دانلود پایان نامه ارشد : مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم سیاسی

عنوان : مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامي

 واحد علوم و تحقیقات ایلام 

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته علوم سیاسی «M.A» 

عنوان:

مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 

استاد راهنما:

دکتر سارا فلاحی 

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1. بیان مسأله. 3

2-1. اهمیت وضرورت تحقیق: 5

3-1. ادبیات تحقیق: 6

4-1. جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق: 7

5-1. اهداف تحقيق.. 8

6-1 سؤال اصلی.. 8

7-1 فرضیه اصلی.. 9

8-1 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی.. 8

9-1 شرح کامل روش تحقیق.. 9

10-1 بررسی و اندازه گیری متغیرها 10

11-1 روش و ابزار گردآوری داده ها 10

12-1 روش ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 10

14-1 سازماندهی تحقیق: 10

فصل دوم:  چارچوب های مفهومی و نظری تحقیق

1-2 چارچوب نظری تحقیق.. 12

1-2-2 الگوی جهان گرا یا بین المللی.. 12

2-2-2 الگوی ملی گرا 14

3-2-2 دیدگاههای اقتصادی.. 15

4-2-2 نظریه اورت لی.. 17

5-2-2 نظریه های امنیت ملی.. 19

3-2 نتیجه گیری.. 25

فصل سوم: مهاجرت نخبگان در ایران

1-3 مقدمه. 27

2-3 تعریف مهاجرت نخبگان و فرار مغزها 27

3-3 تاریخچه مهاجرت نخبگان. 31

4-3 ابعاد مختلف مهاجرت نخبگان. 36

5-3 زمینه های شکل گیری فرار مغزها 41

6-3 جهانی شدن و فرار مغزها 43

7-3 مهاجرت نخبگان و امنیت ملی 48

8-3 نقش نخبگان در روند توسعه. 49

9-3 زمینه ها و دلایل مهاجرت نخبگان در ایران. 50

1-9-3 تاریخچه مهاجرت نخبگان در ایران. 51

2-9-3 منشا اجتماعی و طبقاتی نخبگان. 62

3-9-3 هزینه مهاجرت نخبگان از کشور. 63

4-9-3 نقش نخبگان در توسعه ایران. 65

5-9-3 علل مهاجرت نخبگان از ایران. 66

6-9-3 نقش دانشگاه در کاهش مهاجرت نخبگان. 78

10-3 نتیجه گیری.. 80

فصل چهارم:مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

1-4 فرار مغزها و نارسایی در بهره گیری از مزیت عقب ماندگی.. 83

2-4 فرار مغزها و فرآیند تخریب خلاق.. 84

3-8 فرار مغزها و رکود تحقیق و توسعه. 85

4-4 فرار مغزها و نارسایی در انباشت سرمایه انسانی.. 86

5-4 فرار مغزها و سواری مجانی گرفتن از کشورهای کمتر توسعه یافته. 87

6-4 پیامدهای اقتصادی مهاجرت نخبگان. 89

7-4 فرار مغزها و کاهش رفاه مالیات دهندگان 95

8-4 تهدیدهای سیاسی – فرهنگی.. 96

9-4 سایر ابعاد تاثیر مهاجرت نخبگان بر امنیت ملی ایران. 99

10-4 سیاست های جمهوری اسلامی ایران در جهت کاهش اثرات امنیتی مهاجرت نخبگان  102

نتیجه گیری 105

فهرست منابع. 113

 

چکیده

مهاجرت نخبگان در تاریخ معاصر ایران یک پدیده قابل توجه است؛ به طوری که در دوران جمهوری اسلامی ایران همواره سیر صعودی داشته و برای سیستم سیاسی حاکم بر جامعه ایران چالش های مختلفی ایجاد نموده است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ دو سوال اساسی است:1-مهاجرت نخبگان چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟2- مهم ترین عامل مهاجرت نخبگان از کشورهای توسعه نیافته به کشورهای توسعه یافته چیست؟در پاسخ به سوالات فوق دو فرضیه محوری مطرح شد:1-مهاجرت نخبگان می تواند زمینه ساز تضعیف امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شود.2-ترکیب عوامل فشار در کشورهای توسعه نیافته با عوامل کشش در کشورهای توسعه یافته و پدیده جهانی شدن و فروریختن مرزها مهم ترین عامل مهاجرت نخبگان است. با توجه به این که تحقیق حاضر یک تحقیق کیفی است لذا روشی که با استفاده از آن بتوان فرضیه مذکور را آزمایش نمود توصیفی-تحلیلی است.

کلمات کلیدی: مهاجرت، نخبگان، امنیت، امنیت ملی، مهاجرت نخبگان، جمهوری اسلامی

-1 بيان مسأله

پدیده مهاجرت و ترک سرزمین به‌صورت فردی یا گروهی همواره یکی از صورت‌های بنیادین اجتماعات بشری بوده که ریشه آن را باید در روح جستجوگر، ذهن پرسش‌گر و طبع ناراضی و کنجکاو انسان دانست. اگرچه در بسیاری مواقع مهاجرت‌ها ارادی و خودخواسته نبوده و ضرورت‌های اقلیمی، سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی افراد را مجبور به گریز از مکان خود نموده است، اما حتی در این موارد نیز یافتن شرایط بهتر و امید به ارتقای شرایط زیست، محرک انسان‌ها برای ترک سرزمین یا وطن خویش بوده است.

تاریخ زندگی اجتماعی ایرانیان نیز نشان از مهاجرت‌های دسته‌جمعی، گروهی یا فردی دارد. از این رو چه از منظر ورود مهاجران به ایران و چه از وجه مهاجرت‌کنندگان، تغییر و تحولاتی را در ساختار اجتماعی ایران به وجود آورده است. اما یکی از مهم‌‌ترین جلوه‌های مهاجرت که به‌ویژه در سده اخیر در ایران و جهان نمایان شده و مسائل و دشواری‌های مهاجرت را دو چندان کرده است، مهاجرت نخبگان و به اصطلاح فرار مغزهاست.

فرار مغز ها از ايران سابقه اي بيش از 40 سال دارد و به دوران پيش از انقلاب باز مي گردد .اما اکنون ميزان فرار مغز ها از ايران به جايي رسيده است که ايران  را جزو سه کشور داراي بالا ترين ميزان فرار مغز ها در جهان در آورده است. از هر 125 دانش آموز المپيادي  ايران 90 نفر در دانشگاههاي آمريکا تحصيل مي کنند. از هر 96 دانشجوي اعزامي به خارج ، تنها 30 نفر به ايران باز مي گردند. حدود 2 ميليون و 500 هزار ايراني در خارج از کشور زندگي مي کنند که 60 درصد آنها مقيم آمريکا هستند. همچنين 2000 نفر از استادان دانشگاه در امريکا ايراني هستند و 5 هزار ايراني در امريکا مدرک دکترا دارند. بر اساس آمارها، با سوادترين اقليت ها در جامعه آمريکا ايرانيانند(ایروانی 1389، 63).

هر چند طی سالهای گذشته اقداماتی در جهت جلوگیری از مهاجرت نخبگان صورت گرفته ولی با این حال باید گفت که این اقدامات در حدی نیست که بتواند جواب گوی نخبگان و تامین کننده خواست ها و تقاضاهای آنان باشد . مهاجرت نخبگان در ابعاد مختلف روند توسعه و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تضعیف می کند. این مهم باعث می شود تا کشور از شمار زیادی از بهترین سرمایه های خود محروم شود تا آن جا که تدریجاً برای اداره امور روزمره و مدیریت دولت و نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود نیز همچون دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، دچار فقر و نا به سامانی و بحران خواهد شد. از سوی دیگر، مهاجرت نخبگان، زمینه ساز به هدر رفتن هزینه هایی است که صرف آموزش و تربیت نیروهای متخصص شده است و با خارج شدن آن ها، تمام این هزینه های هنگفت را  با خود به کشور مقصد می برند. زمانی که کشور از وجود نخبگان بی بهره و یا کم بهره باشد، کشور در مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و … با بحران مواجه می شود. نتیجه این امر، تضعیف امنیت ملی در ابعاد مختلف است.

با توجه به اهمیت نقش نخبگان در تقویت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، پژوهش حاضر به دنبال بررسی شناخت زوایای مختلف تاثیر مهاجرت نخبگان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است چون سرمایه انسانی و متخصص عامل اصلی پیشرفت هر جامعه است، مهاجرت نخبگان می تواند زمینه ساز تضعیف امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می شود و روند توسعه را در ابعاد مختلف با چالش مواجه می سازد.

-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

نیروی انسانی و در راس آن نخبگان یکی از اساسی ترین شاخص های توسعه یافتگی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. عامل نیروی انسانی متخصص و ماهر است که باعث پیشرفت سازمان ها یا کشورها و بهره وری بهینه از امکانات و منابع کشورها می شود زیرا نیروی مدیر و مدبر است که می تواند منابع دیگر (از قبیل منابع معدنی و زیرزمینی، منابع مالی، سرمایه ای و پولی، تجهیزات و ماشین آلات و ابزار تولید و اطلاعات) را به کار گیرد. با توجه به این که کشور ایران در شرایط حساس داخلی،منطقه ای و جهانی قرار گرفته است اگر نتواند زمینه های ماندن و استفاده از دانش نخبگان به عنوان مهم ترین بازوی توسعه را فراهم کند نمی تواند از گذرگاه پیچیده توسعه عبور کند. با توجه به این که امنیت بستر اصلی توسعه است لذا مهاجرت نخبگان و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور به قدری واجد اهمیت است که انجام پژوهش و تحقیقات مختلف در این راستا می تواند واجد اهمیت و ضرورت فوری باشد.لذا انجام پژوهش حاضر از درجه اهمیت فراوانی برخوردار است.با توجه به شرایط خاص و تاریخی که کشور ما در آن قرار گرفته است پردازش نتایج این پژوهش و استفاده مسئولین ذی ربط از یافته های این پژوهش ضرورت انجام آن را در شرایط کنونی دو چندان می کند.

 

تعداد صفحه : 133

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --