دانلود پایان نامه ارشد : روایتگری معلولیت در سینمای ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات

عنوان :  روایتگری معلولیت در سینمای ایران

دانشگاه علامه طباطبایی 

دانشکده علوم ارتباطات

عنوان:

روایتگری معلولیت در سینمای ایران

پایان ­­نامه کارشناسی ارشد

­­­­استاد راهنما: دکتر سید­رضا نقیب­السادات

استاد مشاور: دکتر سید محمد مهدی­زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

رسانه­ها بازتاب زندگی روزمره ما هستند و با زبان نشانه، حوادث و گروه­های مختلف را به تصویر می­کشند.در این میان، سینما از جمله رسانه­های تصویری محسوب می­شود که با زبان تصویر و نماد، موضوعات مختلف در سطح جامعه را مطرح می­کند. در این پژوهش، موضوع معلولیت در سینمای ایران مدّ نظر قرار گرفته است. معلولین از جمله گروه­هایی هستند که در رسانه­ها بازنمایی می­شوند اما چگونگی این بازنمایی و تصویری که از آن­ها در سینما ارائه می­شود حائز اهمیت است بدین منظور، سؤال­های اصلی که در این رابطه مطرح می­شوند این است که آیا نحوه بازنمایی معلولیت به گونه­ای مثبت است یا منفی؟ جایگاه معلولین در سینمای ایران چگونه است؟ ابعاد و گونه­های روایتگری معلولیت به چه صورت است و موضوعات مرتبط با پدیده معلولیت کدامند؟ به منظور دست­یابی به این پرسش­ها شش فیلم از سینمای ایران با نام­های این­جا بدون من، بید مجنون، رنگ خدا، آواز گنجشک­ها، بچه­های ابدی و میم مثل مادر انتخاب شده که به روش تحلیل روایت و از طریق تکنیک­های بارت، استراوس، تودورف و گریماس مورد تحلیل قرار گرفته­اند. در انتخاب این فیلم­ها از نمونه­گیری هدفمند غیر احتمالی استفاده شده­است و واحدهای تحلیل، صحنه و شخصیت است. از طرفی دیگر این فیلم­ها به گونه­ای انتخاب شده­اند که تمام گونه­های معلولیت از جمله معلولیت حرکتی، معلولیت ذهنی، معلولیت احشایی (ناراحتی قلبی، کلیوی، تنفسی) و معلولیت حسی (بینایی و شنوایی) را پوشش دهند.

سینما با به تصویر کشیدن خشونت نمادین نسبت به معلولین، طرد اجتماعی آن­ها توسط خانواده و اطرافیان، کلیشه­سازی و استفاده از تز کم­نمایی و به حاشیه راندن آن­ها تصویری منفی از این گروه به نمایش می­گذارد هرچند سعی بر تصویرسازی مثبت از پدیده معلولیت و معلولین داشته باشد، اما فضای کلی فیلم­ها و کنش­هایی که در فیلم نسبت به افراد معلول اعمال می­شود، جایگاه منفی این افراد در جامعه، طبیعی­سازی و وجود افکار قالبی درباره معلولیت و معلولین را پررنگ­تر می­کند.

واژگان کلیدی: سینما، بازنمایی، معلولیت، داغ ننگ، روایت

 فهرست مطالب

 فصل اول: کلیات پژوهش ………………………………………………………………………………………….1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-1)طرح موضوع و تعریف آن ………………………………………………………………………………………….. 2

1-2) بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق ……………………………………………………………………….. 6

1-2-1) ضرورت و اهمیت نظری یا علمی ………………………………………………………………………….. 6

1-2-2) ضرورت و اهمیت عملی یا اجتماعی ……………………………………………………………………… 7

1-3) تشریح فرایند تاریخی موضوع تحقیق …………………………………………………………………………. 7

1-4) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-1) هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………. 8

1-4-2) اهداف جزئی ………………………………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم: تدارک نظری تحقیق …………………………………………………………………………………. 9

2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2) تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-1) تاریخچه سینما در جهان …………………………………………………………………………………….. 11

2-2-2) تاریخچه سینما در ایران ……………………………………………………………………………………… 13

2-3)مستندات مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………… 16

2-3-1) بازنمایی ……………………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-1-1) تعریف بازنمایی …………………………………………………………………………………………….. 16

2-3-1-2)استوارت هال و بازنمایی ………………………………………………………………………………….. 16

2-3-1-3)کلیشه­سازی و بازنمایی ……………………………………………………………………………………. 23

2-3-1-4)خشونت نمادین …………………………………………………………………………………………….. 31

2-3-2)تعریف داغ ننگ …………………………………………………………………………………………………. 33

2-3-2-1)داغ ننگ از دیدگاه گافمن ……………………………………………………………………………….. 34

2-3-2-2)مفهوم رؤیت پذیری ……………………………………………………………………………………….. 36

2-3-2-3)مفهوم اطلاعات اجتماعی ………………………………………………………………………………… 37

2-3-2-4)مفهوم نمادهای پنهان­کننده هویت …………………………………………………………………….. 38

2-3-2-5)مدیریت اطلاعات و پنهان کردن داغ ننگ ………………………………………………………….. 39

2-3-3)معلولیت ……………………………………………………………………………………………………………. 42

2-3-3-1)تعریف نقص …………………………………………………………………………………………………. 42

2-3-3-2)تعریف ناتوانی ……………………………………………………………………………………………….. 43

2-3-3-3)نقص از دیدگاه گافمن ……………………………………………………………………………………. 44

2-3-3-4)تعریف معلولیت …………………………………………………………………………………………….. 46

2-3-3-5)ویژگی­های معلولیت ………………………………………………………………………………………. 48

2-3-3-6)معلولیت از دیدگاه پزشکی ……………………………………………………………………………… 49

2-3-3-7)رویکردهای فایفر به معلولیت ………………………………………………………………………….. 50

2-3-3-8)انواع پارادایم­های معلولیت ………………………………………………………………………………. 52

2-3-3-9)تعریف توان­بخشی …………………………………………………………………………………………. 53

2-3-3-10)فلسفه توان­بخشی ………………………………………………………………………………………… 54

2-3-3-11)اهداف توان­بخشی ……………………………………………………………………………………….. 55

2-3-3-12)تعریف تبعیض ……………………………………………………………………………………………. 55

2-3-3-13)تبعیض فردی ……………………………………………………………………………………………… 58

2-3-3-14)تبعیض نهادی­شده ……………………………………………………………………………………….. 58

2-3-3-15)مفهوم دیگری سازی ……………………………………………………………………………………. 58

2-3-4)مفهوم روایت ……………………………………………………………………………………………………. 59

2-3-4-1)تعریف روایت ……………………………………………………………………………………………… 59

2-3-4-2)تعریف روایت­شناسی ……………………………………………………………………………………. 63

2-3-4-3)اجزای روایتگری …………………………………………………………………………………………. 66

2-3-4-4)موضوع …………………………………………………………………………………………………….. 73

2-3-4-5) درون­مایه …………………………………………………………………………………………………. 73

2-3-4-6)ساختار و پلات …………………………………………………………………………………………. 73

2-3-4-7)تعریف توالی …………………………………………………………………………………………….. 74

2-3-4-8)تعریف زاویه دید، کانون دید و راوی …………………………………………………………… 74

2-3-4-9)انواع راوی…………………………………………………………………………………………………..76

2-3-4-10)تعریف شخصیت………………………………………………………………………………………..77

2-3-4-11)تعریف شخصیت­پردازی………………………………………………………………………………78

2-3-4-12)تکنیک………………………………………………………………………………………………………78

2-3-4-13)لحن…………………………………………………………………………………………………………78

2-3-4-14)ضرب­آهنگ………………………………………………………………………………………………79

2-3-4-15)زمینه………………………………………………………………………………………………………..79

2-3-4-16)تعریف زمان و مکان در روایت…………………………………………………………………..80

2-3-4-17)زمان­مندی روایت……………………………………………………………………………………..80

2-3-4-18)تقابل بین داستان و روایت…………………………………………………………………………81

2-3-4-19)روایت سینمایی………………………………………………………………………………………..82

2-3-5)نظریه­های روایت……………………………………………………………………………………………83

2-3-5-1)ارسطو………………………………………………………………………………………………………83

2-3-5-2)فرمالیسم روسی…………………………………………………………………………………………85

2-3-5-3)ساختارگرایی…………………………………………………………………………………………….87

2-3-5-4)پست مدرنیسم………………………………………………………………………………………….90

2-3-6)پژوهش­های پیشین………………………………………………………………………………………..91

2-3-7)چارچوب نظری……………………………………………………………………………………………93

2-3-7-1)نظریه بازنمایی ………………………………………………………………………………………. 93

2-3-7-2)نظریه داغ ننگ گافمن ……………………………………………………………………………. 95

2-3-8)مدل مفهومی …………………………………………………………………………………………….. 96

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق……………………………………………………………………….100

3-1)شمای تحقیق………………………………………………………………………………………………105

3-2)سؤال­های تحقیق…………………………………………………………………………………………101

3-3)تعاریف نظری و عملی متغیرها و مفاهیم………………………………………………………..101

3-4)روش تحقیق………………………………………………………………………………………………105

3-5)تکنیک تحقیق…………………………………………………………………………………………….107

3-6)واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………….111

3-7)جامعه آماری………………………………………………………………………………………………111

3-8)برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………………………..111

3-9)روش نمونه­گیری……………………………………………………………………………………….115

3-10)رویه گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………112

3-11)سطح تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………..112

3-12)محدودیت­های روش­شناختی پژوهش…………………………………………………………112

فصل چهارم: بررسی یافته­ها………………………………………………………………………….113

4-1)چکیده فیلم این­جا بدون من………………………………………………………………………..114

4-1-1)مراحل روایتگری فیلم این­جا بدون من……………………………………………………..115

4-1-2)تحلیل کارکرد کنش در فیلم این­جا بدون من……………………………………………..126

4-1-3)اجزای روایتگری فیلم این­جا بدون من………………………………………………………126

4-1-4)تحلیل روایت فیلم این­جا بدون من…………………………………………………………..129

4-2)چکیده فیلم رنگ خدا…………………………………………………………………………………129

4-2-1)مراحل روایتگری فیلم رنگ خدا………………………………………………………………130

4-2-2)تحلیل کارکرد کنش فیلم رنگ خدا…………………………………………………………..136

4-2-3)اجزای روایتگری فیلم رنگ خدا………………………………………………………………137

4-2-4)تحلیل روایت فیلم رنگ خدا…………………………………………………………………..139

4-3)چکیده فیلم بید مجنون……………………………………………………………………………….139

4-3-1)مراحل روایتگری فیلم بید مجنون……………………………………………………………140

4-3-2)تحلیل کارکرد کنش فیلم بید مجنون………………………………………………………..147

4-3-3)اجزای روایتگری فیلم بید مجنون……………………………………………………………….148

4-3-4)تحلیل روایت فیلم بید مجنون……………………………………………………………………150

4-4)چکیده فیلم آواز گنجشک­ها………………………………………………………………………….151

4-4-1)مراحل روایتگری فیلم آواز گنجشک­ها……………………………………………………….152

4-4-2)تحلیل کارکرد کنش فیلم آواز گنجشک­ها……………………………………………………158

4-4-3)اجزای روایتگری فیلم آواز گنجشک­ها……………………………………………………….158

4-4-4)تحلیل روایت فیلم آواز گنجشک­ها……………………………………………………………160

4-5)چکیده فیلم بچه­های ابدی……………………………………………………………………………161

4-5-1)مراحل روایتگری فیلم بچه­های ابدی…………………………………………………………162

4-5-2)تحلیل کارکرد کنش فیلم بچه­های ابدی……………………………………………………..167

4-5-3)تحلیل اجزای روایتگری فیلم بچه­های ابدی………………………………………………..168

4-5-4)تحلیل روایت فیلم بچه­های ابدی………………………………………………………………170

4-6)چکیده فیلم میم مثل مادر…………………………………………………………………………….170

4-6-1)مراحل روایتگری فیلم میم مثل مادر………………………………………………………….171

4-6-2)تحلیل کارکرد کنش فیلم میم مثل مادر………………………………………………………179

4-6-3)اجزای روایتگری فیلم میم مثل مادر………………………………………………………….180

4-6-4)تحلیل روایت فیلم میم مثل مادر………………………………………………………………182

 فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………….183

 1-5)جمع­بندی یافته­ها……………………………………………………………………………………..184

2-5)نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………. 194

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………… 205

مقدمه:

1-1)طرح موضوع و تعریف آن:

اگر به زندگی روزمره خود، نگاهی دقیق­تر داشته باشیم، درمی­یابیم که در میان بستری از روایت­های گوناگون قرار گرفته­ایم. روایت­هایی که بخشی از ساختار زندگی فردی و اجتماعی ما را تشکیل می­دهند. ما از طریق بازگو کردن این روایت­ها ساختار اندیشه خود را بازسازی کرده و به رویدادها، نگاهی موشکافانه­تر خواهیم داشت. در واقع، آن­چه حیات اجتماعی را پویاتر نگه می­دارد روایتی است که از طریق نسل­ها به یکدیگر انتقال داده می­شود تا یک فرهنگ یا دیدگاه خاص، ارزش و پایگاه خود را حفظ کرده و به مرور زمان، بارورتر شود. در این صورت است که فرهنگ و آگاهی جمعی یک جامعه، ارتقا یافته و مفاهیم ارزشمند را در بستر فرهنگی خود حفظ خواهد کرد.

روایت­ها، جزءِ جدایی­ناپذیر حیات بشر هستند. زندگی هر انسان، روایت زیستن وی است. روایت چگونگی برخورد با مشکلات و فائق آمدن بر آن­ها. لازمه آگاهی از روایت­های گوناگونی که در زندگی جمعی افراد یک جامعه، وجود دارد، ابزاری است که بتواند این رویدادها را به گونه­ای شفاف و واضح، بازنمایی کند.

امروزه، رسانه­های جمعی، سهم مهمی در بازنمایی روایت­های گوناگون از صحنه­های مختلف زندگی داشته­اند. خصلت مهم رسانه­ها، انتقال آگاهی به مخاطبان است. رسانه­ها، آیینه پیرامون ما هستند. آن­چه در رسانه­ها مشاهده می­کنیم گویا در صحنه واقعی زندگی خویش، به چشم، دیده­ایم. اما آن­چه در این میان، حائز اهمیت است، کارکرد رسانه­ها با توجه به ویژگی­های آن­هاست. برای مثال، سینما، رسانه­ای دیداری- شنیداری است که با استفاده از تصویر و صدا وقایع و موضوعات را برای مخاطب به تصویر می­کشد. از جمله این موارد، بازنمایی افراد و گروه­های مختلف جامعه است و زمانی کارکرد بازنمایی، از طریق این رسانه، اهمیت می­یابد که شاهد بازنمایی گروه­هایی باشیم که در زندگی روزمره خود توجه چندانی به آن­ها نداریم. سینما به عنوان رسانه­ای پرمخاطب، با به تصویر کشیدن گروه­های حاشیه، روایتی جدید از زندگی و معضلات این گروه­ها به دست می­دهد. بازنمایی این گروه­ها موجب ایجاد نگرشی عمیق­تر در افراد جامعه نسبت به ابعاد مختلف فردی و اجتماعی آن­ها می­شود.

برای مثال، یکی از این ابعاد فردی که تأثیر بسیاری بر حیات و روابط اجتماعی می­گذارد، بُعد سلامتی است. افراد یا گروه­هایی که فاقد این بُعد هستند به گونه­های متفاوت خطاب شده، نگریسته می­شوند و مورد بازنمایی در رسانه­ها قرار می­گیرند. از جمله مفاهیم مربوط به این مبحث، مفهوم معلولیت است. معلولیت، از مفاهیم جامعه­شناختی است که در مقابل مفهوم صحت و سلامتی کامل قرار می­گیرد. برای ارائه تعریفی کوتاه از معلولیت، ابتدا باید تعریفی از ناتوانی ارائه دهیم:

ناتوانی، منعکس­کننده پیامدهای نقص(اختلال) در عملکرد و فعالیت بدن فرد است. به عبارت دیگر، هرگونه محدودیت یا فقدان در توانایی انجام فعالیت­هایی که در سطح طبیعی از هر انسانی انتظار می­رود، ناتوانی، نامیده می­شود. اما در ارتباط با مفهوم معلولیت، این واژه مرتبط است با محرومیت­هایی که فرد به عنوان نتیجه نقص(اختلال) یا ناتوانی، تجربه می­کند. به عبارت دیگر، معلولیت، عبارت است از فقدان یا کاهش فرصت­ها برای سهیم شدن در زندگی اجتماعی، در سطحی برابر با دیگران. به عبارت دیگر، معلولیت، نتیجه ارتباط متقابل بین فرد دارای نقص و ناتوانی از یک طرف و شرایط محیط زندگی اجتماعی او از طرف دیگر می­باشد( کریمی درمنی، 1385: 38). بنابر این تعاریفی که از معلولیت ارائه شد می­توان گفت معلولیت، محصول و پیامد اجتماعی نقص یا ناتوانی در فرد است. به عبارتی، مفهومی جامعه­شناختی است و تحت تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی، مورد تفسیر قرار می­گیرد.

افرادی که دارای این ناتوانی و نقص هستند در جامعه، معلول، نامیده می­شوند. با توجه به این که موضوع مورد بحث در این تحقیق، به تصویر کشیدن این گروه و شرایط آن­ها در زندگی روزمره است، می­توان گفت، معلولین، سهم زیادی در بازنمایی رسانه­ها نداشته­اند. در رسانه­­های تصویری نظیر سینما، بیش­تر، شاهد ایفای نقش توسط افراد سالم از نظر جسمی و روانی بوده­ایم تا افرادی که دارای نقص جسمی و معلولیت ذهنی بوده­اند. آن­چه در فرهنگ جمعی جامعه مشاهده می­شود، در نظر گرفتن معلولین به عنوان یک گروه حاشیه­ای است. عدم وجود امکانات کافی برای این دسته از افراد، به پررنگ­تر کردن این افراد در حاشیه اجتماع، دامن می­زند. اگرچه امروزه شاهد رشد فرهنگ اجتماعی و تغییر دیدگاه نسبت به این افراد بوده­ایم، اما از منظر اجتماعی و فرهنگی، این گروه، همواره مورد تبعیض و کم­توجهی قرار گرفته­اند. در این میان، سینما، به عنوان یک رسانه تصویری شناخته می­شود که عامل بازنمایی مسائل جامعه است. این رسانه، از گروه­های مختلف جامعه، انگاره­های متفاوتی را ایجاد می­کند. فیلم از طریق زبان تصویر، با مخاطبان، ارتباط برقرار می­کند. در حقیقت، سینما و فیلم از طریق بیانی هنری، واقعیت­های اجتماعی را بازتاب می­دهند. به عبارت دیگر، فیلم دارای ارزش اجتماعی است و می­توان آن را با رویکردی انتقادی مورد مطالعه قرار داد.

موضوع اصلی در این تحقیق، بازنمایی معلولیت در سینمای بعد از انقلاب ایران است. به عبارت دیگر به دنبال پاسخ­گویی به این سؤال هستیم که سینما به عنوان یک رسانه­ تصویری، چگونه پدیده ناتوانی و به دنبال آن، معلولیت را به تصویر می­کشد؟ آیا نقشی حاشیه­ای برای این افراد قائل شده یا به مثابه قهرمانانی در نظر گرفته می­شوند که گاهی در اخبار از آن­ها یاد می­شود؛ به گونه­ای که زندگی این افراد، همچون سایر افراد جامعه در حال گذران بوده و گاه، معلولیت برای آنان نه تنها نقص، تلقی نمی­گردد بلکه فرصت نیز محسوب می­شود.

از آن­جایی که مبحث معلولیت، با رویکرد­های مختلفی از جانب سینماگران مواجه شده­­ و معلولین در جایگاه­ها و موقعیت­های مختلفی به نمایش گذاشته می­شوند، اگرچه این زمینه، خیلی مورد اهتمام قرار نگرفته­است، با این وجود، مصادیقی درباره بازنمایی این گروه در سینما به چشم می­خورد که محقق را بر آن داشته تا در این تحقیق، به مطالعه و شناخت جایگاه معلولین در سینمای ایران و بازنمایی نقش این گروه در فیلم­های مورد نظر، بپردازد. در حقیقت، انگیزه محقق بر این است تا دریابد آیا به تصویر کشیدن فرد معلول، به عنوان نقطه عطفی در فیلم شناخته می­شود و یا صرفاً در پیکره فیلم، گنجانده شده و در حاشیه حوادث فیلم قرار می­گیرد؟ به عبارتی، چگونگی بازنمایی این گروه در روایت زندگی روزمره، هدف اصلی این تحقیق است.

با توجه به تعاریفی که از معلولیت ارائه شد و نقش آن­ها تا حدودی در سینما تبیین گردید، به دنبال مطرح شدن سؤال اصلی این تحقیق، جای آن دارد که عدم توجه به پرداختن به بازنمایی جایگاه معلولیت و افرادی که دارای این شرایط هستند را نیز مد نظر قرار دهیم. در حقیقت، این دسته از افراد، با توجه به شرایط جسمانی و اجتماعی خاصی که دارند، نیازمند توجه و نگاهی دقیق­تر از سوی جامعه هستند. این گروه نیز مانند سایر افراد، دارای حقوق مادی و معنوی خاصی هستند که باید به آن­ها پرداخته شود. از آن­جایی که رسانه­ها، نقش اصلی را در بازنمایی شرایط گروه­های مختلف دارند باید مطالعات بیشتری در این حوزه انجام شود تا رسانه­های جمعی، با نگاهی دقیق­تر و بی­طرفانه­تر به این گروه­ها نگاه کنند. علاوه بر این، افرادی نظیر معلولین، دارای پتانسیل­های جسمی و ذهنی متفاوتی هستند که باید از سوی افراد جامعه و نیز رسانه­ها مورد توجه قرار گیرند. داشتن چنین عملکردی از سوی رسانه­ها مستلزم تبیین و شناخت جایگاه معلولین از سوی محققان این حوزه است. در غیر این صورت، معلولین، به صورت گروهی در حاشیه باقی می­مانند.

از جمله مهم­ترین متغیرها و مفاهیمی  که در این تحقیق مد نظر قرار گرفته­اند:

بازنمایی: بازنمایی، واژه­ای است که برای توصیف عمل چینش نشانه­ها در کنار یکدیگر به منظور ایجاد مفاهیم انتزاعی پیچیده و قابل فهم و معنادار به کار می­رود. این عمل مفهوم­سازی، فرایندی کاملاً شناختی است. به طور خلاصه می­توان گفت بازنمایی، فرایندی است که رسانه­ها از طریق آن جهان واقعی را به ما نشان می­دهند(آقاجانی، 1385: 12).

کلیشه­سازی: یکی از راهبردهای سیاست بازنمایی، کلیشه­سازی(stereotype) است که مردم را تا حد چند خصیصه یا ویژگی ساده تقلیل می­دهد. کلیشه عبارت است از تنزل انسان­ها به مجموعه­ای از ویژگی­های شخصیتی مبالغه­آمیز و معمولاً منفی. در نتیجه، کلیشه­ای کردن شخصیت­ها عبارت است از تقلیل دادن، ذاتی کردن، آشنا کردن، تثبیت تفاوت و از طریق کارکرد قدرت، مرزهای میان بهنجار و نکبت­بار میان ما و آن­ها را مشخص کردن(مهدی­زاده، 1387: 19).

خشونت نمادین: این مفهوم را بوردیو به کار می­برد، به معنای تحمیل نظام نمادها و معناها( یعنی فرهنگ) بر گروه­ها و طبقات، به نحوی که این نظام­ها به صورت نظام­هایی مشروع، تجربه شوند. بوردیو، قرارگاه اصلی خشونت نمادین را فعالیت پرورشی و تربیتی می­داند چرا که عامل توزیع نابرابر سرمایه­های فرهنگی بین گروه­های جامعه هستند(همان، 46).

معلولیت: معلولیت، نتیجه اجتماعی نقص یا ناتوانی در افراد است که در افراد، مستقر نیست بلکه در تبعیض تحمیل شده به وسیله جامعه در محیط اجتماعی و فیزیکی که توانایی افراد را برای مستقل بودن محدود می­کند و در کنش متقابل بین آسیب­های فردی و پاسخ­های جامعه به آن­ها که در تقلیل انتظارات نقشی، تعصبات، قوانین غیر دوستانه و سیاست­های تبعیض­آمیز تجلی می­یابد قرار دارد(جبلی، 1391، 24)

تبعیض: این اصطلاح، به معنای درک تمایزات میان پدیده­ها یا گزینش بر مبنای قضاوت فردی است و یا رفتار فردی که فرصت­های یک گروه خاص را محدود می­کند(همان: 87).

داغ ننگ از نظر گافمن: داغ ننگ، در واقع، نوع خاصی از رابطه بین صفات و تفکر قالبی یا کلیشه­ای است. ما تصور می­کنیم یک فرد داغ خورده، انسان کاملی نیست و بر اساس همین تصور، انواع تبعیض­های مختلف را علیه وی اعمال می­کنیم و به شکلی کارآمد و شاید هم اغلب از روی بی­فکری، فرصت­های زیستی­اش را کاهش می­دهیم. نظریه داغ ننگ، ایدئولوژِی­ای است که پست بودن فرد را تبیین کند و دلیلی برای خطرناک تلقی کردنش در اختیار ما بگذارد(گافمن، 1386: 33).

تحلیل روایت: تحلیل روایت در حوزه زبان­شناسی، ادبیات، علوم اجتماعی و ارتباطات کاربرد دارد. مبنای روایتگری، نقل داستان و روایت یک ماجرا است که به شکل مکتوب یا شفاهی و یا تصویر ارائه می­شود. در این روش، تمرکز بر راه­هایی است که مردم داستان­ها را ساخته و برای تفسیر جهان به کار می­گیرند. با این ترتیب، روایت­ها صورت­های گوناگونی دارند. روایت­ها تولیدشده بر اساس مشاهدات مردم، در زمینه اماکن خاص اجتماعی، تاریخی و فرهنگی­اند و به عنوان یک محصول اجتماعی محسوب می­شوند و به عنوان نماینده تفکر مردم و یک دستگاه تفسیری از خود و جهان پیرامونی­اند(نقیب­السادات،1391: 40).

تعداد صفحه :204

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --