دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :معماری 

عنوان : طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار

 دانشگاه آزاد اسلامی 

غیر انتفاعی –  غیر دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه

کارشناسی ارشد

رشته معماری گرایش معماری

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار

 استاد راهنما

خانم دکتر نسیبه صدفی

اساتید داور

مهندس مهران فرصت ، مهندس اله یار طالبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

محیط های طبیعی بکر یا حوزه های حفاظت شده محلی مناسب برای اکوتوریسم به شمار می روند و توسعه توریسم در این محل ها همچون تیغ دولبه است . چرا که از یک سو ، توسعه ممکن است منجر به از بین رفتن حوزه های حفاظت شده شود و از سوی دیگر داشتن شناخت کلی درباره قابلیتهای منطقه برای کنار آمدن با توریسم از دیدگاه محیطی ، اجتماعی و اقتصادی و آگاهی درباره انتظارات مردم بومی و انتظارات توریستها از الزامات برنامه ریزی برای داشتن اکوتوریسم پایدار است و با توجه به ارتباط عمیق معماری به عنوان عنصری واسطه با فرهنگ ، هنر ، محیط طبیعی ، همچنین اهمیت وجود مجموعه های تفریحی توریستی در میزان جذب توریست در سطوح مختلف منطقه ، شهر ، کشور و … ضرورت توجه به معماری و طراحی چنین مجموعه هایی در راستای توسعه ی توریسم پایدار احساس می شود . هدف اصلی این پژوهش ، بررسی و ارائه ی راهکارهایی است که بتواند در کاهش تعرضات در محیط های طبیعی و اثرات زیست محیطی موثر واقع شود. نتایج حاصله نشان می هد ، به کارگیری شیوه های مختلف معماری ، خصوصاً بهره گیری از اصول جدید معماری پایدار و چگونگی طراحی چنین مجموعه هایی به طور مستقیم در کاهش تعرضات در محیط های طبیعی بکر و مناطق اکوتوریستی موثر است و ارائه ی طرح های سازگار با طبیعت می تواند به طور عملکردی باعث ترغیب الگوهای صحیح رفتاری در برخورد با طبیعت و منابع طبیعی محدود موردنیاز نسل های آینده شود.

کلمات کلیدی :

توریسم (اکوتوریسم ) پایدار ، معماری ، مجموعه تفریحی توریستی ، محیط زیست

 

فهرست

بیان مسئله و رویکرد تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 1

اهمیت و ضرورت موضوع ……………………………………………………………………………………………………………. 2

اهداف ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

پیشینه موضوع …………………………………………………………………………………………………………………………. 3

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل اول : ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 7

1-1واژه شناسی توریسم……………………………………………………………………………………………………………… 8

1- 2 تعریف توریسم …………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-3 اهمیت توریسم ………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-4 اهداف توریسم …………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-5 مکاتب توریسم……………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-6 کارکرد توریسم…………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-7 توریسم در بستر تاریخ ……………………………………………………………………………………………………….. 15

       1-7-1تحولات تاریخی توریسم…………………………………………………………………………………………… 15

      1-7-2 نقش جاده ی ابریشم در رونق توریسم……………………………………………………………………….. 15

1-8 آثار و ابعاد توریسم …………………………………………………………………………………………………………….. 16

      1-8-1 آثار فرهنگی توریسم………………………………………………………………………………………………… 16

       1-8-2  توریسم و ارزش های زیست محیطی ……………………………………………………………………… 16

            1-8-2-1 آلودگی های زیست محیطی………………………………………………………………………….. 17

            1-8-2-2  تقلیل منابع طبیعی…………………………………………………………………………………….. 17

            1-8-2-3 نتایج فیزیکی سفرهای گردشگری………………………………………………………………….. 18

         1-8-3 آثار اجتماعی توریسم……………………………………………………………………………………………. 19

         1-8-4 آثار اقتصادی توریسم……………………………………………………………………………………………. 21

         1-8-5 ابعاد سیاسی توریسم……………………………………………………………………………………………. 22

1-9 اکوتوریسم، تعاریف و مفاهیم………………………………………………………………………………………………… 23

        1-9-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 23

        1-9-2 مفاهیم، تعاریف و مصادیق اکوتوریسم……………………………………………………………………… 24

1-10 اهمیت اکوتوریسم ……………………………………………………………………………………………………………. 27

1-11 اهداف اساسی اکوتوریسم و ویژگی های آن ………………………………………………………………………… 27

1-12 اصول اکوتوریسم ……………………………………………………………………………………………………………… 28

1-13فرصت ها و تهدیدهای اکوتوریسم ………………………………………………………………………………………. 30

        1-13-1 فرصت های بالقوه اکوتوریسم……………………………………………………………………………….. 30

        1-13-2 تهدید های بالقوه اکوتوریسم………………………………………………………………………………… 38

1-14ویژگی اکوتوریست ها و انواع آن …………………………………………………………………………………………. 40

1-15پایداری محیطی و توسعه پایدار ………………………………………………………………………………………… 42

        1-15-1 معماری پایدار …………………………………………………………………………………………………… 42

      1-15-2 طراحی پایدار ………………………………………………………………………………………………………. 43

     1-15-3 اصول اولیه طراحی پایدار ………………………………………………………………………………………. 44

       1-15-3-1 درک محیط …………………………………………………………………………………………………… 44

                 1-15-3-2  ارتباط با طبیعت………………………………………………………………………………… 44

             1-15-3-3  درک تأثیرات محیطی …………………………………………………………………………….. 44

           1-15-3-4 روند مشارکتی طراحی ……………………………………………………………………………….. 44

         1-15-3-5 درک مردم ………………………………………………………………………………………………….. 45

1-16 دو نمونه از فناوری های معماری پایدار ……………………………………………………………………………… 45

      1-16-1 فناوری دیوار سبز Green Wall/ ……………………………………………………………………….. 45

      1-16-2 سیستم پانل های شبکه ای مدولار ………………………………………………………………………… 47

       1-16-3  سیستم های کابلی و شبکه توری سیمی ………………………………………………………………. 47

     1-16-4 دیوار زنده Living Wall / …………………………………………………………………………………. 50

     1-16-5 دیوار زنده ی غیرفعال Passive Living Wall/ …………………………………………………. 51

     1-16-6 دیوار زنده ی فعال Active Living Wall/ ………………………………………………………… 53

    1-16-7 دیوار گیاهی پاتریک بلان Mur Vegetal/ ……………………………………………………………. 54

    1-16-8 دیوارهای سبز محوطه سازی Landscape Walls ………………………………………………… 55

   1-16-9 جمع آوری آب باران از پشت بام ها (سطوح عایق آماده) ……………………………………………… 55

1-17 اکوتوریسم پایدار………………………………………………………………………………………………………………. 58

1-18 برنامه های محوری برای توسعه پایدار اکوتوریسم ……………………………………………………………….. 60

1-19 الگوی اکوتوریسم پایدار ……………………………………………………………………………………………………. 60

1-20 نگاهی به صنعت اکوتوریسم در ایران………………………………………………………………………………….. 61

     1-20-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 61

    1-20-2 جاذبه های مختلف گردشگری و اکوتوریسم در ایران……………………………………………………. 64

   1-20-3 جاذبه های اکوتوریستی ایران…………………………………………………………………………………….. 67

   1-20-4 چالش های اکوتوریسم در ایران………………………………………………………………………………….. 72

   1-20-5 فرصت های توسعه اکوتوریسم در ایران ………………………………………………………………………. 73

فصل دوم: تفریح و بررسی فضای اقامتی…………………………………………………………………………………. 75

2-1 تعریف تفریح………………………………………………………………………………………………………………………… 76

2-2 فضاهای اقامتی……………………………………………………………………………………………………………………… 76

 2-3 نمونه های موردی……………………………………………………………………………………………………………… 77

   2-3 -1 شهرك توريستي و تفريحي نمك آبرود…………………………………………………………………………… 77

   2-3-2 مجتمع ساحلی مارینای دبی ……………………………………………………………………………………….. 78

   2-3-3 مرکز فرهنگی ژان ماری تیجیبائو …………………………………………………………………………………. 80

   2-3-4 مرکز جی پل گتی لس آنجلس کالیفرنیا ……………………………………………………………………… 89

2-4 بررسی اصول معماری پایدار در نمونه هایی از مجموعه های تفریحی توریستی ………………………… 93

فصل سوم: شرایط اقلیمی………………………………………………………………………………………………………… 96

3-1 ویژگی های محیطی، جغرافیایی و اقلیمی مازندران………………………………………………………………… 97

3-2 ویژگی های معماری مازندران………………………………………………………………………………………………. 97

3-3راهکار ها و ترفند های کالبدی………………………………………………………………………………………………. 102

3-4موقعیت جغرافیایی طرح………………………………………………………………………………………………………. 104

3-5ساختار زمین شناسی…………………………………………………………………………………………………………… 107

3-6 توپوگرافی و شیب……………………………………………………………………………………………………………….. 107

3-7 باد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108

3-8 سکانس بندی…………………………………………………………………………………………………………………….. 108

3-9برداشت و بررسی نقش محدوده مورد مطالعه در سطح شهر و رشد کیفیت آن…………………………… 108

3-10مطالعه و بررسی نقش سازمان ها و نهادها و بودجه سالانه عمرانی آنها…………………………………… 109

3-11برداشت و مطالعه و بررسی کاربری زمین و بررسی کیفی آن………………………………………………….. 110

   3-11-1 برداشت، مطالعه و بررسی کاربری زمین……………………………………………………………………… 110

   3-11-2بررسی کیفی کاربری های حاشیه رودخانه تجن در رابطه با اقشار استفاده کننده……………… 111

3-12شناخت معضلات زیست محیطی اطراف رودخانه تجن …………………………………………………………. 112

3-13مطالعه و بررسی توپوگرافی و شیب ها در محدوده بلافصل…………………………………………………….. 113

3-14بررسی وضعیت جمع آوری آب های سطحی در محدوده بلافصل……………………………………………. 114

3-15 مطالعه و بررسی نقش فضای شهری در تامین حمل و نقل شهری سواره، پیاده و بار………………… 114

3-16بررسی تاثیر کاربری های سفر ساز سواره بر روی شبکه حمل و نقل………………………………………… 115

3-17 بررسی مسیرها و میزان نحوه حضور پیاده در محدوده مورد طراحی ……………………………………… 115

    3-17-1دسترسی پیاده به حاشیه رودخانه……………………………………………………………………………… 118

3-18 مطالعه و بررسی پارکینگ در محدوده مورد نظر…………………………………………………………………. 118

3-19شناسایی و بررسی نقاط و قلمروها………………………………………………………………………………………. 119

3-20 شناسایی و تعیین حوزه های بصری در منطقه فراگیر…………………………………………………………… 121

3-21 تاثیر تجمع روزانه اقشار بر محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………….. 123

3-22مطالعه میزان قابلیت استفاده از فضا برای گروههای مختلف اجتماعی / سنی…………………………… 124

3-23مطالعه و بررسی استعداد محدوده مورد مطالعه برای رشد انواع فعالیت ها………………………………. 124

3-24 مطالعه و بررسی مشکلات اجتماعی موجود در محل، نوع، میزان و مکانیزم آن………………………… 125

3-25مطالعه و بررسی رژیم نزولات جوی، سیلاب و دبی آب رودخانه تجن……………………………………… 125

     3-25-1 سد شهید رجایی……………………………………………………………………………………………………. 126

     3-25-2 سد انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی رودخانه تجن …………………………………………………. 126

3-26 کیفیت مبلمان شهری………………………………………………………………………………………………………. 126

3-27 مطالعه و بررسی پوشش گیاهی و طبقه بندی گونه های گیاهی موجود ………………………………… 129

3-28 مطالعه و بررسی نوع و نحوه استفاده از امکانات حاشیه رودخانه تجن…………………………………….. 130

3-29 مطالعه و بررسی راهکارهای توسعه زیست محیطی برای رودخانه تجن ساری…………………………. 131

فصل چهار: برنامه ريزي فيزيكي و روند طراحی…………………………………………………………………………. 136

4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 137

4-2 برنامه ريزي فيزيكي …………………………………………………………………………………………………………….. 137

4-3 معرفي حوزه‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………… 138

     4-3-1  پاركينگ…………………………………………………………………………………………………………………… 138

    4-3-2 اقامتگاه (هتل) ……………………………………………………………………………………………………………. 138

    4-3-3 رستوران …………………………………………………………………………………………………………………….. 147

    4-3-4 اداري …………………………………………………………………………………………………………………………. 148

    4-3-5 نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………………….. 149

4-4 روند طراحی…………………………………………………………………………………………………………………………. 150

    4-4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 150

    4-4-2 اهداف و عملكردهاي پروژه …………………………………………………………………………………………… 150

    4-4-3 حوزه فرهنگي ……………………………………………………………………………………………………………… 151

      4-4-3-1 كارگاههاي صنايع دستي ……………………………………………………………………………………….. 151

   4-4-4 حوزه اقامتي و استراحت ………………………………………………………………………………………………… 151

   4-4-5 حوزه ورزشي ………………………………………………………………………………………………………………… 152

   4-4-6 حوزه تفريحي ………………………………………………………………………………………………………………. 152

     4-4-7 حوزه اداري ………………………………………………………………………………………………………………… 152

4-5 ايده‌هاي طراحي …………………………………………………………………………………………………………………… 153

    4-5-1 ايده‌هاي كلي ……………………………………………………………………………………………………………. 153

    4-5-2 منابع و جاذبه‌هاي طبيعي ……………………………………………………………………………………………. 153

    4-5-3 منابع و جاذبه‌هاي اجتماعي و فرهنگي و تاریخی …………………………………………………………….. 153

    4-5-4 طراحي فضاي سبز ………………………………………………………………………………………………………. 154

    4-5-5 پيش‌بيني‌هاي طرح براي حفظ اكوسيستم منطقه ……………………………………………………………. 154

فصل پنجم: سازه……………………………………………………………………………………………………….. 155

5-1 سازه …………………………………………………………………………………………………………………. 156

5-2 تاسيسات …………………………………………………………………………………………………… 156

     5-2-1 سيستم تهويه يكپارچه با كانال …………………………………………………………………………………… 157

     5-2-2 سيستم تهويه يكپارچه فن كوئلي ………………………………………………………………………………… 157

     5-2-3 سيستم چيلر مركزي با فن كوئل آبي …………………………………………………………………………… 158

     5-2-4 سيستم چيلر مركزي با هواساز و كانال …………………………………………………………………………. 158

فصل ششم : مدارک طراحی ……………………………………………………………………………………. 160

منابع……………………………………………………………………………………………………………… 170

  مقدمه

بیان مسئله و رویکرد تحقیق

رشد و توسعه روز افزون شهرنشینی با گسترش کالبدی شهرها رابطه مستقیم دارد.توسعه فیزیکی شهرها دوری از طبیعت و قطع رابطه انسان با محیط زیست طبیعی باعث شده است در سال های اخیر شیوه زندگی،نوع تفریحات و نیازهای اجتماعی مردم تغییر قابل توجهی کند.بنابراین،شناسایی مکان های زیست محیطی و طبیعی نزدیک مناطق شهری با هدف ایجاد فضاهای تفریحی که بتوان همه مردم در هر سن و طبقه ای از پارک و فضاهای تفریحی استفاده کنند،ضرورت دارد.

از اواسط دهه 1980 ، طبیعت گردي ستون اصلی کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه را تشکیل میدهد.(فنل،1385) به همین دلیل سال 2002 میلادي به سال بین المللی اکوتوریسم معرفی گردیده است که این نام گویاي اهمیت جهانی اکوتوریسم در ابعاد زیستمحیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي است. اتخاذ این تصمیم از سو ي سازمان ملل متحد حاکی از اهمیتی است که این سازمان به توسعه توریسم به عنوان یک نیروي اجتماعی، اقتصادي وضرورت حفاظت از محیط طبیعی در سطح جهان قایل است. کشور ایران که می توان آن را کشورچهار فصل نامید، جزو ده کشور برتر جهان در زمینه جاذبه هاي گردشگري می باشد. همچنین ایران از نظر جاذبه هاي اکوتوریستی و تنوع اقلیمی جز پنج کشور برتر دنیاست. در عمران منطقه اي، به وجود آوردن قطب هاي سیاحتی در مناطقی که داراي جاذبه و منابع کافی می باشند ، کمک بزرگی به توسعه می نماید. ارزشمند کردن نواحی مستعد گردشگري که از نظر اقتصادي در حال رکود می باشد با ایجاد مشاغل جدید و منابع تکمیلی و ثانوي درآمد، این امکان را می دهد که مهاجرت ها ي روستایی کاهش یابد.

گردشگري با انتقال قوه ي خرید مناطق شهري و صنعتی به نقاطی که توسعه چندانی ندارد بین این مناطق تعادل ایجاد می کند و چهره تجارت محلی و منطقه اي را با توجه به میزان اعتبار آن دگرگون می کند. استان مازندران یکی از قطب های گردشگری کشور محسوب می شود،حاشیه رودخانه تجن با دارا بودن جاذبه هاي طبیعی فراوان و منابع کافی، امکانات مناسب براي این بعد توسعه را داراست اما متأسفانه به علت مشکلات مختلف از جمله عدم آشنایی با صنعت گردشگري، مشکلات اقامتی مشکلات مربوط به رفت و آمد و کمبود سرمایه براي توسعه و تجهیز امکانات ، تعداد مراکز تصمیم -گیري در استان و عدم توجه به تبلیغات و در نتیجه عدم شناخت مراکز سیاحتی و توریستی تاکنون این جاذبه ها ي طبیعی نتوانسته ان طور که باید در امر توسعه ي اکوتوریسم و در نتیجه توسعه منطقه اي مؤثر واقع شود. شناسایی و معرفی این جاذبه هاي طبیعی و گردشگري در ناحیه گامی در جهت توسعه اکوتوریسم و در نهایت دستیابی به توسعه پایدار خواهد بود.

پژوهش حاضر تلاش  می کند پتانسیل ها و توانمندهاي اکوتوریستی حاشیه رودخانه تجن از جنبه ها ي متفاوت محیطی – اکولوژ یکی، اجتماعی ،اقتصادي، فرهنگی مورد بررسی قرار داده و عوامل تأثیرگذار بر آن تجزیه و تحلیل نموده و در واقع راهبردهایی در جهت ارتقاء و بهبود اکوتوریسم ناحیه ارائه نمایم.

اهمیت و ضرورت موضوع

 در سال هاي اخیر ملاحظات اکولوژیکی و زیست محیطی موجب گردید تا اکوتوریسم به عنوان سازگارترین نوع گردشگري بیش از سایر اشکال گردشگري مورد توجه قرار گیرد. در واقع این نوع گردشگري جهت پیشرفت اقتصادي هر کشور، مردم بومی منطقه و حفظ ارزش هاي طبیعی، زیستمحیطی و فرهنگی مناطق گردشگري مناسب تشخیص داده شده است. از این رو توسعه این بخش جزء اهداف اصلی صنعت گردشگري در نظر گرفته می شود توسعه فعالیت هاي گردشگري می تواند مشاغل متعددي را در بازار کار عرضه کند و با اشتغال مستقیم و غیر مستقیم موجب تولید زنجیره اي از فعالیت ها شود. اشتغال در هتل ها، رستوران ها، آژانس های مسافرتی، شرکت هاي حمل و نقل، تأسیسات ورزشی همچون قایقرانی و … به طور مستقیم و تقویت بازار صنایع دستی و تولیدات محلی و به طور کلی اشتغال کلیه کسانی که به شکلی از اشکال گردشگري منتهی می گردد، جملگی توان اشتغال زایی را نشان می دهد، ضمن آن که به موازات بهبود فضاي اشتغال و درآمد ، اثرات اجتماعی و روان شناختی مهمی را در منطقه ایجاد می کند.

با توجه به این که بهره برداري از توان هاي توریستی در هر منطقه می تواند زمینه اي پویا و فعال براي توسعه آن در پی داشته باشد ساحل رود خانه تجن با داشتن توان ها و جاذبه هاي اکوتوریستی بسیار غنی بویژه شرایط آب و هوایی و طبیعی پاك، نقش مهمی در توسعه اقتصادي- اجتماعی و فرهنگی ناحیه ایفا می نماید.

اهداف  

-شناسایی پتانسیل های موجود در حاشیه رودخانه تجن و بهره برداری بهینه از آن ها

– کمک به شکوفایی اقتصاد حاشیه رودخانه تجن از جمله ایجاد اشتغال و تقویت سرمایه گذاري بخش خصوصی و ارتقاء سطح کمی و کیفی در آمد ساکنان منطقه

– شناخت عوامل تاثیر گذار بر توسعه گردشگری در حاشیه رودخانه تجن شهر ساری

– ارايه طرحی نو مناسب با محیط

تعداد صفحه : 188

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --