متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :معماری 

عنوان :  طراحی باغ- فرهنگسرای هنر های بومی

أدانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
گروه معماری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
عنوان:
طراحی باغ- فرهنگسرای هنر های بومی

(با رویکرد پایداری ارزش ها و هنر های محلی نمونه موردی: محله دخانیات شهر ساری)
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر مهدی حقیقت بین
استاد مشاور:
جناب آقای دکترغلامرضا تیمور جلال برش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
مقصود اصلی از پژوهش حاضر، ارائه طراحی باغ- فرهنگسرای هنرهای بومی جهت زنده نگه داشتن
فرهنگ غنی استان مازندران و بالا بردن کیفیت کالبدی منطقه میباشد. رهنمودها و معیارهای طراحی
معماری باغ- فرهنگسرای هنرهای بومی جهت معرفی فرهنگ و هنر به ویژه در مراسم و اعیاد این منطقه و
همچنین برگزاری کلاسهای آموزشی و فروش محصولات بومی میباشد.
در طراحی مجموعه سعی بر آن بوده تا از روشهای باغ سازی دوره صفویه که نمونهای از آن در شهرستان
بهشهر موجود میباشد و معماری بومی منطقه استفاده شود. همچنین از عناصری مانند پیوستگی بصری،
محصوریت بصری، تضاد و تنوع، دید، خروجی و ورودی، منظرسازی که حس مکان و تعلق را افزایش
میدهند نیز استفاده شده است. در طراحی کالبد فرهنگسرا سعی بر آن بوده یادآور ارزشهای فرهنگ ایرانی
و معماری بومی منطقه باشد و بتواند پاسخگوی نیاز های آن باشد.
برای انجام مطالعات میدانی، چند فرهنگسرا در ایران و جهان با توجه به شرایط محیطی و نوع معماری
بررسی گردید و پس از تحلیل ، مقایسه و جمع بندی نتایج به دست آمده از مطالعات نظری و میدانی، طرح
مورد نظر ارائه گردیده است.
در ساختمان طراحی شده در این پایان نامه از معماری سنتی بهره گرفته شده است و نمادهای فرهنگی
معماری گذشته مانند جلوخان، حیاط مرکزی، نمای ساده و بدون تزئینات در بیرون و … در آن رعایت شده
است. این فرهنگسرا به شکل مجموعه ای از ساختمان های کوچک و کم ارتفاع در اطراف یک حیاط
ساخته شده و این موضوع از معماری سنتی ایران و حیاط مرکزی اقتباس شده که ساختمان های اطراف به
آن دید کامل یا نیم نگاهی دارند. استفاده از رنگها و سقفهای شیبدار و تمامی این موارد به عنوان نماد
فرهنگی و نشانه در ذهن بیننده باقی میماند و باعث ایجاد حس تعلق میشود.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصلاول:کلیاتتحقیق 1- 1- ضرورت طرح —————————————————— 2 1-2- بیان مسئله——————————————————— 2 1-3- فرضیهها ———————————————————- 3 1-4- اهداف تحقیق —————————————————— 4 1-5- پرسشهای تحقیق ————————————————— 4 1-6- جنبۀ نوآوری وجدیدبودن تحقیق —————————————– 4 1-7- روش تحقیق ——————————————————- 4 1-8- پیشینه تحقیق——————————————————- 5
