دانلود پایان نامه ارشد : طراحی بهینه بویلربازیاب حرارتی دو فشاره و آنالیز 3E سیکل ترکیبی با تزریق بخار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مکانیک

گرایش : تبدیل انرژی 

عنوان :  طراحی بهینه بویلربازیاب حرارتی دو فشاره و آنالیز 3E سیکل ترکیبی با تزریق بخار

دانشگاه شهید بهشتی

داشنکده مهندسی مکانیک و انرژی

پايان‌نامه دوره کارشناسي ارشد مهندسي مکانیک

تبدیل انرژی

طراحی بهینه بویلربازیاب حرارتی دو فشاره و آنالیز 3E سیکل ترکیبی با تزریق بخار به اتاق احتراق در توربین­های گاز کلاس V94.2-LM6000-PG9351FA

 استاد راهنما:

دکتر محمدعامری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در سال­های اخیر با توجه به اهمیت یافتن انرژی، گرم شدن کره­ی زمین و آلودگی محیط زیست و منابع تولید آن و رشد روز افزون نیاز صنایع مختلف به شکل­های گوناگون انرژی و همچنین حجم گسترده مصرف کنندگان آن در سراسر دنیا نیاز به ارائه الگوهایی جهت بهینه نمودن مصرف و تولید انرژی احساس شد.

با استفاده از آنالیز اگزرژی، اگزرژی اقتصادی و محاسبه­ی میزان تولید Nox و Co سیکل ترکیبی مورد ارزایابی قرارگرفت. که نتایج نشان می­دهند اتاقک احتراق بیشترین تخریب اگزرژی(MW 145) و بویلربازیاب حراراتی پس از آن بیشترین هزینه تخریب اگزرژی را به سیکل وارد می­کند. در بررسی اثرات محیط زیست که با کارکرد نیروگاه سیکل ترکیبی در بارهای جزئی میزان تولید این آلاینده­ها افزایش می­یابد. با افزایش دمای محیط نیز میزان تولید Nox افزایش ولی میزان تولید Co کاهش خواهد یافت. در بررسی­های مربوط به اثرات تولید Co2 نتایج نشان دادند که استفاده از سیکل ترکیبی نقش بسزایی در کاهش گرمایش زمین دارد. در این قسمت نیز با تغییر سوخت حساسیت تولید گازهای گلخانه­ای به همراه به بهینه­سازی کل سیکل ترکیبی صورت پذیرفت.

همچنین در این کار ابتدا با توجه به تأثیر شرایط محیطی بر روی توربین گاز در سیکل ترکیبی به بررسی نتایج طراحی بویلربازیاب حرارتی در حالت ایزو و شرایط نیروگاه دماوند در نزدیکی تهران پرداخته و طراحی بویلربازیاب با نتایج این نیروگاه در این منطقه اعتبار سنجی شد. که نتایج نشاندهنده­ی کاهش شدید توان خالص از 237 به 207 مگاوات در نیروگاه سیکل ترکیبی است. در نتیجه با توجه به اینکه یکی از مشکلات اساسی در سیکل­های ترکیبی عدم توانایی تولید ماکسیمم در شرایط سایت و عدم آمادگی در تولید توان برای شبکه­ی قدرت می­باشد. در نتیجه با توجه به مشکلات پیش رو در این کار افزایش توان در سیکل پایین دست با کاهش افت فشار سمت گاز بر روی توربین گاز و افزایش توان به واسطه­ی تزریق بخار به داخل اتاق احتراق و در سیکل بالا دست با افزایش تولید بخار با توجه به تغییر دمای پینچ و اپروچ بدون عدم تزریق سوخت اضافی در سیکل ترکیبی مد نظر می­باشد. در تابع هزینه­ی موجود علاوه بر هزینه­ی تولید اثرات زیست محیطی هزینه­ی ساخت HRSG تخریب اگزرژی آن در نظر گرفته شده است. بهینه­سازی با توابع هدف که ضرایب وزنی دو تابع هزینه­ی قیمت، معکوس راندمان­های اگزرژی و حرارتی کل سیکل در نظر گرفته شده است نشان می­دهد که توان به میزان حداکثر 2 مگاوات توان خالص تولید را به گونه­ای افزایش دهد که هزینه­ها به شدت کاهش یابد. همچنین سیکل ترکیبی در بارهای نسبی نیز بهینه­سازی شد و مقدار پاشش و پارامترهای سیکل بهینه برای بارهای100%، 75% و 50% نیز محاسبه شدند که به ترتیب مقدار بهینه­ی پارامتر X=s/f (نسبت بخار به سنبت سوخت)برابر 20%، 21% و 19% است.  

کلمات کلیدی: سیکل ترکیبی، بویلربازیاب حرارتی، آنالیز اگزرژی، اثرات محیط زیست، بهینه­سازی، تزریق بخار.

فهرست مطالب

نشانه ها ظ‌

زیرنویس ها ظ‌

بالا نویس… غ‌

فصل1 . مقدمه. 1

1-1. مقدمه ای بر اگزرژی، اگزرژی اقتصادی.. 2

1-1-1. مقدمه ای بر بهینه سازی سیکل نیروگاهی و بویلر بازیاب حرارتی (HRSG) 3

1-1-2. بویلر بازیاب حرارتی (HRSG) 3

1-2. مقدمه ای بر اثرات زیست محیطی و کاهش CO2 و NOx 5

1-3. مقدمه ای بر تزریق بخار به داخل اتاق احتراق. 6

فصل2 . مدل سازی هوا، انواع سوخت ها، احتراق سوخت گاز و مایع. 8

2-1. مقدمه. 8

2-2. فشار محیط.. 8

2-3. مدل سازی هوای محیط.. 9

2-3-2. خواص ترمودینامیکی و فیزیکی هوا 9

2-3-2-1. ظرفیت گرمایی.. 9

2-3-2-2. ویسکوزیته. 10

2-3-2-2-2. مدل سادرلند با دو ثابت.. 11

2-3-2-2-3. قانون سادرلند با سه ثابت.. 11

2-3-2-2-4. قانون توانی.. 11

2-3-2-3. هدایت حرارتی.. 12

2-3-2-4. چگالی هوا 13

2-4. سوخت های مایع و مدل سازی آن ها 13

2-5. سوختهای گازی و مدل سازی آن ها 15

2-5-1. خواص فیزیکی شیمی سوخت های گازی.. 16

2-5-1-1. حجم مخصوص… 16

2-5-1-2. ارزش حرارتی.. 16

2-5-1-3. حدود اشتعال پذیری.. 18

2-5-1-4. منیمم انرژی جرقه. 20

2-6. واکنش احتراق. 20

2-6-1. معادلهی احتراق برای سوخت گاز 20

2-6-2. انتخاب بهترین سناریو برای معادلهی احتراق در سوخت های مایع. 21

2-6-2-1. سناریو اول. 21

2-6-2-2. سناریو دوم. 21

2-6-3. مدل سازی احتراق. 21

2-6-3-1. سناریو احتراق. 21

2-6-3-1-2. افت فشار در اتاقک احتراق. 22

2-6-4. محاسبه ی دمای آدیاباتیک شعله. 22

2-6-5. مقایسه نتایج احتراق گاز طبیعی و نفت کوره 23

فصل3 . مقدمه ای بر آنالیز اگزرژی. 25

3-1. مقدمه. 25

3-2. کار در دسترس از دست رفته. 25

3-3. سیکل.. 31

3-3-2. سیکل موتورهای حرارتی.. 32

3-3-3. چرخه یخچال. 34

3-3-4. چرخه های پمپ حرارتی.. 36

3-4. پروسه های پایدار 38

3-5. محاسبه ی اگزرژی.. 41

3-5-2. تخریب اگزرژی و تلفات اگزرژی.. 45

3-5-3. بازده اگزرژی.. 45

فصل4 . آنالیز انرژی و اگزرژی اجزاء سیکل  و  بویلر بازیاب حرارتی (HRSG) 47

4-2. آنالیز انرژی هر یک از اجزاء سیکل.. 48

4-2-1. مشخصات توربین گازی.. 48

4-2-2. کمپرسور 48

4-2-3. محفظه احتراق با تزریق بخار 50

4-2-4. توربین گاز 52

4-2-5. داکت برنر. 53

4-2-6. بویلر بازیاب حرارتی(Heat Recovery Steam Generator) 53

4-2-6-1. سوپر هیتر فشار بالا(HP HT  Superheater) 53

4-2-6-2. سوپر هیتر فشار پایین(HP LT  Superheater) 54

4-2-6-3. اواپراتور فشار بالا(HP 2st Evaporator) 54

4-2-6-4. اواپراتور فشار پایین (HP 1st Evaporator) 54

4-2-6-5. اکونومایزر فشار بالا(HP 2st Economizer) 54

4-2-6-6. اکونومایزر فشار پایین(HP 1st Economizer) 54

4-2-6-7. سوپر هیتر فشار پایین(HP LT  Superheater) 54

4-2-6-8. دی اریتور(FW Storage tank) 55

4-2-6-9. هیترCondensate perheoter. 55

4-2-7. توربین بخار 55

4-2-8. کندانسور 55

4-2-9. پمپ(Boiler feed Pump) 55

4-2-10. پمپ (Condensate Pump) 56

4-3. آنالیز اگزرژی.. 56

4-4. آنالیز اگزرژی برای سیکل ترکیبی.. 56

4-4-1. مقدمه. 56

4-4-2. محاسبات اتلافات اگزرژی در کل سیکل.. 57

4-4-2-1. محاسبات بازگشت ناپذیری ها در سیکل گاز 57

4-4-2-1-1. اتلاف اگزرژی در کمپرسور 57

4-4-2-1-2. اتلاف اگزرژی در اتاقک احتراق بدون تزیرق بخار 58

4-4-2-1-3. اتلاف اگزرژی در توربین گاز 58

4-4-3. اتلافات مربوط به سیکل بخار 58

4-4-3-1-1. اتلاف اگزرژی در داکت برنر. 58

4-4-3-1-2. اتلافات اگزرژی مربوط به بویلر بازیاب حرارتی HRSG.. 58

4-4-3-1-3. اتلافات اگزرژی مربوط به توربین بخار 62

4-4-3-1-4. اتلافات اگزرژی مربوط به کندانسور 62

4-4-3-1-5. اتلاف سیستم خنک کن.. 63

4-4-3-1-6. اتلافات دودکش… 63

4-4-3-1-7. اتلافات در پمپCEP وBFP. 63

4-4-4. تأثیر دمای محیط بر راندمان اگزرژیکی HRSG.. 65

4-4-5. بحث در مورد نتایج. 66

4-4-6. مقایسه اتلاف کلی در حالت Fired و UnFired. 66

فصل5 . آنالیز اگزرژی اقتصادی. 71

5-1. هزينه سرمايه گذاري کلي(TCI) 71

5-1-1. هزينه خريد تجهيزات(PEC) 72

5-1-1-1. استفاده از نمودارهاي تخمين قيمت.. 74

5-1-1-2. تأثير اندازه قطعات بر قيمت تجهيزات.. 76

5-1-1-3. شاخص قيمت.. 76

5-1-2. هزينه نصب تجهيزات.. 77

5-1-2-1. هزينه لوله کشي.. 77

5-1-2-2. هزينه تنظيمات و کنترل. 77

5-1-2-3. هزينه تجهيزات و مواد الکترونيکي.. 77

5-1-2-4. هزينه خريد و يا اجاره زمين.. 78

5-1-2-5. هزينه هاي مربوط به امور عمراني، ساختماني و معماري.. 78

5-1-3. هزينه هاي مربوط به تجهيزات کمکي.. 78

5-1-4. هزينه هاي مربوط به امور مهندسي و نظارت و سرپرستي.. 78

5-1-5. هزينه احداث بنا با منظور کردن اجرت پيمانکار 79

5-1-6. هزينه ناشي از حوادث احتمالي.. 79

5-1-7. هزينه راه اندازي سيستم. 79

5-1-8. هزينه کارکرد سيستم. 79

5-1-9. هزينه کسب مجوز و هزينه بخش تحقيق و توسعه. 79

5-1-9-1. هزينه ناشي از کمبود بودجه تخمين زده شده در طول ساخت و ساز 80

5-2. روابط ساده شده مربوط به سرمايه گذاري اوليه طرح. 80

5-3. بالانس قیمت.. 82

5-3-2. محاسبه ی نرخ قیمت استهلاک تجهیزات.. 82

5-4. قیمت گذاری اگزرژی.. 84

5-4-1. جریان های ورودی و خروجی.. 84

5-4-2. توان. 84

5-4-3. انتقال حرارت.. 84

5-5. نرخ های قیمت سوخت و محصول. 85

5-6. قیمت انهدام اگزرژی.. 86

5-6-2. فاکتور فنی اقتصادی.. 87

5-7. محاسبه ی قیمت خرید تجهیزات.. 88

فصل6 . اثرات زیست محیطی. 89

6-1. اگزرژی و اثرات زیستمحیطی.. 89

6-1-2. آنالیز اگزرژی زیستمحیطی.. 89

6-1-2-2. منوکسید کربن(Carbon Monoxide) 91

6-1-2-2-2. تأثیر فشار 92

6-1-2-2-3. تأثیر دمای هوای محیط.. 92

6-1-2-2-4. تأثیر دیوار خنک کننده با هوا 93

6-1-2-2-5. تأثیر اتمیزه کردن سوخت.. 93

6-1-2-2-6. هیدرو کربنهای نسوخته(Unburned Hydrocarbons) 93

6-1-2-2-7. دود. 93

6-1-2-2-8. تأثیر اتمیزه کردن سوخت.. 94

6-1-2-3. اکسید نیتروژن. 95

6-1-2-3-2. تأثیر درجه حرارت هوای ورودی.. 96

6-1-2-3-3. تأثیر زمان اقامت.. 97

6-1-2-3-4. تأثیر فشار بر روی تشکیل اکسیدهای نیتروژن. 98

6-1-2-3-5. تأثیر اتمیزه کردن سوخت در میزان تولید اکسیدهای نیتروژن. 99

6-1-2-4. اکسید نیتروژن. 100

6-1-2-5. تزریق آب.. 100

6-1-2-6. انتخاب کاتالیزور 101

6-1-3. کاهش مواد آلاینده در اتاقک احتراق متعارف.. 101

6-2. مدل کردن و روابط مربوط به اکسید نیتروژن و کربن منواکسید. 101

6-2-1. رابطه تولید اکسید نیتروژن و منو اکسید کربن.. 102

6-3. مقایسه انتشار گازهای تولیدی سیکل توربین گاز و سیکل ترکیبی.. 104

6-4. مقایسه انتشار گازهای تولیدی سیکل ترکیبی در حالت Fired و UnFired. 105

6-4-2. بحث و نتیجه گیری.. 106

فصل7 . طراحی بویلربازیاب حرارتی. 107

7-1. مقدمه. 107

7-2. محاسبه ضريب انتقال حرارت داخل لوله ها(hi) 107

7-3. آرايش لوله ها 110

7-4. محاسبه ضريب انتقال حرارت گاز(ho) 111

7-5. ضريب انتقال حرارت تشعشعي(hr) 111

7-6. ضريب انتقال حرارت جابجايي(hc) 116

7-7. افت فشار گاز 118

7-8. سطوح حرارتي گسترده 118

7-9. محاسبه ضرايب انتقال حرارت و افت فشار در سطوح فين دار 119

7-10. محاسبه راندمان فين و کارايي سطوح فين دار 121

7-11. محاسبه دماي پايه فين و دماي نوک فين.. 122

7-11-2. بحث روی Pinch Point و Approach Point 123

7-11-3. نکات قابل توجه در طراحی بویلرهای بازیاب.. 126

7-11-4. تعیین مشخصه های ترمودینامیکی بویلربازیاب.. 127

7-12. بررسی بویلر های بازیاب از جنبه های مختلف.. 128

7-12-1. افزایش راندمان  بویلر بازیاب.. 128

7-12-2. بررسي دبي هاي مختلف جریان  بخار در بویلر بازیاب.. 128

7-12-3. برسی چیدمان های مختلف اجزای بویلربازیاب.. 129

7-12-4. مقايسه پارامترهای بويلر و بويلرهاي بازياب در بارهای مختلف.. 129

فصل8 . بهینه سازی چند هدفه با الگوریتم ژنتیک.. 131

8-1. الگوریتم ژنتیک… 131

8-1-1. تابع تناسب.. 131

8-1-1-1. بهینهسازی کل سیکل ترکیبی.. 131

8-1-1-1-1. راندمان اگزرژی سیکل ترکیبی.. 132

8-1-1-1-2. نرخ تابع هزینه. 132

8-1-1-1-3. تابع مربوط به انتشار گاز Co2 132

8-1. متغیرهای تصمیم گیری.. 132

8-2. مطالعه ی موردی.. 134

فصل9 . نتیجه گیری و پیشنهادات. 137

9-1. بررسی عملکرد سیکل ترکیبی با تغییر سوخت.. 137

9-1-2. نتایج حاصل از بهینه سازی.. 141

9-2. نتایج حاصل از تزریق بخار به داخل اتاق احتراق. 144

9-3. آنالیز حساسیت.. 151

9-3-1. آنالیز حساسیت بر روی پارامترهای اصلی سیکل ترکیبی همراه با تزریق بخار 151

9-3-2. آنالیز حساسیت بر روی پارامترهای طراحی بویلربازیاب حرارتی.. 157

9-3-2-1. پارامترهای سیکل بخار 157

9-3-2-2. تأثیر پارامترهای بویلربازیاب بر روی تلفات توان. 158

9-3-2-2-2. چگالی فین.. 158

9-3-2-2-3. گام لوله ها 159

9-3-2-2-4. ارتفاع فین.. 161

9-3-2-2-5. ضخامت فین.. 162

9-3-2-2-6. طول لوله. 164

9-4. بحث بر روی انتخاب توابع هدف.. 164

9-5. بررسی عملکرد سیکل ترکیبی در حالت بار نسبی (Part Load) 167

9-6. نتیجه گیری.. 172

9-7. پیشنهادات.. 174

مراجع. 196

ضمیمه1 جداول. 184

ضمیمه2 قیمت اجزاء سیکل ترکیبی. 189

ضمیمه3 طراحی بویلربازیاب حرارتی در بارهای نسبی. Error! Bookmark not defined.

مراجع  196

  • مقدمه

با توجه به مزيت­هاي سيكل تركيبي، تعداد و توان اين نوع نيروگاه­ها در حال پيشي گرفتن از ساير انواع نيروگاه­ها است. در معمول­ترين اين سيكل­ها، سيكل توربين گاز برايتون سيكل فوقاني توربين بخار رانكين مي­باشد. سيكل تركيبي حاصل بازده­ي حرارتي و توان بالاتري،  نسبت به هر يك از سيكل­هايي كه به تنهايي كار مي­كنند، را دارند. سيكل­هاي رانكين داراي اين مزيت هستند كه نسبت كار برگشتي آنها بسيار كمتر از نسبت كار برگشتي در سيكل­هاي برايتون است. چرا که در نيروگاه­هاي بخار، مايعي كه پمپ جابه­جا مي­كند حجم مخصوص كمي دارد در حالي كه حجم مخصوص بخاري كه در توربين جريان دارد چند برابر بزرگ­تر است. از اين­ رو كار خروجي از توربين بخار بسيار بيشتر از كار ورودي به پمپ است و نسبت كار برگشتي بسيار كوچك است، اما در نيروگاه­هاي گازي،  سيال عامل (معمولاً هوا) در حالت گازي متراكم مي­شود كه حجم مخصوص آن بالا است در نتيجه بخش قابل ملاحظه­اي از كار خروجي توربين گاز به وسيله كمپرسور مصرف مي­شود و نيروگاه گازي كار كمتري را به اندازه واحد حجم سيالِ عامل توليد مي­كند. در مقابل پايين بودن دماي بحراني آب (كه معمول­ترين سيال عامل در سيكل­هاي بخار مي­باشد) و محدوديت دماي ماكزيمم مجاز متالورژيكي در نيروگاه­هاي بخار،  سبب شده است كه سيكل­هاي توربين گاز واقعي به طور قابل ملاحظه­اي در دماهاي بالاتر از سيكل­هاي بخار كار كنند. بيشترين دماي سيال عامل در ورودي توربين براي نيروگاه­هاي بخار در حدود 540 تا  650 می­باشد درحالی که همین دما در نیروگاه­های گازی در حدود k1100 تا k 1650 است [1].

بنابراين سيكل­هاي توربين گازي به دليل دماي ميانگين بالاتر در فرآيند ورود گرما، قابليت ايجاد بازده حرارتي بالاتري را دارند. نقطه ضعف اين سيكل­ها در این است كه سيال عامل، توربين گازي را در دماهاي بسيار بالايي ترك مي­كند (در حدود  500). اين عيب باعث مي­شود كه از پتانسيل دريافت گرما در دماهاي بالا كه خاصيت اين سيكل­ها است به درستي استفاده نشود و بازده اين سيكل­ها از سيكل­­هاي بخار پايين­تر باشد. براي بهره­گيري از انرژي گازهاي خروجي و بهبود بازده سيكل­هاي گازي (معمولاً برايتون) مي­توان از بازياب استفاده كرد، ولي بايد توجه كرد كه استفاده از بازياب منحصراً موجب افزايش بازده مي­شود و توان خروجي را افزايش نمي‌دهد. در حقيقت، به دليل افت فشار بيشتري كه بویلربازیاب حرارتی[1] به سيكل تحميل مي­كند، استفاده از آن موجب كاهش نسبت فشار توربين و در نتيجه كاهش توان خالص خروجي به ميزان چند درصد مي­شود. توجه شود كه در صورت به كارگيري بازياب نسبت فشار بهينه­اي كه منجر به ماكزيمم شدن بازده حرارتي مي­شود به مقادير كوچك­تري ميل می­كند.

  • مقدمه ای بر اگزرژی، اگزرژی اقتصادی

در سال 1983 مولفین واژه­ی اگزرژی اکونومیک را برای صراحت بیشتر و مشخصه غیر مبهم ترکیب تحلیل اگزرژی با تحلیل اقتصادی ابداع کردند. برای اولین بار تربوس و السیر مفهوم ترمو­اکونومیک را بیان کردند. مطالعات انجام گرفته در ارتباط با هزینه در سال 1988 توسط کتاس [2] و زارگوت در کنفرانس­های انجمن مهندسان مکانیک آمریکا ارائه شده است همچنین موران [3]در زمینه تحلیل اگزرژی تحقیقات فراوانی انجام داده است. فیاسچی و مانفریدا [4]در آنالیز خود برای سیکل نیمه بسته توربین گاز نشان دادند که تزریق آب و بازیاب آب مهم­ترین منابع اتلاف اگزرژی هستند و روی هم رفته 80% کل بازگشت ناپذیری­ها را در سیکل به خود اختصاص می­دهند آن­ها هم چنین راندمان قانون دوم را برای سیکل هنگامی که هیچ گونه بخاری در سیکل تزریق نمی­شد تا زمان تزریق کامل را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که در تزریق کامل بیشترین برگشت ناپذیری را در سیکل می­توان مشاهده کرد. 

ایده اقتصاد اگزرژی در سال 1932 میلادی توسط کینان پیشنهاد گردید وی مفهوم اگزرژی را برای برای تقسیم هزینه بر حسب قدرت الکتریکی و بخاری که در نیروگاه تولید می­شود به کار برد. او به این نکته اشاره می­کند که از دیدگاه اقتصادی الکتریسیته و بخار با توجه به کار مفیدی که انجام می­دهند قابل مقایسه­اند و نه با توجه به انرژی آن­ها. مقاله­ی ارئه شده توسط بندیکت در سال 1949 ارزش اقتصادی تخریب اگزرژی و استفاده از آن در جهت بهینه­سازی سیستم جدا ساز هوا مورد توجه قرار گرفت تحقیقات اگزرژی بعدها توسط تریبوس و ایونس از دانشگاه کالیفرنیا در لس­آنجلس آمریکا و سپس توسط ابرت و گالیگولی در دانشگاه­های ویسکانس در مدیسون آمریکا ادامه یافت برمین و اشمیت در سال 1980 برای بهینه نمودن پیش گرمکن­های آب تغذیه از نسبت دادن ارزش اقتصادی به تخریب اگزرژی استفاده نمودند. در سال 1982 فرانسر، کلودتیز  و با استفاده از کارهای تریبوس و ایونس اقتصادی اگزرژی را در طراحی مبدل­های حرارتی به کار بردند در سال1983، واژه­ی اقتصادی اگزرژی را برای ارزش اقتصادی اگزرژی به جای واژه اقتصاد ترمودینامیکی پیشنهاد نمودند. بسیاری از دانشمندان پیشنهاد کرده­اند که عملکرد ترمودینامیکی فرآیند بهتر است با انجام یک تجزیه و تحلیل اگزرژی انجام پذیرد زیرا تجزیه و تحلیل اگزرژی برای ارائه­ی بینش بهتر مفیدتر به نظر می­رسد.

دینسر[2] و المسلم [3] [5] سیکل رانکین همراه با ری­هیتر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و تغییرات راندمان انرژی و اگزرژی در شرایط عملیاتی مختلف (به عنوان مثال، درجه حرات و فشار بویلر) را مورد بررسی قرار دادند. روزن[4] و دینسر گرمایش فرآیند­های صنعتی با بخار آب را از طریق تجزیه و تحلیل اگزرژی مورد مطالعه قراردادند و به این نتیجه رسیدند که تجزیه و تحلیل اگزرژی را باید به عنوان ابزار اصلی در بهینه­سازی فرآیند­هایی که مقادیر زیادی از بخار در مراکز انرژی استفاده می­شود مورد توجه قرار داد.

تعداد صفحه : 200

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --