دانلود پایان نامه ارشد: شناخت سلفیه عربستان و بررسي مباني فکری آنها در توحيد و نبوت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام

گرایش : کلام

عنوان : شناخت سلفیه عربستان و بررسي مباني فکری آنهادر توحيد و نبوت

دانشگاه قم

دانشكده الهیات

پايان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام

گرایش کلام

عنوان:

شناخت سلفیه عربستان و بررسي مباني فکری آنها در توحيد و نبوت

استاد راهنما:

دکتر علی اله بداشتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول 1

1-1. منشأ فکري و ريشه هاي تاريخي سلفي گري در اسلام 2

1-1-1. جریان جدائی ثقلین. 3

1-1-2. جریان منع حدیث. 7

1-1-3. جعل حدیث. 14

1-1-4. ظهور بعضی از خواص در این جریان. 18

1-2. ريشه هاي سلفي گری و نقد آن 31

1-3. معرفي رجال علمي سلفيه عربستان و آثار 39

1-4. سلفيه در لغت و اصطلاح 40

1-5. موقعيت ژئوفيزيکي کشور عربستان 49

فصل دوم 54

2-1. بررسي مباني هستي شناختي 56

2-1-1. مراتب هستی از منظر سلفیه . 60

2-1-2. جایگاه محسوسات و غیب در تفکر هستی شناختی سلفیه . 67

2-2. بررسي مباني معرفت شناسي و روش شناسي 67

2-2-1. تاکيد بر ظواهر قرآن و سنت. 70

2-2-2. حجیت قول صحابي و فهم سلف صالح . 83

الف : نقد از طریق آيات قرآن ‏ 84

ب : نقد از طریق روايات‏ 84

ج : نقد از طریق سيره صحابه‏ 85

د : نقد از طریق  اعتراف صحابه به قصور علم خود 86

ه : نقد از طریق عدم آشنايى آنها با احكام‏ 87

و : نقد از طریق تفرّق صحابه‏ 88

ز : نقد از طریق اختلاف صحابه در فهم از سنت‏ 89

ح : نمونه‏هايى از اجتهاد در مقابل نص‏ 90

2-2-3. حجيت اجماع . 91

2-2-4. حجيت خبر واحد در اعتقادات . 96

2-2-5. اثبات و قبول فطرت در اثبات ذات و توحيد . 100

2-2-6. توقيفي بودن اسماء و صفات . 104

2-2-7. نفي يا نهي از تعقل و تدبر در اصول دين و انکار حسن و قبح عقلي   109

الف :  موارد ملازمات‏ 111

ب : موارد تنقيح مناط 111

ج : موارد حسن و قبح‏ 112

د : حسن و قبح عقلى از ديدگاه قرآن كريم‏ 113

ه : ثمرات حسن و قبح عقلى‏ 115

و : عقل نظرى و عقل عملى‏ 116

ز : تبيين قاعده حسن و قبح عقلى‏ 116

ح : ادله قائلين به حسن و قبح عقلى‏ 117

ت : ميزان استفاده از عقل نزد سلفى‏ها 118

ی : عدم استقلال عقل در فهم حقايق‏ 118

ک : تقديم روايت صحيح بر عقل‏ 119

ل : وهابيان و تقديم نقل صحابه بر عقل‏ 119

م : ادله وهابيان در تقديم نقل بر عقل‏ و پاسخ به آن ها 122

2-2-8. سلفیه و انحصار استدلال به ادله قرآنى و روايى‏ . 130

2-2-9. دیدگاه سلفیه در تلقی وحی . 134

الف : نقد اول : تأمين هدف بعثت با عصمت از سهو وخطا 135

ب : نقد دوم : اصلح‏بودن عصمت از سهو و خطا 135

ج : نقد سوم : لزوم يكى از دو محذور 136

د : نقد چهارم : لزوم دور و تسلسل‏ 136

2-2-10. نفي ارتباط تکويني اموات یا نفی حیات برزخی . 138

الف : نقد اول : تركيب انسان از روح و جسم‏ 140

ب : نقد دوم : استمرار حيات بعد از انتقال از دنيا 141

ج : نقد سوم : وجود ارتباط بين حيات برزخى وحيات مادى‏ 143

ه : نقد چهارم : جواز صدا زدن اموات‏ 145

2-3. بررسي مباني معنا شناختي 149

2-3-1. نفي تاويل لغوي (مجاز و استعاره) در قرآن . 149

2-3-2. نفي تشبيه گرائي ، نفي تعطيل و تشابه مفاهيم صفات . 155

فصل سوم 156

3-1. بررسي اجمالي ثمرات مبانی سلفیه در توحيد 157

3-1-1. تكفير غير سلفیه‏ . 164

3-1-2. بدعت دانستن تبرك و استشفاء به آثار اولياى خدا . 169

3-1-3. روا ندانستن زيارت قبور پيامبر صلی الله علیه و آله و اهل بيت (عليهم السلام)   170

3-1-4. روا ندانستن شفاعت‏خواهى، توسل و استغاثه به پيامبر صلی الله علیه و آله  و اهل بيت (عليهم السلام). 173

3-1-5. شرك پنداشتن سوگند به غير خدا . 177

3-2. بررسي اجمالي ثمرات مبانی سلفیه عربستان در نبوت 180

3-2-1. نفى تقدس از پيامبران‏ . 182

3-2-2. نسبت شرك به مادر پيامبر اسلام صلی الله علیه و آله . 184

فهرست منابع و مآخذ 18

چکیده:

سلفیه عربستان به رهبری مذهبی آل الشیخ و سیاسی آل سعود در عصر حاضر ، و باتکیه بر مبانی عقیدتی افرادی چون احمد بن حنبل و به خصوص ابن تیمیه ، در هستی شناسی حس گرا بوده  و نسبت دادن تمام اعراض به خدای متعال از لوازم کلام آنها برداشت می گردد . سلفیه در مباحث معرف شناسی برای عقل هیچ اعتباری قائل نیستند و فقط بر نقل تکیه داشته و در مباحث معنی شناسی منکر وجود مجاز در قرآن بوده و قائل به توقیفی بودن اسماء و صفاتند و با تاکید بر ظواهر قرآن ، سنّت و فهم سلف صالح ، هرگونه تعقّل را در مباحث عقیدتی غیر قابل قبول دانسته و حتی روایت واحد را بر اصل عقلی مقدّم می دارند . انکار غیب واقعی از لوازم این مبانی فکری است و با توجه به مبنای هستی شناختی ، برزخ به آن معنا که شیعه و اهل سنت قبول دارند ، نفی می گردد و راه معرفت عقلی به این مباحث مسدود خواهد بود . اینان در عصمت فقط پیامبران را در حیطه دریافت و القاء وحی معصوم دانسته و عصمت ذاتی را برای هیچ یک از انبیاء قائل نیستند و با توجه به روایات موجود در صحیحین که عمده منبع صحیح نزد سلفیه به شمار می آید باید صفاتی برای خدا فرض کرد که جسمانی بوده و خدای مجرّد در این مکتب بی معنا است .

مقدمه
طرح و تبيين مسأله؛
اختلاف آرای مسلمانان در مفاهیمی چون توحید، شرک، إیمان، بدعت و مانند آنها، ریشه در أصول و مبانی خاص آنان دارد. در این پایان نامه به تبیین و بررسی مبانی سلفیه عربستان در توحید و نبوت خواهیم پرداخت و مباحثی در زمینه هستی شناسی، روش شناسی، معنا شناختی و ثمرات این مبانی در توحید و نبوت از منظر خوانندگان می گذرد .

تعداد صفحه : 237

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --