دانلود پایان نامه ارشد : مدل سازی بارش- رواناب در حوضه آبریز بشار بالادست

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران 

گرایش : آب

عنوان : مدل سازی بارش- رواناب در حوضه آبریز بشار بالادست

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد یاسوج

 دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی عمران

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد مهندسی عمران«.M. Sc»

گرایش: مهندسی آب

عنوان:

مدل سازی بارش- رواناب در حوضه آبریز بشار بالادست

استاد راهنما:

دكتر محمد صدقي اصل

 استاد مشاور:

دكتر منصور پرويزي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 صفحه          عنوان

چکیده                   1

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه  3

1-2- بیان مسئله  4

1-3- اهداف و ضرورت‌­های انجام پژوهش    5

1-4- فرضیات تحقیق         5

1-5- ساختار پایان نامه  5

1-6- تعریف واژه‌­ها 7

 

فصل دوم: پیش زمینه و سابقه پژوهش

2-1- مقدمه  14

2-2- انواع مدل­هاي شبيه­ساز 15

2-2-1- مدل­هاي يكپارچه در مقابل مدل­هاي توزيعي   15

2-2-2- مدل­هاي تك واقعه­اي در مقابل مدل­هاي فرآيند پيوسته  16

2-3- معيارهاي انتخاب مدل  18

2-4- مدل­هاي پركاربرد و سوابق كاربرد مدل­ها در مطالعات  PMF  19

2-5- سابقه پژوهش    20

 

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1- مقدمه  34

3-2- منطقه مورد مطالعه  34

3-3-وضعیت هواشناسی و اقلیمی حوضه مورد مطالعه  35

3-3-1- شبکه ایستگاه­های باران­سنجی   35

3-3-2- کنترل داده­های بارش    36

3-3-3- تخمین بارندگی در سطح حوضه  38

3-3-3-1- روش چند ضلعی­های­تیسن        38

3-3-4- فراوانی وقوع  40

3-4- ایستگاه­های هیدرومتری  40

3-4-1- ايستگاه بشار- قلات   41

3-4-2- ايستگاه ياسوج   42

3-4-3- ايستگاه مهريان   42

3-4-4-  ايستگاه شاه مختار  42

3-4-5- کنترل داده­های هیدرومتری   43

3-5- انتخاب رویدادهای مورد مطالعه  43

3-6- تهیه نقشه­های اولیه با استفاده از سیستم GIS  44

3-6-1- تهیه نقشه DEM منطقه  44

3-6-2- تهیه نقشه شبکه آبراهه­های منطقه  45

3-7- مشخصات حوضه  46

3-7-1- ترسیم مرز  زیرحوضه­ها 47

3-7-2- مساحت حوضه  49

3-7-3- محیط حوضه  49

3-7-4- طول آبراهه اصلی   49

3-7-5- شکل حوضه  50

3-7-6- ارتفاع حوضه و توزیع ارتفاعات   52

3-7-6-1- منحني‌ هيپسومتري   52

3-7-6-2- ارتفاع ميانه                   52

3-7-6-3- ارتفاع متوسط                   53

3-7-7- پروفيل طولي رودخانه  53

3-7-8- شیب حوضه  53

3-7-8-1-شيب آبراهه اصلي          54

3-7-8-2- استخراج شیب حوضه با استفاده از GIS      56

3-8- حجم رواناب   59

3-8-1- تلفات اوليه (Ia) 60

3-8-2- گروه هيدرولوژيكي خاك­ها 62

3-8-3- چگونگي وضعيت سطحي و استفاده از زمين   64

3-8-4- رطوبت اوليه خاك    66

3-8-5- نقش هيدرولوژيكي مجموعه خاك و پوشش آن   67

3-8-6- برآورد رواناب (جريان مستقيم) 70

3-8-7- كاربرد روش SCS  73

3-9- زمان تمرکز 74

3-9-1- روش پیشنهادی سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS) 75

3-9-2- معادله کرپیچ   75

3-9-3- معادله برانس بای- ویلیامز  76

3-9-4- معادله کالیفرنیا 77

3-10- جداسازی دبی پایه  77

3-11- روش­هاي برآورد سيلاب   79

3-11-1- روش­هاي تجربي مبتنی بر سطح حوضه  80

3-11-1-1- روش کریگر                        80 

3-11-1-2- رابطه دیکن                                  81

3-11-1-3- روش فولر                                   81

3-11-2- روش­هاي هيدروگراف واحد              82

3-11-2-1- هيدروگراف واحد  SCS                         83

3-11-2-2- هيدروگراف واحد اشنايدر            85

3-11-2-3- هيدروگراف واحد لحظه­اي كلارك     87

3-12- رونديابي سيلاب در شبكه رودخانه­ها 91

3-12-1- روش ماسکینگام  92

3-12-2- روش تاخیر  94

3-13- آناليز فركانس سيلابهاي حداكثر يك­روزه 95

3-14- اولویت­بندی زیرحوضه­ها از لحاظ سیل­خیزی  96

3-15- تشريح مدل  HEC-HMS  97

3-15-1- ساختار اصلی مدل   99

3-15-1-1- بخش شبيه سازي اجزاي حوضه         100

3-15-1-2- بخش تجزيه و تحليل داده­هاي هواشناسي       106

3-15-1-3- تشريح بخش مشخصه­هاي كنترلي          111

3-15-1-4- تشريح بخش برآورد پارامترها و بهينه سازي           111

 

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- مقدمه  119

4-2- نتایج واسنجی مدل HEC HMS در شرایط رطوبتی خشک   120

4-2-1- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد 13/12/65  121

4-2-2- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد 16/10/76  128

4-2-3- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد 10/12/76  135

4-3- اعتبارسنجی مدل HEC HMS در شرایط رطوبتی خشک   142

4-3-1- اعتبار سنجی مدل HEC HMS در رویداد 27/12/76  146

4-4- انتخاب بهترین مدل جهت شبیه سازی بارش-رواناب در شرایط رطوبتی خشک   153

4-5- نتایج واسنجی مدل HEC HMS در شرایط رطوبتی مرطوب   154

4-5-1- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد 10/09/73  155

4-5-2- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد 17/12/74  162

4-5-3- واسنجی مدل HEC HMS در رویداد 16/01/76  169

4-6- اعتبار سنجی مدل HEC HMS در شرایط رطوبتی مرطوب   176

4-6-1- اعتبار سنجی مدل HEC HMS در رویداد 23/12/74  180

4-7- انتخاب بهترین مدل جهت شبیه سازی بارش- رواناب در شرایط رطوبتی مرطوب   187

4-8- نتایج تحلیل فراوانی بارش حداکثر روزانه  188

4-9- شبیه سازی دبی حداکثر سیلاب                                                               193        

4-10- نتایج محاسبه حداکثر سیلاب روزانه به روش­هاي تجربي مبتنی بر سطح حوضه  195

4-11- روابط منطقه­ای بارش- رواناب   198

4-12- نتایج اولویت­ بندی زیرحوضه­ها از لحاظ سیل­خیزی  200

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه  203

5-2- نتیجه­ گیری  203

5-3- پیشنهادها 205

مراجع و منابع                                                                                                       209

 چکیده 

حوضه آبریز بشار در جنوب غربی ایران در استان کهگیلویه و بویراحمد در منطقه­ای کوهستانی واقع شده است. رودخانه بشار که آبراه خروجی این حوضه می­باشد، یکی از سرشاخه­های اصلی رودخانه کارون بزرگ
می­باشد که به علت بالا بودن میزان بارندگی، سالانه سیلاب­های فراوانی در حوضه پدید می­آید. با توجه به واقع شدن شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در بالادست حوضه بشار و سدها، تاسیسات و اراضی کشاورزی زیادی در پایین دست این حوضه، تعیین سیلاب حوضه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این تحقیق جهت شبیه سازی فرآیند بارش- ­رواناب، ابتدا با به­کارگیری الحاقیه‌ArcHydro ، HEC-GeoHMS و نقشه DEM  منطقه در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی، مرز زیرحوضه‌ها و شبکه ‌آبراهه­ها و سایر خصوصیات فیزبوگرافی حوضه استخراج گردید. در ادامه آمار ایستگاه­های هیدرومتری و باران­سنجی موجود در منطقه جمع آوری و به همراه نتایج حاصل از فیزیوگرافی حوضه به نرم افزار HEC-HMS منتقل گردید. سپس جهت
شبیه سازی هیدروگراف سیلاب حوضه در دو شرایط رطوبتی خشک و مرطوب از مدل­های هیدروگراف واحد کلارک، SCS و اشنایدر استفاده گردید و برای روندیابی رودخانه­های حوضه روش ماسکینگام انتخاب شد. از میان بیش از 40 واقعه بارش- رواناب ثبت شده، 8 واقعه انتخاب گردید که 4 تای آن­ها در حالت خشک و 4 تای دیگر در حالت مرطوب می­باشند. سپس پارامترهای مدل بر اساس 6 هیدروگراف مشاهده­ای سیل مورد واسنجی و بر اساس 2 هیدروگراف مشاهده­ای دیگر ارزیابی شد. و پارامترهای بهینه مدل هیدروگراف واحد کلارک، SCS و اشنایدر برای حوضه آبریز مورد اشاره استخراج گردید. در آخر حداکثر دبی سیلاب با دوره بازگشت‌های مختلف برای زیرحوضه‌های مختلف حوضه‌ بدست آمد. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از حداکثر دبی پیک زیر حوضه‌ها و مساحت آن‌ها، به ازای دوره بازگشت‌های مختلف، رابطه‌ دبی- مساحت برای هر کدام از زیر حوضه‌­ها استخراج گردید.

کلمات کليدي: هیدروگراف واحد، کلارک، SCS، اشنایدر، HEC-HMS، حوضه آبریز بشار، بارش-رواناب

فصل اول: کلیات

-1- مقدمه

سيل يک اتفاق ناگهاني و رويدادي سريع و مخرب است که هر ساله در نقاط مختلف جهان  باعث بروز خسارات جاني و مالي محسوس و نامحسوس فراوان مي­شود. بررسي شمار وقوع سيل در سال­هاي اخير نشان مي­دهد، ديگر سيل نه يک مصيبت اتفاقي نادر، بلکه پديده­اي فزاينده است که در هر بار وقوع، خسارات فراواني را اعم از جاني و مالي به بار مي­آورد. (سليماني ساردو، 1388) با تمام تلاش­هايي که در طول تاریخ انجام شده و با وجود پیشرفت تکنولوژی، هیچ گاه بشر نتوانسته است نواحي سيل­گير را به طور کامل و براي هميشه از خطر سيل محفوظ نمايد. به عبارت ديگر کنترل و يا کاهش اين عوارض مخرب و ويرانگر نيازمند مطالعه صحيح و دقيق مي­باشد.

سيل به عنوان يک واقعه اجتناب­نا­پذير، پذيرفته شده­است اما رويداد، اندازه و تکرار سيل ناشي از عوامل متعددي است که بسته به شرايط اقليمي، طبيعي و جغرافيايي هر منطقه تغيير
مي­کند. آنچه مسلم است سيلاب ناشي از بارندگي است. ولي مطالعات نشان مي­دهد که رابطه خطي و مستقيمي بين اين دو عامل وجود ندارد (چن و همکاران، 2009). رابطه بارندگي و رواناب نیز از حوضه­اي به حوضه ديگر متفاوت است.

تعداد وقوع سیلاب­ها و خسارات ناشی از آنها هر ساله با توجه به تخریب بیش از حد
جنگل­ها و مراتع و تغییر کاربری اراضی و تبدیل اراضی جنگلی به اراضی کشاورزی و مسکونی، رو به افزایش است.

در تحقيقات و پژوهش­هاي مرتبط با سيل­خيزي و تعيين مناطق سيل­خيز در نقاط مختلف دنيا، روش واحدي به­کار گرفته نشده­است و شامل استفاده از فرمول­هاي­تجربي، تحليل آماري داده­هاي سيلاب، استفاده از داده­هاي سنجش از دور و GIS و مدل­هاي رياضي رايانه­اي
بارش-رواناب مي­باشد (جلالی، 1368). از میان مدل­های مختلفی که امروزه جهت شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب در دنیا استفاده می­گردد، مدل HMS- HEC در مطالعات بسیاری از حوضه­ها در مناطق مختلف دنیا به کار گرفته شد و نتایج مطلوب و نزدیک با واقعیت به دست می‌دهد.

1-2- بیان مسئله

حوضه آبریز بشار در جنوب غربی ایران در استان کهگیلویه و بویراحمد در منطقه­ای کوهستانی واقع شده است. رودخانه بشار که آبراه خروجی این حوضه می­باشد، یکی از سرشاخه­های اصلی رودخانه کارون بزرگ می­باشد. به علت کوهستانی بودن حوضه و بالا بودن میزان بارندگی در حوضه (در حدود 800 میلیمتر در سال)، سالانه سیلاب­های فراوانی در حوضه پدید می­آید. با توجه به اینکه شهر یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در بالادست حوضه آبریز بشار قرار دارد و همچنین اراضی کشاورزی، باغات و تاسیسات تامین آب، پل­ها، مزارع پرورش ماهی، کارخانجات تولید شن و ماسه، سدهای در دست احداث و موجود در پایین دست و … در منطقه وجود دارد، تعیین سیلاب حاصل این حوضه از اهمیت فراوانی برخوردار می­باشد. لذا با پیش بینی سیلاب حاصل از هر بارندگی، می­توان تمهیداتی جهت کاهش خسارات احتمالی ناشی از سیلاب، اطلاع رسانی، هدایت، کنترل و بهره برداری از رواناب حاصل، اتخاذ کرد.

برای آگاهی از اینکه با بارش هر باران چه میزان سیلاب تولید می­گردد، لازم است که مدل بارش-رواناب حوضه مورد نظر به یکی از روش­های موجود استخراج گردد. برای مدل سازی بارش-رواناب در یک حوضه روش­های گوناگونی وجود دارد. طبق تحقیقات انجام شده برای مدل سازی بارش-رواناب سایر حوضه­ها، خروجی مدل HEC-HMS،  با داده­های مشاهداتی تطابق خوبی داشته است.

این تحقیق به دنبال کمی سازی و جداسازی بارش-رواناب در حوضه بشار بالادست و مقایسه روش­های هیدروگراف واحد کلارک، SCS و اشنایدر با استفاده از مدل HEC-HMS، انتخاب بهترین مدل، واسنجی و صحت­سنجی مدل­ HEC-HMS برای حوضه مورد نظر
می­باشد.

1-3- اهداف و ضرورت‌های انجام پژوهش

بررسي‌هاي ‌سازمان ‌ملل ‌متحد حاكي ‌از آن ‌است ‌كه ‌سيل ‌را بايد يكي‌ از جدي‌ترين بلاياي ‌طبيعي ‌بشمار آورد. تنها معدودي از كشورهاي ‌جهان ‌را مي‌توان ‌يافت‌ كه ‌فارغ ‌از مسايل ‌و مصايب ‌سيل‌ باشند. در ايران‌ از بررسي سيل‌هاي ‌خسارت ‌آفرين ‌50 سال ‌گذشته (1380-1330) تعداد 3700 مورد سيل ‌حادثه ‌خيز به ‌ثبت ‌رسيده ‌است (خبرنامه هيدروليك، مهرماه 80). روند افزايش سيل در 5 دهه گذشته نشان مي‌دهد كه تعداد وقوع سيل در دهه 70 نسبت به دهه مبنا تقريبا 10 برابر شده است و بعبارت ديگر 900 درصد افزايش داشته است. پاره‌اي ‌از اين ‌سيل‌ها بسيار بزرگ ‌و پر خسارت ‌بوده‌اند. بنابراین با پیش بینی صحیح و نزدیک به واقعیت سیلاب­ چه از نظر زمان وقوع و چه از لحاظ میزان دبی حداکثر می­توان با اعمال مديريت صحيح از خسارات ناشی از آن جلوگیری کرد و یا به حداقل ممکن رساند.

با توجه به وجود روش­های بسیار گوناگون در زمینه پیش بینی رواناب ناشی از بارش در حوضه آبریز، انتخاب مدل مناسب و یافتن مقدار بهینه پارامترهای مورد استفاده در این مدل با توجه به داده‌های موجود در دسترس بسیار مفید خواهد بود.

این تحقیق می­تواند برای مسئولین صنعت آب، وزارتخانه­های نیرو، کشاورزی و کشور، ستاد حوادث غیر مترقبه، شهرداری و مهندسین مشاور در امور آب مفید واقع شود.

1-4- فرضیات تحقیق

فرضیه­های تحقیق حاضر شامل موارد زیر می­باشد:

  1. حوضه از لحاظ اقلیمی‌همگن فرض می‌شود.
  2. تغییرات اقلیمی‌در طی سال­های آماری تاثیر معنی داری بر روند بارش-رواناب ندارد.

1-5- ساختار پایان نامه

کلیۀ مطالب این پایان نامه در پنج فصل بصورت کلی ارائه خواهد شد که مباحث کلیدی هر یک از این پنج فصل به اختصار در زیر ارائه شده است:

فصل اول: کلیّات

در این فصل ضرورت استفاده از مدل هیدرولوژیکی بارش-رواناب برای حوضه های آبریز بیان شد. بیان مسئله و اهداف و ضرورت­های انجام پژوهش نیز از دیگر بخش­های این فصل است. در ادامه نیز برخی از واژه­های پرکاربرد در این پژوهش تعریف می­شود.

فصل دوم: پیش زمینه و سابقه پژوهش

با توجه به وجود مدل­های بارش-رواناب زیاد جهت شبیه سازی رواناب حوضه، در ابتدای این فصل سعی می‌شود که دسته بندی­های موجود در این زمینه ارائه شود و سپس معيارهاي انتخاب مدل و مدل­هاي پركاربرد و سوابق كاربرد آن­ها به طور خلاصه توضیح داده شود. در ادامه با بررسی و مرور نتایج حاصل از پژوهش‌های سایر محققین در زمینۀ استفاده از این
مدل­ها بیان می‌شود.

فصل سوم: مواد و روش­ها

در این فصل ابتدا به معرفی حوضه آبریز مورد مطالعه پرداخته می‌شود و سپس مشخصات ایستگاه­های هیدرومتری و باران­سنجی موجود در منطقه به همراه مبانی تئوریک روش­های هیدرولوژیکی مورد استفاده در تحقیق و معرفی پارامترها و معیارهایی که پایه و اساس انتخاب مدل بهینه می­باشند، ارائه می­شود. در آخر نیز به تشریح مدل انتخابی پرداخته می­شود.

فصل چهارم: نتایج و بحث

در این فصل نتایج، شکل‌ها و نمودارهای حاصل از محاسبات مدل HEC-HMS با استفاده از روش­ها و زیر مدل­های مختلف برای حوضه آبریز مورد مطالعه ارائه خواهد شد. در ادامه با مقایسۀ نتایج حاصل از اجرای مدل با روش­های مختلف، بهترین مدل برای حوضه آبریز مورد مطالعه انتخاب انجام شده و پارامترهای بهینه جهت هر یک از زیرحوضه­های حوضه آبریز مورد نظر محاسبه می­شود.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

در این فصل نتایج کلی حاصل شده از تحقیق به همراه پیشنهاداتی برای سایر پژوهشگران ارائه خواهد شد.

1-6- تعریف واژه‌ها

در اين بخش لغات فني و مفاهيم اوليه كه به منظور فهم مراحل برآورد PMF مورد نياز است، به اختصار تشريح مي­شوند.

 حوضه آبریز (Drainage Basin)

حوضه آبریز شامل سطحي است كه در توليد رواناب مستقيم ناشي از بارش بر روي حوضه در يك نقطه خروجي معين نقش دارد. لغات معادل در ادبيات خارجي شامل Basin، Catchment  و Watershed مي­باشد.

هيتوگراف (Hyetograph)

نموداري از شدت بارندگي تجمعي، بارندگي خالص يا هر دو در مقابل زمان در يك ايستگاه باران نگار و يا تعميم يافته براي كل يك حوضه.

هيدروگراف (Hydrograph)

نموداری است که تغییرات دبی رواناب را نسبت به زمان نشان می­دهد. مولفه عمودي نشانگر دبي و مولفه افقي نشانگر زمان است.

هيدروگراف سيل (Flood Hydrograph)

تغييرات پيوسته جريان رودخانه در مقابل زمان براي يك سيل مشخص در يك موقعيت انتخاب شده روي رودخانه (FERC Hydropower PMF Guide , 2001).

هيدروگراف واحد (Unit Hydrograph)

هيدروگراف رواناب مستقيم از يك حوضه زهكشي مشخص است كه ناشي از يك واحد (اينچ يا سانتي متر) عمق بارندگي خالص به صورت يكنواخت مكاني براي يك مدت زمان معين
مي­باشد.

هيدروگراف واحد بدون بعد (Dimensionless Unit Hydrograph)

يك هيدروگراف واحد كه مولفه­هاي عمودي(دبي) و افقي (زمان) آن به ترتيب از تقسيم كردن بر دبي اوج هيدروگراف و زمان رسيدن به دبي اوج هيدروگراف بدون بعد شده­اند.

هيدروگراف واحد مصنوعي (Synthetic Unit Hydrograph)

هيدروگراف واحد براي يك حوضه فاقد آمار است كه براساس مفهوم هيدروگراف واحد به عنوان تابعي از خصوصيات حوضه بيان مي­گردد.

حداكثر بارش محتمل (Probable Maximum Precipitation)

سازمان جهاني هواشناسي در سال 1986، PMP را به صورت زير تعريف كرد: از نظر تئوري، بزرگ­تر ين عمق بارش در يك مدت معين است كه به طور فيزيكي امكان رخداد آن روي يك سطح مشخص حوضه در يك موقعيت جغرافيايي ويژه و در زمان معيني از سال وجود دارد (1986WMO,)

حداكثر رگبار محتمل (Probable Maximum Storm)

يك رگبار طراحي منشا گرفته از PMP كه الگوي زماني-مكاني آن به طور واقع گرايانه­اي براساس طوفان­هاي مشاهداتي براي ايجاد شرايط بحراني تنظيم شده است. به PMP در فاز طراحي يك الگوي زماني و مكاني بر روي حوضه مورد نظر داده مي­شود به نحوي كه حداكثر سيلاب محتمل (PMF) را ايجاد نمايد، به اين بارش مصنوعي كه PMF را توليد مي­كند حداكثر رگبار محتمل گفته مي­شود.

حداكثر سيل محتمل (Probable Maximum Flood)

سيلي كه به طور تئوريكي از تركيب شرايط هواشناسي بحراني كه معمولا حداكثر بارش محتمل را توليد مي­كنند و شرايط هيدرولوژيكي بحراني كه به طور منطقي امكان وقوع آن­ها در حوضه تحت مطالعه وجود دارد، مورد انتظار باشد. اين سيل يك سيل توليد شده بوسيله PMP با فرض بحراني بودن توزيع زماني و مكاني بارندگي، همراه با ساير فرض­هاي محافظه كارانه مربوط به شرايط اوليه حوضه در زمان وقوع سيل است. توجه كنيد كه با وجود كلمه «محتمل» در اصطلاحات PMP و PMF يك احتمال عبور يا دوره بازگشت را  نمي­توان به آن­ها نسبت داد. حتي اگر بتوان چنين احتمالي را مطرح نمود، دوره بازگشت عدد بسيار بزرگي شايد در مرتبه ده­ها هزار سال خواهد بود و در اين صورت امكان تاييد آن در عمل وجود نخواهد داشت.

رونديابي سيل (Flood Routing)

فرآيند تعيين دبي در زمان­هاي پيوسته در نقاط متوالي در طول يك رودخانه براي تخمين سيل خروجي در يك نقطه در پايين دست براساس سيل ورودي در بالادست رودخانه است. روش­هاي رونديابي سيل مي­تواند به دو دسته رونديابي هيدرولوژيكي (رونديابي يكپارچه جريان) يا رونديابي هيدروليكي (رونديابي توزيعي جريان) طبقه­ بندي شوند. برخي از روش­هاي رونديابي هيدرولوژيكي شامل مخزن خطي و ماسكينگام و روش­هاي هيدروليكي شامل موج ديناميكي و ماسكينگام-كانج مي­باشد.

 متغير (Variable)

متغير عبارت است از يك مشخصه قابل اندازه گيري از يك سيستم كه در زمان­هاي مختلف ممكن است داراي مقادير عددي مختلفي باشد. براي مثال، مقادير بارندگي، رواناب، نفوذ، دما، و رطوبت خاك از جمله متغيرهاي هيدرولوژيكي محسوب مي­شوند.

پارامتر (Parameter)

پارامترها در واقع مشخصه­هاي كمي سيستم هيدرولوژيكي هستند كه ممكن است باتوجه به زمان تغيير كنند يا ثابت بمانند. هدايت هيدروليكي، ضريب زبري مانينگ، زمان ضريب ذخيره، زمان تمركز و ضرايب روش رونديابي ماسكينگام مثال­هايي از پارامترها هستند.

شبيه سازي رواناب (Runoff Modeling)

فرآيند تحليلي محاسبه بخشي از بارندگي يك طوفان و (يا) ذوب برف كه روي زمين به صورت آب­هاي سطحي جاري مي­شود. شبيه سازي در برگيرنده روابط رياضي تبديل بارش-رواناب است كه روش اصلي آن، هيدروگراف واحد مي­باشد.

تعداد صفحه :239

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --