دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه مدل‌هاي انرژي تاريک در کيهان شناسي برنز ديکي

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فيزيك

گرایش : نجومي

عنوان : مطالعه مدل‌هاي انرژي تاريک در کيهان شناسي برنز ديکي

دانشگاه بوعلی سینا

پايان­ نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته فيزيك گرايش نجومي

 

عنوان:

 

مطالعه مدل‌هاي انرژي تاريک در کيهان شناسي برنز ديکي

 

استاد راهنما:

دكتر عبدالحسين خدام محمدي

 

استاد مشاور:

دكتر سعيده زريوني

 

6 بهمن 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکيده:

در اين پايان‌نامه ما ابتدا مروري بر كيهان‌شناسي و معادلات حاكم بر آن داشته و  نظريه گرانش انيشتن و نظريه برنز ديكي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. همچنين مدل‌هاي مختلف انرژي تاريك از جمله مدل كوينتسنس، مدل ايج‌گرافيك جديد، مدل گوست برهمكنشي و مدل گوست تعميم‌يافته را در كيهان‎شناسي برنز ديكي مورد مطالعه قرار خواهيم داد و خواهيم ديد تمام اين مدل‌ها در حضور برهمكنش انبساط شتابدار را راحتتر از گرانش انيشتين نتيجه خواهند داد. در انتها نيز مدل هولوگرافيك را با انواع افق‌ها بررسي مي‌كنيم. كار اصلي ما در اين پايان‌نامه بررسي مدل هولوگرافيك با افق ظاهري است. كاربرد كيهاني چگالي انرژي برهمكنشي انرژي تاريك را در كيهان‌شناسي برنز ديكي مورد مطالعه قرار داديم و پارامتر معادله حالت و پارامتر كندشوندگي را براي مدل هولوگرافيك انرژي تاريك به دست آورديم. سپس افق ظاهري اندازه‌گيري شده در كره افق را به عنوان قطع مادون قرمز انتخاب كرديم و يافتيم هنگامي‌كه چگالي انرژي هولوگرافيك با معادله ميدان برنز ديكي تركيب مي‌شود، پارامتر معادله حالت غير برهمكنشي انرژي تاريك مي‌تواندخط فانتوم را قطع كند. هنگامي‌كه برهمكنش بين انرژي تاريك و ماده تاريك در نظر گرفته شود انتقال پارامتر معادله حالت انرژي تاريک به رژيم فانتوم زودتر از هنگامي است كه از معادله ميدان انيشتين استفاده مي‌كنيم.

واژه­هاي کليدي: هولوگرافيك انرژي تاريک تئوري برنز ديكي- افق ظاهري

فهرست مطالب

مقدمه

مقدمه. 3

فصل اول: مقدمه‌اي بر كيهان‌شناسي

1-1 اصول كيهان‌‌شناسي.. 7

1-2  انرژي تاريك…. 7

1-3ماده تاريک…. 8

1-4  تابش زمينه ريز موج کيهاني.. 8

1-6  اصول نسبيت عام. 9

1-6-1اصل هم ارزي.. 9

1-6-2  اصل ماخ.. 10

1-6-3  اصل همورداي عام. 11

1-7  نسبيت عام. 11

1-8   مختصات همراه و فاكتور مقياس…. 14

1-9  متريک رابرتسون واکر. 15

1-10  پارامتر هابل.. 15

1-11  پارامتر كند شوندگي.. 16

1-12  معادلات فريدمان.. 18

1-13  پارامتر چگالي.. 18

1-14  معادله شتاب… 20

1-15   معادله حالت… 20

1-16   تشخيص‌گر حالت… 21

1-17  افق‌هاي کيهاني.. 22

1-17-1  افق ذره 22

1-17-2  افق رويداد. 22

1-17-3   افق ظاهري.. 23

فصل دوم: نگاهي به نسبيت عام و نظريه برنز ديكي

2-1  معادله ميدان انيشتين.. 27

2-2   نظريه برنز ديکي.. 33

فصل سوم: كيهان‌شناسي برنز ديكي همراه با مدل‌هاي انرژي تاريك

3-1   معادلات عمومي.. 42

3-1-1   معادلات بقاء 42

3-1-2   كنش…. 43

3-1-3   معادلات برنز ديكي شبه فريدمان.. 44

3-2  مدل ايج گرافيک جديد برهمکنشي انرژي تاريک در کيهان شناسي برنز ديکي.. 45

3-2   مدل گوست برهمکنشي انرژي تاريک در کيهان‌شناسي برنز ديکي.. 48

3-3   مدل انرژي تاريک گوست تعميم يافته در کيهان‏شناسي برنز ديکي.. 50

3-4   ميدان اسكالر كوينتسنس در ميدان اسكالر برنز ديكي.. 54

فصل چهارم: بررسي مدل هولوگرافيك با انواع افق‌ها

4-1   مدل هولوگرافيك انرژي تاريك در کيهان‌شناسي برنز ديكي با افق رويداد. 61

4-2   انرژي تاريک هولوگرافيک در کيهان‌شناسي برنز ديکي با قطع گراند-اوليور 64

4-3    مدل انرژي تاريک هولوگرافيک در کيهان‌شناسي برنز ديكي با قطع افق ظاهري.. 68

فصل پنجم: نتيجه‌گيري

نتيجه‌گيري.. 82

فهرست منابع و مؤاخذ. 84

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 1: تحول فاکتور مقياس همراه با زمان براي مدل‌هاي جهان باز، تخت و بسته. 20

نمودار 2: تحول پارامتر كندشوندگي  براي مدل گوست و گوست تعميم يافته بر حسب.. 53

نمودار 3: نمودار پارامتر معادله حالت بر حسب r.. 72

نمودار 4: نمودار تغييرات پارامتر معادله حالت برحسبr. 73

نمودار 5 :نمودار پارامتر كندشوندگي بر حسب r. 76

نمودار 6 :نمودار پارامتر كندشوندگي بر حسب r با مقدار حدي برهمكنش.. 77

نمودار 7: نمودار پارامتر كندشوندگي بر حسبr . 78

مقدمه:

تاريخچه كيهان‌شناسي به عنوان يك علم به سال 1915 بعد از پيدايش نسبيت عام باز مي‌گردد. قبل از نسبيت عام توسط انيشتين نظريات مبهمي توسط فلاسفه و فيزيكدانان در مورد پيدايش و تحول كيهان ارائه شده بود اما به دليل نداشتن پشتوانه محكم نظري و تجربي، سست و غير مطمئن بود. در سال 1920 ادوين هابل انبساط عالم را كشف كرد. با اين كشف به همراه كشف زمينه ريز موج كيهاني در سال1960 كيهان‌شناسي وارد مرحله مشاهده‌اي شد اما همچنان بر اصل كوپرنيكي، كه مي‌گويد جهان هيچ مركزي ندارد، استوار است. بررسي دقيق افت و خيزهاي كوانتومي در زمينه ريز موج كيهاني كه نخستين نشانه‌ تشكيل ساختار در كيهان مي‌باشد، امكان مطالعه دقيق رشد ناهمگني‌ها و تشكيل ساختارهاي اوليه را فراهم آورد. ارائه نظريه تورم در سال 1918 و تكميل آن در سال‌هاي بعد منشأ كوانتومي اين افت و خيزها را تا حدي روشن ساخت. تعداد زيادي از مشاهدات كيهان‌شناسي شبيه[1] و[2] از انبساط شتابدار تندشونده جهان حكايت دارند. بررسي دقيق‌تر اين داده‌هاي كيهاني نشان داد كه براي رسيدن به يك تصوير سازگار از ساختارهاي بزرگ كيهاني و نحوه تشكيل آن‌ها لازم است كه مقادير قابل توجهي ماده و انرژي به صورت تاريك در لابلاي ستارگان و كهكشان‌ها وجود داشته باشد به گونه‌اي كه ماده مرئي تنها حدود 4 درصد از كل ماده و انرژي كيهان را به خود اختصاص مي‌دهد! پس عامل اين انبساط چيز ديگري است. ماده‌اي با فشار منفي كه عامل ناشناخته اين انبساط است. بنابراين كشف ماهيت ماده و انرژي تاريك يكي از بزرگترين تحولات فيزيك و كيهان‌شناسي خواهد بود كه ممكن است درك ما را از مكانيزم‌هاي بنيادي طبيعت دچار تحول كند [1]. براي توجيح اين مشكل نظريات زيادي در چند دهه اخير ارائه شد. اولين مدل مطرح شده است كه در آن از ثابت كيهان‌شناسي به عنوان انرژي خلأ ياد شده است [2]. همچنين مدل‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه منطبق بر اصل هولوگرافيك هستند از قبيل مدل هولوگرافيك، ايج گرافيك و…

-1 اصول كيهان‌‌شناسي

براي بررسي کيهان اصولي را به نام اصل کيهان‌شناسي[1] فرض مي‌کنند:

۱-جهان همگن[2] است.

۲-جهان همسانگرد[3] است.

3-هيچ نقطه‌اي در جهان بر نقاط ديگر ارجح نيست.

بنا به شرايط اوليه و جزئياتي که نظر گرفته مي‌شود الگوهاي متفاوتي براي سرآغاز و سرانجام کيهان پيشنهاد شده است. الگوي کيهان‌شناختي که امروزه مورد پذيرش اکثريت جامعه علمي است به مدل مهبانگ مشهور است. طبق اين نظريه که مقبول‌ترين نظريه در پيدايش جهان است، همه ماده و انرژي که هم‌اکنون در جهان وجود دارد زماني در گوي کوچک بي‌نهايت سوزان ولي فوق‌العاده چگال متمرکز بوده است. اين آتشگوي کوچک حدود 15 ميليارد سال قبل منفجر شد و همه مواد در فضا پخش شدند. با گذشت زمان اين گسترش و پراکندگي ادامه يافت. تراکم توده‌هايي از اين مواد در نواحي مختلف باعث بوجود آمدن ستارگان و کهکشان‌ها در فضا شد، ولي گسترش همچنان ادامه دارد.

تعداد صفحه : 102

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --