دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه ترجمه فرهنگي در تئاتر دوران پهلوي(1330-1300) با نگاهي به آثارفكري و حالتي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر

گرایش :ادبیات نمایشی

عنوان : مطالعه ترجمه فرهنگي در تئاتر دوران پهلوي(1330-1300) با نگاهي به آثارفكري و حالتي

دانشگاه سوره

دانشکده هنر

پایان‌نامه­ تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

عنوان پایان نامه نظري:

مطالعه ترجمه فرهنگي در تئاتر دوران پهلوي(1330-1300) با نگاهي به آثارفكري و حالتي

استاد راهنماي نظري:

دکتر سعید اسدی

عنوان پايان‌نامه عملي:

ترجمه نمايشنامه ارناني اثر ويکتور هوگو

استاد راهنماي عملي:

اکرم قاسم‌پور

استاد مشاور:

دکتر فرزان سجودي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این پژوهش به مطالعه چگونگی ترجمه‌فرهنگی در دوران پهلوی اول و دوم (1330-1300 ه.ش.) می‌پردازد. ابتدا با رجوع به تاریخ اجتماعی و متون نمایشی، سپهر فرهنگی هر دوره شناسایی شده و ارتباط آن با متون نمایشی مورد بررسی قرار گرفت.سپس میزان حضور دیگری فرهنگی و نافرهنگ با توجه به تمایل فرهنگ مرکزی و حاشیه‌ای مطالعه شد و نسبت وابستگی متون به مرکز و حاشیه پدیدار گشت. در این راستا، علاوه بر بررسی ترجمه‌فرهنگی همزمانی و درزمانی دوران رضاشاه و محمدرضاشاه و چگونگی ارتباط، از منظر جذب و طرد فرهنگی نیز مورد واکاوی قرار گرفت. از آن‌جا که تئاتر غربی در ایران محصول ترجمه‌ فرهنگ دیگری به فرهنگ خودی است؛هنرمندان تئاتر در دوره‌های نخستین ورود این هنر به ایران کوشیدند تا با ترجمه‌ای مناسب، تئاتر غربی را نیز در بین دیگر هنرهای ایرانی نشانده و از آن ابزاری برای بازنمایی فرهنگی بسازند. ترجمه فرهنگی به‌مثابه آن‌چه بر سر تئاتر غربی در ایران رفت، دارای سازوکارهایی است که نشانه شناسی فرهنگی می‌کوشد به آن‌ها پاسخ دهد. از همین رو برای نیل به مقصود،نظریه نشانه‌شناسی فرهنگی یوری لوتمان از مکتب مسکو- تارتو مورد نظر قرار گرفت و با اتکا به مبانی علمی این نظریه،متون در بازه تاریخی مورد نظر، بررسی شده‌اند. در پایان نیز برای نمونه دو اثر از رفیع حالتی و معزالدیوان فکری به‌صورت موردی از منظر فرایند جذب و طرد در نشانه‌شناسی فرهنگی به بحث گذارده شدند. نتایج نشان داد که متون در ترجمه فرهنگی بسیار وابسته به سپهر فرهنگی دوران خود هستند. فرهنگ مرکز محور دوران رضاشاه به ترجمه فرهنگی در زمانی روی‌آورده و دیگری را در قالب نمایشنامه‌های تاریخی در امتداد یک خود آرمانی شناسایی می‌کند که در این دوران با رکود تولید و نقصان انباشت متن در فرهنگ مواجهیم. در مقابل آن، محمدرضاشاه در سال‌های نخستین حکومت امکان حضور حاشیه و دیگری فرهنگی بیرونی را پدید ‌آورد که موجب خلق و شکوفایی متون می‌شود.

کلید واژه‌ها:

ترجمه فرهنگی، تئاتر دوران پهلوی، سپهر فرهنگی، نشانه‌شناسی فرهنگی، یوری لوتمان

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

پیشگفتار. 1

فصل يک: کليات پژوهش… 6

1-1- تعريف و بيان مسئله. 7

1-2- ضرورت انجام پژوهش… 8

1-3- سئوالات و فرضيه‌ها 9

1-4- روش پژوهش… 10

1-5- پيشينه پژوهش… 11

فصل دو: بررسي ادبيات نظري پژوهش… 14

2-1- كليات و مفاهيم فرهنگ…. 15

2-1-1- واژه فرهنگ در زبان فارسي و لاتين.. 16

2-1-2 – سير واژه culture از آغاز تا سال 1850.. 19

2-2- مطالعات فرهنگ و مطالعات فرهنگي(1950-1850). 21

2-2-1- فرهنگ‌گرايي ادبي بريتانيايي.. 23

2-2-1-1- ماتيو آرنولد. 24

2-2-1-2- معاصران آرنولد. 24

2-2-1-3- فرهنگ در برزخ.. 25

2-2-1-4- فرانك ريموند لي وس… 25

2-2-1-5- تي. اس. اليوت.. 26

2-2-1-6- دوران انتقال فرهنگ… 26

2-2-2- پيدايش علمي نوين.. 27

2-2-2-1- مكتب فرانكفورت.. 28

2-3- مطالعات فرهنگي.. 30

2-3-1- انگليس… 30

2-3-2- امريكا 32

2-3-3- فرانسه. 34

2-4-پست مدرنيسم و مطالعات فرهنگي.. 35

2-5- نشانه‌شناسي.. 37

2-5-1- نشانه‌شناسي فرهنگي.. 39

2-5-1-1- اصطلاح شناسي.. 41

فصل سه: روش‌شناسي (مقدمه‌اي بر نشانه‌شناسي و ترجمه فرهنگي). 45

3-1- درك فرهنگ در نشانه‌شناسي فرهنگي: 46

3-2- متن.. 51

3-2-1- تارتو و تعريف متن: 52

3-2-2- ويژگي هاي ساختاري متن از ديد تارتو چگونه است؟. 53

3-2-3- تارتو چگونه متن فرهنگي را شناسايي كرده و آن را در بافتار فرهنگي مورد خوانش ‌قرار مي‌دهد. 54

3-3- سپهر نشانه‌اي.. 55

3-3-1- ريشه‌شناسي اصطلاح.. 55

3-3-2- پيشينه نظري.. 56

3-3-3- مرز سپهر نشانه‌اي.. 57

3-3-3-1- ايجاد شخصيت نشانه‌اي.. 58

3-3-3-2- مرز مي تواند به عاملي براي ارتباط تبديل شود. 58

3-3-3-3- مرز عامل شناسايي و جداسازي «خود» از «ديگري» است.. 59

3-3-3-4- مرز مي‌تواند در بيرون از خود آشوب و دنياي نانشانه بسازد. 60

3-3-3-5- بي‌نظمي نشانه‌اي.. 61

3-4- تارتو و انسان‌شناسي فرهنگي.. 61

3-5- تارتو وپساساخت‌گرايي.. 64

3-6- نشانه‌شناسي فرهنگي و ترجمه. 67

3-7- ترجمه و مطالعات ترجمه. 70

3-8- خود و ديگري در نشانه‌شناسي فرهنگي.. 74

3-9- ترجمه نمايشنامه به مثابه تئاتر بينافرهنگي.. 77

فصل چهار: يافته‌ها و مطالعات آماري (تعامل و تقابل ترجمه در تئاتر پهلوي (1330-1300) با سپهر فرهنگي دوران). 82

4-1-ارتباط بينافرهنگي تئاتر در ايران.. 83

4-2- مركز آفريني فرهنگي در دوران رضا شاه(1320-1300). 88

4-2-1- نخستين فرهنگستان ايران(1314-1320). 92

4-2-2- سازمان پرورش افكار.. 94

4-3- واگرايي فرهنگي در دوران محمدرضاشاه (1330-1320). 97

4-4- تئاتر در دوران پهلوي اول (1320-1300). 101

4-4-1- نمايشنامه‌هاي تاريخي.. 102

4-4-2- نمايشنامه‌هاي اخلاقي/اجتماعي.. 108

4-4-3- افزايش مجراهاي ارتباطي در اجرا 112

4-5- تئاتر دوران پهلوي دوم(1330-1320). 114

4-5-1- تئاترهاي اجتماعي.. 118

4-5-2- تئاترهاي تاريخي.. 119

4-6- ترجمه فرهنگي براي تئاتر(1330-1300). 120

4-6-1- ترجمه قواعد. 120

4-6-2- زبان و ترجمه فرهنگي.. 122

4-7- اجراها و متون ترجمه شده. 125

4-7-1- ويليام شكسپير.. 132

4-7-2- مولير.. 134

4-7-3- گوته و شيلر.. 135

4-7-4- عزيز حاجي بگف… 136

فصل پنج: مطالعه موردي و نتيجه‌گيري.. 137

5-1- مطالعه موردي: اصفهاني چلمن (رفيع حالتي-1301ه.ش.). 138

5-2- مطالعه موردي: عبدالله(معزالديوان فكري-1326 ه.ش.). 145

5-3- سيد علي نصر.. 154

5-4- نتيجه‌گيري و پيشنهادها 155

پي‌نوشت‌ها 158

پي‌نوشت‌هاي فصل دوم. 158

پي‌نوشت‌هاي فصل سوم. 165

پي‌نوشت‌هاي فصل چهارم. 169

پی‌نوشت‌های فصل پنجم. 177

منابع. 179

پيوست 2-1.. 189

پيوست 3-1.. 190

پيوست 5-1.. 191

پيوست 5-2.. 192

نمايشنامه ارناني (نوشته ويکتور هوگو). 193

فهرست شکل‌ها

عنوان                                    صفحه

شكل 3-1- اين يك پيپ نيست!. 54

شكل 3-2- سير تطور مكتب تارتو. 68

شكل 3-3- الگوي تعديل شده روابط بينا فرهنگي(سجودي،1388،b،ص153). 76

شكل 4-1- سپهر فرهنگي دوران رضاشاه 96

شكل 4-2- اشاعه فرهنگي در دوران رضاشاه. 96

شكل 4-3- انبساط سپهر فرهنگي 1325-1320.. 101

شكل 4-4- انقباض سپهر فرهنگي 1330-1325.. 101

شكل 4-5- روابط بينافرهنگي درزماني و هم زماني (سجودي،1388،ص160). 103

شکل4-6- آثار ترجمه‌شده 1320-1300.. 125

شکل 4-7- تفكيك درصدي آثار ترجمه‌شده نسبت به كل1320-1300.. 126

شکل 4-8- آثار اجرا‌شده خارجي 1320-1300.. 126

شکل 4-9- تفكيك درصدي آثار اجرا شده خارجي 1320-1300.. 127

شکل 4-10- آثار ترجمه و چاپ‌شده خارجي1330-1320.. 128

شکل4-11- تفكيك درصدي آثار ترجمه و چاپ‌شده نمايشنامه‌هاي خارجي 1330-1320.. 129

شکل4-12- آمار آثار خارجي اجرا شده سال هاي 1330-1320.. 129

شکل4-13- تفكيك درصدي آثار خارجي روي صحنه رفته 1330-1320.. 130

شکل 4-14- آمار مترجماني كه بيشترين آثار ترجمه شده فاقد مشخصات را به خود اختصاص داده‌اند. 131

شکل4-15- تفكيك درصدي مترجماني كه آثار آنها فاقد مشخصات كامل است… 131

پیشگفتار

    علوم انسانی و هنر در سالیان اخیر چنان پیوستگی با یکدیگر ایجاد کرده‌اند که نگریستن تک بعدی به هر یک از آن‌ها می‌تواند سبب شود تا درک کاملی از آن‌چه در جوامع مختلف فرهنگی رخ می‌دهد امکان‌پذیر نباشد. هنرهای هفت‌گانه در طول همین نگاه همواره دستاویز مناسبی برای جامعه‌شناسان، انسان‌شناسان، نشانه‌شناسان، روانکاوان و فیلسوفان بوده‌اند تا بتوانند قوانین نظری خود را به مدد آن با زبانی ساده‌ و رسا در اختیار مخاطبین قرار دهند.

    اما معکوس این حرکت را نیز در هنرها می‌توان مورد بازخوانی قرار داد. یعنی پژوهشگران هم با سودجستن از نظریات اندیشمندان علوم انسانی در تحلیل متون خود به کشف زوایایی دست‌یافته‌اند که امروزه می‌تواند افق‌هایی گسترده‌تر از متونی که ای‌بسا در سال‌هایی بسیار دور تولید شده‌اند را در دسترس قرار دهند.

    ایده نگارش پایان‌نامه حاضر نیز در راستای تاکید بر اهمیت این جریان شکل گرفت. محصور ماندن در دام نگاه و روشی خاص و تکرار آن در امر پژوهش جامعه‌ای تک آوایی را پدید می‌آورد که علاوه بر ایجاد بن‌بست علوم، سبب‌ساز تکرار انگاره‌هایی می‌شوند که بارها و بارها مورد بازخوانی قرار گرفته‌اند. در عوض دستاویز قرار دادن هر یک از علوم میان‌رشته‌ای دریچه‌ای تازه است تا این بن‌بست‌ها شکافته شده و راه‌هایی نوین در عرصه پژوهش گشوده شود.

    اینجانب به‌عنوان نگارنده این پژوهش در طول سال‌های گذشته پس از تحصیل در مقطع کارشناسی رشته ادبیات انگلیسی، وقفه‌ای تقریبا طولانی را در امر تحصیل تجربه کرد.در طول همین سال‌ها به تجربه عملی نقدنویسی تخصصی در حوزه تئاتر و سینما پرداختم و پس از مدتی این عرصه یعنی جولانگاه نقد و تحلیل را در اکثر موارد خالی از دانش کافی دیدم. عرصه‌ای که خود نیز بخشی از آن محسوب می‌شدم. از همین روی تصمیم بر ادامه راه از منظر آکادمیک گرفته و برای کامل کردن دانسته‌هایم رشته ادبیات نمایشی را برگزیدم. اما بازهم در طول تحصیل دریافتم که تنها، دروس مشخص‌شده برای این رشته کارگشا به‌نظر نمی‌رسد و نیاز به مکمل‌هایی دارد تا آن را کامل کند. پس تمرکز خود را بر علوم میان رشته‌ای نهاده و به صورت خاص راه آموختن علم نشانه‌شناسی را در محضر اساتیدی همچون دکتر فرزان سجودی و دکتر امیرعلی نجومیان پی‌گرفتم. این حرکت با تجربه کلاس‌های درس اساتید محترم و فرهیخته رشته نمایش درهم آمیخت و مرا وا داشت تا برای انجام پژوهش نهایی این مقطع تحصیلی، موضوعی میان‌رشته‌ای را برگزینم.

    موضوعات مختلفی  با مشورت اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر سعید اسدی و دکتر امیرعلی نجومیان مورد واکاوی قرار گرفت. از آن‌جمله ‌می‌توان به روایت و اخلاق در فیلمنامه‌های کریستف کیشلوفسکی یا روزمرگی در آثار چخوف اشاره کرد. در نهایت در گفت‌وگویی که با دکتر نجومیان پیش آمد بحث ترجمه فرهنگی مطرح شد. این موضوع را به تایید دکتر اسدی نیز رساندم و مراحل نخستین تحقیق برای یافتن دوره مشخص تاریخی به‌عنوان مورد مطالعه تئاتری مطرح شد. در این بحث‌ها دوره‌هایی هم‌چون فعالیت کارگاه نمایش و یا دوران پس از انقلاب به‌میان آمد و فعالیت نویسندگانی همچون محمد چرمشیر در بازخوانی‌هایی که انجام داده مورد توجه قرار گرفت. در نهایت پس از پژوهش‌های نخستین به متون رفیع حالتی،سید علی نصر و معزالدیوان فکری در مرکز اسناد مجموعه تئاتر شهر برخورد کردم. مجموعه‌ای ارزشمند که چندان مورد توجه قرار نگرفته بودند. با همکاری جواد تولمی مدیر این مرکز نمایشنامه‌ها را بازخوانی کرده و این نمایشنامه‌ها را به عنوان دوران قطعی انتخاب کردم و مسیر پژوهش مشخص شد. در این حین استاد بزرگوار دیگری -که حق بزرگ ایشان در آشنایی هم‌نسلان خود با مقوله نشانه‌شناسی را به دوش می‌کشیم-، یعنی دکتر فرزان سجودی به مجموعه پیوستند. ایشان پس از مطالعه پروپوزال نخستین روش مکتب تارتو در نشانه‌شناسی فرهنگی را پیشنهاد دادند که بسیار کارگشا بود و به این ترتیب روش علمی مورد نظر نیز شکل بست. دکتر سجودی خود در این راستا نظریاتی را در دومقاله مهم ارائه کرده بودند که در طول پژوهش  بسیار کارآمد واقع شد. پس دکتر اسدی به‌عنوان استاد راهنما و دکتر سجودی در جایگاه استاد مشاور راهبری این پژوهش را برعهده گرفتند.

    هریک از سه نمایشنامه نویسی که در کتابخانه تئاتر شهر آثار آن‌ها را یافته بودم به‌دلیل روح موجود در دوران خود آثار بسیاری از نمایشنامه‌های خارجی- بخصوص از زبان فرانسه- را به فارسی آداپته کرده بودند. اما منبع اصلی بسیاری از این ترجمه‌ها مشخص نبود و همین سبب شد تا در مرحله نخست سید علی نصر از دایره پژوهش حذف شود. از بین آثار معزالدیوان و حالتی نیز دو اثری که دسترسی به منبع نخستین ترجمه آن‌ها میسر بود انتخاب شد. پس از تعیین موضوع پژوهش نظری بحث پژوهش و نگارش نمایشنامه عملی پیش آمد و در این برهه استاد گرانقدر سرکار خانم اکرم قاسم‌پور به‌عنوان استاد راهنمای عملی در کنار این پژوهش قرار گرفتند. پس از بحث‌های طولانی و پیش کشیدن موضوعات مختلف قرار شد تا ترجمه تازه‌ای از نمایشنامه ارنانی نوشته ویکتورهوگو ارائه کنیم. نمایشنامه‌ای که یکی از موارد مطالعاتی پژوهش نظری نیز محسوب می‌شد. هدف نیز علاوه بر مقایسه ترجمه امروز و دیروز برای مخاطبین، آشنایی دانشجویان تئاتر با یکی از متون مهم دوران رمانتیک بود که تاکنون فرصت نشر در بازار ادبیات نمایشی را نداشته است. همزمان با فیش برداری‌های نخستین نظری، ابتدا کوشش شد تا متن معتبری از ترجمه ارنانی به زبان انگلیسی یافت شود که در نهایت ترجمه‌ای از لیندا آشر در سال 1961 میلادی به‌دست آمد و در کنار آن متن اصلی هوگو نیز تهیه شد. همزمان با نگارش پایان نامه نظری،دریافتم متن انگلیسی چندان قابل اعتماد نیست و به این ترتیب متن اصلی فرانسه را مورد توجه قرار دادم که طول کار را چند برابر کرد. اما با راهنمایی خوب استاد قاسم‌پور آن‌چه در نهایت آماده شد امروز پیش‌روی شماست.

    در مقوله پژوهش نظری دکتر سجودی رئوس نظری را در قالب مقالات و کتاب‌هایی معرفی کرده و دکتر اسدی نیز خط و ربط این نظریه را با دوران تاریخی مورد مطالعه به خوبی مشخص کردند. بنابر آموزه‌های تارتو نیاز به سپهر فرهنگی بود که در حوزه نظریه و تعریف آن از فرهنگ جای گیرد. در اینجا بود که دریافتم بدون مطالعه ابتدایی و عمیق حوزه مطالعات فرهنگ،مطالعات فرهنگی و نشانه‌شناسی فرهنگی امکان درک تارتو میسر نیست و بنابراین همه‌چیز از پایه آغاز شد و حاصل بخشی از آن در پایان‌نامه منعکس شده‌است. بخش‌های عمده‌ای از آن نیز به دلیل حاشیه‌هایی که برای پژوهش ایجاد می‌کرد به صلاحدید اساتید محترم راهنما و مشاور حذف شد. در همین زمان بود که دریافتم نشانه‌شناسی فرهنگی ارتباط‌هایی نظری با انسان‌شناسی دارد و بازهم فرصت مناسبی بود تا درباره این انگاره نیز بیاموزم. دکتر ناصر فکوهی استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران در این زمینه مشاوره‌هایی ارائه دادند که به‌ یاری آمد و چندین صفحه در حدود آن شکل گرفت، اما چون در بحث نظری مسیر تحقیق تغییر کرد، این بخش را نیز از پایان‌نامه حذف کردیم. پس از آن باید حدود سپهر فرهنگی در تاریخ مورد بحث مشخص می‌شد. متاسفانه کتاب‌های تاریخ معاصری که به رشته تحریر درآمده‌اند به‌طور عمده کمتر به مقوله هنر پرداخته  و بیشتر در حوزه سیاست مانده بودند. از همین روی کار تطبیق این کتاب‌ها با چند کتاب محدود در حوزه تاریخ تئاتر ایران آغاز شد و البته به گفته‌های هنرمندان در دوره‌های مختلف نیز رجوع شد. در این بررسی‌ها مشاهده شد در کنار هنر تئاتر که امری وارداتی به‌شمار می‌آمد، ادبیات در شاخه داستان کوتاه و رمان نیز دوشادوش این هنر به‌مثابه امری جدید جایگاهی بایسته تحقیق در نشانه‌شناسی فرهنگی دوران را به خود اختصاص می‌داد. این نگاه در دوران محمدرضاشاه با قدرت گرفتن حزب توده جایگاهی فراخ‌تر یافته و بسیاری از نام‌آشنایان عرصه ادبیات منثور حاصل این دوران محسوب می‌شوند.اصولا حزب توده به دلیل جنس نگرشی که در دوران مورد بحث داشت، توانست نویسندگان مختلفی را به‌سمت خود جلب کرده و حتی در حرکتی فراخ‌تر از آمران خود در روسیه، بتواند با بازگذاشتن عرصه آثاری را در ترجمه و تولید متن عرضه کند که ای‌بسا در خود روسیه با آن‌ها مخالفت می‌شد. پس این حوزه نیز با تکیه بر جزئیات هم‌راستا با تئاتر و اوضاع سیاسی مورد واکاوی قرار گرفت. در نهایت به دلیل حجم سنگین پایان‌نامه به پیشنهاد اساتید بخش ادبیات را نیز حذف کردیم تا هم از انسجام کل پژوهش کاسته نشود و هم‌اینکه در فرصتی دیگر بتوان به‌درستی حق مطلب را درباره ترجمه فرهنگی در ادبیات بیان داشت.

    آن‌چه اکنون پیش‌روست نگاهی میان رشته‌ای به برهه‌ای از تاریخ هنر تئاتردر  ایران است که پنجره نشانه‌شناسی فرهنگی به‌سمت آن گشوده شده‌است. پنجره‌ای که می‌تواند زوایایی تازه را نمایان سازد. این پژوهش حدود 16 ماه به طول انجامید و در شکل‌گیری آن می‌بایست از چند نام موثر قدردانی کنم. علاوه بر اساتید محترم راهنمای نظری و عملی و مشاور،ابتدا دکتر نجومیان برای ایده نخستین عنوان و دکتر فکوهی برای هم‌یاری در بخش انسان‌شناسی. جواد تولمی که بدون همکاری بی‌دریغ او امکان دسترسی به متون تاریخی امکان پذیر نبود. دکتر عماد میرمحمدی و آراز بارسقیان که در تهیه متن انگلیسی و فرانسه نمایشنامه ارنانی بنده را یاری رساندند.

    در پایان باید اذعان داشت اگر قوتی در این پژوهش به‌نظر می‌رسد حاصل لطف اساتید راهنمای نظری و عملی و استاد مشاور گرانقدر است و اگر هم سستی در آن دیده می‌شود حاصل قلم این کمترین.

تعداد صفحه : ۳۳۴

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --