دانلود پایان نامه ارشد : علل ظهور وگسترش گفتمان‌های مبارز دینی در دهه‌های 40 و50 در ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم سیاسی

گرایش :علوم سیاسی

عنوان : علل ظهور وگسترش گفتمان‌های مبارز دینی در دهه‌های  40 و50  در ایران

دانشگاه مازندران

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی

گرایش علوم سیاسی

عنوان:

علل ظهور وگسترش گفتمان‌های مبارز دینی

در دهه‌های  40 و50  در ایران

 

استاد راهنما:

دکتر حسین رفیع

استاد مشاور:

دکتر محمد سالار کسرایی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

اين پژوهش به زمينه‌هاي ظهور و گسترش گفتمان‌هاي مبارز ديني در دهه‌هاي 40 و50 كه باعث پيروزي انقلاب اسلامي ايران و شكل‌دهي نظام جمهوري اسلامي شده است، مي‌پردازد. پرسش بنيادين اين جُستار، چگونگي ظهور و گسترش گفتمان‌های مبارز ديني و برتري آن نسبت به گفتمان‌هاي غيرديني در ايرانِ دهه‌ي چهل و پنجاه مي‌باشد. نگارنده در پاسخ به این پرسش، درصدد برآمد تا با پایبندی به الزامات روش تحلیلی– تاریخی و گفتمانی، پس از بحث نظریه گفتمان لاکلا و موفه، فرضیه مورد بحث خود مبنی بر اینکه؛ شکست گفتمان‌های چپ و لیبرال در مبارزه با رژیم پهلوی از یک سو و اسرار رژیم برنوسازی خطّی و مذهب ستیزی از سوی دیگر که موجب ظهور گفتمان‌های مبارز دینی در دهه‌های چهل و پنجاه در ایران گردید، را به‌آزمون بگذارد.

به‌عبارتی‌، در شرایط بی‌قراری جامعه و فضای نسبتاً باز سیاسی به‌ وجود آمده پس از فروپاشی گفتمان مطلقه پهلوی اول، جامعه ایران شاهد ظهور و گسترش گفتمان‌های متعدد از جمله: گفتمان‌هاي چپ، ملی‌گرای لیبرال و دینی، در دهه‌های 20 و 30 بوده است. اما از یک سو، گفتمان‌های مبارز غیردینی به‌ دلیل ضعف دال مرکزی و عدم تثبیت هارمونی، توان تبدیل به گفتمان هژمون را نداشته، و در مواجه با گفتمان پهلویسم دچار ضعف و ناکارآمدی شدند. از سوی دیگر، عدم هماهنگی دال‌های گفتمان پهلویسم با مؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی جامعه ایران، گفتمان فوق نتوانست هژمونی خود را تثبیت و تداوم بخشد. به همین دلیل گفتمان‌های مبارز دینی در دو دهه منتهی به انقلاب با استفاده از دال‌های خالی موجود در آن فضا و با مفصل‌بندی مناسب توانستند به هژمونی گفتمان برای مبارزه با سلطنت تبدیل شوند.

 

کلید واژه ها: گفتمان، لاکلا و موفه، گفتمان‌های مبارز غیر دینی، گفتمان پهلویسم، گفتمان‌های مبارز دینی.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات

1- تعریف مسأله…………………………………………………………………………………….. 2

2- سوال اصلی………………………………………………………………………………………… 3

3- سوالات فرعی…………………………………………………………………………………….. 3

4- فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………… 3

5- فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………. 3

6- سوابق پژوهش  ………………………………………………………………………………….. 4

7- محدوده زماني …………………………………………………………………………………. 10

8- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………. 10

9- ماهيت تحقيق…………………………………………………………………………………… 10

10- رویکردها و فنون جمع آوری اطلاعات ……………………………………………….. 10

11- تعریف برخی از مفاهیم …………………………………………………………………… 10

12-  سازماندهی پژوهش ……………………………………………………………………….. 12

فصل دوم: چارچوب نظری و روش‌شناسی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 15

فوکو………………………………………………………………………………………………….. 18

میشل پشو…………………………………………………………………………………………… 21

تئون ای وان دایک ………………………………………………………………………………. 21

نورمن فرکلاف …………………………………………………………………………………… 23

نظریه گفتمان لاکلا و موفه …………………………………………………………………… 25

مؤلفه‌ها و مفاهیم نظریه گفتمان لاکلا و موفه …………………………………………… 27

1- دال ومدلول …………………………………………………………………………………….. 28

دال مرکزی……………………………………………………………………………………………. 29

دال شناور…………………………………………………………………………………………….. 29

اختیاری بودن رابطه دال و مدلول ………………………………………………………………. 29

عنصر، وقته، حوزه گفتمان گونگی ……………………………………………………………… 31

2- مفصل بندی……………………………………………………………………………………… 31

هویت یابی…………………………………………………………………………………………… 32

هویت جمعی و هویت سوژه…………………………………………………………………….. 33

3- بی‌قراری………………………………………………………………………………………… 33

4- ضدیت وغیریت……………………………………………………………………………….. 34

برجسته‌سازی وحاشیه‌رانی………………………………………………………………………… 35

منطق تفاوت و منطق هم‌ارزی……………………………………………………………………. 35

رقابت ………………………………………………………………………………………………… 36

5- هژمونی وتثبیت معنا ………………………………………………………………………….. 37

انسداد یا توقف …………………………………………………………………………………….. 39

ساختارشکنی  ………………………………………………………………………………………. 40

6- قدرت …………………………………………………………………………………………… 41

7-اسطوره، تصور اجتماعی وجه استعاری…………………………………………………….. 42

دال خالی……………………………………………………………………………………………… 44

قابلیت دسترسی، قابلیت اعتبار  ………………………………………………………………… 44

8- موقعیت سوژه‌ای و سوژگی سیاسی………………………………………………………… 45

امکانیت و تصادف………………………………………………………………………………….. 46

اهمیت نظریه لاکلا و موفه………………………………………………………………………… 47

روش‌شناسی گفتمان و اصول…………………………………………………………………….. 50

جمع‌بندی  …………………………………………………………………………………………… 55

فصل سوم: فضای گفتمانی دهه‌های 20 و30

مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 59

فضای سیاسی و اجتماعی دهه های 20 و30………………………………………………… 59

گفتمان چپ …………………………………………………………………………………………. 62

ظهور و تحول گفتمان چپ در ایران …………………………………………………………… 63

نحله‌های مختلف گفتمان چپ در ایران………………………………………………………… 65

گفتمان ملی‌گرای لیبرال  ………………………………………………………………………….. 71

ظهور و تحول گفتمان ملی‌گرای لیبرال در ایران……………………………………………… 76

عوامل شکل‌گیری گفتمان ملی‌گرای لیبرال در ایران………………………………………….. 76

نحله‌های مختلف گفتمان ملی‌گرای لیبرال در ایران…………………………………………. 80

گفتمان دینی ………………………………………………………………………………………… 87

ظهور وتحول گفتمان دینی در ایران…………………………………………………………….. 87

نحله‌های مختلف گفتمان دینی در ایران ………………………………………………………. 92

1-آیت‌الله کاشانی…………………………………………………………………………………… 92

2- فداییان اسلام، منادیان اسلام سیاسی رادیکال …………………………………………… 94

جمع بندی……………………………………………………………………………………………. 95

فصل چهارم: ناکارآمدی گفتمان‌های مبارز غیردینی

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 99

ناکارآمدی گفتمان چپ………………………………………………………………………….. 100

عوامل ناکارآمدی گفتمان چپ در ایران……………………………………………………… 101

1- اشکالات و نارسایی‌های درون گفتمانی………………………………………………… 101

2- اشكالات و نارسايي‌هاي برون گفتمانی…………………………………………………. 105

2-1. نوع نگاه حزب به اتحاد جماهیر شوروی……………………………………………. 105

2-2. امتیاز نفت شمال و مسأله حمایت از فرقه دموکرات آذربایجان و کردستان….. 106

2-3. ترور نافرجام شاه و انحلال حزب توده  ……………………………………………. 107

2-4. مساله ملی شدن نفت و دولت ملی مصدق…………………………………………. 107

آشكار شدن نشانه‌هاي بي‌قراري گفتمان چپ و خروج از حزب توده………………… 108

سازمان انقلابی حزب توده  ………………………………………………………………….. 110

سازمان چریک های فدایی خلق………………………………………………………………. 111

ناکارآمدی گفتمان ملی‌گرای لیبرال  ………………………………………………………….. 112

عوامل ناکارآمدی گفتمان ملی‌گرای لیبرال ………………………………………………….. 115

1-  ضعف ایدئولوژیک…………………………………………………………………………. 116

2- اشتباهات رهبری جبهه ملی……………………………………………………………….. 117

3- حل نشدن قضیه نفت ……………………………………………………………………… 118

تشکیل جبهه ملی دوم، سوم و چهارم و تحول دالهای گفتمان ملی‌گرای لیبرال  …… 120

جمع بندی………………………………………………………………………………………….. 127

فصل پنجم:  گفتمان پهلویسم

مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 130

فروپاشی گفتمان مشروطه و تأثیر آن برظهور گفتمان پهلویسم………………………… 130

گفتمان پهلویسم اول و سیر آن از عام‌گرایی استعاری تا خصلت خاص‌گرایی………. 132

دال‌های گفتمان پهلویسم………………………………………………………………………… 133

1- ناسیونالیسم شاهنشاهي……………………………………………………………………… 134

2- غرب‌گرايي……………………………………………………………………………………. 135

3- تمرکزگرایی (استبداد)………………………………………………………………………. 135

4- سکولاریسم و حاشیه‌رانی مذهب…………………………………………………………. 136

گفتمان پهلویسم دوم و خصلت بازسازی اعتبار و هژمونی (عام‌گرایی)………………. 138

بی‌قراری گفتمان ملی‌گرای لیبرال و بازگشت گفتمان پهلویسم ………………………… 139

خصلت خاص‌گرایی گفتمان پهلویسم و غیریت سازی و منازعه با گفتمان دینی ….. 141

بازسازی و برجسته‌سازی دال‌های اصلی درگفتمان پهلویسم دوم………………………. 144

1- ناسیونالیسم شاهنشاهی……………………………………………………………………… 144

2- شاه‌محوری (سلطنت) ……………………………………………………………………… 145

3- غیریت‌سازی با گفتمان دینی………………………………………………………………. 148

4- غرب‌گرایی ………………………………………………………………………………….. 148

جمع بندی……………………………………………………………………………………….. 155

فصل ششم: ظهور و تحول گفتمان‌های مبارز دینی

مقدمه………………………………………………………………………………………………. 157

زمینه‌های ظهور گفتمان‌های‌ مبارز دینی در دهه‌های 40 و50 …………………………. 157

1- ناکارآمدی گفتمان پهلویسم………………………………………………………………. 157

2- ظهور گفتمان بومی‌گرایی و بازگشت به خويشتن…………………………………… 161

3- بازسازی گفتمان مذهبی …………………………………………………………………… 164

3-1. تجدید حیات اندیشه دینی……………………………………………………………… 164

3-2. آیت‌الله بروجردی و تحول در حوزه‌های علمیه شیعه ……………………………. 168

3-3. انتشار مطبوعات وجراید دینی و شکل‌گیری سوژه‌هاي مذهبی  ……………….. 170

3-4. ورود علما به عرصه سیاست ………………………………………………………….. 171

ظهور و تحول گفتمان‌های مبارز دینی در دهه‌های 40 و50…………………………… 173

گفتمان‌های مبارز دینی…………………………………………………………………………… 174

1- گفتمان اسلام سیاسی لیبرال……………………………………………………………….. 174

1-1. نهضت‌ آزادي……………………………………………………………………………… 175

2.گفتمان اسلام سیاسی التقاطی……………………………………………………………….. 177

2-1. نهضت خداپرستان سوسياليست……………………………………………………….. 177

2-1-1. گفتمان دكتر علي شريعتي………………………………………………………….. 179

2-2. سازمان مجاهدين خلق………………………………………………………………….. 181

  1. گفتمان اسلام فقاهتی (سیاسی)……………………………………………………………. 182

3-1. گفتمان امام خميني(ره) …………………………………………………………………. 183

3-2. حزب ملل اسلامي……………………………………………………………………….. 191

3-3. هيأت‌هاي مؤتلفه اسلامي……………………………………………………………….. 192

فصل هفتم: هژمونیک شدن گفتمان اسلام سیاسی

مقدمه………………………………………………………………………………………………. 195

فرایند افول وفروپاشی گفتمان پهلویسم و ظهور گفتمان اسلام سیاسی……………….. 196

عوامل هژمونیک شدن گفتمان اسلام سیاسی(فقاهتی)…………………………………….. 200

1- آشکار شدن نشانه‌های بی‌قراری و ناکارآمدی گفتمان پهلویسم……………………. 200

2- قابلیت حصول یا در دسترس بودن………………………………………………………. 203

3- عام‌گرایی و خصلت استعاری گفتمان…………………………………………………… 204

نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………..  210

منابع………………………………………………………………………………………………… 218

 

 

فهرست اشكال

عنوان                                                                                       صفحه

شکل 2-1. تحلیل گفتمانی میشل فوکو……………………………………………………………. 20

شکل 2-2.مولفه‌های گفتمان لاکلا و موفه…………………………………………………………. 28

شکل 2-3. مدل هژمونی لاکلا و موفه……………………………………………………………… 39

شکل2-4. فرآیند شکل‌گیری گفتمان در نظریه لاکلا و موفه………………………………….. 57

شکل3-1: چگونگی مفصل‌بندی گفتمان چپ……………………………………………………. 66

شکل3-2.چگونگی مفصل‌بندی گفتمان ملی‌گرای لیبرال……………………………………….. 75

شکل 3-3. عوامل شکل‌گیری گفتمان ملی‌گرای لیبرال…………………………………………. 80

شکل 5-1.چگونگی مفصل‌بندی دال‌های گفتمان پهلویسم اول……………………………. 133

شکل 5-2. چگونگی مفصل‌بندی دال‌های گفتمان پهلویسم دوم…………………………… 143

شکل 6-1.  چگونگی مفصل‌بندی دال‌های گفتمان اسلام سیاسی لیبرال………………….. 176

شكل 6-2. چگونگي مفصل‌بندي دال‌هاي گفتمان اسلامي سياسي التقاطي………………. 179

شکل 6-3. چگونگي مفصل‌بندی دال‌هاي گفتمان اسلام فقاهتی (سیاسی)………………. 188

تعريف مسأله

وقتی در شهریور 1320 اشغال ایران توسط نیروهای متفقین سقوط پادشاهی مطلقه را سبب شد، بسیاری از نیروهای سیاسی و اجتماعی آن عصر به صحنه سیاسی آمدند. تقابل آنان بر سر کسب قدرت بیش از یک‌دهه به طول انجامید و با کودتای سهمگین 28 مرداد 1332 به پایانی حزن‌انگیز ختم گردید (آبراهاميان،1377: 210- 207). گفتمان‌های مختلفی در این‌ دوره تاریخی در بستر اجتماعی و سیاسی جامعه ایران شکل گرفتند و برای بقا و هژمونی به فضای منازعه آمدند. شاخص‌ترین این گفتمان‌ها، گفتمان لیبرال ملی‌گرا و گفتمان مارکسیستی (سوسیالیستی) بودند. قدرت و نفوذ این دو گفتمان به گونه‌ای بود که بسیاری از نیروهای سیاسی و اجتماعی جامعه ایران را جذب نمودند و یا به شكل‌هاي مختلف بر آنها تأثیر گذاشتند. (معدل،1382: 172) این دو گفتمان علاوه بر آن‌ که دارای ابزارهای مختلف سازمانی (نهادی) و ایدئولوژیک بودند، زمینه و بستر اجتماعی و حتی فضای مناسب بین‌المللی برای بقا و مبارزه را نیز در اختیار داشتند. گفتمان ملی‌گرايِ لیبرال، خود را وارث جنبش و نهضت‌های ملي و دموکراسی خواهانه‌يِ ایران می‌دانست و از نیمه‌يِ دوم قرن نوزدهم تا نیمه‌يِ اول قرن بیستم فعالیت گسترده‌ایی داشت. اقدامات و سیاست‌های رضاشاه فضای لازم را برای بسط چنین گفتمانی فراهم نمود.

پس از جنگ جهانی دوم، گفتمان سوسیالیستی به عنوان گفتمان مبارزه در کشورهای استعمارزده یا نیمه‌استعماری مذهب مختار شد و به سرعت فضای مبارزه سیاسی در کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین …(علیه رژیم های سیاسی وابسته به غرب) را تسخیر کرد. در ایرانِ دهه بیست گفتمان سوسیالیستی در بین قشرهاي مختلف جامعه جایگاه و پایگاهی برای خود پیدا کرده بود. حتی برخی از نیروهای مذهبی نیز جذب این گفتمان و وجه نهادی آن، یعنی حزب توده شدند.

این در حالی است که در دوره پهلوی اول به دلیل اصلاحات و سیاست‌های نوگرایانه در زمینه‌های اداری، نظامی، آموزشی و گرفتن امور وقفی از دست روحانیون از یک‌سو و ایجاد سیستم اداری و عرفی مشرب از سوی دیگر، تلاش شد تا جامعه ایران در مسیر توسعه به سبک غرب قرار گيرد و از نقش مذهب و نیروهای مذهبی در جامعه کاسته و بطور چشمگیری نیروهای تاثیرگذار در جامعه به‌ عقب رانده شوند (آبراهامیان، همان منبع: 169). اقدامات و سیاست‌های محمدرضا پهلوی نیز، از  دهه‌يِ سی به بعد این آهنگ را تندتر کرد. گفتمان مدرنیستی شاه از اوایل دهه‌ي چهل، دال‌های گفتمان‌های رقیب را از طریق سیاست‌های موصوف به انقلاب سفید مورد هجوم قرار داد و فضای گفتمانی را به نفع خویش تغییرداد. با این حال کمتر از یک دهه‌يِ بعد از کودتا، فضای گفتمانی دچار دگرگونی غیر قابل باوری شد و گفتمان‌های جدیدی با درون‌مایه‌های دینی فضای مبارزه را به نفع خود فتح کردند، بنابراین در دهه‌های چهل و پنجاه ما شاهد ظهور گفتمان‌های مبارز دینی در ایران هستیم.

مسأله‌ي اساسی این پژوهش جستجو و تحقیق درخصوص این موضوع است که چرا و چگونه گفتمان‌های دینی از دهه‌ي چهل به بعد پا به عرصه منازعه گفتمانی نهادند؟ زمینه‌های شکل‌گیری آنها چه بود؟ تولیدکنندگان آنها چه کسانی‌اند؟ و دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟

بنابراین با توجه به توضیحات فوق سوال اصلی پژوهش حاضر، عبارت است از این‌که:

2- سوال اصلی:

علل ظهور و گسترش گفتمان‌هاي مبارز ديني دهه هاي 40 و 50 در ايران چيست؟

3- سوالات فرعی:

1- فضای گفتمانی دهه‌ي 20 و30 در ایران چگونه بود؟

2- علل شکست و نا کارآمدی گفتمان‌های  مبارز غیر دینی در ایران چه بود؟

3- چرا گفتمان مدرنیزم پهلوی نتوانست در دهه‌های 40 و50  هژمونی خود را تثبیت و حفظ نماید؟

4- علل هژمون شدن گفتمان اسلام سیاسی در دو دهه ما قبل انقلاب چه بود؟

4- فرضيه اصلي:

ناتواني و شكست گفتمان‌هاي چپ و ليبرال در مبارزه با رژيم پهلوي از يك‌ سو و اصرار رژيم پهلوي بر نوسازي خطي (غربي سازي) و مذهب‌ستيزي از سوي ديگر موجب ظهور گفتمان‌هاي متعدد اسلامي مبارز در دهه‌هاي چهل و پنجاه شمسي گرديد.

5- فرضیات فرعی:

1- به‌ دلیل شرایط پس از سقوط دولت مطلقه، جامعه ایران شاهد فضایی از رقابت و منازعه بین گفتمان‌های مختلف در دهه های فوق بود.

2-گفتمان‌های مبارز غیردینی به‌ دلیل ضعف دال مرکزی و عدم هارمونی گفتمانی، توان تبدیل به گفتمان هژمون را نداشته و در مبارزه با گفتمان مدرنیزم پهلوی دچار ضعف و ناکارآمدی شدند.

3- به دلیل عدم هماهنگی مؤلفه‌های گفتمان مدرنیستی پهلوی با مؤلفه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران، گفتمان فوق نتوانست گفتمان هژمونی خود را تثبیت نماید.

4-گفتمان اسلام سیاسی در فضای رقابت گفتمانی دو دهه‌ي منتهی به انقلاب با استفاده از دال‌های خالی موجود در آن فضا و مفصل بندی مناسب توانست به هژمونی گفتمان برای مبارزه با سلطنت تبدیل شود.

6- سوابق پژوهش:

 1- گفتمان هويت و انقلاب اسلامي ايران، علي اشرف نظري و بهاره سازمند، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1387.

كتاب حاضر با بهره‌گيري از روش تحليل گفتماني، ابتدا مفهوم هويت را مورد تبيين قرار داده است. در اين گفتار، مفاهيم: هويت، بحران هويت، هژموني، مركزيت‌يابي ‌گفتمان‌هاي هويتي و ابعاد فردي و جمعي هويتي مورد تأمل قرار مي‌گيرد. بخش دوم که بيشتر مد نظر ماست به گفتمان‌هاي هويتي جامعه سياسي ايران طي سالهاي (1320-1357) پرداخته‌ شده‌ است. در اين زمينه چهار گفتمان هويتي ناسيونال سکولار (گفتمان رسمي دولت پهلوي)، گفتمان سوسياليسم- ماركسيسم (گفتمان هويتي چپ)، شامل: سازمان فدايي خلق و گروه فرقان، گفتمان ملي‌گراي ليبرال و گفتمان هويتي اسلام‌گرايان مورد واكاوي قرار مي‌گيرد. بخش سوم كتاب نيز به بحث درباره چگونگي مركزيت يابي گفتمان اسلامي- شيعي در انقلاب اسلامي مي‌پردازد. اين‌كه عناصر درون گفتماني هويت اسلامي- شيعي كدامند و متأثر از چه مؤلفه‌ها و عواملي در كانون گفتمان‌هاي هويتي قرار گرفته است؟ و بالاخره در واپسين گفتار اين كتاب، فرايند هويت‌سازي در دوران پس از انقلاب اسلامي بررسي مي‌شود و در اين راستا گفتمان‌هاي هويتي ليبرال، اسلام‌گرا، سازندگي و اصلاح طلب مورد توجه قرار مي‌گيرد. سؤال اصلي اين كتاب عبارت است از اينكه: انقلاب اسلامي تا چه ميزان حاصل بحران هويت و تا چه اندازه در هويت‌سازي موفق بوده است؟

تفاوت این کتاب نسبت به پژوهش حاضر در این است که به بررسی تحلیل متنی گفتمان‌های ديني طي دهه‌هاي 1340و1350 نپرداخته و علل ظهور وگسترش آن مورد واكاوي قرار نگرفته است و بیشتر به فرایند هویت‌سازی در ایران مابین سال‌های 1320 تا 1384 پرداخته است.

2- ايران بين دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامي، يوراند آبراهاميان ، ترجمه: کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری، محسن شانه‌چی، تهران: نشر مركز، 1377.

كتاب حاضر به سه بخش تقسيم مي شود: در بخش اول كتاب نويسنده به زمينه‌هاي تاريخي براي درك ايران نو، بررسي قرن نوزدهم ميلادي، انقلاب مشروطه و حكومت رضاشاه پرداخته‌ است و در بخش دوم مباني اجتماعي– سياسي در دوران بين سقوط استبداد رضاشاه در شهريور1320 و ظهور استبداد محمدرضاشاه در شهريور 1332 را مورد بررسي قرار مي‌دهد. آبراهامیان  در کتاب خود ضمن تشریح سیر تحولات اجتماعي– سياسي ايران بين انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي، فرایند ظهور مخالفان شاه، همچون احزاب سياسي (1332-1356)، روحانيت مخالف (1342-1357) و سازمان‌هاي چريكي (1341-1356) را نيز تحليل مي‌كند.

در اين بخش از كتاب به‌ صورت مختصر گروه‌ها و طيف‌هاي مختلف ميان روحانيت در فرايند انقلاب اسلامي ايران معرفي شده است که به سه‌ دسته علمای غيرسياسي به زعامت آيت‌الله خويي، مرعشي نجفي  و آيت الله احمد خوانساري، روحانيت مخالف ميانه‌رو به نمايندگي آيت‌الله محمدرضا گلپايگاني، آيت‌الله محمدهادي ميلاني، آيت الله كاظم شريعتمداري و روحانيون مبارز تقسيم‌ بندی شده است.

تفاوت اين كتاب با پژوهش حاضر در اين است كه نويسنده به تحولات اجتماعي– سياسي ايران بين دو انقلاب اكتفا نموده و به تحليل گفتماني علل ظهور و بروز گفتمان‌هاي دهه 40 و50 نپرداخته است.

3- مذهب، سياست در تاريخ ايران معاصر، شاهرخ اخوي، تهران: مرکز بازاندیشی اسلام و ایران‌،1381.

نويسنده در اين كتاب به معرفي گروه‌ها و طيف‌هاي مختلف سياسي در ميان روحانيون پس از سال 40 پرداخته است و طيف‌هاي مختلف موجود ميان روحانيت پس از فوت آيت‌الله بروجردي را  به‌شرح ذیل معرفي مي نمايد:

1) روحانيت راديكال: به رهبري امام‌ خميني ،آيت‌الله محلاتي شيرازي و آيت‌الله صادق روحاني.

2) روحانيت اصلاح طلب اجتماعي: اين گروه كمتر به حوزه امور سياسي وارد مي‌شدند و تمركز فعاليت آنها متوجه مشكلات اجتماعي و آموزش نهاد روحانيت بوده است. اين گروه توسط آيت الله مطهري هدايت مي شد و سيد محمد بهشتي، ابراهيم آيتي، حسين مزيني و شبستري در اين دسته جاي دارند.

3) روحانيت محافظه‌كار: شامل آيت‌الله شريعت‌مداري، آيت‌الله ميلاني

4)روحانيت درباري: شامل روحانيوني كه با دربار همكاري مي كردند، مانند: ائمه جمعه تهران، علامه وحيدي، محمدتقي قمي.

تفاوت اين كتاب نسبت به پژوهش حاضر از يك سو عدم استفاده از تحليل گفتماني و از سويي ديگر نپرداختن به ساير گفتمان‌ها در ذيل گفتمان ديني همچون گفتمان التقاطي و اسلام ليبرال است.


4- جريان‌شناسی سیاسی ایران معاصر، آیت‌الله مظفری(قنبری)، پژوهشکده تحقیقات اسلامی‌، نمایندگی ولی‌فقیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قم: زمزم هدایت، 1358.

نویسنده در این کتاب به شرح توضیحاتی در خصوص جریانات سیاسی و ارائه کارکردهای هر یک از جریان‌های فکري- سیاسی پرداخته است. وی مراد از جریان سیاسی را یک حرکت سیاسی پویا و زنده دانسته است که از يك‌طرف با برخورداری از ایدئولوژی مشخص و گرایش فکری- درونی به مدد رهبران خود، بر اقشار مختلف جامعه تاثیر می‌گذارد و از طرفي ديگر جبهه، جناح، حزب، سازمان  یا نهاد و گروه ویژه خود را بنیان می‌نهد. همچنين هدف نهایی جریان‌های سیاسی را کسب قدرت و استقرار نظام سیاسی موردنظر دانسته که آن را از طریق راهبردها و راه‌کارهای مختلفی پی می‌گیرد.

نویسنده در ادامه ضمن ارائه توضیحات مختصری از تعریف مفاهیم، به گونه‌شناسی جریان های فکری–سیاسی پرداخته و هر یک از آنها را مورد واکاوی قرار می‌دهد که شامل جریان اسلامی، سلطنت طلبي، مارکسیستی، ملی‌گرای لیبرال، التقاطی و جریان روشنفکری می‌باشد.

با وجود توضیحات یاد شده، آن‌چه مسلم است فقدان معرفی شفاف از جریان‌های موجود در جامعه ایران دهه 40 و 50  و چرایی ظهور هر یک از آن‌ها در چارچوب یک گفتمان است.

5 پايان‌نامه: مطالعه توصيفي گفتمان‌هاي روحانيت در فرايند انقلاب اسلامي ايران، پژوهشگر: مهدي حيدري خراجي، پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي، زمستان 1386.

در اين پايان‌نامه، پژوهشگر در بخش اول به بحث پيرامون كليات تحقيق و مباحث‌نظري مي‌پردازد و ضمن اشاره به مطالعاتي كه در رابطه با انديشه فقهي و سياسي روحانيت صورت گرفته، به تحليل مؤلفه‌هاي گفتمان از ديدگاه نظريه‌پردازان آن همچون فوكو، ميشل پشتو، مك دانل، روبرت وسنوو تئون ون دايك پرداخته و در ادامه مؤلفه‌هاي مد نظر در اين پژوهش جهت بازشناسي گفتمان روحانيت را بيان مي‌كند. در بخش دوم، پژوهشگر به بازشناسي پسيني گفتمان روحانيت در فرايند انقلاب سلامي ايران پرداخته و گفتمان اسلام را به چهار دسته گفتمان اسلام تطبيق‌گرا، مسالمت‌گرا، اصلاح‌گرا و بالاخره گفتمان اسلام تحول‌خواه (اسلام انقلابي) تقسيم مي‌نمايد و سوالاتي كه پژوهشگر در پایان‌نامه خود مطرح مي‌كند عبارت‌اند از:1-گفتمان‌هایی كه طيّ فرايند انقلاب ايران توسط روحانيون توليد شده است در چند دسته جاي مي‌گيرد؟ 2-گفتمان‌هاي روحانيت در فرايند انقلاب از چه مؤلفه‌ها و ويژگي‌هایي برخوردار بودند؟

تعداد صفحه : 244

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --