دانلود پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

عنوان : بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی

دانشگاه سوره-دانشکده ارتباطات

موضوع پایان نامه:

بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی

استاد راهنما: دکتر ستار عودی

استاد مشاور: دکتر محمود کلاهچیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه عملیات روانی شیوه ها و تکنیک های مختلفی را شامل می شود، اما نمی توان این معنا را در تکنیک و یا شیوه ای خاص محدود دانست، از این منظر عملیات روانی فرایندی تاثیرگذار بر مخاطب بوسیله ابزار و وسایل مختلف است، فرایندی که در طول قرن ها تغییر یافته و امروز با چهره ای مدرن معانی مختلفی را تولید کرده است، شناخت جنگ نرمی که امروزه ملت ها و از آن نیز فراتر انسانیت را هدف قرار داده است تنها با درک صحیح از این معنا میسر است، از این رو یکی از نظریاتی که درتبیین مفهوم عملیات روانی و توضیح فرایند آن در این معنا کوشیده است نظریه ناهماهنگی شناختی در علم ارتباطات و روانشناسی اجتماعی است، بر این مبنا و نظر به ضرورت شناخت مولفه های هویتی جامعه خویش جهت تبیین الگوهای دفاعی بومی با رویکردی تحلیلی در تاریخ اسلام یکی از پرفرازو نشیب ترین دوران تاریخ اسلام یعنی دوره زمامداری بنی امیه براساس مولفه های عملیات روانی و نظریه ناهماهنگی شناختی مورد ارزیابی و بازخوانی قرار گرفت و ضمن تبیین معنای عملیات روانی در شیوه های رفتاری دستگاه خلافت اموی فرایند عمل این عملیات روانی توسط بنی امیه نیز براساس نظریه ناهماهنگی شناختی ارزیابی و توصیف گردید .

واژگان کلیدی: عملیات روانی، تبلیغات، افکار عمومی، دستگاه اموی

فصل اول- کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………  12

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 12
 • طرح مسئله و تعریف آن …………………………………………………………………………………………. 14
 • ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش …………………………………………………………………………. 18
  • ضرورت و اهمیت نظری یا علمی ……………………………………………………………………. 18
  • ضرورت و اهمیت عملی یا اجتماعی ……………………………………………………………….. 19
 • اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 20
 • روش شناسی پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 21

5-1 سوالات و سوال اصلی پژوهش ………………………………………………………………………..  21

5-2 متغیرها ………………………………………………………………………………………………………….  21

5-3 کاربران پژوهش ……………………………………………………………………………………………..  21

5-4 روش پژوهش و تکنیک جمع­آوری داده­ها …………………………………………………………  21

5-5 تکنیک جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………  21

5-6 ابزار جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………….  22

5-7 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………….  22

5-8 شیوه­ ی تجزیه و تحلیل داده­ها …………………………………………………………………………  22

فصل دوم-ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….  23

 • پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 23
  • تاریخچه موضوع …………………………………………………………………………………………… 23
  • پژوهش های خارجی …………………………………………………………………………………….. 27
  • تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………. 29
 • مفاهیم نظری ……………………………………………………………………………………………………………… 30
  • مفاهیم نظری مرتبط با عملیات روانی ……………………………………………………………… 30

2-1-1 عملیات روانی …………………………………………………………………………………..  30

2-1-1-1 اهداف مورد نظر در عمليات‌رواني ……………………………………………  30

 • تقسيم بندي عمليات‌رواني …………………………………………………… 30

2-1-1-3 تعریف کاربردی …………………………………………………………………….  32

2-1-2 جنگ رواني ……………………………………………………………………………………..  33

2-1-2-1 رابطه جنگ رواني و عمليات رواني ………………………………………….  34

2-1-2-2 شيوه‌هاي جنگ رواني …………………………………………………………….  34

2-1-2-3 عوامل مؤثر بر موفقيت جنگ رواني …………………………………………  34

2-1-2-4 اقسام جنگ رواني ………………………………………………………………….  34

2-1-2-5 اهداف جنگ رواني ………………………………………………………………..  35

 • تعریف کاربردی ………………………………………………………………… 35
 • تبليغات …………………………………………………………………………………………. 36

2-1-3-1 عناصر تشكيل دهنده تبليغات …………………………………………………  36

2-1-3-2 انواع تبليغات ……………………………………………………………………….  37

2-1-3-3 تبلیغ از منظر اسلام ………………………………………………………………  37

 • تعریف کاربردی ……………………………………………………………….. 38
 • افكار عمومي …………………………………………………………………………………. 38

2-1-4-1 تفاوت افکار عمومی و احساس جمعی …………………………………..  39

2-1-4-2 ویژگی های افکار عمومی ……………………………………………………..  39

2-1-4-3 اقسام افکار عمومی ………………………………………………………………  39

2-1-4-4 منشأ افكار عمومي ………………………………………………………………..  40

2-1-4-5 افكار عمومي در جنگ روانی …………………………………………………  40

 • تعریف کاربردی ……………………………………………………………….. 41
 • مدیریت ادراک ……………………………………………………………………………….. 41

2-1-5-1 مفهوم شناسي مديريت ادراك ………………………………………………..  43

2-1-5-2 روشهاي مديريت ادراك ………………………………………………………..  43

2-1-5-3 تکنیک ها ……………………………………………………………………………  44

 • تعریف کاربردی ……………………………………………………………….. 44
 • شایعه ……………………………………………………………………………………………. 45

2-1-6-1 تعاریف شایعه ……………………………………………………………………..  56

2-1-6-2 تعریف کاربردی …………………………………………………………………..  47

 • مفاهیم نظری مرتبط با دستگاه اموی ……………………………………………………………….. 48
  • فشار اجتماعي ………………………………………………………………………………….. 48

2-2-1-1 فشار اجتماعی بر افکار عمومی ………………………………………………  49

 • تعریف کاربردی ……………………………………………………………….. 49

2-2-2 نفوذ اجتماعي ………………………………………………………………………………………  49

2-2-2-1 پیامدهای رفتاری نفوذ اجتماعی ……………………………………………..  51

2-2-2-2 تعریف کاربردی …………………………………………………………………..  52

 • مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………… 53
  • نظریه ناهماهنگی شناختی …………………………………………………………………………. 53
   • مفهوم هماهنگی شناختی ……………………………………………………………………… 53
   • نظریه های مربوط به ناهماهنگی شناختی ……………………………………………….. 53
    • نظریه تعادل ……………………………………………………………………… 54
    • نظریه تقارن ………………………………………………………………………. 54
    • نظریه همخوانی …………………………………………………………………. 54
    • نظریه ناهماهنگی شناختی …………………………………………………… 55

3-1-2-4-1 چگونگی پیشرفت تئوری نظریه ……………………….  56

 • تحقیقات مربوط به ناهماهنگی شناختی ……………………………………………….. 57
 • چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………. 59

3-2-1 توصیف واژههای کلیدی نظریه ……………………………………………………………..  59

 • تشریح کاربردی نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر ……………………………….. 61
  • موقعیت های بروز ناهماهنگی ………………………………………….. 62
  • روابط متقابل در درون ساخت شناختی ……………………………… 64
 • جایگاه نظریه ناهماهنگی شناختی در عملیات روانی دستگاه اموی (مدل نظری) 65

فصل سوم- بنی امیه در بستر تاریخ ……………………………………………………………………………………………  69

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 69
 • زمینه های قدرت بنی امیه ………………………………………………………………………………………. 72