فصل دوم:شناخت موضوعطراحی 2- 1- معماری و فرهنگ ————————————————— 7 2- 1- 1- فرهنگ چیست؟ ————————————————- 7 2- 1- 1- 1- پیشینه واژه فرهنگ——————————————– 8 2- 1- 1-2- ریشه واژه فرهنگ ——————————————– 9 2- 1- 1-3- معتای امروزی واژه فرهنگ از نظر بعضی از صاحب نظران —————– 0 1 2- 1-2- رابطه فرهنگ و معماری ——————————————– 1 1 2- 1-3- کارکرد و مظاهر فرهنگ در معماری ———————————— 2 1 2- 1-4- الگوهای فرهنگی و نمودهای معماری ———————————- 6 1 2- 1-5- ارتباط بین الگوهای فرهنگی و معماری ——————————— 6 1 2- 1-5- 1- اهمیت مفهوم شکل و فرم در معماری ——————————- 21 2- 1-5-2- عوامل فرهنگی موثر در شکل گیری فضای معماری———————- 21 2- 1-6- انحطاط معماری ایران ——————————————— 22 2-2- حس مکان ——————————————————– 24 2-2- 1- معنای حس مکان ———————————————— 24 2-2-2- ارتباط بین فرهنگ و ایجاد حس مکان ———————————- 27 2-2-3- اهمیت حس مکان در ارتقای کیفیت فضای معماری ————————- 27 2-2-4- عوامل شکل دهنده حس مکان ————————————— 28
ط 2-2-4- 1- عوامل موثر در تقویت حس مکان———————————- 32 2-3- باغ سازی ——————————————————— 34 2-3- 1- باغ ایرانی—————————————————— 34 2-3- 1- 1- پیشینه تاریخی باغ در ایران ————————————– 35 2-3- 1-2- ساختار و عناصر باغ ایرانی دردوران باستان ————————— 36 2-3- 1-3- انواع باغ های ایرانی ——————————————- 39 2-3- 1-4- اصول طراحی باغ ایرانی —————————————- 42 2-3- 1-5- هماهنگی و سازگاری معماری و طبیعت —————————– 45 2-3- 1-6- ورودی در باغ ایرانی —————————————— 45 2-3-2- بررسی نقش باغ سازی در ارتقاء حس مکان در معماری و باغ سازی سنتی ایرانی —– 48 2-4- معماری و هنر در مازندران ——————————————— 49 2-4- 1- هنرهای بومی و سنتی مازندران ————————————— 49 2-4-2- معماری سنتی و بومی مازندران ————————————— 50 2-4-3- باغ سازی در مازندران ——————————————— 54 2-4-3- 1- ویژگیهای باغسازی مازندران باتأکید بر عصر صفویه ——————– 55 2-5- نتیجه گیری ——————————————————– 61
فصل سوم:نمونه موردی 3- 1- فرهنگسرای خاوران (جوان)——————————————— 63 3-2- فرهنگسرای نیاوران ————————————————– 70 3-2- 1- بررسی از نظر اقلیم ———————————————– 73 73 —————————————————– اﺮﺴﮕﻨﻫﺮﻓ -2-2-3 3-2-3- سر در ورودی ————————————————– 74 3-2-4- حیاط مرکزی ————————————————— 77 81 —————————————————— ﻪﻧﺎﺧرﺎﮕﻧ -5-2-3 3-2-6- بخش اداری —————————————————- 82 83 —————————————————— نارﻮﺘﺳر -7-2-3 3-2-8- سالن گوشه —————————————————- 83 83 ——————————————————-ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﮐ -9-2-3 3-2- 0 1- مجسمهها —————————————————- 84 3-3- فرهنگسرای ملل (امیرکبیر)———————————————- 86
ی 3-3- 1- تاریخچه عمارت قیطریه——————————————– 87 3-4- مرکزملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپیدو (Pompidou Georges Centre) —————— 88 3-4- 1- تاریخچه —————————————————— 89 3-4-2- مشخصات ساختمان ———————————————- 90 91 ——————————————————-یرﺎﻤﻌﻣ -3-4-3 3-5- مجموعه فرهنگی ژان ماری تجیبائو(Centr Cultural Tjibaou Marie-jean) ———— 94 3-5- 1- معرفی سایت پروژه (شبه جزیره نیوکالدونیا) —————————— 96 3-5-2- مسابقه طراحی ————————————————– 97 3-5-3- تبدیل سازههای بومی به های تک- تک لایه ای —————————- 98 3-5-4- فضای داخلی ————————————————— 99 3-6- معبد و موزه آکشاردهام (Museum and Temple Akshardham) ——————- 1 0 1 3-6- 1- تاریخچه ساخت بنا ———————————————– 1 0 1 3-6-2- طرح ساختمان ————————————————– 2 0 1 3-7- نتیجه گیری ——————————————————– 5 0 1
فصل چهارم: برنامهفیزیکی، ضوابط واستانداردها 4- 1- مطالعه و تعیین عناصر اصلی مجموعه ————————————– 8 0 1 4-2-حوزه اداری ——————————————————– 9 0 1 4-2- 1- اتاق مدیریت ————————————————— 0 1 1 4-2-2- اتاق منشی —————————————————- 0 1 1 4-2-3- اتاق معاون—————————————————– 0 1 1 4-2-4- اتاق کارمندان ————————————————— 1 1 1 1 1 2 ——————————————————- ﯽﻧﺎﮕﯾﺎﺑ -5-2-4 4-2-6- اتاق جلسات ————————————————— 2 1 1 4-2-7- اتاق رایانه —————————————————– 2 1 1 4-2-8- آبدارخانه و سلف کارمندان —————————————– 3 1 1 1 1 3 —————————————————— ﻪﻧﺎﺧزﺎﻤﻧ -9-2-4 4-2- 0 1- سرویس بهداشتی ———————————————– 3 1 1 4-3- حوزه آموزشی و کتابخانه ———————————————- 4 1 1 4-3- 1- حوزه آموزشی ————————————————– 4 1 1 4-3- 1- 1- نور و روشنایی محیطهای آموزشی ——————————— 4 1 1
ک 4-3- 1-2- کلاسهای درس ——————————————— 4 1 1 4-3- 1-2- 1- کلاسهای نظری —————————————— 5 1 1 4-3- 1-2-2- کلاسهای عملی —————————————— 5 1 1 4-3- 1-2-3- کلاس سمعی و بصری ————————————– 7 1 1 4-3- 1-3- دفاتر کار اساتید و مربیان ————————————— 7 1 1 1 1 8 ——————————————————-ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﮐ -2-3-4 4-3-2- 1- ساختار کلی کتابخانه —————————————— 8 1 1 4-3-2-2- بخش نگهداری کتاب (مخزن) ———————————— 8 1 1 4-3-2-3- نگهداری سایر منابع فارسی و لاتین ——————————– 20 1 4-3-2-4- سایت کامپیوتر ———————————————- 21 1 4-3-2-5- سالن مطالعه ———————————————— 21 1 1 21 ———————————————- یزادﺮﭘرﻮﻧ -1 -5-2-3-4 1 22 ——————————————— عﻮﺒﻄﻣ ﻪﯾﻮﻬﺗ -2-5-2-3-4 1 22 ——————————————- ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ یﺎﻫﺰﯿﻣ -3-5-2-3-4 4-4- حوزه نمایشگاه و آمفی تئاتر——————————————— 24 1 4-4- 1- نمایشگاه —————————————————— 24 1 4-4- 1- 1- نورپردازی نمایشگاه ——————————————- 25 1 4-4- 1-2- سرویس بهداشتی نمایشگاه ————————————– 26 1 4-4-2- آمفی تئاتر —————————————————– 26 1 4-4-2- 1- بخش اداری سالن ——————————————– 27 1 4-4-2-2- فضای انتظار بیرونی ——————————————- 27 1 4-4-2-3- فضای انتظار داخلی (سرسرا) ————————————- 27 1 4-4-2-4- سالن اصلی نمایش——————————————– 28 1 4-4-2-5- اتاق نور و صدا ———————————————- 29 1 4-4-2-6- پشت صحنه ———————————————— 30 1 4-4-2-7- اتاق کارگردان ———————————————– 30 1 4-4-2-8- پش اتاق استراحت گروه —————————————- 30 1 4-4-2-9- اتاق گریم————————————————– 30 1 4-4-2- 0 1- اتاق تعویض لباس ——————————————- 30 1 4-4-2- 1 1- اتاق مطالعه ———————————————— 31 1 1 31 —————————————————–ﻪﻓﻮﺑ -1 2-2-4-4
ل 4-4-2-3 1- سرویس بهداشتی——————————————– 31 1 4-5- حوزه اطلاع رسانی و خدماتی ——————————————- 32 1 4-5- 1- ورودی ——————————————————- 32 1 4-5-2- قسمت نگهبانی————————————————– 33 1 1 33 ——————————————————— ﯽﺑﻻ -3-5-4 1 34 —————————————————— نارﻮﺘﺳر -4-5-4 4-5-5- چایخانه و تریا ————————————————– 36 1 1 36 —————————————————— هﺎﮕﺷوﺮﻓ -6-5-4 4-5-7- نماز خانه—————————————————— 37 1 1 37 —————————————————— ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ -8-5-4 1 37 ——————————————————تﺎﺴﯿﺳﺄﺗ -9-5-4 4-5- 0 1- انبارهای عمومی ———————————————- 37 1 4-5- 1 1- سرویس بهداشتی ———————————————– 38 1
فصل پنجم: مطالعات منطقهای وتحلیل سایت 5- 1- شناخت وضعیت اقلیمی استان مازندران ————————————- 41 1 5-2- موقعیت جغرافیایی استان مازندران —————————————- 42 1 5-3- دریای مازندران —————————————————– 42 1 5-4- عوامل مؤثر بر اقلیم استان مازندران —————————————- 43 1 5-4- 1- توده های هوایی مؤثر بر آب وهوای استان مازندران ————————- 44 1 5-4-2- ناهمواری ها ————————————————— 45 1 5-4-3- پوشش گیاهی استان مازندران —————————————- 46 1 1 46 ———————————————————- دﺎﺑ -4-4-5 1 47 ——————————————————– شرﺎﺑ -5-4-5 5-5- تحلیل سایت ——————————————————- 47 1 5-5- 1- شناخت بستر طرح در مقیاس شهر————————————- 47 1 5-5-2- ابعاد سایت —————————————————- 49 1 5-5-3- عوارض سایت ————————————————– 49 1 5-5-4- دسترسی سایت————————————————– 50 1 5-5-5- مکانیابی عناصر فرهنگسرا —————————————— 50 1 5-5-6- نظام ارتباطی ————————————————— 51 1
م 1 51 —————————————————- ﯽﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ -7-5-5 5-5-8- تصویر انتزاعی طرح (پلان و حجم) ———————————— 52 1 5-6- نتیجهگیری ——————————————————– 52 1
فصلششم: روندطراحی 6- 1- روند طراحی مجموعه ————————————————- 54 1
مراجع ————————————————————— 57 1
فهرست پلانها پلان اندازه گذاری طبقه همکف پلان مبلمان طبقه همکف پلان اندازه گذاری طبقه اول پلان مبلمان طبقه اول نماها برش ها سایت پلان تصاویر1

 

 

ضرورت طرح
با توجه به فرهنگ غنی ایرانی، ما نیاز داریم جهت باز زنده سازی آن و معرفی آن به جهانیان (با توجه به
توریستی بودن منطقه) تلاش کنیم. در این پروژه سعی بر آن است تا در راستای معرفی فرهنگ و آموزش
هنرهای بومی، کلاسهای آموزشی در فرهنگسرا برگزار شود و با طراحی باغ به سبک دوره صفویه فرهنگ
غنی و قدمت شهر را به همگان معرفی کنیم.
1-2- بیان مساله
فرهنگسرا ساختمانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند. در فرهنگسراها معمولاً شرایطی
برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشهها و هنرهای گوناگون مانند
نگارگری، کوزهگری، خیاطی و جزاینها فراهم میگردد. برخی از فرهنگسراها کتابخانه و انتشارات ویژه خود
را نیز دارا هستند. برخی از فرهنگسراها بجز پوشش دادن منطقه خود به فعالیتهای فرامنطقهای نیز
میپردازند. بسیاری از فرهنگسراها ویژهکار (تخصصی) اند یعنی فعالیت خود را گرد یک گروه یا یک محور
کاری کرده متمرکز میسازند.
فرهنگ، در موج تقابل فرهنگی در جهان و رویکرد جدید بین المللی نسبت به این موضع، جایگاه ویژه ای
در دست دارد. بناهای فرهنگی، به عنوان مظاهر و نمادهایی از فرهنگ و معماری (که رابطه ای تنگاتنگ با
فرهنگ جامعه دارد) میتوانند عواملی موثر و معرف از موضع مذبور باشد (خیری، 386 1). با توجه به فرهنگ
کهن و دیر پای 0 250 ساله ی کشورمان (و کمبود فضای فرهنگی در محدوده ی سایت مورد نظر) احداث
فضاهایی از قبیل فرهنگ سرا لازم به نظر می رسد. با توجه به کمبود چنین فضاهای در شهرستان ساری و
علاقه به باز زنده سازی ویژگی های فرهنگی – اجتماعی این منطقه سعی در انتخاب موضوع فرهنگسرا
شده است.
در ایران تا امروز چندین فرهنگسرا در شهرهای مختلف برپا شده است. باتوسعه روزافزون شهرها که
ساختاری پیچیده و و در مواردی ناهماهنگ از رفتارهای اجتماعی و بعضی فضاهای زیستی بی هویت را
موجب شده است، یکی از موثرترین راه کارها می تواند ایجاد فرهنگسرا ها با هدف ارتقاء فرهنگی اقشار
مختلف اجتماع بویژه جوانان باشد.
آنچه امروز در جامعه ایران، مخصوصا نسل جوان، موثر واقع می افتد پیوند دو وجه فرهنگ است. یعنی
اطلاع رسانی و آگاهی و آموزش دانش ها و پیشرفتهای علمی از یک سو و از سوی دیگر پیوند او با هویت
ملی و مرزبومی که در آن مبتلا شده و پرورش یافته است . برای آنکه جوان یا نوجوان در دنیای بی هویت
3
دانش و فن آوری خود را غرقه نبیند، بهترین پیوند با جامعه اش همان فرهنگ است تا بتواند از این را ه به
خود و جامعه اش بازگردد (خلیلی جهرمی، 389 1).
تحقیق حاضر تلاشی در جهت به وجود آوردن محملی برای تقویت پیوند میان فرهنگ و جوانان ایران
میباشد. انتخاب محوطهای که از حیث وسعت و دید و تسلط بر طبیعت دارای ویژگیهای تشخصدهنده به
طرح باشد ضرورتی انکارناپذیر است.
مازندران تاریخ بسیار دیرینه دارد و از فرهنگ غنی برخوردار است و ضروری است که فضا و جایگاهی
ایجاد شود که ویژگی های خاص فرهنگی مردمان آن معرفی و احیا گردد. با برپایی همایش ها، مراسم
خاص و مناسبتی، اقشار مختلف مردم را با فرهنگ مازندرانی از قبیل موسیقی، پوشاک، غذا و آیینهای
استان پیوند دهیم چرا که فرهنگ، آداب و رسوم، پوشاک و غذاهای مازندرانی باید به عنوان بخشی از
سرمایهی این مملکت عرضه شود.
باغ ایرانی حاصل تعامل سازنده فرهنگی بین انسان و طبیعت است. در فرهنگ ایرانی طبیعت به مثابه بستری
برای رشد و تعالی انسان است، ایرانیان با احترام کامل به طبیعت آنها را در کنار هم سامان داده و محصولی
را به نام باغ ایرانی پدید می آورند. باغسازی ایرانی در دوره های مختلف تاریخی رشد و توسعه یافته است.
بسیاری از محققین، باشکوهترین عصر باغسازی ایران را در دوره صفویه می دانند. شاه عباس صفوی
کاخ- باغهای باشکوهی را در خطه مازندران بنا نموده که بعضی از آنها همچنان به یادگار باقیمانده است.
حال مسئله این است که باتوجه به پیشینه تاریخی این منطقه، چگونه می توان از باغ سازی دوره صفویه
کمک گرفت و باغی را ایجاد کرد که در ترکیب با فرهنگسرا قرار گیرد و بتواند به ارتقای کیفیت کالبدی و
فضایی آن کمک کند؟ در این راستا طراحی مجموعه فرهنگسرای هنر های بومی تلاشی است درجهت
ارتباط بین معماری گذشته و معماری جدید ، که درتلفیق با فضای شهری و بافت تاریخی شهر شکل گرفته
است.مسئله دیگر در این تحقیق این است که آیا استفاده از اصول معماری بومی و سنتی در طراحی کالبدی
و فضایی فرهنگسرا می تواند به ارتقای فرهنگ عامه و معرفی فرهنگ بومی منطقه کمک کند؟
فرهنگسرای مورد نظر فضاهای متنوعی را از قبیل: گالری، کتابخانه، انتشارات، کلاس های آموزشی، گالری
نقاشی وآمفی تئاتر در متن یک باغ طراحی شده با توجه به اصول باغ سازی ایرانی، دارا می باشد.
1-3- فرضیهها
1. طراحی باغ فرهنگسرا با بهره گیری از ویژگی های باغ سازی ایرانی می تواند به ارتقای کیفیت
کالبدی و فضایی آن کمک کند.
4
2. بهره گیری از اصول معماری بومی و سنتی در طراحی کالبدی و فضایی فرهنگسرا می تواند به
ارتقای فرهنگ عامه و معرفی فرهنگ بومی منطقه کمک نماید.
1-4- اهداف تحقیق
1. اهداف فرهنگی: تقویت هویت فرهنگی شهروندان بوسیله معرفی هنرهای سنتی و بومی محلی
2. اهداف اقتصادی: تقویت صنعت گردشگری و معرفی هنرهای بومی و محلی به گردشگران
3. اهداف اجتماعی: ارتقای فرهنگ عامه و معرفی فرهنگ بومی منطقه
1-5- پرسشهای تحقیق
1. در طراحی فرهنگسرا، استفاده از باغ سازی ایرانی چگونه می تواند به ارتقای کیفیت کالبدی و
فضایی آن کمک کند؟
2. آیا استفاده از اصول معماری بومی و سنتی در طراحی کالبدی و فضایی فرهنگسرا می تواند به
ارتقای فرهنگ عامه و معرفی فرهنگ بومی منطقه کمک کند؟
1-6- جنبۀ نوآوری وجدیدبودن تحقیق
جنبه جدید بودن این موضوع در استفاده از ویژگی های باغسازی ایرانی در شمال ایران در ترکیب با
ساختمان فرهنگسرا جهت ارتقاء کیفیت کالبدی و فضایی و همچنین تقویت هویت و فرهنگ بومی منطقه
می باشد.
1-7- روش تحقیق
الف : نوع روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی – تحلیلی از نوع مطالعه موردی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانهای و
میدانی است. با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای به بررسی مبانی نظری و تجربیات ایران و جهان
پرداخته خواهد شد. با استفاده ازمطالعات اسنادی و کتابخانه ای و از طریق برداشت میدانی به شناخت وضع
موجود اقدام می گردد.در تجزیه و تحلیل مسائل موجود روش تحلیلی با استفاده از جداول و نمودارها به
کار برده می شود.فرآیند پژوهش به شرح زیر میباشد:
1- جمع آوری اطلاعات
2- طبقه بندی اطلاعات
5
3- تحلیل اطلاعات
4- جمع بندی و نتیجه گیری اطلاعات
5- تدوین چشم انداز
6- گزینه های طراحی و انتخاب گزینه بهینه
7- طرح پیشنهادی
ب.روش گردآوری اطلاعات(میدانی،کتابخانه ای وغیره) : میدانی ، کتابخانه ای

تعداد صفحه : 88

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه در مورد:طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد علوم رفتاری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری عنوان : طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد علوم رفتاری مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی تاثیر طراحی ادارات پلان آزاد بر رضایت شغلی Read more…

معماری و شهرسازی

پایان نامه درباره:احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری گرایش :مهندسی معماری عنوان : احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری : طراحی پناهگاههای Read more…

معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه : شناخت بافت های قدیمی ایران با هدف بهسازی و باز زنده سازی آنها ( مطالعه موردی : بافت شهرستان سبزوار )

دانلود متن کامل پایان نامه شناخت بافت های قدیمی ایران با هدف بهسازی و باز زنده سازی آنها ( مطالعه موردی : بافت شهرستان سبزوار ) مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته Read more…