دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : مقایسه و بررسی محورهای زبان و اندیشه در آثار منیرو روانی پور و بیژن نجدی   

دانشگاه شهرکرد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

           پایان­ نامه‌ کارشناسی ارشد رشته­ زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

 مقایسه و بررسی محورهای زبان و اندیشه در آثار منیرو روانی پور و بیژن نجدی   

استاد راهنما:

دکتر سید کاظم موسوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول:

1-1 مقدمه———————————————————————————– 6

1-2 اهداف اصلی طرح————————————————————————– 9

1-3- ارایه فرضیات————————————– 9

1-4- پیشینه تحقیق و بررسی منابع———————— 9

1-5- روش کار—————————————— 11

فصل دوم

2-1- پیشینه داستان نویسی ——————————————————————- 12

2-1-1-ادبیات داستانی———————————————————————— 13

2-1-2-رمان———————————————————————————14

2-1-3-داستان کوتاه————————————————————————– 15

2-2- موضوع ——————————————————————————– 17

2-2-1- درونمایه —————————————————————————–17

2-2-2- اندیشه——————————————————————————-17

2- 3- لحن———————————————————————————- 18

2-4- سبک———————————————————————————-19

فصل سوم

3-1- زندگی و آثار منیرو روانی­پور———————————————————— 20

3-2- اندیشه‌ها و مضامین اجتماعی و روانی (روان‌شناختی)— 22

3-2-1-اندیشه زنان———————————— 22

3-2-1-1- سیمای مرد———————————— 24

3-2-1-2- زنان روشنفکر——————————— 28

3-2-1-2-1- طرد شدن زنان از خانواده——————– 29

3-2-1-2-2-نفرت از زندگی اشرافی ———————– 30

3-2-1-2-3- کار و نوشتن——————————– 31

3-2-1-2-4-نداشتن خانه و سرپناه———————— 33

3-2-1-2-5- تنهایی———————————— 34

3-2-1-3- زنان و خانواده——————————- 34

3-2-1-4- فرزند و وابستگی به فرزند——————— 36

3-2-1-5- انتظار————————————— 39

3-2-1-6- ازدواج————————————— 42

3-2-1-6-1- ازدواج نامتناسب و اجباری- —————– 42

3-2-1-6-2- ازدواج پاک و متناسب———————— 43

3-2-1-6-3- ازدواج آزاد——————————– 45

3-2-1-7- زنان و پیری———————————- 46

3-2-1-8-آموزش و یادگیری——————————- 46

3-2-1-9- اندیشه فمینیستی—————————– 47

3-2-2- اندیشه ناتورالیستی—————————– 53

3-2-3- فقر——————————————- 55

3-2-4- فساد——————————————- 57

3-2-5- کشف نفت—————————————- 58

3-2-6-کمبود امکانات آموزشی—————————- 58

3-2-7- قاچاق—————————————— 59

3-2-8- مهاجرت—————————————– 59

3-2-9- تقابل سنت و مدرنیته—————————- 59

3-2-9- 1- طبیعت گرایی(عشق به طبیعت)—————— 60

3-2-10- عشق——————————————- 62

3-2-10-1-عشق زمینی————————————————————————62

3-2-10-1-1- عشق و عصمت——————————- 63

3-2-10-1-2 -عشق و عقل——————————— 64

3-2-10-1-3- عشق یک نیاز—————————— 65

3-2-10-2- عشق آسمانی———————————- 67

3-2-10-3- عشق به وطن(نوستالژی وطن)——————– 70

3-2-11- جبرگرایی————————————– 72

3-2-11-1-جبر تقدیر(تقدیرگرایی)———————— 72

3-2-11-2- جبر محیط———————————— 73

3-2-11-3- جبر سنت­ها———————————– 74

3-2-12- زندگی—————————————– 75

3-2-13- مرگ——————————————————————————  76

3-2-13-1- مرگ پذیری———————————- 77

3-2-13-2- مرگ گریزی———————————- 78

3-2-13-3- تناقض­های زندگی و زلالی مرگ—————— 81

3-2-13-4- اندیشه پس از مرگ————————— 82

3-2-14- انسان شناسی ———————————  82

3-3- اندیشه سیاسی————————————- 84

3-3-1- یاغی(مبارزان با استعمارگران)—————— 84

3-3-2- حزب توده————————————— 89

3-3-3- درگیری­های سیاسی——————————– 94

3-3-4- مسائل سیاسی دهه 70—————————– 97

3-3-5- سیاست و فرهنگ———————————————————————-99

3-3-6- اندیشه جنگ————————————————————————101

3-4- اندیشه فرهنگی و اعتقادی————————- 108

3-4-1-پیشگویی و طالع بینی—————————- 108

3-4-2- اعتقاد به موجودات وهمی و خیالی—————- 110

3-4-2-1- یال—————————————– 110

3-4-2-2- اجنه—————————————- 110

3-4-2-3- بچه برو———————————— 111

3-4-2-4-غولک—————————————– 112

3-4-2-5- آبی—————————————- 112

3-4-2-6-اهل غرق————————————- 113

3-4-2-7-بوسلمه————————————— 113

3-4-2-8- دی زنگرو———————————– 114

3-4-3- آداب و رسوم———————————– 115

3-4-3-1- مراسم باران خواهی ————————– 115

3-4-3-2- عزاداری————————————- 116

3-4-3-3- کِل زدن————————————– 116

3-4-4- باورهای خرافی——————————— 118

3-4-5- اندیشه مذهبی———————————- 121

3-5- زبان——————————————– 126

3-5-1-کاربرد زبان بومی—————————— 126

3-5-1-1- واژگان ————————————  127

3-5-1-2- فعل های بومی——————————- 129

3-5-1-3- مکان های بومی—————————— 131

3-5-1-4-تشبیه بومی———————————- 131

3-5-2- لحن —————————————–  132

3-5-3- سبک—————————————— 132

3-5-4-تاثیر پذیری از بینش زنانه——————— 133

3-5-5-کاربرد صفت———————————— 133

3-5-5-1-دادن صفت انسانی به اشیاء——————— 133

3-5-5-2- بسامد بالای برخی صفات———————– 134

3-5-6- نثر شاعرانه———————————– 134

3-5-6-1- ایجاز————————————— 135

3-5-6-2- تقدیم صفت بر موصوف————————————————————– 135

3-5-6-3- درهم ریختگی اجزای جمله———————- 135

3-5-6-4- حذف فعل————————————- 135

3-5-7- فاعل قرار دادن اشیاء————————– 136

3-5-8- توصیف—————————————– 136

3-5-8-1- فضا سازی برای بیان اندیشه——————- 136

3-5-8-2- توصیف طبیعت——————————– 138

3-5-8-3- توصیف شخصیت——————————– 139

3-5-9- ویژگی زبان زنانه—————————– 139

فصل چهارم

4-1- زندگی و آثار بیژن نجدی—————————————————————-  141

4-2- اندیشه‌های سیاسی——————————————————————— 143

4-2- 1- قیام جنگل———————————– 144

4-2-2- حزب توده————————————– 147

4-2-3- حادثه پاسگاه سیاهکل————————— 151

4-2-4-آشوب های اوایل انقلاب————————— 151

4-2-4-1- کودتای 28 مرداد—————————– 152

4-2-4-2- ناامنی فضای سیاسی————————— 152

4-2-4-3- زندان و زندانیان سیاسی———————- 154

4-2-4-4- ترور سیاسی——————————— 157

4-2-4-5- سرخوردگی سیاسی—————————— 158

4-2-5- نفت——————————————- 159

4-2-6- جنگ——————————————- 159

4-3- اندیشه اجتماعی و روانشناختی——————— 162

4-3-1- تقابل سنت و مدرنیته————————— 162

4-3-2- از خود بیگانگی و تنهایی انسان معاصر———– 163

4-3-3- نگرش ناتورالیستی—————————— 165

4-3-4- انسان—————————————– 166

4-3-4-1- جبرگرایی———————————— 166

4-3-4-2- تنهایی و انتظار—————————– 167

4-3-4-3- یأس و اندوه——————————– 168

4-3-5-آزادی—————————————— 169

4-3-6- مرگ——————————————- 170

4-3-7-زن——————————————— 174

4-3-7-1-زن معمولی———————————— 174

4-3-7-2-مادر—————————————- 177

4-3-8- عشق—————————————— 180

4-3-9- آنیما—————————————- 181

4-3-9-1- آنیما و مادر——————————- 181

4-3-9-2- آنیما و آب——————————— 182

4-3-9-3- آنیما و تجلی در اندام———————– 183

4-3-10- پیری—————————————- 183

4-3-11- بلوغ—————————————– 184

4-3-12- فقر و ناتوانی——————————– 185

4-3-13- زندگی—————————————- 187

4-3-14- طبیعت گرایی———————————- 188

4-4- اندیشه فرهنگی و اعتقادی————————- 188

4-4-1- مذهب—————————————— 188

4-4-1-1- زنان و مذهب——————————— 189

4-4-2- آداب و رسوم و باورهای بومی——————- 189

4-5- زبان ——————————————  191

4-5-1- واژگان————————————— 191

4-5-2- آشنایی زدایی——————————— 191

4-5-2-1- آشنایی زدایی موصوف و صفت——————————————————– 192

4-5-2-2- آشنایی زدایی با استفاده از تصویرسازی————————————————–192

4-5-3- تصاویر—————————————- 193

4-5-4-فاعل قرار دادن اشیاء————————— 193

4-5-5- نثر شاعرانه———————————- 194

4-5-5-1- جان بخشی————————————————————————194

4-5-5-2- حس آمیزی———————————— 194

4-5-5-3- تشبیه—————————————————————————-194

4-5-5- 4- حذف مضاف———————————– 195

4-5-5-5- آوردن صفت برای مضاف————————- 195

4-5-5-6- ترکیب وصفی مقلوب————————— 195

4-5-6- شکستن روایت———————————– 196

4-5-7- ترکیب سازی———————————— 196

4-5-8- ایجاز—————————————– 197

4-5-9-جابجایی ارکان جمله—————————– 198

4-5-10- تکرار————————————— 198

4-5-10-1- تکرار فعل——————————— 198

4-5-10-2-تکرار کلمه ——————————–  198

4-5-10-3- تکرار قید——————————— 199

4-5-11- توصیف————————————— 199

4-5-11-1-توصیف اشخاص——————————— 200

4-5-12- لحن—————————————— 200

فصل پنجم

5-1- مقایسه و بررسی——————————— 201

5-2- نتیجه گیری————————————- 207

6- منابع ——————————————- 210

چکیده

ادبیات آیینه تمام نمای زندگی اجتماعی، روحیات و احساسات مردم روزگار و اوضاع حاکم بر آن است. انسان هنرمند از رویدادهای پیرامون خود تاثیر می­پذیرد و بازتاب تأثیرات خود را از آنچه بر او گذشته است، در اثر هنری خود بازمی­نماید.

یکی از مهمترین مسائلی که امروزه در بررسی ادبیات از اهمیت ویژه برخوردار است. چگونگی بازتاب مسائل اندیشگی جهان معاصر در ادبیات است. در این میان نمی­توان از تأثیر جامعه، محیط و جنسیت بر نوع اندیشگی آفرینندگان آثار ادبی غافل بود. نویسنده در هرکجا که زندگی کند علاوه بر عناصر و عوامل مختلف مطمئناً شرایط محیطی و اقلیمی و جنسیت بر مبانی اندیشگی و زبان او نیز تأثیر­گذار است. منیرو روانی­پور نویسنده جنوبی است که نتوانسته خود را از تاثیر اقلیم و جنسیت برکنار دارد. آثار او در جهت کشف هویت زنان و دفاع از حقوق آنان با تاثیری پذیری از فرهنگ بومی به نگارش درآمده است. بیژن نجدی شاعر و نویسنده شمالی با بهره­گیری از محیط شمال و رویدادهای جهان معاصر و تاثیر­پذیری از زبان شعر، داستان­هایی شعرگونه به نگارش درآورده است. این پایان نامه، پژوهشی است درباره اندیشه و زبان این دو نویسنده و تأثیر جنسیت و جامعه بر مبانی اندیشگی و زبان آنها و همچنین تأثیری که اقلیم و محیط زندگی بر زبان و اندیشه آنان گذاشته است.

مقدمه

در مورد نثر و انواع آن تعریف­­­ها و توضیحات زیادی در کتب مختلف سبک شناسی و نثر فارسی ارائه شده است. «نثر فارسی در مجموع شامل کلیه آثار منثوری است که از قرن چهارم تا دوران معاصر در زبان فارسی نوشته شده است» (روزبه،11:1384). این آثار منثور شامل قصه، داستان، رمان، داستان کوتاه و بلند … می­شود که در جریان تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به نثر معاصر رسیده است. تجربه و آثار موجود در زبان­های مختلف بیانگر این موضوع است که در میان ملل و اقوام مختلف دوره کودکی نثر همزمان با دوره رسایی و بلوغ شعر است. یعنی آن زمان که شعر به اوج خود رسیده، نثر وارد دوره کودکی خود شده است. با همین شروع دیر هنگام تحولات زیادی را پشت سر گذاشت و به زودی به کمال و بلوغ رسید(ر.ک.صبور،37:1384).

نثر فارسی از آغاز تا امروز از لحاظ سبک و محتوا تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است. نثر امروز حاصل تغییر و تحولات چهاردوره نثر است. دوره اول که نثر فارسی روان و ساده بود مثل تاریخ سیستان. دوره ی دوم نثر، نفوذ نثر عربی در فارسی و جملات طولانی و استشهاد به آیات قرآنی نثر را به سوی پیچیدگی کشاند همچون تاریخ بیهقی. در دوره سوم به دلیل تاثیرپذیری از زبان عربی ورود صنایع و تکلفات لفظی در زبان منجر به نثر فنی می­شود. کلیله و دمنه و مقامات حمیدی نمونه نثر مصنوع هستند. در قرن هفتم نثر دو سبک و طریقه را دنبال می­کند. سبک گلستان که نثر ساده و مرسل است، نثر فنی و مصنوع مانند تاریخ وصاف، نفثه المصدور. در قرن سیزدهم هجری به تقلید از سبک خراسانی ساده نویسی رواج می­یابد و در قرن چهاردهم به واسطه عوامل چندی چون تاسیس دارالفنون و ترجمه و….، تحولی عظیم در نثر به وجود می­آید و نثر رویکردی جدید را دنبال می­کند (ر.ک.رزمجو،1382؛175).

تاسیس دارالفنون در نخستین سالهای سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به همت و کوشش بزرگ مرد ایران، میرزا تقی خان امیرکبیر بی­تردید تنها نقطه روشن و چشم گیر فرهنگی در تاریخ ایران آن روزگار بود. ورود چاپخانه به ایران، آغاز روزنامه نویسی، گسترش کتاب و روزنامه باعث دگرگونی نثر فارسی از جهات شکل و محتوا شد.(ر.ک.صبور،185:1384). نثر در سال‌های تولد خود بیشتر در خدمت درباریان بود به همین دلیل از زبان درباری پیروی می­کرد. با شروع نهضت مشروطیت و تغییر و تحولات سریعی که بعد از انقلاب مشروطیت افتاد، نثر به زبان مردم نزدیک شد و از لباس فاخر خود بیرون آمد. نوشتن سفرنامه ، انتشار روزنامه و ترجمه­­­ کتابهای اروپایی به این تحولات دامن زد و گرایش به ساده نویسی و تغییر محتوا در نثر رواج یافت. نویسندگان مشروطه منشأ تحول و دگرگونی اساسی در ادبیات ایران شدند. نخستین نشانه­های تحول نثر را بعد از نثر منشیانه و سفرنامه­ای باید در ترجمه­های دوران قاجار دید. سیاحت نامه ابراهیم بیگ و مسالک المحسنین عبدالرحیم طالبوف، اولین جرقه­های رشد داستان نویسی هستند. در این دوران ایرانیان از راه ترجمه با سرچشمه­های ادب اروپا و نثر داستانی و مکاتب ادبی آشنا شدند. این آشنایی باعث تأثیر عظیمی بر ادبیات شد. اعزام محصلان به خارج از کشور و ورود چاپخانه توسط عباس میرزا از جمله اقدامات مفیدی بود که در جهت پیشرفت نثر و آشنایی ایرانیان با اروپا در ادبیات این مرز و بوم موثر واقع شد. (ر.ک.مهروز،55:1380).

تعداد صفحه : 272

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید


1 Comment

Comments are closed.

Related Posts

زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه درباره:سیمای معصومین(ع) در دیوان ملاّ حسن کاشی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات فارسی عنوان : سیمای معصومین(ع) در دیوان ملاّ حسن کاشی مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: تحلیل عرفانی Read more…

زبان و ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان شناسی همگانی عنوان : بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: بررسی Read more…

زبان و ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:بازتاب اساطیر دینی و ملّی در اشعار فریدون مشیری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات فارسی عنوان : بازتاب اساطیر دینی و ملّی در اشعار فریدون مشیری   مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: Read more…