2-1 جریان سقیفه ………………………………………………………………………………………………….  72

2-2 خلافت عثمان، خون رگهای بنی امیه ………………………………………………………………..  74

 • پیراهن خونین عثمان، دروغ بزرگ بنی امیه ………………………………………………………………. 76

3-1 تثبیت حزب اموی ………………………………………………………………………………………….  76

 • جنگ جمل ………………………………………………………………………………………………………….. 79

4-1 نامه به طلحة بن عبيداللَّه  ………………………………………………………………………………..  80

4-2 نامه به زبير بن عوام ………………………………………………………………………………………..  80

4-3 نامه به مروان بن حكم …………………………………………………………………………………….  81

4-4 نامه به سعيد بن عاص‏ …………………………………………………………………………………….  81

4-5 نامه به عبداللَّه بن عامر بن كريز ……………………………………………………………………….  81

4-6 نامه به وليد بن عقبه ……………………………………………………………………………………….  82

4-7 نامه به يعلي بن منيه ………………………………………………………………………………………..  82

4-8 بازتاب نامه‏نگاري‏هاي معاويه …………………………………………………………………………..  82

 • جنگ صفَّين و حکمیت …………………………………………………………………………………………. 84

5-1 شهادت عمار و فئه باغیه …………………………………………………………………………………  85

5-2  قرآن های بر نیزه …………………………………………………………………………………………..  87

5-3 حکمیت و خوارج ………………………………………………………………………………………….  89

 • صلح طلبی معاویه، توطئه اي براي القای مشروعيت ………………………………………………….. 90
 • وليعهدي يزيد و مقدمات معاويه بر اين امرشوم ………………………………………………………… 94

7-1 اقدامات تبليغي و فرهنگي معاويه براي وليعهدي يزيد ……………………………………….  94

 • مرگ معاويه و خلافت یزید …………………………………………………………………………………… 97
 • پرافتخارترين فصل تاريخ اسلام ………………………………………………………………………………. 98

9-1 اقدام يزيد در مكّه …………………………………………………………………………………………..  98

9-2 كوفيان و امتحان بزرگ ……………………………………………………………………………………  99

9-3 تغيير اوضاع اجتماعى كوفه ……………………………………………………………………………  100

9-4 بسيج عمومى برای جنگ ………………………………………………………………………………  101

9-5 رسانه های تبلیغاتی اموی پس از واقعه عاشورا …………………………………………………  102

 • پایان بنی امیه ……………………………………………………………………………………………….. 105

10-1 مروان بن حکم …………………………………………………………………………………………..  105

10-2 وليدبن عقبه بن ابي معيط …………………………………………………………………………….  106

فصل چهارم – جایگاه شیوه های رفتاری امویان در مولفه های عملیات روانی ………………………………  107

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 107
 • فضای اجتماعی قلمرو حکومتی بنی امیه ……………………………………………………………….  108

2-1 نهاد اطلاع رساني در زمان بني اميه …………………………………………………………………  108

2-2 سلطه تبلیغاتی بنی امیه بر اذهان عمومی ………………………………………………………….  108

2-3 عملیات روانی معاويه برای تامين نيروي انساني ……………………………………………….  109

2-4 عملیات روانی بنی امیه در قلمرو حکومتی ………………………………………………………  112

3- سطوح عملیات روانی بنی امیه ……………………………………………………………………………….  117

3-1 فرایند تغییر نگرش، با ارسال پیام های القایی ……………………………………………………  117

3-2 فرایند تغییر نگرش، با ارسال پیام های اقناعی …………………………………………………..  117

3-3 فرایند تغییر نگرش، پس از فریب رفتاری ………………………………………………………..  118

3-4 فرایند تغییر نگرش، پس از اجبار رفتاری …………………………………………………………  118

4- تکنیک های تبلیغاتی و عملیات روانی بنی امیه …………………………………………………………  120

4-1 سانسور خبری ……………………………………………………………………………………………..  120

4-2 شيعه ستیزی ………………………………………………………………………………………………..  120

4-3 جعل حدیث و روايت …………………………………………………………………………………..  120

4-4 احياى عروبت ……………………………………………………………………………………………..  125

4-5 سد آگاهی مردم …………………………………………………………………………………………..  126

4-6 شایعه و تشنج آفرینی ……………………………………………………………………………………  126

4-7 اسطوره سازی …………………………………………………………………………………………….   128

4-8 سست کردن اعتقادات مذهبی ………………………………………………………………………..  128

4-9 احياى جريان هاى اعتقادى انحرافى ………………………………………………………………   130

4-10 استفاده از جبر گرایی برای القای مشروعیت …………………………………………………..  132

4-11 مقدس نمایی و وجه دینی بخشیدن به حکومت اموی ……………………………………..  133

4-12 مصادره مفاهیم …………………………………………………………………………………………..  135

4-13 تبلیغات روانی جهت بسط سلطنت امویان ……………………………………………………..  136

4-14 استفاده تبلیغی از  شخصیت های موثر …………………………………………………………..  137

4-15 ارسال پارازیت …………………………………………………………………………………………..  138

4-16 تحریف تاریخ ……………………………………………………………………………………………  138

4-17 استفاده از شعار های رنگین …………………………………………………………………………  141

4-18 جعل وقایع و تاثیر بر نسل ها ………………………………………………………………………  142

فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………..  144

 • نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 144
 • پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………. 149

2-1 روش های مقابله با عملیات روانی براساس مبانی نظری پژوهش ……………………….  149

1- مقدمه

امروزه اهمیت افکار عمومی[1] در مدیریت سیاسی و امنیتی که خود از تحولات تکنولوژیک جهان ناشی است افزایش چشمگیری یافته ، شیوه های سلطه و نفوذ[2] توسط قدرتهای بزرگ دستخوش تغییرات اساسی شده و تلاش برای تحمیل اراده از طریق روشهای نرم افزارانه و با بهره گیری از قدرت نرم[3] در دستور کار این دولتها قرار گرفته است. شیوع به کارگیری روشهای اعمال تهدید نرم مانند عملیات روانی به گونه ای گسترش یافته است که برخی از آن به جنگ دائمی یا نبرد ممتد یاد می کنند. به تعبیر شهید آوینی «خانه های امنیت در زیر دامنه آتش فشانها استقرار یافته است» پس گریزی از هجوم تهدیدات نرم وجود ندارد، هرچند تهدیدات نرم با گسترش روز افزون تکنولوژی دائماً در حال تغییر است اما شناخت این تهدیدات به دور از مبانی عملی و جایگاه تاریخی آن چندان راه گشا نخواهد بود.

با پيشرفت وسايل ارتباط جمعي و گسترش روابط بين‌الملل، تأثير تبليغات و عمليات رواني بر فرهنگها و نگرش‌هاي اجتماعي كاملا ملموس بوده و به عنوان حربه‌اي براي تغيير افكار عمومي مورد استفاده قرار گرفته است. اما افکار عمومی پدیده ای نو ظهور نیست بلکه در دوران مختلف تاریخی و در شناخت جوامع بشری مولفه ای تاثیر گذار بوده است. تبليغ و استفاده راهبردي از آن براي دستيابي به اهداف خود و منزوي كردن دشمن ریشه در ابتدایی ترین اجتماعات دارد، اجتماعاتی که هم گام با تاریخ بشری متحول شده اند و دنیای پیچیده تکنولوژی و دهکده کوچک جهانی ارتباطات را رقم زدند، اما در این میان نباید و نمی توان مبانی و ریشه های واقعیات اجتماعی را نادیده گرفت از این رو همواره بر تاریخ و مطالعه آن تاکید شده است و از این روست که همواره تاریخ یکی از مولفه های هویتی جوامع و انسانها بوده است، بر این اساس پایه های تمدنی فرهنگهای گوناگون سهم وسیعی در واقعیات امروزین آنها دارد و بخش عظیمی از موفقیت امروز جوامع پیشرفته را علت است، البته همه ما می دانیم که سقوط و صعود نسل ها نه تنها و صرفاً به این علت بلکه به دلایل گوناگونی رقم می خورده و می خورد، اما تلاش و جهد جوامع نیز عنصری غیرقابل انکار است، در کشورهای جهان سوم بسیارند کشورهایی که با پیشینه تمدنی قدرتمند دچار مشکلات فراوان داخلی و خارجی اند و در رکود و فقر بسر می برند. با دیدن چنین واقعیاتی به سهولت می توان درک کرد که عامل بسیاری از واپس زدگی ها و عقب ماندگی ها درکنار بسیاری از شدائدی که بر آن ملت ها گذشته است، عدم رجعت به اصول تمدنی و داشته های تاریخی و تولید علم بومی بوده است، مسئله علوم انسانی غربی و شرقی که امروزه بسیاری از کشورها و خصوصاً کشورهای جهان اسلام با آن رو به رویند، آنچنان که بسیاری از بزرگان جهان اسلام برآن تکیه دارند، مسئله ای ریشه ای  است که در دانشگاه ها و حوزه های علمیه و مراکز علمی باید پیگری شود.

بدین ترتیب با درک شرایط پیشرو و افزایش تمامیت خواهی دشمن و شرایط ناهمواری که دشمنان با آن مواجه اند، برای مقابله و مبارزه با جنگ نرم دشمن که گستره وسیعی از مردم جامعه و افکار عمومی را شامل می شود و به منظور تولید الگوهای بومی دفاعی کشور نیاز به توجه و بازشناخت بن مایه های اصلی تمدنی جامعه باتوجه به علوم و سرمایه بشری بیش از پیش اهمیت دارد. اما تاریخ پر فراز و نشیب صدر اسلام به مثابه چراغی روشن همواره در کور راه های زمان راهگشای جامعه اسلامی مان بوده است، تاریخی که داشته ها، خواسته ها و آرمانهایمان را رقم زده است و بناست تا الگویی برای مسیر آینده مان باشد.

با توجه و تورقی در تاریخ اسلام می توان دریافت که یکی از بزرگترین و یا به تعبیر نگارنده بزرگترین تهدید برای جهان اسلام بنی امیه بوده اند، بنی امیه نه یک قوم و قبیله بلکه جریانی فکری منحرفی بود که در برابر اسلام ناب ایستاد، بنی امیه در طول سالیان حکومت خود بر بخش هایی از جهان اسلام چنان دشمنی و عداوتی در برابر حق از خود نشان داد که کمتر می توان نمونه ای برای آن یافت، از این رو اهمیت این دوران قابل درک می باشد.

یکی از ضربات دستگاه حکومت بنی امیه، ایجاد انحراف های مبنایی و شکاف های عمیق در جامعه مسلمین بود، انحرافی که با لعن امیر المومنین (ع) بر منابر اموی آغاز شد و تا امروز ادامه دارد، از این منظر اصلی ترین کارکرد عملیات روانی[4] دشمن ایجاد شکاف و انحراف در جامعه اسلامی بوده و هست، انحرافی که همواره با وارد آوردن لطمات شناختی بخشی از جامعه مسلمین را در راستای اهداف دشمنان از آن جدا کرده است.

براین اساس و بنا بر خلاء احساس شده در این حوزه و با همکاری اساتید و دوستان صاحب نظر در این مسیر قدم گذاردیم و امید است، نتایج آتی ضمن ارائه تصویری روشن از تاریخ با نگاهی نو اندیشانه به ترسیم رویکردی علمی در مسئولین و دست اندرکاران در این حوزه، سهم کوچکی از این جمع در اعتلای پرچم مقدس کشورمان باشد.

 

2-طرح مسئله و تعریف آن

انسان ها همواره براي تحت تأثير قراردادن دیگران به شيوه‌ها و ترفندهايي متوسل ‌شده‌اند، اين کنش ها از ارتباط چهره به چهره دو فرد در اجتماعات كوچك و بزرگ تا دهکده جهانی امروز ادامه داشته و با گسترش ارتباطات و ابزار های ارتباطی وسعت بیشتری يافته و وارد ابعاد پیچیده تری شده است، این پیچیدگی منجر به تولید مفهومی چون عملیات روانی با رنگ و بویی مدرن شده، در تعریفی مختصر می توان عملیات روانی را «استفاده دقيق و طراحي شده از تبليغات و ساير امكانات به منظور تأثيرگذاري بر افكار، احساسات، تمايلات و رفتار گروههاي دوست، دشمن و بيطرف، براي دستيابي به اهداف» دانست. (حسينی،1383: 12)، آنچه در تعریف قابل توجه است استفاده از تبلیغات[5] و سایر امکانات است که در واقع عملیات روانی را به تبلیغات محدود نمی داند، هرچند واژه عملیات روانی مفهومی مدرن است اما این معنا را می توان در طول تاریخ و انواع فعالیت ها و اقدامات بشری مشاهده کرد که از مهمترین آنها در زمان هاي خاص همچون بحران ها، جنگ ها، نزاع‌هاي محلي بصورت مختلف و گوناگون بوده است، حال آنکه در طول زمان ارتباطات به مثابه ابزاری در منطق عملیات روانی بر شیوه های آن موثر بوده و پیشرفت تکنولوژی ابزارهای جدیدی را خلق کرده و تا حدودی شیوه های جدیدی را موجب شده و تحولاتی را در تکنیک های عملیات روانی بوجود آورده است، اما باید گفت آنچه قابل تأكيد است اين است كه انسانها پديده تأثيرگذاري رواني و استفاده از آن در جنگ و صلح و سياست را به تازگي كشف نكرده اند، بلكه فقط نظریات آن در قرن اخیر تکامل و توسعه یافته و در واقع كمتر برهه‌اي از تاريخ حيات اجتماعی و سیاسی بشر را مي‌توان يافت كه فارغ از اين عناصر باشد، با ظهور اسلام تحولي جديد در تبليغ به وجود آمد .يکي از نويسندگان عرب در اين باره مي نويسد:

«با ظهور اسلام تبليغ وارد مرحله جديدي شد، بدين گونه که تبليغات علني با تبليغات سري آميخته گشت و از حالت خودسري و نوسان به صنعت منظم تخصصي در آمد و از انحصار برخي افراد مثل حکام يا قشرهاي قدرتمند مثل سياست مداران و تجار خارج شد و به کليه افراد شايسته در هر زمان و مکان ارتقاء يافت و از سلطه مطلق يا هرج و مرج مطلق به آزادي انديشه و آزادي انسانيت راه گشود…»(کاوش،1383: 1)

تاریخ پر فراز و نشیب اسلام و به طور خاص برهه زمامداری بنی امیه بر بخشی از سرزمینهای اسلامی برهه ایست، که دستگاه اموی با تلاش روانی و نظامی خود بر مردم زمینه سکوت و همراهی آنها را بر حفظ حکومت خود و شهادت سیدالشهدا(ع) فراهم کرد. امير المومنين علي (ع)حضور بني اميه را هولناک ترين فتنه ها معرفي مي کند:

«آگاه باشيد! همانا ترسناک ترين فتنه ها در نظر من فتنه ي بني اميه بر شما است. فتنه اي کور و ظلماني که سلطه اش همه جا را فراگرفته و بلاي آن دامن گير نيکوکاران است، هرکس آن فتنه ها را نشناسد نگراني و سختي آن دامن گيرش گردد و هرکس که فتنه ها را بشناسد حادثه اي براي او رخ نخواهد داد، به خدا سوگند بني اميه بعد از من براي شما زمامداران بدي خواهند بود و آنان چونان شتر سرکشي که دست به زمين مي کوبد و لگد زند و با دندان گاز گيرد و از دوشيدن شير امتناع ورزد» (کاوش،1383: 1)

به نوعی می توان گفت، فتنه يعني جو حاکم بر اجتماع تحت سلطه بني اميه که جاي پاي منحوسي از شيطان است، بني اميه هميشه رقيب و مخالف سرسخت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم ) بود و تا فتح مكه و يأس كامل مشركين ، در حال جنگ با اسلام و قرآن بوده و در جنگ بدر، احد و احزاب ، نه تنها پرچم كفر به دوش ابوسفيان و معاويه قرار داشت ، بلكه در بعضي از اين جنگ ها، هند همسر ابوسفيان نيز به عنوان تقويت روحي و حمايت معنوي از سپاهيان شرك ، به همراه آنان در ميدان جنگ حضور مي يافت.

ولي پس از پيروزي اسلام در جزيرة العرب  كه براي آنان تظاهر به شرك و جنگ علني وجود نداشت.   اين كفر به نفاق مبدل گرديد و ظاهرا اسلام را پذيرفتند، اما در باطن امر و در عمل ، همان دشمني و كينه گذشته اسلام و قرآن را تعقيب نمودند و آن گاه كه معاويه به قدرت رسيد، در كنار اين نفاق ، ظلم و ستم بر مسلمانان واقعي را به حد اعلي رسانيده و پيروان اميرمؤ منان (عليه السلام ) را به زنجير كشيد و فرزند او يزيد فاسق و ديگر خاندان بني اميه نيز رهرو وي بودند.

امام حسين( عليه السلام) در خطبه هاي مختلفي به معرفي بني اميه پرداخته اند  حضرت، بني اميه را پيروان شيطان معرفي مي نمايند و مي فرمايد:

«ان هولاء قد لزموا طاعة الشيطان ، و تركوا طاعة الرحمان ، و اظهروا الفساد، و عطلو الحدود، و استاثروا بالفي ء و احلوا حرام الله و حرموا حلاله. . .

و اينان (بني اميه) اطاعت خدا را ترك و اطاعت شيطان را بر خود فرض نموده اند.  فساد را ترويج و حدود و قوانين الهي را تعطيل كرده اند.  بيت المال را بر خود اختصاص داده اند. حرام خدا را حلال و حلال او را حرام كرده اند».(کاوش،1383: 2)

اين جملات ، در خصوص بني اميه فرازهايي از سخنراني حسين بن علي (عليه السلام) است كه در منزل بيضه خطاب به ياران خود و سپاهيان حر بن يزيد رياحي فرمود. باز حضرت در سخناني ديگر مي فرمايد:

«كاني باوصالي تقطعها عسلان الفوات بين النواويس و كربلا فيملان مني اكراشا جوفا و اجريه سغب

گويا مي بينم كه درندگان بيابانها (پيروان بني اميه ) در سرزميني در ميان نواويس و كربلا، اعضاي بدن مرا قطعه قطعه و شكمهاي گرسنه خود را سير و انبانهاي خود را پر مي كنند».(کاوش،1383: 5)

امام عليه السلام اين جمله را در ضمن خطبه اي در شب هشتم ذيحجه سال شصت در مكه ايراد فرمود و صبح همان روز به سوي عراق حركت نمود.

«و ايم الله ! لو كنت في ثقب جحر هامة من هذه الهوام لا ستخر جوني حتي يقضوا في حاجتهم…

بخدا سوگند! اگر در آشيانه پرنده اي هم باشم ، بني اميه مرا بيرون خواهند كشيد تا با كشتن من به خواسته خود نايل گردند». (کاوش،1383: 5)

حسين بن علي (عليه السلام) اين جمله را در پاسخ عبدالله بن زبير در مكه فرمود كه او در باطن به خارج شدن آن حضرت از مكه راضي و خوشحال بود، ولي در ظاهر امر، پيشنهاد اقامت در مكه و گاهي وعده كمك و مساعدت هم مي داد.

نقش امويان در تکوين و ايجاد اين تحولات در شام که از زمان شيخين آغاز مي شود قابل بررسي جدي است.امويان که ابتدا به صورت فاتحان مسلمان و سپس به عنوان کارگزاران حکومت مرکزي به اين سرزمين وارد شدند و بعد از آن داعيه ي خلافت اسلامي را مطرح کردند و بالاخره در جريان صلح امام حسن مجتبي (عليه السلام) رسما به عنوان خليفه به حکومت پرداختند و سياست هاي تبليغي ويژه اي را اعمال کردند که موثرترين عامل در موضع گيري هاي مردم شام در قبال وقايع و حوادث ساير سرزمين هاي اسلامي و جهت گيري مثبت يا منفي آنان در مقابل رويدادهاي تاريخي و مردان تاريخ ساز جهان اسلام بودند.

ساده ترين و متداول ترين اين سياست ها و تبليغات ضد شيعي و ضد علوي تا آن جا گسترش مي يابد که به هنگام نقل خبر شهادت امير المومنين (عليه السلام) در مسجد اين سوال در اذهان عمومی مردم شام مطرح مي شود که علي در مسجد چه مي کرده؟ مگر او نماز هم مي خوانده؟ (کاوش،1383: 2) کاشتن بذر کينه و عداوت خاندان پيامبر در قلوب شاميان که از ابتدا تنها با اسلام اموي آشنايي داشتند و اسلام را تنها از دريچه اي که معاويه و اطرافيانش بر آن ها گشوده بودند مي ديدند.

آنچه گذشت اين سوال را به ذهن متبادر مي سازد كه آيا رفتار دستگاه اموي در برهه های مختلف تاریخی (از سال 41 هجری قمری تا سال 132 هجری قمری تا فروپاشی دستگاه اموی) را مي توان همراه با نوعی عمليات رواني دانست؟ مولفه هاي اين عمليات رواني كدام اند؟ و جایگاه این مولفه ها در عصر حاضر چیست؟

تعداد صفحه : 160

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --