دانلود پایان نامه ارشد : مقایسۀحروف اضافه در زبان فارسی و زبان عربی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی 

عنوان : مقایسۀحروف اضافه در زبان فارسی و زبان عربی 

دانشگاه علامه طباطبایی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان  و ادبیات فارسی 

عنوان :

مقایسۀحروف اضافه در زبان فارسی و زبان عربی 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

نظر رایجی وجود دارد که شباهت میان دو زبان سبب سهولت در یادگیری هر یک از آن دو برای گویشوران یکی از آنهاست. عنود جمعه (1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان تجزیه و تحلیل فعل در زبان فارسی و عربی نوشته‎است : «وجود اشتراکات در زبان فارسی و عربی موجب تسریع آموزش در زبان فارسی ]برای عرب­‌زبانان[ شده است» با وجود این، تحقیقات در حوزۀ زبان‏شناسی مقابله‌ای نشان می­دهد که شباهت‎ها می­توانند از عوامل ایجاد خطا در یادگیری باشند به زبان دیگر، اگر زبان آموز در حال یاد گرفتن زبانی است که با زبان مادری‎اش اختلاف زیادی دارد و یا شباهت میان آنها بسیار زیاد است احتمالا با خطاهای کمتری روبرو خواهد‎شد اما اگر مانند فارسی و عربی اشتراکاتی وجود داشته‎باشد که در حد شباهت تام نباشد اتفاقا این اشتراکات عامل ایجاد خطاست، تجربۀ شخصی نگارنده نشان می‌دهد که این قضیه صادق است. در عمل هنگامی‌که می‎خواستم از واژه‎های عربی در حرف زدن فارسی استفاده‌کنم تردید و شک زیادی داشتم که آیا این واژه در زبان فارسی استفاده می‌شود یا نه، در حالی که دوستم که زبان مادریش یکی از زبانهای اسلاوی است می‌توانست راحت‌تر از من از واژه‌های عربی استفاده­کند. یکی از چالش‏های بزرگ زبان‏آموزی به کار‎گیری حروف اضافه است. در این تحقیق سعی شده است با فراهم آوردن یک پیکرۀ‌زبانی نسبتا قابل توجه است مبنایی برای یک تحلیل مقابله‌ای میان حروف اضافه فارسی و معادل های عربی آن فراهم­شده و از این طریق پیش‌بینی های درباره میزان سختی یادگیری و احتمال خطای زبان­آموز عرب‌زبان در به کارگیری حروف اضافه فارسی به دست داده شود.

1-2. بیان مسأله

خطا در کاربرد حروف اضافه در بسیاری از موارد می‌تواند به اختلال در امر انتقال معنا‎ منجر شود. معروف‎(1384) در کتاب «فن ترجمه : اصول نظری و عملی ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی» می‌نویسد : حروف اضافه فارسی در بسیاری از موارد با حروف جر قابل انطباق نیست. لذا این ذهنیت که حروف اضافی فارسی باید معادل معنایی مشابهی در عربی باشد در اغلب موارد صحیح نیست. معروف در ادامه چندین مثال می‌آورد که در اینجا به یکی از مثالهای وی اشاره می‌شود :

به اتومبیل نزدیک شد : قرب من السیاره

این مثال نشان می‌دهد که فارسی‎آموز عرب‎زبان به جای گفتن به اتومبیل نزدیک شد از ترجمه تحت اللفظی حرف اضافه در جمله قرب من السیاره استفاده می‌کند و می‌گوید از اتومبیل نزدیک شد که این کاملا باعث اختلال در معنی می‌شود.

1-3. اهمیت پژوهش

در فرآیند آموزش حروف اضافه پیش‌بینی خطای زبان‌آموزان به معلم کمک خواهد‌کرد با دقت و توجه بیشتری بر روی موارد خطا برانگیز متمرکز شود و ضمن آماده شدن برای ارائه بازخوردهای متناسب، دوره و مفاد درسی را بر اساس نیاز به رفع خطا به صورتی تنظیم‌کند که زبان‌آموزان به فسیل‌شدگی خطا -دست‌کم در مواردی که امر انتقال معنی کاملا مختل می‌شود- گرفتار نشوند.

نمودارهای طراحی شده در این تحقیق که مبتنی است بر یک پیکرۀ نسبتا قابل ملاحظه علاوه ‌بر جنبۀ تحلیلی می‌تواند جنبۀ آموزشی داشته باشد و معلمان با نشان دادن آنها به زبان‌آموزان عرب‌زبان عملا دست به افزایش آگاهی[1]بزنند، همچنین خود زبان‌آموزان می‌توانند با توجه به نمودارها و پیش‌بینی‌های صورت گرفته در مورد سختی یادگیری حروف اضافه برنامۀ مطالعاتی خود را در این زمینه به شکل متناسب تغییر دهند. پیکرۀ فراهم شده نیز خود می‌تواند منبع اصیلی[2] برای طراحی تست و تمرینهای آموزشی باشد.

14. سوالات پژوهش

  1. آیا بین حروف اضافه زبان فارسی و برابرنهادهای عربی آنها رابطۀ یک به یک وجود دارد؟
  2. فارسی‌آموزان عرب‌زبان کدام یک از حروف اضافه زبان فارسی را راحت‌تر می‌آموزند؟
  3. فارسی‌آموزان عرب‌زبان در یادگیری کدام حروف اضافه فارسی با مشکلات بیشتر روبرو هستند؟

1-5. فرضیه های پژوهش

متناسب با سه سوال فوق، سه فرضیه به شرح زیر مطرح است:

  1. بین حروف اضافه زبان فارسی و برابرنهادهای عربی آنها رابطه یک به یک وجود ندارد.
  2. فارسی‌آموزان عرب‌زبان به طور نسبی و بر اساس معیار تعداد برابر‌نهادهای عربی حرف اضافه «بر» با سه برابرنهاد عربی و «تا» با چهار برابرنهاد عربی را و بر اساس نظریه نشانداری برابرنهادها حرف اضافه «در» و «بر» را راحت‏تر می‌آموزند.
  3. فارسی‌آموزان عرب‌زبان به طور نسبی و بر اساس معیار تعداد برابر‌نهادهای عربی حرف اضافه «با» با هشت برابرنهاد عربی و «به» با هفت برابرنهاد عربی را و بر اساس نظریه نشانداری برابرنهادها حرف اضافه «به» و «تا» را سخت‏تر می‌آموزند.

1-6. روش پژوهش

اين تحقيق رويكردي كتابخانه‏اي در پیش گرفته و در طي آن تلاش شده‌است با جمع‏آوري شواهد (پيكرۀ‌زباني) از آثار ترجمه شده (عربي به فارسي و فارسی به عربی) برابر نهادهاي حروف اضافه عربي و فارسي و ميزان فراواني آنها استخراج شود تا به اين ترتيب مبنايي براي پيش‏بيني خطاي عرب‌زبانان فارسي‌آموز دركاربرد حروف اضافه فراهم شود.

1-7. مفاهیم و واژگان اختصاصی:

  • خطا: بنا به توضیح کشاورز (2008 : 49) در زبان‏شناسی مقابله‌ای، میان اشتباه و خطا تمایز قائل شده‌اند. خطاها ماهیتا قاعده‌مند و سامانمند هستند و همچنین نشان دهندۀ سامانه زبان‏شناختی یادگیرنده در یک مرحلۀ فرضی از یادگیری زبان هستند. خطاها دانش زیرساختی زبان‌آموز را در زبان مقصد در آن لحظه ارزیابی آشکار می‌کند.
  • سلسله مراتب سختی: در مسير تلاش به شکل‏دهی مراحل پیش‌بینی در تحلیل مقابله‌ای و براي از بین بردن قضاوت‏های سوبژکتیو، استاکول، براون و مارتین‌(1965) سلسه مراتبي پیشنهاد ارائه دادند كه برای پیش‌بینی میزان سختی نسبی یک وجه فرضی از زبان به كار گرفته مي‏شود.
  • نظریه نشانداری: بر اساس تعریف اکمان (1981) اقلام نشاندار یک زبان سخت‌تر از اقلام غیر نشاندار آن یاد گرفته می‌شود و درجه نشانداری با درجه سختی تطابق می‌کند.

1-8. ساختار پایان‌نامه

این پایان‌نامه مشتمل بر پنج فصل است که فصل اول آن به مقدمه، بیان مساله، اهمیت پژوهش، پرسش‌ها، فرضیه‌ها، روش پژوهش، مفاهیم و واژگان اختصاصی و در نهایت ساختار پایان‌نامه اختصاص دارد. فصل دوم شامل پیشینۀ مطالعات حروف اضافه زبان فارسی و عربی است. در فصل سوم به چارچوب نظریه پژوهش که شامل زبانشناسی مقابله‌ای و تحلیل خطا می‌شود، پرداخته شده است. در فصل چهارم با فراهم آوردن یک پیکرۀ‌زبانی از ترجمه های فارسی به عربی و عربی به فارسی دست به استخراج برابرنهادهای آنها و تهیه جداول و نمودارهای مرتبط زده شده است. در فصل پنجم با استفاده از نتایج به دست آمده در فصل سوم و چهارم تلاش شده است بر اساس معیار تعداد برابرنهادها و همچنین بر اساس نظریه نشانداری برابرنهادها اقدام به پیش‌بینی سختی یادگیری حروف اضافه فارسی برای عرب‌زبانان فارسی آموز و بالعکس شده است و بر اساس این پیش­بینی­ها پیشنهادهای در زمینۀ آموزش حروف اضافه ارائه شده است.

فصل دوّم

پیشینه مطالعات

2-1. مقدمه

بنا به ماهيت اين تحقيق ابتدا مطالعاتي كه در حوزه دستور سنتي درباره حروف اضافه فارسي و عربي صورت گرفته است، مورد بررسي قرار گيرد. طبیعی بود که اگر مطالعاتی در زمینه حروف اضافۀ فارسی و عربی در چارچوب رویکرد تحلیل مقابله‌ای یا تحلیل خطا موجود بود به آن مطالعات نیز اشاره می شد اما در واقع پایان نامه مذکور در نوع خود اولین اثری است که به مبحث حروف اضافه فارسی در چارچوب تحلیل مقابله‌ای می‎پردازد. لذا در این بخش از تحقیق به ناچار چیزی جز مطالعات حوزه دستور سنتی برای اشاره وجود ندارد.

2-2. حرف اضافه/جر در عربي و فارسي در دستور سنتي

دستورنويسان سنتي عموما با اتكا به تجربيات و شم زباني خود (بدون تهيه پيكرۀ‌زباني) و همچنين بدون تمايز سبك‏شناسانه اقدام ‏به تقسيم‏بندي معنايي حروف اضافه كرده‏اند. به اين معنا كه عموما مثالهايي محدود وعموما برگرفته از زبان ادبي(فارسي نوين ‏كلاسيك و عربي كلاسيك) مبناي اين تقسيم‏بندي بوده‎است، چيزي كه بيشتر به كار آن دسته از زبان‏آموزان پيشرفته كه قصد مطالعات ادبي در دو زبان دارند، ‏مي‏آيد.‏

براي آشنايي با رويكرد دستورنويسان سنتي ايراني و عربي به مبحث حروف اضافه چهار اثر مشهور در دستور فارسي و دو اثر در دستور عربي دراين تحقيق مبنا قرار داده شده است ‏كه به تفكيك حروف مورد بررسي به تقسيم‏بنديهاي آنان اشاره شده است. در زبان فارسي آثار دستوري خطيب رهبر(1381)، شريعت‌(1367) و انوري- گيوي‌(1377) وهمچنین پنج استاد(1389) و در نهايت در عربي مبادي العربیه ترجمه حسینی (1391) و الکامل فی شرح العوامل که ترجمه و شرح عوامل ملا حسن توسط حسینی (1388) است.

‏2-2-1. حروف اضافه زبان فارسی:

در اين تحقيق براي اجتناب از اطناب و به منظور تخصصي شدن بحث تنها 7 حرف اضافه پر بسامد زبان فارسي (شامل: با، به، بر، از، در، براي، تا) مورد بررسي قرار گرفته است.

2-2-1-1. تعریف حروف اضافه فارسی:

دستور نویسان فارسی هر یک تعریفی از حرف اضافه فارسی ارائه داده اند و تقسیم بندی هایی را بر اساس معنا و کارکرد برای آن قائل شدند.

دکتر شریعت (1367) حروف اضافه را کلماتی می داند که « قبل از اسم یا جانشین اسمی می‌آیند و آن را وابستۀ به کلمۀ دیگری می‌کنند».

انوری و گیوی (1377) تعریفی وسیع‌تر ناظر به معنا و کاربرد این حروف ارائه دادند که به شرح زیر است:

اضافه به معنی نسبت است و حرفهای اضافه، کلماتی هستند که معمولا کلمه یا گروهی را به فعل یا به صفت برتر یا به اسمهای جمع و نظایر آنها نسبت می دهند و آنها را متمم و وابستۀ آن قرار می‌دهند، به عبارت دیگر نسبت کلمه ای را به فعل معین می‌کنند. از این جهت که حرف اضافه، نقش متممی کلمه را مشخص می کند نقش‌نما نیز هست.

خطیب رهبر‌(1367) در اثر مشهور خود دستور زبان فارسی تعریف زیر را از حروف اضافه به دست داده است:

حرف اضافه یا حرف وابستگی کلمه‌ای است که پیش از اسمی (یا هر چه جانشین اسم شود) یا پس از اسمی یا هم پیش و هم پس از آن آورده می شود، تا وابستگی (تعلق) اسم یا جانشین اسم را به کلمۀ دیگر نشان‌دهد. در صورت نخستین آن را حرف وابستگی پیشین و در صورت دوم حرف وابستگی پسین می‌توان نامید.

 

و سر انجام پنج استاد (1389) در اثر مشهور خود تعریف زیر را از حروف اضافه به دست داده اند:

مقصود از حروف اضافه، کلماتی است که نسبت میان دو کلمه را بیان کند و ما بعدِ خود را متمم کلمه‌ی دیگر قراردهد، چنان که معنی کلمه‌ی نخستین، بدون ذکر دوم، ناتمام باشد، مانند : به تو می‌گویم . با شما خواهم رفت . از او پرسیدن . که معانی این افعال بدون حرف اضافه نا تمام است .

2-2-1-2. تقسيم بندي حرف اضافه «با»‏ در نزد دستور نويسان فارسي:

 ‏2-2-1-2-الف. ‏‏دكتر خطیب رهبر در «دستور زبان فارسی» (1300 صـ 175) حرف «با» را داراي 18 معني مي‏داند: ‏

1- اختصاص :

من که در پیش من چه خاک و چه سیم   سر فرو ناورم به هفت اقلیم

لیک ملکی که دارم از پدران         عیب باشد که هست با دگران                                   هفت پیکر نظامی صـ89‏

هنوز نگرانست که ملکش با دگرانست                                                                      گلستان سعدی صـ51‏

آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست  چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست             تصحیح قزوینی صـ56‏

2- استدراک :

 کار خرست سوی خردمند خواب و خور   ننگست ننگ با خرد از کار خر مرا                    دیوان ناصر خسرو ‏صـ7‏

 با هزاران بدی و عیب یکیشان هنرست  گرچه ایشان چو خر از عیب و هنر بیخبرند          دیوان ناصرخسرو صـ100‏

 با کرم او الف که هیچ ندارد         در سرش اکنون هوای ثروت شین است                     امثال و حکم دهخدا، انوری ‏صـ366‏

گفت پیغمبر بآواز بلند               با توکل زانوی اشتر ببند                                    صـ47 دفتر مثنوی، چاپ بروخیم

3- استعانت و واسطه :

برفتند یک بهره با ژنده پیل     سبه بود صف برکشیده دو میل                             شاهنامه صـ987 جـ5،چاپ بروخیم

پشه‌ای نمرود را با نیم پر         می شکافد بیمحا با مغز سر                               ص62 دفتر اول مثنوی، چاپ بروخیم

4- حال :

سه روز اندران کارشان شد درنگ   برفتند با زیج هندی بچنگ                               ص207ج1شاهنامه چاپ بروخیم

بشد دشتبان نزد او با خروش       پر از خون سر و دست و کنده دو گوش                 ص245ج2شاهنامه چاپ ‏بروخیم

برفتند گردان بسیار هوش          پر از درد و با ناله و با خروش                             ص2019ج7شاهنامه چاپ بروخیم

تعداد صفحه :149

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --