصويري در تشخيص صوت گرديد . بزرگترين مشكل در سيستم ه اي
لبخواني 2 توصيف كمي لب ميباشد. معمولاً روشهاي توصيف لب را به دو دسته، يكي روشهاي سطح پايين
(روشهاي مبتني بر تصوير) و ديگري روشهاي سطح بالا (روشهاي مبتني بر مدل) تقسيم مينمايند . دقت و
مقاوم بودن در اين فرآيند، مهمترين كليد براي پردازشهاي مراحل بعدي ميباشد زيرا هر چه اين مرحله با
دقت بيشتري انجام شود و بخشبندي ناحيه لب در تصاوير بهتر صورت گيرد مدل نمودن لب راحت تر خواهد
بود و با سهولت بيشتري ميتوان ويژگيهاي لب را استخراج نمود. گام بعدي بعد از استخراج ويژگي هاي لب،
دسته بندي و تشخيص ويژگي ها ميباشد. در پروژه جاري ما نيز به بررسي تك تك اين مراحل و ارائه راهكار
براي بهبود اين مراحل ميپردازيم.

فصل اول
مروري بر روش ها

 مقدمه
از ديرباز تشخيص و بازشناسي صحبت به عنوان اولين وسيله ارتباطي بين انسان ها از اهميت بسياري
برخوردار بوده است. تاكنون تكنيكهاي بازشناسي صحبت با استفاده از پردازش صوت با تنوع بسيار و با موفقيت
نسبي بكار گرفته شدهاند. اما وجود نويز در برخي شرايط عامل اصلي بروز اشتباهات اساسي در تشخيص
بوده است كه در اين گونه موارد استفاده از پردازش تصوير و به ويژه بررسي شكل لبها و حركت آنها مي تواند
براي ارتقاء نتايج مورد استفاده قرار گيرد. استخراج اطلاعات ديداري از تصاوير لب كمك شاياني به تشخيص
صوت و تصديق گوينده بويژه در محيطهاي نويزي را فراهم آورده است به همين دليل توجه زيادي را به خود
جلب نموده است در اين فصل يك مروركلي بر روي روشهاي انجام شده تا به حال صورت خواهيم داد و در
مورد دستهبنديهاي موجود براي روشها صحبت خواهيم كرد.

1- مروري بر تحقيقات انجام شده
فرآيند لبخواني و به عبارت ديگر تشخيص ديداري گفتار دو مرحله اصلي ق اب ل بررسي دارد . مرحله اول
جداسازي ناحيه دهان و بطور كلي استخراج مشخصههاي ديداري و مرحله دوم دستهبندي و تشخيص كلمات
ميباشد. لذا محققين زيادي نيز در سالهاي متمادي و در مراحل مختلف تحقيقات خود به اين دو مرحله توجه
داشته و به صورت مستقل و يا همزمان به بررسي در زمينه استخراج مشخصه هاي ديداري و يا دسته بندي
كلمات پرداختهاند. در اين فصل ما به بررسي تحقيقات انجام شده در زمينه لبخواني ميپردازيم.

تعداد صفحات: 132

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *