دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه عددی انتقال و ته نشینی ذرات در یک کانال جریان مغشوش دو بعدی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مکانیک

گرایش : تبدیل انرژی

عنوان : مطالعه عددی انتقال و ته نشینی ذرات در یک کانال جریان مغشوش دو بعدی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده فني و مهندسي

بخش مهندسي مکانيک

پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي مکانيک گرايش تبديل انرژي

مطالعه عددی انتقال و ته نشینی ذرات در یک کانال جریان مغشوش دو بعدی با استفاده از مدل اغتشاش

 استاد راهنما:

دکتر مازیار سلمان زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده:

استفاده از یک مدل اغتشاش غیرایزوتروپیک مناسب برای پیش بینی حرکت ذرات در یک میدان جریان مغشوش ضروری می­باشد. برهمین اساس هدف اصلی از انجام این پایان نامه شبیه­سازی صحیح میدان سرعت لحظه­ای و استفاده از آن برای بررسی پخش و ته نشینی ذرات در یک کانال جریان مغشوش دو بعدی با یک روش صحیح و کم هزینه است.

براي آنالیز حرکت ذرات از روش تعقيب لاگرانژي استفاده شده که از تأثير وجود ذرات بر جريان سيال صرف نظر گرديده است. اثر نيروهاي برآ، دراگ، برونين، جاذبه و ترموفورز در معادلات حاکم بر حرکت ذرات در نظر گرفته شده است و اثر نوسانات اغتشاش و همچنین نیروی جاذبه و ترموفورز بر روی نرخ ته نشینی ذرات با قطرهای مختلف در کانال های افقی و عمودی بررسی گردیده است. مقایسه نتایج حاصل از این روش ارائه شده با نتایج عددی و آزمایشگاهی دیگر، مؤید کارآمدی پیش بینی صحیح این روش در پخش و ته نشینی ذرات می­باشد.

کليد واژه : ته نشيني ذرات، کانال دو بعدی، جريان مغشوش، مدل ، نیروی  ترموفورز

فهرست مطالب
عنوان  ———————————————————————  صفحه
فهرست علائم
9
فهرست شکل ها
13
فهرست جداول
15
فصل اول: مقدمه……………………………………………………………………….. 16
1-1 مقدمه اي بر ذرات
17
1-2 مروری بر کارهای انجام شده
23
1-3 هدف از انجام این پروژه
27
فصل دوم: بیان مسئله و معادلات حاکم  ………………………………………….. 28
2-1 مقدمه
29
2-2 بیان مسئله
29
2-2-1 هندسه مسئله
29
2-2-2 فرضیات مسئله
30
2-2-3 معادلات حاکم بر سيال
31
2-2-4 شرايط مرزي
31
2-3 معادلات حاکم بر روش
33
2-4 حرکت ذرات معلق
35
2-4-1 نيروهاي موثر بر ذرات
38
2-4-2 معادله کلي‌ حاکم بر ذره
43
2-5 شبیه سازی میدان جریان لحظه ای
44
فصل سوم: روش حل مسئله  ………………………………………………………… 47
3-1 مقدمه
48
3-2 نحوه شبکه بندی کانال
49
3-3 شبیه سازی میدان جریان
50
3-4 روش حل معادلات حاکم بر ذره
51
3-5 محاسبه سرعت و دمای سیال در محل ذرات …..
52
فصل چهارم: بررسي نتايج و بحث بر روی آن­ها ………………………………. 55
4-1 مقدمه
56
4-2 اعتبارسنجی نتایج
56
4-3 میدان سرعت لحظه ای
60
4-4 بررسي اثرات نیروهای مختلف بر پخش و ته نشینی ذرات
61
4-4-1 اثر نیروی ترموفورز بر پخش ذرات
61
4-4-2 اثر نیروهای ترموفورز و گرانش بر ته نشینی ذرات
66
فصل پنجم: نتيجه­گيري و پيشنهادات  …………………………………………….. 74
5-1 نتیجه گیری
75
5-2 پيشنهادات
76
واژه­نامه ………………………………………………………………. 77
منابع ……………………………………………………………….. 79

مقدمه اي بر ذرات[1]:

ذرات معلق هميشه و در همه جا در محيط پيرامون ما وجود دارند. ذرات، ريزه‌هاي مواد جامد و مايع معلق در يک سيال مي‌‌باشند. گرده‌هاي گياهان در فضاي محيط اطراف، ذرات گرد و خاک که با جريان بادها منتقل و پخش مي‌‌شوند، فوران آتشفشان‌ها و پخش خاکستر در فضاي اطرف، بالا رفتن دود غليظ به اتمسفر و همچنين خيلي‌ از فعاليت‌هاي انسانها باعث به وجود آمدن و پخش ذرات در محيط پيرامون ما مي‌‌شوند. در شکل زیر تصاويري از ذرات مختلف آورده شده است.

ذرات از نظر نوع، شکل ظاهري و اندازه به دسته های مختلفی تقسیم می شوند که در ادامه توضیح مختصری در این زمینه داده می شود.

  • بررسي ذرات از نظر انواع:

گرد و غبار: مواد جامدي که به واسطه‌ از هم پاشيدگي در فرايند هايي نظير سنگ شکني، سمباده زدن، انفجار و مته زني‌ به وجود مي‌‌آيند. اين ذرات ريز توليد شده از همان مواد اوليه‌ و تفکيک شده خود هستند و از نظر اندازه در طيف زير ميکروسکوپي تا ميکروسکوپي قرار مي‌‌گيرند.

بخارهاي شيميايي: ذرات جامدي که حاصل واکنش شيمي‌- فيزيکي هستند که در فرآيند­هايي نظير احتراق، تصعيد و يا تقطير به وجود مي‌‌آيند. به عنوان نمونه‌هاي معمول از اين ذرات مي‌‌توان به ذرات اکسيد فسفر، اکسيد آهن و اکسيد روي اشاره کرد. ذراتي‌ که بخارات شيميايي را تشکيل مي‌‌دهند بسيار کوچک مي‌‌باشند و در مقياس‌هاي زير 1 ميکرومتر مي‌‌باشند. اين ذرات ميل زيادي به اجتماع کردن و لخته شدن دارند.

دود: يک ابر از ذرات معلقي که از فرايند اکسيداسيون مانند سوختن تشکيل مي‌‌شود. به طور کلي‌، دود‌ها به عنوان ذرات داراي منشأ سازماندهي شده در نظر گرفته مي‌‌شوند و عموماً از ذغال سنگ، نفت، چوب و يا سوختهاي فسيلي ديگر به وجود مي‌‌آيند. ذرات دود در اندازه‌هاي زير 1 ميکرومتر  هستند.

مه‌: اين ذرات حاصل از پاشش مايعات و يا ميعان بخار به وجود مي‌‌آيند.  اين ذرات به صورت کروي در نظر گرفته مي‌‌شوند و به قدري هستند که مي‌‌توان آنها را به صورت معلق در يک جريان هواي آرام مشاهده کرد. هنگام به هم پيوستگي اين ذرات و تشکيل ذرات بزرگتر در حدود 100 ميکرومتر، مي‌‌توان آنها را به شکل باران مشاهده کرد.

  • بررسي ذرات از نظر شکل ظاهري:

فرض کروی بودن ذرات، یک فرض بسیار مناسب برای ساده­تر کردن محاسبات و تجسم کردن راحت­تر حرکت آن­ها می باشد.‌ به جز ذرات مايع که هميشه کروي هستند، قالب‌ها و شکل‌هاي بسيار متفاوتي براي شکل ذرات وجود دارد که اين قالب‌ها و شکل‌ها را مي‌توان به سه گروه تقسيم بندي کرد :

  • ذرات هم اندازه: اين ذرات داراي اندازه مساوي در هر سه بعد فضايي خود مي‌‌باشند. کروي،چند وجهي، متساوي الاضلاع در اين تقسيم بندي قرار مي‌‌گيرند. تا کنون بيشترين تحقيقات و دانش بشري پيرامون اين دسته از ذرات بوده است. شکل 1-2 نمونه­اي از ذرات هم اندازه را نشان مي­دهد.

 

شکل 1-2 : ذره بلورین پالادیوم [4]
  • ذرات صفحه­اي: اين ذرات داراي دو بعد بزرگ و يک بعد کوچک مي‌‌باشند. برش‌هاي صفحه‌اي در اين دسته بندي قرار مي‌‌گيرند. اطلاعات بسيار محدودي پيرامون رفتار ذرات صفحه‌اي معلق در سيال موجود مي‌‌باشد و اکثراً اطلاعات‌ دريافت شده از بررسي ذرات کروي را به اين نوع ذرات تعميم مي‌‌دهند.
  • ذرات رشته­اي: اين ذرات داراي يک بعد بلند و طولاني در مقايسه با دو بعد بسيار کوچک خود هستند. براي نمونه مي‌‌توان به ذرات بلوري، سوزني و يا معدني مانند پنبه کوهي اشاره کرد. اخيراً، با توجه به اهميت سلامتي‌ و خطر تنفس اين گونه ذرات معلق در هوا، تحقيقات تازه‌اي بر روي حرکت اين گونه از ذرات در سيال شکل گرفته است ولي‌ هنوز اطلاعات مفيد زيادي در اين زمينه وجود ندارد.
شکل 1-3 : ذرات رشته­اي فايبر گلاس [3]

شکل و قالب ذرات مي‌تواند با توجه به روش تشکيل و يا جنس و ذات مواد مادر تشکيل دهنده ذرات تغيير کند. ذراتي‌ که به روش ميعان يک بخار به وجود مي‌‌آيند معمولا به شکل کروي هستند (مخصوصاً زماني که در حين تشکيل به درون يک فاز مايع وارد شوند). ذراتي‌ که با روش‌هاي خرد شدن و يا مته زني‌ به وجود مي‌‌آيند به ندرت به شکل کروي مي‌‌باشند مگر اينکه در حال تشکيل ذرات، فاز مايع نيز تشکيل شود و حباب‌هاي بوجود آماده کروي در نظر گرفته مي‌‌شود.

  • بررسي ذرات از نظر اندازه:

ذرات معلق عموماً کروي و يا شبه کروي در نظر گرفته مي‌‌شوند. شعاع ذره و هم قطر ذره مي‌‌تواند براي بيان اندازه ذره بکار برده شود. در بحث‌هاي تئوريک خواص ذرات، به کار بردن شعاع بسيار معمول مي‌‌باشد هر چند که در بيشتر نمونه‌هاي کاربردي قطر ذره را به عنوان بيانگر اندازه استفاده مي‌‌کنند. در اين تحقيق از قطر ذره براي بيان اندازه استفاده شده است.

پس از انتخاب قطر به عنوان مبناي دسته بندي ذرات، روش‌هاي گوناگوني براي محاسبه قطر يک ذره وجود دارد که دو روش از عموميت بيشتري برخوردار مي‌‌باشند: قطر فرت[2] و قطر مارتين[3]. اين دو روش اشاره به ارزيابي تقريب­هاي بکار برده شده براي تعيين اندازه ذره از مشاهده تصاوير طرح ريزي شده تعدادي از ذرات غير معمول دارد.

        قطر فرت: بيشترين فاصله يک لبه تا لبه ديگر در يک ذره.

        قطر مارتين: طول خطي‌ است که هر ذره را به دو قسمت مساوي تقسيم مي‌‌کند.

از آنجا که اين نوع اندازه گيري‌ها به جهت گيري ذرات وابسته و متغيراست (به علت سه بعدي بودن ذرات)، بايد در جهات مختلف اندازه گيري و مقايسه شوند تا قابل قبول واقع شود. بنابراين با فرض جهت يابي‌ تصادفي ذرات، قطر ميانگين محاسبه مي‌‌شود. اين مشکلات اندازه گيري را مي­توان  با روش‌هاي ديگري بر طرف کرد که در ادامه به توضيح آن­ها پرداخته می شود.

قطر معادل مساحت: قطر يک دايره است که مساحت آن معادل با مساحت تصوير شده ذره مي‌‌باشد.

شکل زير تفاوت‌هاي محاسبه  سه قطر مختلف را نشان ميدهد.

شکل1-4 : نحوه محاسبه قطر­هاي مختلف ذرات [1]

همانگونه که در شکل 1-4 مشاهده مي‌‌شود قطر فرت از قطر مساحت تصوير شده بزرگتر و قطر تصوير شده بزرگتر از قطر مارتين مي‌‌باشد.

بعضي‌ مواقع قطر ذرات معلق را با استفاده از سرعت حد[4] آنها تقريب مي‌زنند. همه ذراتي‌ که يک سرعت حد برابر دارند، بدون در نظر گرفتن جنس، شکل و … يک اندازه در نظر گرفته مي‌‌شوند. لازم به ذکر است زمانی یک ذره به سرعت حد می رسد که از حالت سکون شروع به حرکت کرده و بعد از گذشت زمانی طولانی تحت تأثیر نیروی گرانش و چگالی خودش در آستانه ته نشین شدن قرار دارد.

دو روش معمول از اين گونه اندازه گيري‌ها مي‌توان به قطر آيرديناميکي[5] و استوکس[6] اشاره کرد:

قطر آيروديناميکي: قطر يک کره بزرگ به چگالي واحد ( ) که داراي خواص آيروديناميکي همان ذره مي‌باشد که به اين معناست اگر ذرات با هر شکل و چگالي داراي سرعت ته نشيني برابري باشند، قطر آيروديناميکي برابري دارند.

قطر استوکس: قطر يک کره که داراي چگالي و سرعت ته نشيني برابر با يک ذره مي‌‌باشد. تنها تفاوت قطر استوکس نسبت به قطر آيروديناميکي، وجود شرط برابري چگالي ذره و کره در قطر استوکس مي‌‌باشد.

قطر ذراتي‌ که در بحث علم ذرات مورد بررسي قرار مي‌‌گيرند در محدوده 01/0 تا 100 ميکرومتر بوده که 01/0 ميکرومتر به عنوان حد پايين قطر ذره و 100 ميکرومتر به عنوان حد بالاي آن در نظر گرفته مي‌‌شود. حد پايين قطر ذره حدوداً نقطه‌اي است که انتقال ممنتم از مولکول به ذره در نظر گرفته مي‌‌شود. ذرات بزرگتر از 100 ميکرومتر به علت تأثير زياد نيروي گرانش، به سرعت ته­نشين شده و به مقدار زمان مناسب (کمتر از دقت دستگاه­هاي اندازه­گيري) در سيال معلق نمي‌‌مانند که مورد علاقه بررسي در علم ذرات باشد.

ذرات با قطر­هاي خيلي‌ بزرگتر از ۵ تا ۱۰ ميکرمتر مي‌‌توانند از طريق سيستم‌هاي تنفسي فيلتر شوند ولي ذراتي با قطر کوچکتر از 5 ميکرومتر مي­توانند تا اعماق ريه نفوذ کنند. بنابراين براي مباحث فيزيولوژي قطر‌هاي ۵ تا ۱۰ ميکرومتري حد بالايي محسوب مي‌‌شوند. در جدول زير قطر بعضي‌ از ذرات پرکاربرد مشاهده مي‌‌شود.

جدول1-1 : اندازه قطر ذرات پرکاربرد برحسب ميکرومتر [3]

دود سيگار 25/0 مه اتمسفري 50 – 2
آمونيوم کلورايد 1/0 گرده 70 – 15
دود اسيد سولفوريک 5/0– 3/0 گاز فلور 20 – 15
رنگدانه ها 5 – 1 گردوغبار 1000-10

 1-2 مروری بر کارهای انجام شده

آنالیز انتقال و ته­نشینی ذرات معلق در هوا در دو دهه اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. پخش و ته­ نشینی ذرات در بسیاری از فرآیندهای صنعتی و پدیده­های طبیعی نقش مهمی را ایفا می­کند. فرآیندهای جداسازی و فیلتر کردن، احتراق، آلودگی هوا و آب، دستگاه­های کپی، ته نشینی در شش­ها و آلودگی میکروذرات در صنایع ساخت ریز تراشه­ها از جمله موارد کاربرد این پدیده­ها می­باشد. با کوچکتر شدن اندازه ذرات و رسیدن به محدوده نانومتر، ته نشینی ذرات ریز علت اصلی عیب و نقص­ها در صنایع میکروالکترونیک می­شود.

مطالعات محاسباتی و آزمایشگاهی گسترده ای نسبت به پخش ذرات در جریان های مغشوش در مقالات مختلف گزارش شده است (هاینزه [6]، هایندز [7]، وود [8]، پاپاورجوس و هدلی [9]، احمدی [10]). برای مدل کردن نحوه پخش ذرات، استفاده از یک روش دقیق و مناسب بسیار ضروری است. به همین منظور روش های عددی مختلفی برای هر چه بهتر مدل کردن میدان جریان بوجود آمدند که آن ها را به صورت زیر می توان دسته بندی کرد: شبیه سازی مستقیم عددی[7]، شبیه سازی گردابه های بزرگ[8]، روش معادلات ناویر- استوکس رینولدز متوسط[9] .

بررسی انتشار ذرات در کانال جریان مغشوش با استفاده از روش DNS توسط مک لافین [11]، اونیس و همکاران [12 و 13] انجام گرفت. ژانگ و احمدی [14] ته نشینی ذرات هوا را در کانال های عمودی و افقی در جریان مغشوش با استفاده از روش DNS مطالعه کردند. همچنین لی و احمدی [15] از آنالیز DNS برای شبیه سازی میدان جریان و نوسانات آشفته عمودی نزدیک دیوار استفاده کردند. آن ها پخش و ته نشینی ذرات کروی را از چشمه های نقطه ای در یک کانال جریان مغشوش بررسی کردند. روش DNS بیشترین توانایی را برای نمایش ویژگی های اغتشاش تا حد کوچکترین مقیاس کلموگروف[10] میسر می سازد اما هزینه زیاد محاسبات، این روش را برای رینولدزهای بزرگ و هندسه های پیچیده غیرقابل اجرا می کند.

در روش LES گردابه های بزرگ به صورت مستقیم شبیه سازی می شوند درحالی که گردابه های کوچکتر از مقیاس شبکه، مدل می شوند. کمتر بودن هزینه محاسبات، مزیت اصلی روش LES نسبت به DNS می باشد. هرچند که مشکلات مربوط به روش DNS را نیز در رینولدز های بزرگ دارا می باشد. وانگ و اسکویرس [16]، وانس و اسکویرس [17] روش LES را در کانال جریان مغشوش به کار بردند. یویجتوال و اولیمانس [18] مطالعه ته نشینی و انتشار ذرات در جریان های لوله عمودی توسط دو روش DNS و LES را انجام دادند. اخیراً سلمان زاده و همکاران [19] اثر نوسانات آشفته مقیاس های زیر شبکه را در روش LES بر روی حرکت ذرات مطالعه کرده اند. آن ها نشان دادند که اضافه کردن نوسانات آشفته مقیاس های زیرشبکه، پیش بینی های مدل LES را برای نرخ ته نشینی ذرات بویژه ذرات کوچک بهبود می بخشد. اگرچه محدودیت های DNS و LES، استفاده از این روش ها را برای هندسه های پیچیده صنعتی غیرممکن می کند اما پتانسیل لازم برای افزایش مؤثر الگوریتم و حل  هندسه های مختلف را دارند.

برای جریان هایی با رینولدز بزرگ در هندسه های پیچیده روش RANS بیشترین کاربرد را داراست. در بسیاری از کاربردهای صنعتی از این روش به دلیل سادگی نسبی و بازده محاسباتی بالای آن استفاده می شود. لی و احمدی [20] یک مدل اغتشاش ایزوتروپیک   k-ε را در جریان کانال نمایش دادند. در این مطالعه نوسانات لحظه ای توسط میدان تصادفی گوسی مدل و به جریان متوسط اضافه شد. هی و احمدی [21] از مدل آشفته RSM با تابع استاندارد دیوار[11] برای بررسی ته نشینی ذرات در کانال های افقی و عمودی استفاده کردند. تیان و احمدی [22] مدل نزدیک دیواره را با یک مدل تنش رینولدز[12] برای پیش بینی ته نشینی ذره در کانال های جریان به کار بردند. اخیراً ژانگ و چن [23] برای شبیه سازی میدان جریان از مدل  استفاده کردند و از نوسانات سرعت عمودی نزدیک دیوار برای اصلاح کردن مدل ایزوترپیک [13]DRW کمک گرفتند.

همانطور که می­دانیم جریانات آشفته به واسطه حضور ادی­ها در ساختار خود، دارای نوسانات وابسته به مکان و زمان در میدان جریان می­باشند. با توجه به طیف وسیع اندازه ادی­ها در یک جریان آشفته، نوسانات میدان سرعت می­تواند از چند درصد مقدار سرعت متوسط تا صد درصد مقدار سرعت متوسط در هر دو سوی مثبت و منفی ایجاد شوند. با توجه به اینکه بیشترین تولید و اتلاف انرژی در یک کانال جریان مغشوش در نزدیکی دیواره اتفاق می­افتد، ریشه میانگین مربعات[14] نوسانات ( ) در نزدیکی دیوار تفاوت زیادی دارد و جریان شدیداً غیر ایزوتروپیک است. با دور شدن از ناحیه نزدیک دیواره و رسیدن به لایه­های پرانرژی بالاتر، این مقادیر تقریباً با هم برابر می­شوند و در این ناحیه اغتشاش ایزوتروپیک خواهد شد. اثرات غیرایزوتزوپیک در جریانات پیچیده و مشکل، نظیر جریانات چرخشی و جریانات دارای نیروی حجمی مانند جابه­جایی آزاد به چشم می­خورد.

با توجه به مطالب گفته شده، مدل­های محاسباتی متفاوتی برای شبیه سازی سرعت­های لحظه­ای در یک کانال جریان مغشوش مورد مطالعه قرار گرفته است. این نوع شبیه سازی توسط مدل­های آشفته ایزوتروپیک و غیرایزوتروپیک صورت می­گیرد. چون شدت اغتشاشات موجود در جریان مغشوش بخصوص در نزدیک دیواره مطمئناً در تغییر مسیر حرکت ذرات مؤثر خواهد بود واضح است که استفاده از یک مدل آشفته غیرایزوتروپیک مناسب برای تخمین صحیح نوسانات نزدیک دیوار در یک میدان جریان مغشوش و پیش بینی دقیقتر حرکت ذرات از اهمیت بسیاری برخوردار است و سبب می­شود که نتایج به واقعیت نزدیکتر شوند.

در این پژوهش برای مدل کردن تنش های رینولدز در حل معادلات RANS جهت یافتن سرعت متوسط جریان از مدل اغتشاش  که توسط لین و دوربین [24] پایه گذاری شد استفاده می شود. بزرگترین مزیت این روش که آن را از بقیه روش ها مجزا می کند پیش بینی بسیار دقیق نوسانات آشفته غیرایزوتروپیک نزدیک دیوار است. مدل های ایزوتروپیک استانداردی که انرژی جنبشی اغتشاش را محاسبه می کنند قادر به نمایش دقیق تغییرات نوسانات عمودی نزدیک دیوار نیستند و در بهترین حالت این نوسانات عمودی را به صورت مصنوعی و ایزوتروپیک تولید می کنند. پس به این دلیل که مدل اغتشاش  قادر به محاسبه K (انرژی جنبشی اغتشاش) و  (شدت نوسانات عمودی نزدیک دیوار) است برای محاسبه میدان جریان متوسط و شدت اغتشاشات غیرایزوتروپیک از این مدل استفاده می شود. همچنین برای تولید پیوسته اعداد تصادفی و شبیه سازی نوسانات سرعت غیرایزوتروپیک در جریان کانال از سری کرایچنان [25] که قادر به شبیه سازی دقیق میدان جریان آشفته درون کانال است، استفاده خواهد شد. لازم به توضیح است که وی این سری را براساس اطلاعات یک جریان مغشوش درون کانال بوجود آورده است.

با توجه به اهمیت نیروی جاذبه بر پخش ذرات، اثر این نیرو بر ته نشینی ذرات در دو حالت کانال افقی با نیروی گرانش عمود بر جریان و کانال عمودی با نیروی گرانش در جهت جریان بررسی شده است و این دو حالت باهم مقایسه شده اند.

جريان جابجايي اجباري در يک کانال که حاوي ذرات جامد است به صورت گسترده‌اي در مسائل مهندسي‌ کاربرد دارد. تصفيه هوا، نمونه برداري ذرات، فيلتر کردن گازهاي داغ، احتراق و سوختن ذغال سنگ، ته نشيني بخارهای شيميايي و جريان بر روي تيغه­هاي توربين­هاي گازي،  نمونه‌هاي محدودي از اين کاربرد مي‌‌باشند.

تعداد صفحه :83

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --